D66 en PvdA steunen Naafs en Pamboer.

Burgemeester Naafs en wethouder Pamboer krijgen in hun strijd voor behoud van de marinekazerne steun van D66 en PvdA, die vanmiddag een motie indienen waarin de minister wordt opgeroepen een gelijkwaardige afweging te maken. De VVD steunt de motie niet. Volgens VVD-kamerlid Bosman moeten B&W opschieten met hun onderzoek, en zich daarbij juist niet met Zeeland vergelijken. 'Richt je op je eigen plussen en minnen.'

“D66 en PvdA steunen Naafs en Pamboer.” verder lezen

Doorn en Zeeland: loven en bieden

Een verslaggever van radio 1 was vanochtend live in Doorn, te gast bij de kazerne en bij de gemeente. Volgens een betrokkene is het vertrouwen in de toekomst onder het personeel het afgelopen jaar gedaald van 50% naar 25%. Minister Hillen rekent erop dat Zeeland met een bod komt dat hij niet kan weigeren.

“Doorn en Zeeland: loven en bieden” verder lezen

Zakelijk Heuvelrug: Lege kazerne biedt kansen

Omdat de verhuizing van de marinierskazerne volgens hen een gedane zaak is, wil ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug dat het gemeentebestuur snel een plan voor de invulling van het verlaten kazernecomplex maakt. Liefst moeten daar jonge ondernemers in, of een kennisinstituut.

“Zakelijk Heuvelrug: Lege kazerne biedt kansen” verder lezen

Defensie mag kazerne nog verder uitbouwen, ook het bos in

Defensie mag de bebouwing op het Doornse marinierscomplex Van Braam Houckgeestkazerne met een kwart extra uitbreiden. Verder mag de kazerne ook in het bos bouwen en nieuwe grond aankopen, als dat nodig is. Bovendien wil de gemeente meewerken aan de bouw van een appartementencomplex voor medewerkers van rijskdiensten en grote organisaties in de regio. Daarmee hoopt de gemeente de verhuizing van de kazerne naar Zeeland af te wenden.

“Defensie mag kazerne nog verder uitbouwen, ook het bos in” verder lezen

Brand Janshof na kortsluiting

De brand vrijdagochtend vroeg in appartementecomlex Janshof is waarschijnlijk het gevolg van kortsluiting in een meterkast. Negentien bewoners hebben het complex rond 02.00 uur in allerijl moeten verlaten. Zij bivakkeren voorlopig elders. De ergste troep is inmiddels opgeruimd, en alle sloten zijn vervangen. Schoonmaken gaat nog even duren. De gemeente heeft middels een persbericht laten weten dat burgemeester Naafs 'afgelopen nacht (vr25/11) ter plekke was om de bewoners een hart onder de riem te steken.'

 

Weekendafsluiting Hoofdstraat/A12 verlengd;UPDATE:NOT

De kruising Hoofdstraat/A12 blijft morgen- maandag 21 november-  nog afgesloten. Heuvelrug Nieuwspost bezocht de sloop van het oude viaduct en mocht zulks van de equipe wegwerkers vernemen. 'Tot maandagavond elf uur blijft alles dicht. De borden kloppen niet meer. Dat heb ik ook de projectorganisatie laten weten.'
Benieuwd of het klopt, RWS en AnaarBeter laat op website of twitter nog niets weten over verlenging.

UPDATE: Volgens forensen zijn de werkzaamheden afgerond en kan er gewoon doorgereden worden onder het nieuwe viaduct door. Excuses aan lezers die door deze foutieve berichtgeving op het verkeerde been zijn gezet. Heuvelrug Nieuwspost zal voortaan duidelijker zijn over het doorplaatsen van ongeverifieerde berichten.

 

Bladverwerker komt blad zelf ophalen

Het bedrijf dat het bladafval voor de gemeente Heuvelrug verwerkt komt dat bladafval de komende maanden zelf van de straten ophalen. De opslaglocatie Meerkoet zal daardoor minder belast worden. Op korte termijn moeten twee nog onbekende locaties de Meerkoet tijdelijk vervangen. Op de lange termijn kijkt de gemeente nog steeds naar een definitieve locatie met biogasinstallatie.

“Bladverwerker komt blad zelf ophalen” verder lezen