GUH officieel onder curatele

De gemeente Heuvelrug mag voorlopig alleen maar salarissen betalen en zaken als potloden en wc-papier aanschaffen. Alle andere uitgaven moeten eerst door de provincie worden goedgekeurd. Dat kwam provinciaal gedeputeerde Van Lunteren de gemeenteraad gisteravond vertellen. 'Dat betekent dat ik met mandaat besluit u onder preventief toezicht te stellen.' 

“GUH officieel onder curatele” verder lezen

Ondertunneling N225 in 2016 gereed Woningbouw niet onmogelijk

De verdiepte aanleg van de N225 begint in 2015 en is in 2016 afgerond. Het busstation verhuist naar de noordzijde van het stationsgebied, de parkeergarage telt in elk geval 800 plaatsen en mogelijk komt er ook plaats voor woningbouw rond het station. Dat zijn de meest in het oog springende details van het jongste stationsplan.

“Ondertunneling N225 in 2016 gereed Woningbouw niet onmogelijk” verder lezen

Triodos koopt Reehorst voor bouw binnenlands hoofdkantoor

Triodos Bank wil op landgoed De Reehorst een nieuw Nederlands hoofdkantoor bouwen en heeft daarvoor het landgoed in zijn geheel overgenomen. ´Dit is een prachtige kans om het landgoed weer voor de komende honderdvijftig jaar uit te rusten´, aldus Matthijs Bierman, directeur van de Triodos Bank.

“Triodos koopt Reehorst voor bouw binnenlands hoofdkantoor” verder lezen

Bezuinigingsoperatie moeilijk op stoom

De vierde wethouder, de kapvergunning en de straatnamencommissie verdwijnen waarschijnlijk van de Heuvelrug. Over een groot aantal andere onderwerpen moeten de ambtenaren eerst in kaart brengen wat er te bezuinigen valt, en ook wat daarvan de consequenties zijn. Dat is de voorlopige oogst van de zogenaamde kerntakendiscussie.

“Bezuinigingsoperatie moeilijk op stoom” verder lezen

Provincie wil GUH onder curatele plaatsen

Provinciaal gedeputeerde Van Lunteren is van plan de begroting 2012 van de gemeente Utrechste heuvelrug af te keuren en de gemeente onder curatele te plaatsen. De begroting mist evenwicht, realiteitswaarde en is niet plausibel en structureel, vinden de provinciale accountants. Volgende week vindt overleg plaats tussen provincie en gemeente.

“Provincie wil GUH onder curatele plaatsen” verder lezen

Gezocht: freelance journalisten

Volgens een kaartje van de Kamer van Koophandel werken er op de Heuvelrug vijftien freelance journalisten. Zes daarvan werken vanuit Driebergen, vijf in Doorn, drie in Maarn en een journalist zit in Amerongen. De vraag is: waarom komt geen van de andere veertien die ene helpen Heuvelrug Nieuwspost beter en mooier te maken. Mail uw antwoord naar: hillridge at xs4all.nl of klik hiernaast onder 'journalisten gezocht'. 

Gemeente hoeft vervoer meerbegaafde niet te betalen

De gemeente Utrechtse heuvelrug hoeft de vervoerskosten van een jongen uit Maarn niet te betalen. De jongen ging naar het Pallas Athene college in Ede, volgens de ouders omdat scholen in de regio hun meerbegaafde zoon geen passend onderwijs konden bieden.

“Gemeente hoeft vervoer meerbegaafde niet te betalen” verder lezen