Nieuwe zwijntjes bij Rhenen ten dode opgeschreven

Opnieuw zijn er jonge zwijntjes bij Rhenen gesignaleerd. Net als vorig jaar zullen ze worden afgeschoten, ondanks alle inzet voor nieuwe verbindingszones tussen Veluwe en Heuvelrug

Read More

De komst van de wilde zwijntjes werd eerder deze week gemeld door dagblad De Gelderlander, die bericht over vier jonge zwijntjes waarvan de herkomst onduidelijk is. Vandaag vervolgt De Gelderlander met de mededeling dat de zwijntjes zullen worden afgeschoten door de provinciale jachtbeheerder, omdat voor de diersoort zwijn een 'nulstand' geldt. 

zwijntjes

Vorig jaar liepen er ineens zes jonge zwijntjes rond op het landgoed Remmerstein, vermoedelijk uitgezet door een stille fan. Landgoedeigenaar Evelein was blij met de komst van de 'kostelijke' zwijnen, maar wist niet te voorkomen dat vijf van hen werden afgeschoten toen ze zijn landgoed verlieten. Daags voor hun komst had de provincie Utrecht besloten dat van de grootwildsoorten alleen edelherten de komende jaren welkom zijn op de Utrechtse Heuvelrug. Zwijnen zouden teveel gevaar opleveren voor het verkeer, en schade aanrichten aan landbouw en prive tuinen.

Sindsdien zijn twee ecoducten over de A12 geopend -een tussen Maarn en Maarsbergen en een net voorbij Maarsbergen. Ook is onlangs geld vrijgemaakt voor een verbindingszone rond Rhenen, Bennekom en Wageningen, waarvoor volgens de gemeente Wageningen een groot draagvlak bestaat. De verbindingszone moet de belangrijke natuurgebieden Veluwemassief en Utrechtse Heuvelrug met elkaar verbinden,  omdat dat 'bijdraagt aan het welzijn van de burgers van Wageningen. De zone maakt de leefomgeving aantrekkelijker,' aldus de gemeente Wageningen. 

Jan en Ellen hebben geen plofschapen

 Je komt de Schoonebeekers en Veulwse heideschapen van Jan Crets overal op de Heuvelrug tegen. Door ze te kruisen met een ras uit Suffolk nu ook bij een Doornse slager. 'Dit smaakt wezenlijk anders.'

Read More

Zeven, acht, negen, telt een klein meisje met haar vinger, wanneer de honderdentweeenzestig schapen door bosdorp Maarn trekken, op de terugweg naar de nachtweide verderop. Louter opgetrokken mondhoeken langs de route, maar dat is voor schaapsherders Jan Crets en Ellen Kooiman geen nieuws, gewend als ze zijn aan blije toeschouwers van hun fotogenieke optreden. Stoppen en antwoord geven op de vele vragen gaat niet, de karavaan moet stevig doorstappen, anders trekt de kudde zo een frisgroene Maarnse voortuin in. Schaapsherder Jan: 'Alles komt altijd goed, maar dat heb ik toch liever niet'.

038

Vier jaar zijn Jan en Ellen inmiddels schaapsherders. Een voldaan gevoel geeft het zeker, maar een vetpot is het niet, want de kosten zijn legio. Morgen komen bijvoorbeeld de scheerders, die kosten ook geld, terwijl wol zo goed als niets oplevert: een kwartje de kilo. Ellen heeft daarom gewoon een driekwartbaan, Jan klust bij zoveel als mogelijk. Aan de inkomstenkant staat in zomermaanden de verhuur van de schapen: rond de euro per schaap per dag. De kudde graast weides en heides over de gehele Heuvelrug kaal, regelmatig kom je de schapen van Jan en Ellen tegen. Het scheelt gemeenten en particulieren maaikosten, en bovendien levert het een welkom toeristisch beeld op.

036

Vandaag is de Maarnse Koeheuvel afgegraasd , een rustiek stuk zandverstuiving, met glooiingen vol heide en grillige vliegdennen. De makke Schoonebeekers -die met de getinte kop- en Veluwse Heideschapen -de witte- bewegen zich in alle rust van pol naar struik. Het voortdurend kruisen heeft zich uitbetaald in een evenwichtige kudde kalme schapen. Kinderen, wandelaars met honden komen uit de naastgelegen woonwijk aangelopen. Jan heeft het 'maar gek druk mee' met de aanloop en vele vragen, de schapen happen rustig door: hier een hap berk, daar wat eik, dan weer een kruidig hapje gras. 'Pijpestrootje, daar zijn ze gek op deze maanden,' zegt Jan, die de inkomstenkant sinds kort ziet groeien met de verkoop van lammeren aan de Doornse slager Kamphuis.

037

Want Crets liet vorige zomer zijn Schoonebeekers en Veluwers dekken door een Suffolk-ram, de lammeren liggen sinds dit voorjaar -en schaap lamt na vijf maanden en vijf dagen, en lammeren zijn slachtrijp rond vijfenveertig kilo- bij de Doornse slager. Door de kruising is een 'vleziger' lam geboren, zegt Crets: 'Steviger en kruidiger. En meer beweging geeft een andere smaak. .' Crets pinkt geen traantje weg als hij zijn lammeren naar de slachter brengt. 'Een kortere lijn kun je niet bedenken. De dieren zijn fatsoenlijk opgevoed, met veel beweging, allerlei soorten voeding, geen antibiotica en geen stress. Dit is geen plofschaap. '

Past helemaal in het plaatje, zegt slager Ben Kamphuis, altijd op zoek naar 'een stukje verantwoord vlees uit de regio', en dus erg blij met de vondst van Crets' lammeren, die hij Heuvelrugheidelam noemt. 'Een onderscheidend product. Het is moeilijk uit te leggen, maar ik heb laatst met vier bevriende koks alle mogelijke stukjes lam geproefd en ze waren het eens: dit smaakt wezenlijk anders.'

http://www.cklandschapsbeheer.nl/ en http://www.kamphuis.keurslager.nl/

Nieuwe tekorten, maar politiek houdt kruit droog

De vooruitzichten voor 2014 vallen mee, daarna doemen dieprode cijfers op in de gemeentelijke begroting. De lokale politiek houdt het kruit nog even droog, met de verkiezingen in aantocht. 

Read More

'In lijn der verwachtingen,' noemt wethouder financien Homan de brief die hij vorige week uit Den Haag ontving. In de brief staan de bezuinigingen opgesomd waarmee de gemeente Heuvelrug te maken krijgt de komende jaren. Die komen neer op een verrassende meevaller in 2014, en vervolgens tot driedubbel zo grote tegenvallers de jaren erna, oplopend tot ruim twee miljoen in 2017. Maar vallen die tegenvallers nu mee of tegen? 'Dat is een moeilijke vraag. Het is wel fijn dat we nu een duidelijker beeld hebben van wat ons te wachten staat,' aldus Homan.

Wat resteert na de cijferarij is een begrotingsgat in de komende jaren van ruim anderhalf miljoen euro. Daar komt voor de Heuvelrug waarschijnlijk nog eens 800.000 euro bij, verwacht wethouder Homan, omdat het kabinet opnieuw 6 miljard moet bezuinigen. In totaal is die naar schatting 2,3 miljoen euro 'een fikse opgaaf', op een begroting van ongeveer in totaal 85 miljoen. Die begroting gaat de komende jaren overigens groeien naar een dikke 120 miljoen, omdat de rijksoverheid een hele reeks welzijnstaken naar de gemeentes gaat overhevelen, met een fikse korting op het budget.

Ook daarover bestaat brede zorg, en dan met name over de 'transitie' van de afdeling jeugdzorg. Volgens wethouder Van Oostrum wordt die zorg 'breed gedeeld', maar is er ook geen reden voor paniek. 'We hebben een hele reeks bezuinigingen achter de rug, en die zijn zonder probleem opgevangen. Achteraf kun je je afvragen of sommige subsidies wel nodig zijn geweest. Als je bijvoorbeeld ziet hoe de peuterspeelzalen ondanks de bezuinigingen gewoon doordraaien, denk ik dat die subsidie niet nodig is geweest.'

meicirculaire 2013

Hoe het nieuwe begrotingsgat gevuld moet worden houdt de politiek voorlopig nog in het midden. Het huidige college zie vorige week nog ´niet teveel over het eigen graf heen ´ te willen regeren, en ook de gemeenteraad hield deze week het kruit droog, in afwachting van de raadsverkiezingen volgend voorjaar. Algemeen wordt verwacht dat de lokale politiek de messen komend najaar tijdens de algemene beschouwingen zal gaan sljipen, om daar volgend voorjaar tegen elkaar mee ten strijde te kunnen trekken. Wethouder Homan heeft al wel beloofd zijn ambtenaren vast te laten zoeken naar potentiele bezuinigingen. 'We zullen u een pakket aanbieden waar de mogelijke bezuinigingen liggen.'

De gemeenteraad keurde deze week zowel de voorbegroting 2013 als de jaarrekening 2012  goed. Die jaarrekening ging gepaard met een greep van 4,5 miljoen euro in de algemene reserve,  omdat er 3,7 miljoen nodig is om een voorschot te nemen op de pensioenbetalingen aan voormalige wethouders, waarvan herindelingsgemeente Heuvelrug er nogal wat heeft. 'Dan weten we ongeveer wat het kost als die wethouder grofweg 85 worden,' aldus VVD-raadslid De Brey, die de maatregelen van zijn wethouder toejuicht, omdat die financiele duidelijkheid scheppen.

Volgens oppositielid Boonzaaijer echter wordt de algemene reserve daarmee 'flinterdun', en zou er bovendien 200.000 euro vrij moeten komen in de komende begrotingen, omdat de pensioenbetalingen daar totnogtoe uit betaald zijn. Wethouder Homan beloofde daar duidelijkheid over te scheppen, net zoals hij dat zou doen over de debtratio, de verhouding tussen de omvang van de begroting en de schuld die de gemeente heeft uitstaan. Die verhouding lag in 2011 op 77%, maar klom vorig jaar al naar 79%, waarmee die debtratio langzaam naar de maximaal toegestane norm van 80% sluipt.

Heuvelrug wil zonnepanelen op scholen en sporthallen

De gemeente Heuvelrug haalt de eigen klimaatdoelstellingen niet. Daarom moeten meer scholen en sportverenigingen zonnepanelen op hun dak. Er komt een potje voor.

Read More

De gemeente Heuvelrug roept al een tijd dat het klimaatneutraal wil zijn, maar eigenlijk weet niemand wat er precies in en uitgaat aan CO2's. 'Dat kan ook nog niet,' zegt Baerte de Brey, gemeenteraadslid voor de VVD, maar ook werkzaam voor netbeheerder Stedin, en daarom enigszins deskundig. 'Dat kan pas vanaf deze zomer, dan weten we wat precies de gegevens zijn. Maar ook al is het nog even puzzelen, de koers is goed.'

De koers mag goed zijn, de balans is voorlopig nog negatief, denkt De Brey, die schat dat de gemeente -ondanks een energieneutraal kantoor en een werf vol zonnepanelen- nog zo'n 7000 ton meer CO2 uitstoot dan het aan energie produceert. Ter vergelijking: een gemiddeld gezin stoot jaarlijks 8,5 ton CO2 uit. De compensatie -3 euro per ton- wilde de gemeente de komende jaren eigenlijk inkopen, via buitenlandse CO2 certificaten, voor een bedrag van 25.000 euro per jaar.

648

Dat geld kan beter in een pot gestopt om lokale projecten mee te financieren, vindt De Brey, die dat plannetje samen met coalitiegenoten D66 en PvdA/Groenlinks deze week door een enthousiaste gemeenteraad loodste. 'Beter lokaal gecompenseerd dan in Noorse waterkrachtcentrales of Keniaanse bossen. Er is nog plaats voor zonnepanelen op het dak van het gemeentekantoor. En we hebben 34 lagere scholen en tientallen sportverenigingen. Laten we gewoon beginnen met de platte daken op het zuiden.'  

Hoeveel er precies in het potje komt is afhankelijk van rente en aflossing, maar het zal al snel een paar ton zijn. Sportverenigingen hebben al enthousiast gereageerd en De Brey ziet ook de lokale energiecorporatie Heuvelrug Energie graag aanhaken. Of die sportclubs en scholen de energieopbrengsten ook zelf mogen houden is nog punt van discussie, aldus De Brey, die desgevraagd erkent dat je -gezien de dreigende bezuinigingen- ook van de klimaatneutrale ambities zou kunnen afzien. 'Dat kan, maar we hebben dit al jaren geleden zo afgesproken met de andere partijen. Bovendien vind ik dat als je vervuilt, dat ook zelf moet oplossen.'

Wethouder botst opnieuw met ambtenaren

Het irriteert wethouder Homan ´mateloos´ dat beloftes door hem gedaan niet snel door ambtenaren worden uitgevoerd.  De ambtenaren geven geen wederhoor. 

Read More

Als door een wesp gestoken reageerde de wethouder afgelopen dinsdagavond, toen hem in een raadsvergadering werd gevraagd naar de voortgang van de vluchtheuvel op de Driebergse Buzziburglaan. Die vluchtheuvel beloofde hij in februari aan een scholiere die regelmatig van de sokken wordt gereden door automobilisten die er de bocht afsnijden. De pers werd er voor opgetrommeld, een foto genomen. Omdat Sofie -de scholiere- niet alleen met een klacht kwam, maar er meteen een oplossing bij leverde. 'Tien jaar, en nu al een voorbeeld voor de rest. Ik zou wel gek zijn als ik hier niet op in zou gaan, 'aldus de wethouder, die beloofde dat de vluchtheuvel er binnen twee maanden zou liggen.

Homan en Sofie

Vier maanden later: nog geen vluchtheuvel. 'Ik moet u zeggen dat het me mateloos irriteert dat het zo lang moet duren,' aldus de wethouder, die nog wel 'de interne problematiek die hiermee gepaard gaat' wilde benoemen, maar daar verder niet over wilde uitweiden. 'Dat zou niet verstandig zijn,' aldus Homan. Vorige week botste de wethouder ook al publiekelijk met zijn ambtenaren, toen over het plan voor de reconstructie van de Driebergse Hoofdstraat, nadat twee bewoners hadden geklaagd over de afsluiting van hun straten. Tot grote schrik van zijn ambtenaren, die de klachten beloofden te wegen, brak Homan de discussie doormidden. 'Nee, dan doen wij het dus niet zo.'

In april liet de wethouder zich in een interview ook al ongeduldig uit over zijn ambtenaren. 'Ik merk dat die druk nodig is om zaken voor elkaar te krijgen in de organisatie. Anders duurt het zo twee jaar.' Hillridge heeft via het voorlichtingsdesk van de gemeente Utrechtse heuvelrug gezocht naar wederhoor van ambtelijke zijde, maar hierop wordt ook na drie dagen wachten niet gereageerd. 

Gemeenteraad vergadert vanavond experimenteel

Onder leiding van de groep Bruggenbouwers vergadert de gemeenteraad vanavond in een experimenteel rondje. Besluiten moeten vallen met instemming van iedereeen.

Read More

Er hoeft vanavond eigenlijk maar een enkel besluit genomen te worden, namelijk of de gemeenteraad de aanbevelingen van de groep bruggenbouwers wil opvolgen. Die bruggenbouwers zijn vorig jaar flink in de weer geweest met het in kaart brengen van de veronderstelde kloof tussen burger en bestuur op de Heuvelrug, die schier onoverbrugbaar leek na het besluit tot het bouwen van een nieuw, duur gemeentekantoor, ondanks protesten vanuit de bevolking. 

Een van de aanbevelingen gaat over de manier van besluitvorming; dat moet volgens de bruggenbouwers niet meer op grond van -soms minimale- meerderheden, maar op grond van consent, of in goed Nederlands: instemming van alle gespreksdeelnemers. Om tot die instemming te komen moet de gemeenteraad inhoudelijk over alle aspecten van het besluit praten, en dat besluit zonodig aanpassen, zodat bezwaren worden geminimaliseerd. Mocht de raad niet tot in- of overeenstemming kunnen komen, dan moet het overeenstemming bereiken over de manier waarop het besluit wel genomen kan worden.

Om de consentmethode te vergemakkelijken zetelt de gemeenteraad zich vanavond in een experimentele vorm. Niet zoals gewoonlijk in een halfrondje, maar in cirkels. In de binnenste cirkel vertegenwoordigers van alle fracties, die tijdens schorsingen de raadsleden in de buitenste cirkel kunnen consulteren. Samen moeten ze besluiten of en in hoeverre ze de aanbevelingen van de Bruggenbouwers willen overnemen. Een vetregenwoordiger van het sociocratisch centrum -grondlegger van de consentmethode- leidt vanavond de vergadering.

Naast de manier van besluitvorming gaan die aanbevelingen voor een belangrijk deel over het voortraject van die besluiten, waarin volgens de bruggenbouwers al veel bezwaren kunnen worden weggenomen. Projecten moeten voortaan beginnen met een 'blanco start' onder leiding van  'steunberen' binnen de gemeentelijke organisatie, die die kar met 'krachtig' en 'vastberaden leiderschap' gaan trekken. In die kar -in jargon: projectkring- zitten nadrukkelijk ook burgers en deskundigen van buiten de gemeentelijke organisatie.  

Tijdens elk project moet terugkoppeling een 'urgent standaardonderdeel' worden, waarmee de bruggenbouwers de veelgehoorde klacht willen wegnemen dat de gemeente niet luistert, maar spaarzaam van zich laat horen als het moeilijk wordt en brieven en mails soms in het geheel niet beantwoordt. Om alle aanbevelingen te laten slagen moeten medewerkers en raadsleden meer en vaker getraind worden in de nieuwe methode van werken. 

Kom vanavond kijken in het Doornse cultuurhuis, of luister mee via de internetzender, of lees het eindrapport van de bruggenbouwers.

Dit wordt een drama; UPDATED

Driebergenaar John Johannes vreest een nog zwaarder verkeersinfarct als het plan voor de nieuwe Hoofdstraat niet wordt gewijzigd. 'Dit kan gewoon niet'.

Read More

Het is simpel, zegt John Johannes, ondernemer uit Driebergen, over het meest centrale kruispunt – de bottleneck- van Driebergen, waar zes verkeersstromen elkaar kruisen. Zorg dat ze elkaar niet meer kunnen kruisen, en maak een einde aan de blokkades van overstekende voertuigen, en de dagelijkse verkeersinfarctjes als gevolg van die chaos. 'Als auto's alleen rechtsaf kunnen krijg je een veel vlottere afwikkeling van het verkeer. En het wordt er een stuk veiliger op.'

John Johannes

Alleen rechtsaf kunnen slaan is het centrale idee van de tekenaars van de nieuwe Hoofdstraat, en daar is Johannes blij mee. Alleen is de maatregel juist op dit kruispunt niet doorgevoerd. Behalve een versmalling van de zijwegen verandert er niets aan het kruispunt, waar nu al met grote regelmaat ongevallen plaatsvinden 'Het wordt een drama zoals ze het kruispunt nu getekend hebben. Want niet alleen kan het verkeer nog steeds alle kanten op, het moet via wegen die nog smaller zijn en zo haaks dat de hoek voor vrachtverkeer moeilijker te nemen is en alles nog vaker tot stilstand komt. Dit kan gewoon niet,' aldus Johannes, die zelf op een steenworp afstand van het kruispunt woont, centraal aan de parkeerplaats Appelgaard. 

Want de oplossing is zo simpel: alleen rechtsaf. En moet je de andere kant op: ook rechtsaf, en draaien bij de eerstvolgende rotonde. Met als bijkomend voordeel dat mensen eerder de fiets pakken, wanneer ze de omslachtige autoroutes beu zijn. Om die routes niet te lang te maken moeten er wel twee rotondes bijkomen. Niet alleen bij de Buzziburglaan, ook bij de Hogesteeg en vooral bij de Bosstraat, vindt Johannes. 'Het kan daar maar net, volgens de verkeersdeskundigen. Nou, net is goed genoeg. Laten we niet meer terugkijken op de vele euro's die verslonden zijn bij de vorige reconstructies van dat kruispunt en die niets geholpen hebben. Laten we nu doorpakken.'

UPDATE: In een reactie laat wethouder Homan het volgende optekenen: 'Ik vind dat Johannes een terecht punt heeft. We zijn nu aan het kijken of we het concept alleen rechtsaf slaan nadrukkelijker door kunnen zetten, in combinatie met extra rotondes op de Bosstraat en de Hogesteeg.'

Lees ook: Autoverkeer in keurslijf

JJohannes op kruispunt

Een tappunt op ieder schoolplein

Alle publieke gebouwen moeten een tappunt krijgen, waar iedereen zijn lege flesje water kan bijvullen. Want water drinken moet weer normaal worden.

Read More

Dat is de belangrijkste uitkomst van het debat 'waterspraak' op de buitenplaats van Kasteel Amerongen. Een openbaar tappunt -een kraan- moet een harde voorwaarde worden bij het toekennen van bouwvergunningen van scholen, sportparken en andere openbare gelegenheden. De suggestie kwam uit het publiek en werd verwelkomd door wethouder Verhoef, die beloofde de 'interessante gedachte mee terug te nemen' naar zijn collega bestuurders in Doorn.

Het debat zoomde in op twee aspecten van het Heuvelrugwater: de verdroging van het land en de waardering van het water. De verdroging van de Heuvelrug kan een bescheiden halt toe worden geroepen door regenpijpen af te koppelen van het rioolsysteem, zodat regenwater gewoon weer de grond in sijpelt. Als alle Heuvelruggers afkoppelen, dan stijgt de grondwaterstand met zeven centimeters, rekende een deskundige voor. Maar ook al is afkoppelen een speldeprik, het levert naast de zeven centimeters ook erg veel plezier op in de achtertuin, aldus Jan Willem Eggink, die zelf is afgekoppeld. 'Omdat je allerlei nieuwe waterlopen en vijverpartijen kan laten ontstaan. Spelen met water is leuk voor iedereen. Een beetje Heuvelrugger is afgekoppeld.'

Belangrijker nog is de herwaardering van het Heuvelrugwater.  Dat is van een unieke kwaliteit, stelde professor Nick van de Giesen, omdat het stamt van voor de tijd dat gif en mest over akkers werden gestrooid. 'Je betaalt voor duizend liter kraanwater evenveel als voor een flesje van een liter Sourcy. Maar het is precies hetzelfde water, uit hetzelfde grondwater gewonnen op grote diepte, van duizend jaar oud,' aldus Van de Giesen.

Water moet weer hip en leuk, opdat de jeugd frisdrank laat staan en het drinken van water normaal gaat vinden. Om dat te bereiken wil de stichting waternatuurlijkuitdekraan dorpspompen introduceren. Een eerste dorpspomp wordt volgende week onthuld in Maarn, anderen moeten volgen. Gewerkt wordt er ook aan een product waarmee alle mensen via een gevelplaat water beschikbaar kunnen stellen aan voorbijgangers. Een bouwbesluit voor openbare gebouwen zou aan die keten van tappunten goed kunnen bijdragen, aldus Paul Blom van de stichting. 'Zodat het de gewoonste zaak is als kinderen op het schoolplein hun flesje kunnen bijvullen, en niet meer boven zo'n wasbak in de toiletten hoeven knoeien.'

Filmfestival

Later deze week volgt het slot van waterspraak', met een filmfestival in huiskamers en een drive-in bioscoop op de parkeerplaats van de marinierskazerne in Doorn. Daar wordt vrijdagavond bij het vallen van de avond de film 'De Storm' vertoont op een groot scherm, voor een publiek van 150 auto's met inzittenden. Het geluid wordt verspreid via een lokale FM-zender, meisjes op rollerskates verkopen popcorn. Van donderdag tot zondag kun je mooie films over water bekijken op vijf unieke 'huiskamer'locaties verspreid over de Heuvelrug. Voor informatie en kaarten kijk je op 100procentheuvelrug.nl

Hulde aan eerlijke vinders

Vanochtend kon hillridge een kwijte lens gewoon ophalen op de plaats van verlies. Eerder hetzelfde met zijn porte monnaie.

Read More

Er bestaan veel eerlijke mensen op de Heuvelrug, blijkt. Dat is fijn voor mensen die slordig zijn, zoals hillridge. Twee weken geleden viel er zomaar een portemonnee uit zijn korte broek, merkte hij tien minuten later bij de kassa van de supermarkt. Een snelle zoektocht eindigde bij twee politiemensen, die patrouillerend over winkelstraat Traaij de portemonnee kregen overhandigd van de bakker, die de portemonnee even daarvoor ontving van een 'man met twee jonge kinderen die elke dag brood komt kopen', en de portemonnee op straat had aangetroffen. Hulde aan de man met twee jonge kinderen die elke dag brood komt kopen, maar waarvan de naam onbekend is.

Gistermiddag wisselde hillridge even de lange lens voor de brede lens op zijn camera, om de verbouwing van autoschool IVA vast te leggen. Maar -slordig- liet de lange lens op een paaltje staan, merkte hij vier uren later. Vanochtend kon hij de lens gewoon ophalen bij de receptie van de school, waar werkmannen die de lens toch maar van het paatlje hadden gehaald hem hadden achtergelaten. Conclusie: hillridge verdient een lintje, omdat hij telkens weer mensen in staat stelt andere mensen heel erg blij te maken. 

 

BIGA ruimt weesfietsen voor tweede leven

Vanochtend knippen medewerkers van de Bigagroep voor het eerst stationsfietsen weg. De fietsen krijgen een tweede leven, aan de 'onderkant van de samenleving'. 

Read More

Tegen de vijftig fietsen hoopt de Bigagroep vanochtend op te halen bij NS-station Driebergen-Zeist. 'Weesfietsen. Die staan er al weken, maanden. We knippen ze los en brengen ze naar de boerderij op Hoodstraat 26. Daar kunnen mensen ze ophalen,' zegt  Gerhard Ten Hove, directeur van de Bigagroep. De fietsen zijn drie weken geleden bestickerd door een gemeenteambtenaar, die er vanochtend ook bij is om van elke losgeknipte fiets een foto te maken. Voor het dossier, dat misschien nodig is bij bezwaarprocedures. Foutgeparkeerde fietsen -gemiddeld zo'n negentig stuks- worden pas na de zomer weer weggeknipt. Bij elkaar zijn er vier ruimacties per jaar, met in totaal twee- tot driehonderd fietsen als oogst.

IMG 4918

Al die fietsen blijven drie maanden op hun eigenaar wachten. Gemiddeld wordt een kwart tot eenderde opgehaald, de rest vertrekt naar de fietsenwerkplaats in Zeist, waar de mensen van Biga al nieuwe fietsen voor het B-merk BSP assembleren. En nu dus ook tweedehandsfietsen gaan produceren. 'Ik schat dat we van twee, drie fietsen weer een goede kunnen maken. Die willen we afzetten bij de Voedselbank, of onder onze eigen mensen,' zegt Ten Hove. De fietsenruimacties leveren de Bigagroep niet veel op, behalve een dubbele social return. 'Het gaat om peanuts. Het kost niet veel, maar levert ook weinig op aan geld. Twintig euro per opgehaalde fiets, en de opbrengst van de tweedehandsfietsen. Belangrijker vinden we het werk voor onze mensen, die allemaal een arbeidsbeperking hebben. Plus dat we fietsen kunnen leveren aan mensen aan de onderkant van de samenleving.' 

Die hoge score op 'social return' is ook de reden dat de Bigagroep de aanbesteding won, die de gemeente Heuvelrug vorig jaar uitschreef en waarop ook de Zeister stichting Vila Velha en nog twee lokale fietsenmakers op inschreven. Naast de hoge social return doet de Bigagroep het bovendien voor niks. 'We doen al de groenonderhoud in Driebergen, Leersum en Amerongen voor de gemeente. En we houden de gemeentekantoren schoon, alles tegen betaling. Dit zien we meer als service aan gemeente en samenleving,' aldus Ten Hove, het begrip social return handen en voeten gevend. 

Met de uitbesteding van de ruimacties aan de Bigagroep -tot nog toe voerde het Utrechtse bergings- en ontruimingsbedrijf Modern ruimacties tegen betaling uit- bespaart de gemeente €9.000 aan kosten. Dat is een stuk minder dan de beoogde besparing van €17.000, erkennen benw, die nu op zoek moeten naar andere manieren om het bedrag met €8000 te verhogen. 

Heuvelrug steunt Maarsbergen in tunnelplan

De gemeente Heuvelrug gaat lobbyen voor het alternatieve tunnelplan van de Maarsbergse bevolking. Als het lukt mogen de raadsleden als eerste op de BBQ komen.

Read More

De voltallige gemeenteraad schaarde zich donderdagavond achter het plan voor een verlengde tunnel, een burgerinitiatief van de Maarsbergse bevolking. Het plan – de ondertunneling van de spoorweg doortrekken tot voorbij de kern van Maarsbergen-  moet een einde maken aan de vierendeling van het kleine dorpje, dat door zowel een snelweg als een spoorweg als een drukke provinciale weg in stukken wordt gehakt.

Het was dezelfde gemeenteraad die een half jaar geleden een plan goedkeurde waar de halve Maarsbergse bevolking zich in januari nog luidruchtig en mordicus tegen verklaarde. Destijds zou er geen tijd meer zijn om alternatieven te onderzoeken, maar daar valt bij nader inzien toch een mouw aan te passen. 'Tijd maak je, ' aldus verantwoordelijk wethouder Homan, en de gemeenteraad bleek samen met hem van gedachten veranderd. Hoe dat procedureel moest wist de wethouder nog niet, maar het plan dat in Maarsbergen zoveel woede had opgewekt gaat hij tot stilstand brengen. 

Op voorspraak van SGP-raadslid Boonzaaijer -ook in januari al voorstander van uitstel- komt er op korte termijn een excursie naar Maarsbergen, door een reisgezelschap bestaande uit leden van de Provinciale Staten, en van de gemeenteraden van zowel Heuvelrug als Woudenberg, als begin van een onderzoek naar de technische en financiele haalbaarheid van het alternatieve Maarsbergse plan. 'Als het lukt nodig ik jullie als eerste uit op de bbq,' aldus initiatiefnemer Jan Huyser. 

Gemeente en Hoogenraad naar mediator

De gemeente Heuvelrug gaat samen met takelbedrijf Hoogenraad naar de mediator, die verdere escalatie van het geschil moet voorkomen.  Inzet is een bedrijfsverplaatsing.

Read More

Hoogenraads advocaat deed het voorstel tien dagen geleden, bij een eerste zitting voor Utrechtse rechtbank. De rechter behandelt daar een claim voor schadevergoeding (€1.5 miljoen) van Hoogenraad, die zich gedwarsboomd voelt door de gemeente Utrechtse heuvelrug bij het zoeken naar een nieuwe bedrijfslocatie. Gistermiddag liet de gemeente weten 'open te staan voor mediation'. Wat Hoogenraad betreft moet de mediation eindigen in een bedrijfsverplaatsing binnen de gemeente Heuvelrug, de gemeente wil niets kwijt over haar insteek bij de mediation.

Hoogenraad Chevy

Hoogenraad kocht begin deze eeuw een locatie aan de Maarsbergseweg te Leersum, maar kreeg uiteindelijk geen toestemming zijn takel-, sleep- en transportbedrijf daarheen te verplaatsen. Een poging het bedrijf te verplaatsen naar het Opijnenterrein tussen Doorn en Leersum strandde opnieuw op een weigering van de gemeente. Ook een poging de Driebergse locatie Hoofdstraat 26 over te nemen lukte tweemaal niet. Volgens de gemeente Heuvelrug past het bedrijf van Hoogenraad op geen van de drie locaties, omdat die in of nabij natuurgebieden liggen. 

De gemeente bood Hoogenraad vorig jaar nog wel een opslagplaats naast de A12 bij Maarsbergen aan als tijdelijke vestiging, in afwachting van definitieve vestiging op het nog aan te leggen bedrijventerrein in Maarsbergen. In de marge liet de gemeente echter ook meerdere malen weten dat Hoogenraad beter op zoek kan naar een locatie buiten de gemeente. Volgens Hoogenraad kan dat niet, omdat de wegen waarvan hij gestrande auto's wegsleept zich hier concentreren. 

Het conflict is de afgelopen jaren geescaleerd, met botsingen in zowel de raadszaal als de lokale media. Volgens diverse aanwezigen zou de rechter bij de eerste zitting geschrokken zijn van de zaak. De rechtszaak wordt 'aangehouden' zolang de mediation duurt. Mocht mediation 'onverhoopt geen oplossing bieden dan moet de rechter maar oordelen over de vordering van Hoogenraad tot het toekennen van een schadevergoeding,' aldus Hoogenraads advocaat Jeroen Brakke. 'Hoogenraad gaat er vanuit dat het zover hopelijk niet hoeft te komen.'

Heuvelruggers praten mee over A-locatie

Dat het bedrijfsleven aast op de locatie Hoofdstraat 26 is geen geheim. Inwoners van de gemeente Utrechtse heuvelrug mogen nu meebeslissen welke bedrijfstak de voorkeur krijgt. McDonalds, Ikea of toch Hoogenraad?

Read More

Op het hoekje naast de oprit staat nog wat rommel van snelwegbouwer BAM, maar verder heersen pais en vree in het groene driehoekje tussen spoor, A12 en de provinciale N225. Vogelgezang vanuit de hoge boomtoppen en het bloemrijke weiland overstijgt met gemak het milde geraas van het verse fluisterasfalt. In alles is dit een toplocatie: een even historisch als aantrekkelijk landgoed, maar wel direct naast A12 en spoor. Centraal, goed bereikbaar en ook nog eens lekker in het dagelijkse zicht van miljoenen passanten.

hoofdstraat 26

Eind jaren negentig kocht de voormalige gemeente Driebergen de boerderij met zeven hectares van een vertrekkende agrarier. Het perceel mag nu onder de hamer, maar niet voordat inwoners hebben meegepraat over de toekomst, zegt Peter van der Velpen, de externe projectleider die de gemeente Heuvelrug voor dit 'participatietraject' in de arm heeft genomen. De inspraak is wel gebonden aan bestaande 'randvoorwaarden en bestuurlijke ambities'. Zo verrijst volgend jaar een nieuw duurzaam kantoor van groene bank Triodos op steenworp afstand van de boerderij, en komt vlak daarnaast een nieuw duurzaam stationsgebied.

Naast eisen van duurzaamheid gelden sowieso de bestaande strenge randvoorwaarden van provincie en rijk, om de natuur in dit stukje EHS te beschermen en de cultuurhistorie van het landgoed te versterken. Van der Velpen: 'Laat ik duidelijk zijn: het wordt geen tweede Veenendaal-West. We mikken op drie, vier kansrijke initiatieven die een integraal geheel vormen.'

Van der Velpen heeft het afgelopen half jaar gesproken met alle vijfendertig bedrijven die hun interessse al kenbaar hebben gemaakt. Daaronder ook takelbedrijf Hoogenraad, dat al tweemaal een blauwtje liep bij de gemeente, maar ook het lokale transportbedrijf Hoek, dat moet verdwijnen uit de dorpskern van Driebergen. Zowel McDonalds als Burgerking hebben al meerdere malen op de deur geklopt, en ook is het een publiek geheim dat de Nationale Politie betrokken is bij de planvorming.

hoofdstraat26II

De overige ondernemers op het lijstje blijven geheim, zegt wethouder Homan, anders 'gaat de discussie over bedrijven en niet over de gewenste ontwikkelrichting'. Wel mogen inwoners op dinsdag 25 juni  en nog eens op 11 juli komen kiezen uit 'hoofdcategorieen automotive, ambachtelijk, parkeren en retail'. In september moeten de ondernemers in een aparte bijeenkomst broeden op de meest kansrijke initiatieven die binnen de door inwoners verder versmalde kaders past, waarna de bestuurders in november een besluit nemen. 

Duidelijk is wel dat het volbouwen van de weilanden en akkers met bouwmarkten en garagebedrijven niet kansrijk is, maar dat anderszijds de monumentale boerderij niet gespaard zal blijven. Van der Velpen: 'De gevel is een gemeentelijk monument, met historische waarde. Maar je kunt niet alles verzilveren. Het verdwijnen van de boerderij kan part of the deal zijn.'

Lees ook: Weiland voorlopig naar Prorail

H26gebied

Vlissingen en Zeeland betalen €18 miljoen voor kazerne

De gemeente Vlissingen betaalt €3 miljoen, de provincie Zeeland €15 miljoen mee aan de bouw van de marinierskazerne in Vlissingen.

Read More

Dat meldt Omroep Zeeland zojuist op haar website. De €3 miljoen is bedoeld voor het bouwrijp maken van de grond waarop de kazerne gebouwd moet worden. De Vlissingse bijdrage zou de komende jaren via de OZB terug moeten vloeien in de gemeentekas, meldt het bericht verder.

Later wellicht meer…..

Maarsbergen wil nieuw tunnelplan

Maarsbergen start een media-offensief om een 'rampzalig' verkeersplan van tafel,  en een alternatief plan op tafel te krijgen.  De lokale VVD is al bijna om.

Read More

In 2015 start Prorail met de ondertunneling van het spoor, om net als in Driebergen een einde te maken aan de lange wachtrijen op de provinciale N226 voor de spoorbomen. De tunnel zou kort na het spoor omhoog komen, om vervolgens vrij abrupt in een gecompliceerd kruispunt te eindigen. Dat zou voor Maarsbergen rampzalig zijn, zeggen de initiatiefnemers van een alternatief plan, omdat dat het dorp in vieren deelt en doorstroming er nauwelijk door verbetert, aldus een eendrachtig persbericht over het plan.  

planmaarsbergen2            planmaarsbergen3

Door de tunnel door te trekken tot voorbij de dorpskern zou de doorstroming verbeteren en een nieuw, verkeersarm en groen dorpscentrumpje kunnen ontstaan, op danwel een tunnel dek, of via een brug over de tunnel. Voorbij het dek of de brug kan een driearmige rotonde verkeer voor Maarn en Maarsbergen respectievelijk naar het oosten en westen verdelen. Doorgaand verkeer noord- of zuidwaarts kan rechtdoor zonder stoplichten en spoorbomen de weg vervolgen. 

Vorig jaar lieten bestuurders weten dat een nieuw plan een gepasseerd station is, omdat de huidige planvorming te ver gevorderd zou zijn. Bovendien is een langere tunnel duurder, en daarvoor is geen geld, bij rijk, provincie en gemeente. Volgens verkeerswethouder Homan is de invloed van de gemeente bovendien gering, omdat de planvorming op de bureau's van hogere instanties als provincie en Prorail ligt. Aan de andere kant kondigden diverse verontwaardigde Maarsbergers destijds al forse protesten aan. 

Coalitiepartij VVD zet het plan ook daarom opnieuw op de agenda van de gemeenteraadsvergadering overmorgen. De liberalen hebben het 'vermoeden dat de huidige oplossing, zeker door bezwaarprocedures bij zowel gemeente als provincie, tot aanmerkelijke vertraging in uitvoering kan gaan leiden.'  Volgens de initiatiefnemers zou een verlengde tunnelbak rond de €2 miljoen extra kosten, maar zouden die meerkosten zakken omdat het alternatieve plan besparingen oplevert in de kosten die Porrail moet maken bij de aanleg van omrijroutes tijdens de tunnelbouw. 

plan maarsbergen

Zeist peilt inwoners over koopzondag

Zeist vraagt de mening van haar inwoners over het eventuele uitbreiding van de vier bestaande koopzondagen. Heuvelrug intussen verlengt stilletjes de zondagsluiting.

Read More

Met flink wat publiciteit vestigt  de gemeente Zeist de aandacht op de enquete, die mensen van buiten Zeist overigens ook kunnen invullen. Respondenten kunnen kiezen tussen nul en alle tweeenvijftig zondagen, voor verschillende categorien winkels. Zeist kent nu nog vier koopzondagen, maar omdat het vorig kabinet Rutte een nieuwe wet heeft aangenomen met veel vrijheid voor gemeenten, ligt de keus opnieuw voor. 

De gemeente Heuvelrug laat de nieuwe winkeltijdenwet stilletjes passeren. Vorig jaar werd een koopzondagmiddag voor toeristische winkeltjes in het oude dorp van Amerongen met veel moeite aangenomen door de Heuvelrugse gemeenteraad. De gemeente zegt later dit jaar zorgvuldig te willen onderzoeken 'of het wenselijk is om het beleid aangaande zondags- en avondopenstellingen op basis van de ruimere vrijheid opnieuw in te vullen'. Vooralsnog is alleen D66 voor uitbreiding van de koopzondag op de Heuvelrug, maar aan nieuwe verkiezingsprogramma's wordt momenteel gewerkt. 

koopzondag zeist

Corporatie luidt noodklok: einde sociale woningbouw

Er komt geen huurhuis in de sociale sector meer bij op de Heuvelrug als een nieuwe wet doorgaat, zegt Jos Sleyfer, directeur van woningstichting Heuvelrug Wonen. 

Read More

'Doe iets voordat het te laat is!, begint de brandbrief, die vanochtend bij een groot aantal redacties en politieke partijen binnenrolde. Dat iets doen zou moeten bestaan uit het aankloppen bij Eerste Kamerleden, die een bepaling in de nieuwe wet rond huurwoningen nog kunnen tegenhouden. Mocht de wet toch aangenomen worden, dan komt er geen enkele sociale woning meer bij op de Heuvelrug, waar sociale huurwoningen toch al schaars zijn. Bovendien verdwijnt tweederde van de huidige vooraad aan sociale huurwoningen -ruim drieduizend stuks- naar de vrije sector, zegt Sleyfer in de brief.

225

Gevraagd om een toelichting blijkt Sleyfer met vakantie. 'Dat is een ongelukkig toeval,' zegt Marina LeTran, communicatieadviseur van Heuvelrug Wonen. 'Jos had zijn vakantie al geboekt, maar was bang dat het te laat zou zijn als hij over twee weken terugkomt.'  Want vorige week pas kwam de bijzin met de bepaling Heuvelrug Wonen onder ogen. De relatief kleine corporatie is de eerste in Nederland die hierover aan de bel trekt. 'Voorzover we weten zijn we vooalsnog de enige. Aandacht hiervoor is hard nodig, omdat de wet er anders misschien doorglipt, zo vlak voor het zomerreces.'

Veel van de wet is nog onduidelijk, zegt LeTran, maar voor huurders zou de wet kunnen inhouden dat hun woning verhuist naar de vrije sector, waar de huur altijd hoger is, verdere huurverhogingen op de loer liggen en het ontvangen van huursubsidie moeilijk, zoniet onmogelijk is. Bovendien gelden regels voor woningtoewijzing niet meer, zodat mensen met lagere inkomens op de Heuvelrug niet meer bediend kunnen worden. De gemeente  Heuvelrug – bestuurd door een coalitie van VVD, PvdA/Groenlinks en D66- hanteert nu nog de regel dat 30% van alle woningen in nieuwbouwprojecten sociale huur moet zijn.

246

Heuvelrug Wonen zou zwaarder getroffen worden, zegt de corporatie zelf, omdat haar woningen relatief veel punten krijgen vanwege de ligging (+20) en de schaarste in het gebied (+15). Een gewone woning komt daarmee erg snel boven de grens van 140 punten, de grens waarboven minister Blok wil dat woningen de vrije sector in worden geheveld. Nieuwbouwwoningen zouden zelfs zonder badkamers en toilet al boven de grens komen, omdat Heuvelrug Wonen duurzaam bouwt, en een woning daarmee nog meer punten scoort.  'Dan krijg je dus geen nieuwbouw meer. Terwijl we hier al bijna vijduizend woningzoekenden hebben,' aldus Le Tran.

Geldnood Wereldkidz bedreigt nieuwbouw scholen niet

De financiele crisis bij scholenkoepel Wereldkidz vormt geen bedreiging voor nieuwbouw Kameleon, Dolfijn en Ontdekkingsreis, zegt wethouder Van Oostrum.

Read More

De financiele crisis die bij scholenkoepel Wereldkidz is uitgebarsten heeft geen gevolgen voor de nieuwbouw van de openbare scholen Kameleon in Doorn en Dolfijn en Ontdekkinsgreis in Driebergen, zegt wethouder Van Oostrum, omdat de gemeente de nieuwbouw volledig financiert. Vorige week maakte de nieuwe directeur van Wereldkidz bekend dat er miljoenen euro's kwijt zijn bij de scholenkoepel, waar alle openbare scholen uit de regio bij zijn aangesloten. Uit forensisch onderzoek moet blijken of er alleen sprake is van onkunde, of dat er ook geld verduisterd is.

Gevolgen zou de financiele crisis wel kunnen hebben bij renovaties, waaraan scholen wettelijk moeten meebetalen. Bovendien komen er waarschijnlijk minder juffen voor de klas, en zullen klassen groter worden, ondanks een reddingsplan waar ook de rijksoverheid bij is betrokken. SP'er Ad Schiedon pleitte er afgelopen week voor de Heuvelrugse scholen -die tot niet zo heel lang geleden onder regie van gemeentebesturen stonden- weer uit de scholenkoepel te halen. 

Toch nieuwbouw voor Ontdekkingsreis en Dolfijn

Het plan voor een nieuw schoolgebouw voor de Ontdekkinsgreis en de Dolfijn is terug op de agenda. Nieuwbouw duldt geen uitstel.

Read More

Het gebouw van de Driebergse basisschool Dolfijn-Zuid stamt uit de jaren zeventig en is volgens deskundigen niet meer toegerust voor hedendaags onderwijs. Basisschool Ontdekkingsreis zwerft al jaren rond op zoek naar een definitief dak. Als Iederwijs huisde de school eerder nog op landgoed De Horst in Driebergen, als Ontdekkingsreis vertrok het daarna naar landgoed Beukenrode in Doorn en vervolgens naar een verlaten kantoorpand tussen beide dorpen in. Daar moet de school volgend jaar weer vertrekken.

ontdekkingsreis

De gemeenteraad twijfelde eerder dit voorjaar nog over een nieuw verzamelgebouw voor de twee scholen langs het Driebergse Jagerspad, vanwege de teruglopende leerlingaantallen. Volgens Marleen Remmers, van de Katholieke scholenkoepel 't Sticht, zou de gemeente daarmee bouwen voor leegstand. Wethouder Van Oostrum heeft daarop een nieuwe leerlingprognose laten maken, waaruit blijkt dat het aantal leerlingen van Dolfijn inderdaad verder terugloopt, van een kleine 60 nu naar 45 in ijkjaar 2021. Het aantal leerlingen op de Ontdekkingsreis zou toenemen van  75 nu naar bijna 90 in 2019, maar toch weer teruglopen naar 77 in 2021. 

Omdat er een breed draagvlak zou zijn voor een diversiteit aan scholen in Driebergen, waar ouders nu kunnen kiezen uit tien verschillende scholen, acht de gemeente het plan voor nieuwbouw toch gerechtvaardigd en wil het voor een nieuw schoolgebouw €2 miljoen uiitrekken. Ontdekkingsreis is een openbare school met bijzonder onderwijs, met name geschikt voor kinderen die om uiteenlopende redenen gewoon onderwijs niet trekken. 'In de vijf jaar van ons bestaan hebben we bewezen dat probleemgevallen die elders niet tot hun recht kwamen dat nu wel doen. Dat is ook wat waard,' aldus Rob van Veen, van de MR van de Ontdekkingsreis, die verwacht dat er meer kinderen op de school afkomen wanneer die in de dorpskern zit. 

In een apart overleg heeft wethouder Van Oostrum de neuzen van alle schooldirecteuren inmiddels dezelfde kant op gekregen, ook die van Marleen Remmers van 't Stcht. 'Ik begrijp heel goed dat het twee voor twaalf is voor deze scholen, en ik ben blij dat de wethouder de plannen voor nieuwbouw doorzet,' aldus Remmers, die gezien de krimp wel opnieuw waarschuwt voor concurrentie tussen scholen. 'De krimp gaat harder dan verwacht. We moeten over onze bestuurlijk schaduw heen springen, anders gaat de groei van de een ten koste van de ander.'

prognoses driebergen