Paardenfokkerij mag geen manege worden

De paardenfokkerij van de Driebergse boer Hoogenraad mag opnieuw opgericht worden, maar er mogen geen anderen komen paardrijden, beslist de Raad van State vandaag. 

Read More

De rechtszaak was aangespannen door buurman Willems, de eigenaar van landgoed Dennenburg, aan de Driebergse Engweg. Volgens Willems wordt de paardrijhal van boer Hoogenraad gebruikt als manege, en niet als paardenfokkerij. Bovendien zou de vestiging van de paardenfokkerij sowieso niet mogen volgens provinciale regels die de natuur moeten beschermen.

schuur hoogenraad

De Raad van State geeft Willems in het laatste geval geen gelijk, zodat de rijhal opnieuw opgericht kan worden. De rijhal is eerder dit jaar afgebroken, om hem verder van de natuurzone weer op te bouwen als paardenfokkerij, en dat is volgens de Raad van State een agrarische activiteit. Om te voorkomen dat het alsnog een manege wordt moet de gemeente Heuvelrug de planregels zodanig aanpassen dat 'derden' geen gebruik meer kunnen maken van de rijhal.

Hoogenraad bood eerder tijdelijk onderdak aan paardrijvereniging Bosruiters, toen die van landgoed Hydepark moesten verdwijnen. Vorig najaar maakte de gemeente een einde aan die gedoogsituatie en zijn de Bosruiters op zoek naar een nieuwe accommodatie. Volgens Hoogenraad heeft de gemeente zwart op wit beloofd dat de Bosruiters mogen terugkeren naar de rijhal.

Het gaat hier om een langslepende zaak in het gebied tussen Engweg en Lange Dreef, waar nieuwbouwwijk Groene Tuinen moet verrijzen op weilanden die Hoogenraad verkocht aan de gemeente, in ruil voor een fors geldbedrag en de belofte een paardenfokkerij te mogen beginnen. De bouw van de woonwijk is vele malen vertraagd door talrijke procedures van buurman Willems, die vindt dat de woonwijk te dicht tegen zijn landgoed aan ligt. De uitspraak van de Raad van State maakt een einde aan een van de laatste procedures van buurman Willems tegen de woonwijk.

Afgelopen week verdween ook het laatste schuurtje van heidekweker Haalboom van het bouwterrein, dat met een bufferzone – een vijftig meter breed nieuw natuurgebied- wordt gescheiden van landgoed Denneburg. Komend najaar moet de bouw van de eerste honderd van uiteindelijk tweehonderdvijftig woningen beginnen.

Heuvelrug snuffelt aan fusie met buurgemeenten

De colleges van Utrechtse heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Rhenen en Bunnik gaan praten over een mogelijke herindeling. Dus niet met de 'grootstedelijke' gemeenten Zeist en De Bilt.

Read More

Dat blijkt uit een memo dat de burgemeester Naafs van Utrechtse heuvelrug gisteren onder zijn gemeenteraadsleden verspreidde. Actuele bestuurlijke ontwikkelingen van hogerhand -de rijksoverheid wil provincies en gemeenten verder herindelen en zorgdiensten naar die grotere gemeentes decentraliseren- worden genoemd als aanleiding. Grotere gemeenten worden in de toekomst bevoordeeld bij de verdeling van rijksgelden, kleinere gemeenten moeten het juist met minder doen.

De keuze voor de buurgemeenten ten oosten en zuiden is gemaakt omdat 'die ons profiel versterken', waarschijnlijk doelend op het groene, landelijke karakter van het collectieve gebied. Heuvelrug werkt al veel samen met genoemde gemeentes, net zoals het dat overigens doet met de gemeentes ten westen van de Heuvelrug, zoals het 'grootstedelijke' Zeist en De Bilt, die niet voor het beraad zijn uitgenodigd.

Burgemeester Naafs heeft zijn collega's uit Rhenen, Wijk bij Duurstede en Bunnik al eerder uitgenodigd voor het 'orienterend gesprek', dat over zes weken moet plaatsvinden. Het gesprek zal moeten gaan over mogelijke vormen van samenwerking. 'Zijn nieuwe vormen van samenwerking nodig? Wordt aan gemeentelijke herindeling gedacht?', aldus het memo. 

Heidekweker verlaat Groene Long zonder wrok

Het laatste schuurtje van Henk Haalboom verdween afgelopen zaterdag van de oude kwekerij, om plaats te maken voor nieuwbouwwijk Groene Tuinen. Komt er toch een einde aan drie generaties heidekwekers in de Groene Long van Driebergen. 

Read More

Traantjes wegpinken hoeft niet meer, maar leuk is het allemaal niet, zegt Henk Haalboom, terwijl een kraanmachinist het laatste schuurtje van wat eens zijn kwekerij was onttakelt. 'Ik blijf het jammer vinden. Hier hebben drie generaties Haalboom hun brood verdiend'.

Henk Haalboom stapte in 1978 het bedrijf in dat opa Willem in 1921 was gestart. Eerst met de verkoop van stekjes en aardbeienplantjes, vaak aan de eigenaren van de vele moestuinen rondom. De kwekerij groeide door de ruil van percelen en de opkoop van moestuintjes. Vanaf de jaren vijftig specialiseerde vader Hennie Haalboom het bedrijf tot wat het nu is: een kwekerij van heide en heesters, voor de groothandel.

Henk Haalboom voor de velaten kwekerij 1

De omgeving veranderde mee. De eindeloze kersenboomgaard ten westen maakte plaats voor een lange rij flats, erachter rukte een complete nieuwbouwijk op. Nu eet het dorp ook het laatste restje groen op. Wrok koestert Haalboom niet, daarvoor heeft het allemaal te lang geduurd.

Twintig jaar geleden al begon de strijd om wat voorstanders van het behoud van een serie weilanden plus de kwekerij destijds de Groene Long noemden. 'We dachten de strijd te hebben gewonnen. Wel vreemd dat dezelfde mensen die ons toen beschermden tien jaar later toch voor woningbouw kozen. Ik wist destijds niet dat de politiek zo werkte.'

Haalbom onderging lijdzaam de onteigening, die hem uiteindelijk wel een nieuwe kwekerij opleverde, verderop, aan de zuidoostrand van Driebergen. De afgelopen maanden heeft hij er een deel van de oude boedel en plantjes heen verhuisd. Er is nog wat gedoe met een buurman die de water- en stroomleidingen niet over zijn land wil hebben, er zit nog iets teveel ijzer in het water en de zuurgraad van de grond is nog niet helemaal goed, maar Haalboom kan eindelijk vooruit kijken. 'Ik heb al die jaren geen volwaardig bedrijf kunnen voeren. Het werd hier steeds lelijker en minder.'

'Gelukkig wordt het aan de andere kant nu steeds mooier en leuker,' zegt Haalboom, die jaarlijks 'een paar honderdduizend' heideplantjes stekt, totdat ze de tuinmarkt opkunnen. De concurrentie op de markt is groot, Haalboom is daarom blij dat hij nu de ruimte heeft voor innovatie. 'Ik ga de komende tijd zoeken naar iets exclusiefs. Iets speciaals, een niche.'

Henk Haalboom voor de velaten kwekerij 2

Wat nog rest van de oude kwekerij -behalve wat rijtjes coniferen en roestige sproeikoppen- zijn twee magistrale bomen: een mammoetboom en een moerascypres. Aannemers en woningbouwvereniging hebben beloofd te berekenen of de bomen kunnen blijven, of binnen de nieuwbouwwijk een ander plekje kunnen krijgen.

Haalboom: 'Het zijn unieke bomen, door mijn vader geplant in 1948, uit zaad dat net was herontdekt in de binnenlanden van Azie,van twee soorten Metasquoia die uitgestorven waren. De mammoetboom is prachtig imposant, de moerascypres hoort intussen tot de alleroudste van Europa.' 

Welstand verdwijnt door zijdeur

Welstand, de aloude commissie die beslist of ver- of nieuwbouwplannen wel in een dorpsgezicht passen, is binnenkort niet meer. Het fuseert met het landschapserfgoedhuis, dat toeziet op een mooi buitengebied. De welstandsregels moeten meteen ook versoepelen, vindt de Heuvelrugse wethouder Verhoef.

Read More

Een financieel te smalle bedrijfsvoering wordt aangevoerd als de voornaamste oorzaak om te fuseren met het LEU, maar achterliggende oorzaak is dat de commissie in toenemende mate overbodig is. Gemeenten gebruiken de commissie Welstand  -die over de hele provincie Utrecht al decennialang adviseert over bouwaanvragen binnen de dorpskernen- steeds minder of schaffen de organisatie zelfs helemaal af, om  'welstandsvrij' verder te gaan.

Het instandhouden van een kantoor met zes mensen is daarom te riskant, erkent Welstand ook zelf, na een scan van consultants van PWC. Die hebben uiteindelijk geadviseerd te fuseren met het Landschapserfgoedhuis (LEU), dat zelf ook een fusie is: van Stichting Landschapsbeheer en het Erfgoedhuis Utrecht. De twee poten van het LEU waken over respectievelijk de natuur en cultuur van de buitengebieden van de provincie Utrecht. De vele klompenpaden in Utrecht bijvoorbeeld zijn een product van het LEU. 

Welstand moet begin volgend jaar in het LEU zijn opgegaan. Volgens de Heuvelrugse wethouder Verhoef moet daarbij ook de dienstverlening van gedaante veranderen; niet meer zoals nu een af- of goedkeuring aan het einde van een plantraject, maar pro-actief. 'Het is beter als initiatiefnemers zich melden meteen met hen om de tafel te gaan zitten, om te bedenken hoe je iets op een passende manier vorm kunt geven. Dus aan de voorkant iets moois maken, in plaats van aan de achterkant zeggen: dit mag hier helemaal niet.'

De gedaanteverwisseling zou wat Verhoef betreft ook gepaard mogen gaan met een verruiming van de regels. Zo werd vorig jaar een Driebergs bouwplan dat Verhoef al had goedgekeurd alsnog teruggevlagd door de gemeenteraad, die het gebouw te experimenteel vond, en niet in lijn met bestaande welstandsregels. Verhoef:  'Daar vind ik zelf dus ook wel wat van. Het is niet altijd het beste om iets te bouwen waar de omgeving al vol mee staat. Soms kan het juist heel mooi zijn om iets contrasterends te bouwen.'

Monumentaal Amerongen op de schop

Drie monumentale straatjes in het oude dorp van Amerongen gaan volgend jaar op de schop. Er komt nieuwe riolering onder en er iets meer voetpad naast. Helemaal tot aan de Groene Entree.

Read More

De gemeente gaat nog met omwonenden in gesprek gaan over de manier waarop, maar dat de Burg. Jhr. Van den Boschstraat, de Nederstraat en de Drostestraat op de schop gaan is onvermijdelijk. De drie monumentale klinkerstraten liggen alle drie in het monumentale deel van Amerongen. Het riool eronder is te klein om de aanvoer uit het noordelijke deel van het dorp aan te kunnen, waardoor het soms overloopt in de Bovenpolder – een kwestbaar natuurgebied- en daar het milieu vervuilt. 

 drostestraat

In het najaar komt een volgende inspraakronde, maar uitgangspunt is dat de straten in nagenoeg dezelfde monumentale staat terugkeren. Uitzondering is de Drostestraat, die een trottoir krijgt. De trottoirs langs andere straten worden mogelijk ook iets verbreed en aangesloten op een nieuw aan te leggen looproute naar de parkeerplaats op de Burgwal, aan de oostkant van Amerongen. Een duidelijker bewegwijzering in het gehele dorp moet toeristen verwijzen naar die parkeerkplaats, die nog altijd onderbenut wordt. 

Een eenrichtingsysteem om het oude dorp verder te ontlasten komt er uiteindelijk toch niet, wel een blauwe zone op de Overstraat en een verbod voor vrachtverkeer langer dan negen meter. 

Welkombord Amerongen

SP onderzoekt koopzondag ook zelf

De lokale SP wacht de officiele evaluatie van het experiment met de Heuvelrugse koopzondag niet af. Het gaat zelf vast de winkels af.

Read More

De lokale afdeling van de SP gaat onderzoek doen naar het draagvlak voor een koopzondag onder de middenstand. Partijmedewerkers bezoeken daartoe alle winkeliers op de Heuvelrug met een enquete, waarvan de uitslag volgt in september.

De beslissing een experiment met de koopzondag op de Heuvelrug aan te gaan viel begin juli. De eerste koopzondag is komende zondag, de laatste op 29 december. In januari moeten alle winkeldeuren op zondag weer sluiten. Vervolgens moet uit een gemeentelijk evaluatie blijken of er voldoende draagvlak is de maatregel definitief in te voeren.

442

Het besluit heeft op de Heuvelrug veel emoties losgemaakt, op straat zowel als in lokale media en met name de sociale media. 'De raad heeft overhaast ingestemd met een experiment van 6 maanden, zonder naar de mening van betrokkenen te vragen. Waarmee de zondagsopening als een voldongen feit de winkeliers door de strot geduwd wordt, 'aldus SP-voorzitter Lenneke Bolt in een persbericht. Volgens de SP bevoordeelt de maatregel het grootwinkelbedrijf ten opzichte van de kleine winkeliers, die een zesdaagse ondemerneming al moeilijk kunnen bolwerken. Ook zou winkelpersoneel tegen hun zin op zondags moet werken.

Komende zondag gaan veel supermarkten -en aan supermartken gelieerde winkels- op de Heuvelrug vanaf 12 uur open. Vakkenvullers zijn door de plaatselijke AH al opgeroepen zondagochtend aan te treden. 

443

Soap rond €7 precario

De Leersumse Margot Lantinga wordt per brief gestalkt door de gemeente Utrechtse heuvelrug. Over zeven euro en twee cent aan precario, om precies te zijn. Die ze niet hoeft te betalen.

Read More

Oliebollen bakken voor het goede doel, in dit geval Alpe d'HuZes. Een kraampje in het Leersumse winkelcentrum, inclusief vergunning. 'Omwonenden kunnen er last van hebben, dus wel goed dat je een vergunning moet aanvragen. En fijn dat goede doelen dan zijn vrijgesteld van leges,' vertelt Margot Lantinga, die vergunning plus vrijstelling daags voor 5 maart 2011 bevestigd krijgt van de gemeente.

Wel vreemd dat twee jaar later een nota a €7,02 precariobelasting op de mat van huize Lantinga ploft. Margot twittert haar verbazing de wereld in, waarop een ambtenaar geruststellend reageert. Nadat er desondanks een herinnering de brievenbus in glijdt pakt Margot de ouderwetse telefoon. 'Ze konden me opnieuw geruststellen; ik hoefde dat niet te betalen, vanwege het goede doel. Bovendien zou alles onder de €10 sowieso kwijtgescholden worden.' Inderdaad ploft twee weken later een officiele brief op de mat, waarin wat ambtelijk staat vermeld dat het bezwaarschrift is ontvangen en gegrond verklaard. Mooi.

Totdat op 17 mei een herinnering de bus invliegt; of mevrouw Lantinga snel de €7,02 wil betalen. Lantinga meldt de correspondentie op twitter, maar een reactie vanuit het gemeentehuis blijft uit. Wel ploft afgelopen week opnieuw een herinnering op de mat, ditmaal inclusief een boete van zeven euro en inclusief een dreigend dwangbevel van minimaal €36. Lantinga: 'Dus heb ik weer een tweetje de wereld in gestuurd.' Kort daarop volgen excuses via de officiele twitteraccount van de gemeente, en de belofte dat een correctienota zal volgen. 'Dat hebben ze dus al eerder beloofd,' aldus een wat lacherige Lantinga, die zich over het  voorval toch opwindt 'Grappig, als het niet zo treurig was. Het moet allemaal over zoveel schijven, kost uren werk.'

UPDATE: Margot Lantinga laat weten dat de correctienota inmiddels binnen is. Burgemeester Naafs laat weten dat het 'zo niet hoort'. 

Bedreigde bejaardenhuizen moeten transformeren

Alle verzorgingstehuizen in Nederland staan onder druk, ook die op de Heuvelrug. Transformeren tot verpleeghuizen of andere specialistische zorg moet de tehuizen redden.

Read More

De bedrijfsvoering van verzorgingstehuizen Sparrenheide, Rehoboth en Beukenstein staat onder zware druk. De overheid -gedwongen door geldtekort- vergoedt in de toekomst niet langer de 'gewone' verzorging van ouderen in de tehuizen, waardoor die op termijn allemaal moeten sluiten, zoals het Algemeen Dagblad gisteren berichtte. Eerder werd via de lokale Stichtse Courant al bekend dat ook zorgcentrum Beukenstein gekozen heeft voor een sterfhuisconctructie, en geen nieuwe bewoners meer aanneemt.

Dat is echter de halve waarheid, zegt Saskia van der Lyke, van zorgorganisatie ISZ De Brug, waarbij de Driebergse zorgcentra Sparrenheide en Rohoboth zijn aangesloten. 'We gaan niet dicht, dat klopt niet. We moeten wel wat doen aan een deel van onze bedrijfsvoering. Kamers die bewoond worden door mensen met gewone verzorging willen we transformeren tot kamers voor ouderen met een somatische of psychogeriatrische indicatie, waarvoor de overheid nog wel vergoedingen betaalt.' Ook wil van der Lyke ruimte voor respijtzorg creeren: 'Dat zijn kamers voor tijdelijke opnamen, zodat bijvoorbeeld een matelzorger een weekendje wegkan.'

Dat de transformatie gepaard gaat met de nodige krimp  -er werken honderden mensen bij de verschillende tehuizen-  is wel waar, bevestigt Van der Lyke. 'Maar er komen ook weer nieuwe kansen, voor de verpleging van mensen met zware zorgvragen en in de zorg voor mensen thuis,'aldus Van der Lyke, die denkt dat de lokale zorgmarkt groot genoeg is voor tehuizen in nieuwe vorm. Om de transformatie in goede banen te leiden zijn stichting De Opbouw, waarvan het interkerkelijke De Brug deel uitmaakt, en de katholieke stichting Beukenstein van plan te fuseren.  

VVD-Heuvelrug tegen verbod op schaliegas

De Heuvelrugse VVD vindt een verbod op proefboringen naar schaliegas op de Heuvelrug te ver gaan. 'Er wordt een hetze over gehouden.'

Read More

Niet inhalen, tenzij je zeker weet dat het kan, zo omschrijft de politiek op de Heuvelrug een motie die oproept zich te verzetten tegen de winning van schaliegas op de Heuvelrug. Met uitzondering van lokale partij BVH en de lokale VVD, voor wie de motie te vroeg komt. 'Er wordt een hetze over gehouden, laten we het technisch benaderen. Er vindt nu onderzoek plaats, laten we wachten op het eindrapport,' aldus VVD- raadslid Van der Zee, die vorige week wel een andere motietekst voorstelde: 'We kunnen ook zeggen: proefboringen kunnen, tenzij uit het onderzoek blijkt dat de winning van schaliegas inderdaad schadelijk is.'

Volgens de indieners van de motie echter was dat inhalen zonder vooraf te kijken of dat kan. 'Wat doen we onszelf, onze omgeving en de wereld hiermee aan. Laten we een wezenlijke keuze voor alternatieve energiebronnen niet langer voor ons uitschuiven ter wille van het eigen snelle gewin,' aldus raadslid Nijhof. 'Alleen al een klein stukje van de fouten en gevolgen die in de VS aan het licht zijn gekomen kunnen we ons op de Heuvelrug niet veroorloven,'aldus SGP-raadslid Boonzaaijer.

De Heuvelrug ligt in een van de consessiegebieden voor proefboringen waarover de minister binnenkort en beslissing moet nemen.  De gemeente Heuvelrug kan de proefboringen niet direct verbieden, maar de motie roept wel op 'zich actief in te zetten om het verlenen van vergunningen en proefboringen in het concessiegebied waarin Utrechtse heuvelrug ligt te voorkomen'.  Wethouder Homan -ook VVD- beloofde de motie uit te voeren, ook al was hij er niet erg blij mee. 'We delen uw zorgen, maar emoties hebben in dit dossier de overhand. Ik ontraadt de motie, omdat we onszelf zo buiten de discussie plaatsen.'

Opmerkelijk was overigens de stem van VVD-raadslid Van Amstel voor de motie. Van Amstel had zich naar eigen zeggen uitvoerig laten inlichten door deskundigen en is daardoor overtuigd geraakt dat de winning van schaliegas teveel schade veroorzaakt. Opmerkelijk was verder de afsluitende zinsnede van raadslid Van der Zee: 'Als voormalig astronoom kan ik zeggen dat onttrekking van zon en wind ook gevolgen heeft voor de aarde.'

Watertappunt verplicht in nieuwe openbare gebouwen

Nieuwe scholen, sporthallen en andere openbare gebouwen in de gemeente Heuvelrug krijgen allemaal een tappunt, waar voorbijgangers hun flesjes kunnen vullen.

Read More

034

Het openbare watertappunt komt in het 'programma van eisen' voor alle publieke gebouwen die door de gemeente Utrechtse heuvelrug gefinancierd worden. Nieuwe scholen, sporthallen en andere openbare gebouwen moeten voorzien zijn van 'herkenbaar vormgegeven tappuntten voor Heuvelrugwater', waarvan ook minimaal een (1) op 'een voor voorbijgangers toegankelijke plaats', aldus een motie van D66, CU en PvdA/Groenlinks die vorige week werd aangenomen met dertien tegen twaalf stemmen.  VVD, CDA en BVH stemden tegen, omdat ze tegen de verplichting waren.  

De maatregel is een regelrecht gevolg van een debatavond tijdens het festival Waterspraak, waarin de voorzitter van de stichting waternatuurlijkuitdekraan.nl de suggestie opperde. 'Zodat het de gewoonste zaak is wanneer kinderen op het schoolplein hun flesje kunnen bijvullen, en niet meer boven zo'n wasbak in de toiletten hoeven knoeien.'

De stichting ijvert voor een hogere waardering van het kraanwater, dat op de Heuvelrug de kwaliteit heeft van duur bronwater, maar bijna duizend keer zo goedkoop is. Tappunten verspreid over de gemeente waar mensen hun flesjes kunnen hervullen zouden bovendien de berg aan plastic flesjes kunnen beperken.

PvdD: Zwijnen zijn miljoenen waard

Volgens de boswachter zijn de nieuwe zwijntjes bij Rhenen echte Wilde Zwijnen. Volgens de PvdD is grootwild als zwijnen miljoenen toeristische euro's waard.  Afgelopen zondag voerde de Partij voor de Dieren actie voor de vier bedreigde zwijnen. 

Read More

Tien vrijwilligers van de Partij voor de Dieren hingen zondag een spandoek -'Zwijnenbos'- aan een hek bij het ecoduct tussen Rhenen en Elst. Mogelijk het ecoduct waardoor twee keilers -mannetjeszwijnen- een viertal jaar geleden de Heuvelrug opslopen, zo zachtjes en schuw dat ze door de jagers al die jaren ongemoeid worden gelaten. De jagers schoten vorig jaar wel vijf nieuwe jonge zwijntjes af, van een zestal dat zo tam was dat ze zo goed als zeker waren uitgezet, en niet zelf naar de Heuvelrug gemigreerd. 

PvdD Zwijnenbos

De zesde wist echter te ontkomen en is hoogstwaarschijnlijk moeder geworden van drie kleine Heuvelrugzwijntjes. De vader moet namelijk van de twee keilers zijn, zegt Hugo Spitzen, de boswachter van Utrechts Landschap die de bossen, polders en landerijen dagelijks doorkruist. 'Voor 95% zeker, hoewel het nooit valt uit te sluiten dat ook deze familie is uitgezet.' Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn de nieuwe zwijntjes daarmee echte wilde zwijnen, en de allereerste -sinds het zwijn regionaal uitstierf- die op de Heuvelrug zelf geboren zijn.

Toch moeten de vier nieuwe dood, vindt de provincie, die jagers een permanente ontheffing voor grootwild heeft verstrekt, nadat het begin 2012 besloot dat herten en zwijnen gevaarlijk  zijn voor de verkeersveiligheid en schade toebrengen aan de provinciale landbouw. Onzin, zegt de Partij voor de Dieren, er zijn onderzoeken die aantonen dat het zwijn hier best op zijn plek is. 'We kunnen op de wegen terug naar 60km per uur, en ook met allerlei andere maatregelen de schade beperken,'zegt Willem van der Steeg, Statenlid Partij voor de Dieren in Utrecht. 

PvdD Zwijnebos

Uit onderzoek zou bovendien blijken dat de toegevoegde waarde van wilde zwijnen zich ook in geld uitdrukt, omdat de regio meer toeristisch bezoek krijgt. 'De aanwezigheid van hoefdieren -dus ook herten- levert de regio 102 miljoen euro op, dat is uitgerekend door wetenschappers,' aldus Van der Steeg, die ten slotte nog schermt met onderzoeken die uitwijzen dat het bejagen van zwijnen weinig effect heeft. 'Eind jaren tachtig is een populatie bij Hoenderloo tien jaar lang niet bejaagd, en dan zie je dat zo'n populatien  zicht stabiliseert, terwijl als je blijft jagen ze zich alleen maar sneller voortplanten.' 

Sofie’s vluchtheuvel in oprichting

In het asfalt van de Driebergse Buzziburglaan wordt deze week druk gefreesd en getimmerd voor een vluchtheuvel die de T-kruising veiliger moet maken. De bocht afsnijden zal niet meer gaan.

Read More

Sofie zelf had met het heerlijke zomerweer iets meer zin in afspreken met vriendinnen dan om weer op de foto te gaan, daarom een foto zonder Sofie. Maar dat haar vluchtheuvel in oprichting is, staat nu wel duidelijk in de krant, en daarmee komt een einde aan zes maanden wachten.

IMG 5903

Binnen twee maanden zou de vluchtheuvel er liggen, voorspelde wethouder Homan op een ijskoude woensdag in januari. Homan had er de lokale pers voor opgetrommeld, om Sofie ten voorbeeld te stellen. De tienjarige scholiere had verschillende emails gestuurd over de onveiligheid op het kruispunt, waar ze vlakbij woont. Auto's die er de bocht afsnijden jagen er wachtende fietsers de stuipen op het lijf.

Maar Sofie, zei Homan in januari, had niet alleen geklaagd. 'Ik krijg dagelijks mails met klachten. Deze sprong eruit. Omdat Sofie meteen met een oplossing voor het probleem kwam. Ze had er allemaal situatieschetsjes bij gedaan, en de suggestie voor vluchtheuvel. Tien jaar, en nu al een voorbeeld voor de rest. Ik zou wel gek zijn als ik hier niet op in zou gaan,' aldus Homan in januari.

Dat het nog vier extra maanden zou duren, dat had Homan zelf waarschijnlijk ook niet verwacht. Tweemaal botste Homan nog hard en openlijk met de uitvoerende ambtenaren, maar nu is het dus zover. Buurtbewoners reageren met blijdschap op de werkzaaamheden aan de Buzziburglaan. 'Heel blij dat dit gebeurt. Het is echt een rotpunt.'

Lantaarnpalen 5X24h continu aan. Oorzaak: kapot slot

Vijf dagen stonden veel lantaarnpalen te branden, ook op klaarlichte dag. Andere lantaarpalen gingen juist helemaal niet aan. Oorzaak: een kapot slot.

Read More

De storing aan de straatverlichting  in verschillende kernen van de Heuvelrug was te wijten aan een kapot slot. Donderdagavond begon de storing, die volgens netbeheerder Stedin -verantwoordelijk voor het ondergrondse electriciteitsnetwerk-  vrijdag voor het eerst werd gemeld. De oorzaak was vrij snel boven water -er moest handmatig een knop om -maar de monteurs konden het schakelhuisje in Leersum niet in vanwege een geforceerd slot, laat woordvoerder Lida Rietveld van Stedin weten: 'Vandaag heeft de sleutelmaker de toegang geregeld, is het defect verholpen. Vanaf vanmiddag moet alles weer in orde zijn.'

De lantaarnpalen hebben in een groot aantal straten op de Heuvelrug -met name in Driebergen- vijf dagen en nachten aan gestaan, in andere wijken bleef het vijf nachten lang juist pikkedonker. De vraag is nog waarom het zo lang heeft moeten duren: 'Het is natuurlijk erg vervelend, vooral in de winter, in verband met sociale onveiligheid. Maar 's zomers geven we zo'n storing niet de hoogste prioriteit, en kan dat ook tot na het weekend wachten,' aldus Lida Rietveld van Stedin. 

Doorn krijgt glasvezel

Doorn wordt waarschijnlijk de eerste (Utrechtse) Heuvelrugkern met dorpsbreed glasvezel. Klanten zijn echter aangewezen op Caiway als enig mogelijke provider.

Read More

Dat blijkt uit een mailing die inwoners van Doorn afgelopen week in de bus kregen. In de mailing de aankondiging van de komst van glasvezel naar Doorn. Wie doorklikt komt op de website van CIF, een glasvezelonderneming van Rabo bouwfonds. Op de website de aankondiging van de spoedige komst van glasvezel naar Doorn en alvast wat aanbiedingen. Wie wil profiteren van de aanbiedingen kan echter alleen terecht bij Caiway als aanbieder.  Caiway is een provider met wortels in het Westland, maar ook een aantal netwerken elders in Nederland.

Glasvezel ligt al wel langs de hoofdwegen op de Heuvelrug, met vertakkingen naar bedrijventerreinen en individuele bedrijven. Een netwerk voor consumenten is echter nog niet de woonwijken in uitgerold. Vorig jaar probeerde glasvezelaar Reggefiber nog voet aan wal te krijgen op de Heuvelrug, maar onderhandelingen met de gemeente liepen op niets uit. Volgens de gemeente kon Reggefiber niet voldoen aan de gemeentelijke voorwaarden en prijzen, volgens Reggefiber vroeg de gemeente de hoofdprijs voor de bekabeling en benadeelde het daarmee zijn inwoners. Op de netwerken van Reggefiber kunnen alle providers terecht, in tegenstelling tot dat van CIF.   

Recreatieschap verder in het nauw

De dagen van het recreatieschap Utrechtse heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied lijken nu echt geteld. Acht van de twaalf partijen willen er van af, maar zullen hun verplichtingen wel moeten afkopen.

Read More

Dat meldt raadslid Hylda van Amstel, die namens gemeente Utrechtse heuvelrug in het recreatieschap zit. Acht van de twaalf partijen willen er van af, alleen de gemeenten Renswoude, Woudenberg, Rhenen en Utrechtse heuvelrug willen het schap nog voortzetten. Het recreatieschap is een zogenaamde 'gemeenschappelijke regeling', in dit geval om de regionale recreatieterreinen zoals het Doornse gat, Kwintelooijen en Henschotermeer,  en veel wandel- en fietspaden samen te ontwikkelen, beheren en onderhouden.

gravenbol

Veel gemeenten -geconfronteerd met tekorten op hun begrotingen- vinden het recreatieschap te duur worden. Niet onverwacht zijn dat juist gemeenten die zelf geen recreatieterreinen op hun grondgebied hebben, zegt secretaris Loek Welter van het recreatieschap. 'Het hemd is hen kennelijk nader dan de rok. Het lijkt me geen verstandige beslissing. Het Henschotermeer krijgt bezoekers uit alle windstreken, dat kun je toch niet alleen afschuiven op de gemeenten Woudenberg en Utrechtse heuvelrug. En ook al die honderden kilometers aan wandel-, fiets-, ruiter- en kanoroutes. Dat zijn prestaties die je alleen met elkaar kunt leveren.' 

Het recreatieschap is de liquidatie wel al aan het voorbereiden door de gevolgen in kaart te brengen, zegt Welter. 'Er zijn nogal wat contracten. Niet alleen die met het personeel, ook met de terreineigenaren. Met landgoed Den Treek hebben we bijvoorbeeld een contract over het Henschotermeer tot 2026. in geval van opheffing moet er een rechtsopvolger komen die die verplichtingen overneemt.'

Het recreatieschap heeft een begroting van €1.8 miljoen, waaraan gemeenten gemiddeld €1,80 per inwoner bijdragen. Veertig procent van de begroting wordt betaald door de provincie Utrecht, maar die dreigt nu ook te vertrekken, aldus Welter: 'De provincie zegt: als de gemeenten niet meer willen, dan trekken we ook onze handen er van af.'  

dancefeest4

Ook wethouder Verhoef van de Utrechtse heuvelrug betreurt de naderende opheffing van het recreatieschap. 'We hadden graag gewild dat deze bovengemeeentelijk solidariteit blijft, maar het heeft geen zin ons tot het einde te blijven verzetten.'  De elf gemeenten en de provincie moeten volgens Verhoef wel 'met elkaar tot een fatsoenlijke liquidatie' komen.

Een nieuw mini-recreatieschapje als rechtsopvolger is een mogelijkheid, maar een verdeling van de boedel tussen provincie en individuele gemeenten ligt meer voor de hand, denkt Verhoef, die het niet waardeert dat sommige gemeenten hun bijdrage aan het recreatieschap in meerjarenbegrotingen al tot nul hebben teruggebracht: 'Dat kan niet zomaar. We zijn met elkaar verplichtingen aangegaan.'  

De onderhandelingen over de opheffing lijken zo uit te draaien op financiele besprekingen. Eerder stapte de gemeente Utrecht al uit het recreatieschap, ook met een forse afkoopsom.

Het schap doet intussen pogingen te bezuinigen, door recreatieterreinen af te stoten. In het geval van het Doornse gat leverde dat teveel verzet op, maar vorig jaar is wel de Wijkse zwemplas Gravenbol ondergebracht bij een groep vrijwilligers uit Wijk en de Heuvelrug. Anderzijds is met een dancefeest bij het Henschotermeer geprobeerd de inkosten te vergroten. Het feest leverde €13.000 op, maar ook zoveel klachten over geluidsoverlast dat een tweede festival – de Henschotermeerdagen- op het laatste moment werd afgelast

Opheffing dreigt overigens alleen voor het recreatieschap Utrechtse heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied. De drie deelschappen Stichtse Groenlanden, Vinkeveense plassen en het Plassenschap Loosdrecht en omstreken worden volgens secretaris Welter niet bedreigd met opheffing.

Damhertlaan krijgt voorrang terug

Het kruispunt Damhertlaan-Jagerspad wordt de komende weken gereconstrueerd om het veiliger en overzichtelijker te maken. Verkeer op de Damhertlaan krijgt daarbij gewoon weer voorrang, net als vroeger

Read More

Het kruispunt is sinds is aangelegd en zeven jaar geleden opnieuw werd gereconstrueerd een doorn in het oog van ouders en leerlingen van de scholen Valkenheuvel en Dolfijn. Beide scholen liggen aan een voorrangsfietspad dat eindigt op het kuispunt, maar waarvan de status veel automobilisten onbekend is.

Omdat het kruispunt sowieso onoverzichtelijk is gebeuren er regelmatig ongeukken. 'Vorige week is er nog een scholiere geschept door een auto. Gelukkig zonder gevolgen,' zegt directeur Ingrid Roelofs, die het afgelopen jaar heeft geexperimenteerd met verkeersbrigadiers. 'Maar die hebben we teruggetrokken, omdat het ook voor hen te onoverzichtelijk bleek. ' 

Op het nieuwe kruispunt krijgt verkeer op de doorgaande Damhertlaan weer voorrang, geaccentueerd met drempels naar de zijwegen. Twee nieuwe, brede zebrapaden geven scholieren de mogelijkheid tot oversteken, zodat een eenduidige situatie ontstaat. Overigens krijgt openbare school Dolfijn in 2015 gezelschap van de school Ontdekkingsreis in een nieuw te bouwen verzamelschool, ook aan het Jagerspad. Mogelijk komen er ook woningen op of aan die nieuwbouw. 

PvdD in de bres voor Utrechtse zwijnen

Deskundigen zien de Utrechtse heuvelrug als kansgebied voor een ruime populatie wilde zwijnen. De Partij voor de Dieren opent vast een symbolisch zwijnenbos op de oostflank.

Read More

Volgens de PvdD zijn wilde zwijnen op de Utrechtse Heuvelrug 'een verrijking: zij dragen bij aan de variatie van het landschap en maken grond vruchtbaarder door deze om te woelen,' aldus een persbericht van gisteravond. Zondag aanstaande opent de partij daarom een symbolisch zwijnenbos, nabij het Rhenense ecoduct over de provinciale N225.

De locatie is een logische omdat juist via dat ecoduct klein- en grootwild vanuit de Veluwe via het rivierengebied of de Gelderse Vallei naar de Heuvelrug migreert. Grootwild is echter niet welkom binnen de grenzen van de provincie, sinds begin vorig jaar een officiele 'nulstand'geldt voor alle grootwild, afgezien van een bescheiden populatie edelherten. Zwijnen mogen de provincie niet in voornamelijk omdat ze gevaar zouden opleveren voor het verkeer en schade zouden aanbrengen aan de landbouw.

Nabij de locatie leven overigens al twee of drie solitaire wilde zwijnen, die met rust worden gelaten omdat ze geen overlast veroorzaken. Een groepje van zes jonge zwijntjes werd vorig voorjaar wel afgeschoten, volgens natuurbeheerders omdat ze niet op natuurlijk wijze zouden zijn gemigreerd naar de Heuvelrug maar zouden zijn uitgezet. Dat lot treft waarschijnlijk ook een groepje van vier nieuwe zwijnen, die eind vorige maand bij Rhenen zijn gesignaleerd. 

'Wij vinden het schrijnend dat voor ieder zwijn dat via ecoducten de Heuvelrug op komt lopen een jager klaar staat om het dier af te schieten,'aldus de Partij voor de Dieren in hun persbericht. Daarin noemen ze ook onderzoeksinstituut Alterra, dat eerder een kansenkaart voor wilde zwijnen maakte in opdracht van de zoogdierenvereniging, waarin de Heuvelrug als leefgebied rood staat ingetekend. 

Wildzwijnenkaart 2000 hedenzooomed

Wildzwijnenkaart 2000 heden