Kansen op behoud zwembad de Zwoer groeien

De bouw van een nieuw, bescheidener publiekszwembad in Doorn is voorlopig van de baan. Daarmee is de kans op behoud van het populaire Driebergse zwembad de Zwoer verder gegroeid. 

Read More

De bouw van een nieuw zwembad in combinatie met de nieuwbouw van het Doornse Revius Lyceum is van de baan. Volgens verantwoordelijk wethouder Van Oostrum trekt het Revius zich terug omdat het bij nader inzien toch geen sportschool wil worden. Ook bestaat de vrees voor lange procedures als gevolg van bezwaren uit de omgeving. 'Bovendien spelen ze met de gedachte om geen nieuwe school te bouwen, maar de oude school te renoveren,' aldus Van Oostrum.

zwoer glijbaan

Het afblazen van het zwembad komt de wethouder in elk geval niet slecht uit, omdat het de kans geeft de zwembadsituatie voor de gehele gemeente opnieuw onder de loep te houden. Het nieuwe zwembad werd indertijd bedacht omdat de kosten van de oude binnenbaden in Doorn (Woestduin) en Driebergen (De Zwoer) uit de hand liepen. Een nieuw, soberder zwembad moest die kosten onder de zeven ton per jaar houden, zoals de gemeenteraad had opgedragen.

Intussen is alles veranderd. Niet alleen dreigen er continu nieuwe Haagse bezuinigingen, ook verscheen er onlangs een rapport een financiele vergelijking tussen het nieuwe sobere zwembad en het instandhouden van de twee bestaande baden niet langer in het voordeel van de eerste uitvalt, met name omdat exploitant Laco de oude zwembaden veel goedkoper blijkt te kunnen exploiteren dan het oude zwembadbestuur dat deed. Van Oostrum: 'Het zwembadbestuur van de Zwoer heeft altijd beweerd dat ze het zwembad niet open kon houden voor het bedrag dat ze van ons kregen, maar Laco blijkt dat heel goed te kunnen.'

Onderhandelen over verlenging van de contracten met Laco ligt daarom voor de hand. De zwembaden in Doorn en Driebergen kosten de gemeente nu een klein miljoen, dat bedrag moet in elk geval naar beneden. Laco-directeur Lavrysen zegt een bedrag van die hoogte niet te ontvangen, maar gaat de onderhandelingen over de verlenging van de Driebergse contracten in elk geval graag aan. 'Ik ga natuurlijk niet via de krant onderhandelen, maar ik weet voor welke prijs we bereid zijn dat te doen.'  

Volgens Lavrysen heeft de Utrechtse heuvelrug als toeristische gemeente een grote behoefte aan een recreatief bad als de Zwoer, met zijn saunacabines, glijbanen en een buitenbad. 'Dat merken we ook aan bezettingsgraad. Een recreatief bad als de Zwoer is een aboslute meerwaarde voor de gemeente. Het beperken van die recreatieve voorzieningen zal een behoorlijke impact hebben.' 

Lavrysen zegt ook gebruik te willen gaan maken van de optie het Doornse zwembad Woestduin in 2017 voor een euro over te nemen, al dan niet met een exploitatiesubsidie om de gemeentelijke doelgroepen te kunnen bedienen. Bovendien gloort aan de horizon de ontwikkeling van het in 2017 verlaten mariniersterrein. Dat zit al propvol met sportvoorzieiningen, en is daarmee geschikt voor exploitatie door Laco, dat veertig sport- en vrijetijdscentra verspreid over Nederland exploiteert. 'De mogelijkheden daarvoor willen we graag onderzoeken,' aldus Lavrysen. 

Website gemeente Heuvelrug verdienstelijk

De website van de gemeente Utrechtse heuvelrug behaalt een verdienstelijke 42e plaats in de top 100 grootste Nederlandse gemeenten. De dienstverlening aan het fysieke loket wordt verder beperkt voor mensen zonder afspraak. 

Read More

De gemeentelijke website kreeg vorig jaar een update en dat resulteert in een score van 58 op een schaal van 100. Amsterdam voert de top 100 aan met een score van 84, Oss draagt de rode lantaarn met een score van 34. Van de buurgemeenten eindigt Zeist met 61 punten en een eenendertigste ruim tien plaatsen hoger dan Heuvelrug, Veenendaal behaalt met een score van 68 zelfs een elfde plaats.

De ranglijst is opgemaakt uit scores op acht indicatoren. Uitstekend scoort de Heuvelrugse website in de categorien Zelf Regelen (85) en Sociale Media (75), goed in de categorieen toegankelijkheid (68), laadsnelheid (67) en gebruikervriendelijkheid (68). Slecht scoort de website op de indicatoren Gidsfunctie (13) en Mobiel Gebruik (0).

Balies dicht 

De rol van gemeentelijke websites nemen toe in belang, terwijl de fysieke loketfunctie van gemeentekantoren juist afneemt. Afgelopen voorjaar besloot de gemeente Heuvelrug dat vanaf 1 oktober de service aan mensen die zomaar het gemeentehuis komen binnenwaaien voor een paspoort, rijbewijs of andere zaken wordt gehalveerd, en beperkt tot de maandag- dinsdag en vrijdagochtenden. De afdeling vergunning en handhaving gaat helemaal dicht voor mensen zonder afspraak.

Mensen die eerst digitaal of telefonisch een afspraak maken kunnen daarentegen sneller terecht. Bovendien wordt de avondopenstelling uitgebreid met een donderdagavond, naast de reeds gangbare woensdagavond. Dat gaat wel ten koste van de donderdagmiddagopening van het gemeentehuis. 

Vorig jaar leidde de beperking van de dienstverlening aan mensen zonder afspraak nog tot een politiek relletje, waarbij de gemeenteraad op grond van ophef in de sociale media de wethouder dienstverlening probeerde terug te fluiten.

Wethouder en afdeling zijn echter doorgegaan op dezelfde weg, met de maatregelen van komend najaar als uitkomst. Daarover beelf is het in de gemeenteraad ditmaal stil.

Openingstijden Gwinkel

Schoolplein

Als opwarmertje voor het nieuwe seizoen knipte Hillridge een tweetberichtje uit voor de lezers, omdat de inhoud goed beschouwd even begrijpelijk als dieptriest is. 

Read More

Het bericht is afkomstig van een Driebergse wijkagent en spreekt voor zichzelf. Politieagenten twitteren in toenemende mate over veiligheidszaken, iets waar collega Schaaij in de Doornsche Kaap onlangs terecht aandacht aan besteedde.

Soms zitten er tweets tussen die de wenkbrauwen doen fronsen, of een glimlach produceren, bijvoorbeeld het tweetje dat een buurt moet oppassen voor 'Oostbloktypes' of dat er opgepast moet worden voor Ieren.

Onderstaand is er een uit de fronscatergorie, want wat is nu eigenlijk het diepste wezen van een school(plein).

tweet schoolplein

tweet ieren

 

tweet oostbloktypes