raad 31 okt 2013

Aantekeningen; Disclaimer: Live, met spel- en tikfouten. En andere fouten. 

Read More

Mededelingen en rondvraag

Van Amstel:     over ontbinding Recreatieschap, de financiele consequenties zijn sommige gemeente zwaar tegengevallen en daarom nog niet besluit genomen en opnieuw in afz gemeenten in beraad.
Van Oostrum:  mijn man is vz tennisvereniging geworden dus uit mijn portefeuille
Verhoef:          er komt een geluids- en zichtscherm langs maarsn perron om ook zicht in huiskamers te verhinderen
Naafs:              woninghinbraken door ligging geteisterd door ook door inbrekers uit de ranstads een hausse aan inbrajken dat we echt weer iets moeten doen er koimt komende week een apf vooeruig om ketekens te scannen, waarmee mensen die eerder zijn aangehouden en boetes open houden en dan kan politie intervenieren en dat er een preventieve werking van uitgaat, inwoners hoeven zich geen zorgen te maken over privacy alleen als er een match is dan is die de sjaak. 
Karssen: 
Prakke: earlybird actie voor 12 april Henschotermeer, dat u het weet.
Naafs heb ook een mail gehad en die suggereerde dat er vergunning voor was. Zullen wel aandringen dat dingen zorgvuldig zullen gaan. Feets is uitestend verlopen maar moet wel netjes procedureel gaan. 
 

 

 

Bedrijventerrein Amerongen/Leersum 

Geijtenbeek wil agendapunt eraf. Geen tijd genoeg gehad na disndag toen de papieren pas binnekwamen.
Boon: deel wel iets, maar nieuwe info is niet complex, vraag me eigenlijk af waarom het zo lang heeft moeten duren. Dus niet majeur genioeg om door te schuiven
Zee: jammer dat het zo lang heeft geduurd maar was in tien miunten door te lezen dus nu door want al lang genoeg geduurd.

Dus nu verder.  
Naafs meldt de gewraakte geheime informatie die afgelopen dinsdag is toegezonden aan raadsleden.
Zee: Verwonderd over nieuwe standpunten sommige fracties. Is het dan raar  dat de indruk bestaat dat het hier een bestuurlijk janboel is. Moest ons eerst even van het hart. 
Hoe haal je het in je hoofd mensen weg te jagen van de Heuvelrug. Plan verbetert schoonheid en leefbaarheid Leersum, door woningbouw. Kan geen discussie over zijn, of is de das soms belangrijker. Het bedrijventerrein wordt mooier. Gesteld werd dat de dassen onvoldoend regenwormen zouden kunnen vinden door uitbreding bedrijventerrein. En bovendien zou er een zijn doodgereden. Maar dassen eten ook (hele serie etensmiddelen vliegen etc incl gras) het zijn namelijk omnivoren. Eten vooral van moestuin, die verhuist naar overkant N225. VVD zal daarom aanvraag dassentunnel steunen. 
Boonzaaijer: Goed om zekere mate van consistentie te vertonen. Altijd in gorte meerderheid dit onderwerp voor gestemd dus we moeten toch consent naderen
Nijhof: Langzamerhand zijn we daar inderdaad in veranderd, we gaan ook verdeeld stemmen zult u zo zien. Situatiue is gewijzigd, plan is veranderd dus kun je er ook gewijzigd naar kijken. Over dassen kun je badinerend over doen tot groot vermaak, maar wel degelijk aantasting dassengebied. Het zal wel doorgaan, maar hoe zit het eigenlijk met uitvoering, gaan we eest perceeltje voor perceeltje inrichten en dan pas die quasi brede groenstrook, of eerst die groenstrook. 
Kamp: Geweldige kans, wat beweging in woningbouw. Blijven niet tot in lengte van jaren in crisis zitten. Er zijn altijd lieden die op de rem trappen. Weg met de somberheid, stemmen voor het plan. 
Van Drie: Niet zoveel veranderd dus voor.
Karssen: Er staan bedrijven op die niet meer bestaan. Jaartallen kloppen niet. Dat elke plaats een bedrterrein moet hebben is achterhaald. Belangrijk deel van de geheiem bedrijven voldoet niet aan criterium van plaatselijk verzorgend. Hoe gaat u dat handhaven? Toonbeeld van ondoorzichtig handelen, voldoet niet aan beginselen behoorlijk bestuur. Melden van mogelijke schadeclaims door wethouder is ongepast. We kunnen hier geen medewerking aan verlenen.
Streekstra: bewaar dit unieke landschap waaraan deze gemeente zijn naam heeft ontleend: de Heuvelrug. Een enorme esthetische schade is het gevolg van dit plan. Niet vernietigen, mond vol van structuurnota maar nu deze heiligheid inruilen voor het kasboek. Partijen die praten over rentmeestreschap werpebn dit schap ineens over de schutting. Er kan nog gestopt worden mensen. Herstructureer besdtaande terrein en pak bedrijventerrein Maarsbergen op. Dit gaat ons miljoenen kosten. Want (Hoogenraad) kan hiermee de hand gaan ophouden via claim. 
Geijtenbeek: Eerste gedachte: gaat een stuk unieke natuur verloren.  En wie garandeert dat er niet telkens een beetje bij dat terrein komt. Als er een bedrijf over de weg is volgen er meer. Plus dat de economische crisis er is. Een SP’er heeft de bedrijven bezocht die op de lijst staan. Sommige failliet, sommige al verhuisd, het enthousiasme is niet zo groot meer. Hadden graag nog een rodnje gedan langs de bedrijven maar daarvoor ontbrak ons de tijd, behalve een paar, waar het niet direct een vrolijke boel was over de verhuizing naar Amerongen. Moet toch mogelijk zijn om de bestaande lege meters te benutten, plus de meters op bestaande terrein in Leersum. 
Homan: Gang van zaken verdient geen schoonheidsprijs, dat het zo lang heeft moeten duren dat u de geheime informatie heeft ontvangen. Redenen voor. 
Eerst groenstrook aanleggen. Das zo min mogelijk verstoord. Of er dassentunnel nodig is weet ik niet maar staan er sympathiek tegenover. 
Er kan een bouwmarkt komen inderdaad, zou ook een tuincentrum kunnen zijn. 
Schadeclaim, onse ziegen schade van plus 100k. Van projectontwikkelaar nog meer. Maar verder onduidelijk. 
Streekstra: er is al een cat4 bedrijf op het terrein, dts ia binnen 200m van nieuwe terrein, gaat u dat glasflessenbedrijf verplaatsen?
Homan: Gaat over bedrtterrein Leersum. 

2e termijn:
Zee: PvdA maakt zich druk oiver van 20 naar 15 meter, maar wij hebben er ook naar gekeken, maar dat zie je vanaf de N225 met hoek van 60 graden dus schuin kijkt en dus wordt het 30 meter. We willen hem ook wintergroen en niet alleen berkjes. Alles overwegend wordt het gewoon een verbetering. 
Boonzaaijer: Bezwaar van geloof ik GL komt neer op smallere groenstrook. Wat kunnen we doen om GL alsnog over de tsreep te trekken?
Karssen: Wij ook consistent, altijd tegen geweest dus dat houden vanavond maar gewoon vol.
Nijhof: Niet GL of PvdA. Komt uit koker GL wethouder maar ook toen waren er mensen tegen. Dus nu ook verdeeld stemmen. Hechten zwaar aan het verminderen van de groenstrook, knap hoe meneer Van der Zee las een Hans klok kan gocchelen met de groenstrookmeters. Maar ..
Kamp: D66 Leersum was altijd tegen. Maar nu 
Geijtenbeek: :Las op Hillridge dat u zei dat er ook een Aldi of Lidl kan komen, ik roep maar wat. Bedoelde u dat wil t u een lidl daar?
Kamp: fijn dat u gelooft wat er in de kranten staat, maar ik bedoelde te zeggen dat bedrijven elkaar graag opzoeken.

Schorsing

Stemverklaring van Veenendaal (pvdA/GL): Dus ik ben voor voorstel omdat Leersum beter maken.
18 voor tegen 7 ; aangenomen!

 

Keuze bruggenbouwersproject 

Prakke: laten we proberen tot consent te komen , want handopsteken is oude politiek. Wij zijn nergens tegen maar Binder Bindt en Amerongen hebben meeste sympathie
Karssen:  Binder
Veldhuzien: Binder
Waaldijk:  Laten we dit vaker doen. Ik word er enthousiast van. Net als en Publieke Tribune. En tenslotte: beste idee is de Binder. 
Geijtenbeek: Voorkeur voor Binder Bindt
Boonzaaijer: Binder, Stip Overberg en nog eentje die hillridge niet heeft opgepikt
Hensbergen:  Binder, want daar heeft deze nieuwe methode meeste kans van slagen
Zee: Dus moet pilot keizen die duidelijk resultaat geeft. Moet enigszins controversieel zijn. Dus drie stuks: Binder, de 50 woningen in Overberg en verkeersituatie Amerongen/ Leersum. Marinietsterrein is te controversieel, iets te riskant omdat slagingspercentage iets te groot (?) is.
Naafs: meerderheid heeft geen bezwaar (dus consent?) tegen Binder. We koimen met nadere reactie als college. 
Geklap!

Woningbouw Haarbosch Maarsbergen (hamerstuk)
SP en BVH stemmen tegen. EN SGP. Streekstra zegt: want we vinden het plan asociaal. (gaat over vlak naast de snelweg, waarbij sociale woningen aan de buitenkant het geluids- en fijnstofscherm vormen voor de andere woningen)

Leeg gemeentekantoor Driebergen (Vragenuurtje)

Karssen vraagt over gemeentekantoor Driebergen: Is er afspraak? Kan Homan dat initiatief helpen reailseren? Is er gesproken met kandidaat koper?
Homan: er is een afspraak en we gaan maandag uitgebreid over praten met Driebergenaren.  En we gaan er over praten en ik laat me graag overtuigen, maar ben gehouden aan kaders gegeven door Raad. Onderhandelingen met koper lopen.
Karssen: fijn dat er afsrpraak is. Ma ar hoe zit het nu met projectontwikkelaar?
Homan: Er is voor het eerst egsproekenin juni toen het gebouw leeg kwam. Hij heeft daaroip vragen gesteld en wij hebben die nu beantwoord. Zoiemand moet je in rede en de tijd en moeite geven om zoeist te beoordelen. Voor 1 okt heeft hij gemeld interesse te hebben. En gevraagd om meer tijd. Gaat hier voorwaar niet over 5duizend euro.

Boonzaaijer: Goed dat we nu weten wat de termijn is om eerste recht van koop af te handelen. Maar kunt u inzicht verschaffen in kosten van onderhoud en verwarmingf kantoor, waarom duurt dat zo lang? Ik mis trnansparantrie en waarom moeten we dat via de krant horen want we hebben bruggenbouwers en twitterspreekuren maar kan ook anders.
Geijtenbeek: SP steunt initiatief Dribergen, maar waarom duurt he allmaal zo lang en ontstaat er zoveel mist in de kranten? 
Prakke: Wij willen tweesporen tegelijk lopen. Met koper onderhandelen en tegelijk met initiatiefnemer, en daar zien we graag wat meer enthousiasme van wethouder.
Waaldijk: Debat in media betrekt de bevolking in debat.  Ons hart gaat uit naar eurowinkel. 
Veldhuizen:  Gaat ook over Bosstraat 3 (branweerkazerne), dus houdt hen ook op de hoogte. En ik vind het recht van eerste koop schimmig leg eens uit dat het nioet afloopt op 1 oktober. Hoe zit dat?
Brey: Wethouder zegt dat hij in principe gehouden is aan kaders dus in principe verkopen,want we willen geen vastgoed. Dus als we dat niet willen we dat als raad moeten besluiten. En als eurowinkel niet in Dribergen kan we nog wel de zorg hebben om een ander locatie te vinden. Samen met bevolking.

Homan:  Eurowinkel staan we achter moeten we zoveel mogelijk proberen te helpen. Hebben we in verlecen ook gedaan. Praten we over met initiaftiefnemers, want ook al verkpen we het gemeentehuis dan gaan er nog wel een paar jaar overheen en gedurende die tijd zou er bets iets mee kunnen. En we gaan de cijfers over onderhoud etc leveren. Boonzaaijer: op welke termijn. Homan binen enkele weken Boonzaaijer: met alle respect, is terugkeredne vraag waarom moet dat zo lang duren. En wij willen die cijfers ook zien. Homan maar moet netjes dus week of drie. 
Homan: Waarom via de krant. Dat is van niemand de bedoeling en we gana maandag positief dat gesprek in.
Homan: Wat is gerede tijd bij recht van eerste koop? Daar is gerde tijd bij geboden, maar wat is redelijk er is daar geen vaste termijn aan te stellen. Kan wel eens een paar jaar duren. Kan ik geen einddatum voor geven, maar wel voor eidne jaar een richting aan geven.

Heibel over leeg gemeentekantoor

De saga rond  invulling danwel verkoop van het lege Driebergse gemeentehuis zal nog wel even voortduren. Toch vast een round-up. Plus wat nieuwe uitspraken.

Read More

Geschreven door Bobby Schinkel, los medewerker van Hillridge, maar in dit geval derdejaars student journalistiek. Een mooie spread, met samenvatting, hoofdrolspelers en nieuwe uitspraken, zoals een opmerkelijke van wethouder Homan over de verwarring tussen oplopende begrotingstekorten -in 2017 naar verwachting 3,5 miljoen euro en de opbrengst van het Driebergse gemeentekantoor: ‘De verkoop van panden levert wel geld op, maar deze eenmalige inkomsten ben ik ook zo weer kwijt. Die 3,5 miljoen euro daarentegen zal elk jaar terugkomen. De verkoop is interessant omdat de onderhoudskosten en zorgen afnemen.’

De initiatiefnemers van het SMB voeren als belangrijk argument aan dat ze met hun plan de gemeente juist zorgen en onderhoudskosten uit handen nemen. Klik hier om de pdf te downloaden, of klik op het plaatje hieronder.

Lees vervolgens ook het antwoord van initiatiefnemer Cees van den Broek op de boze brief die de lokale VVD-afdeling gisteren inzond. Verbolgen is Van den Broek dat de VVD wel de mond vol heeft, maar nooit zelf komt kijken om zich feitelijk op de hoogte te stellen van het werk van de Eurowinkel: ‘Ik heb nog nooit iemand van de VVD-fractie in de winkel gezien, niet in Driebergen, niet in Doorn en niet in Leersum, terwijl alle andere fracties wél regelmatig hun gezicht laten zien.’ 

Heibel

VVD boos op SWB en Stichtse Courant

In een ingezonden brief toont de lokale VVD zich verbolgen over een artikel in het plaatselijke nieuwsblad Stichtse Courant/ De Kaap.

Read More

Het bewuste artikel laat de initiatiefnemers van het plan Sociaal Maatschappelijk Bedrijfsgebouw (SMB), voor een Eurowinkel, zorgloketten, startersplekken en zzp’ers in het leegstaande Driebergse gemeentekantoor,  vrij schieten op wethouder Homan, die een week eerder in dezelfde krant de nodige scepsis en weerstand mocht uiten tegenover het plan.

Volgens de VVD doen de initiatiefnemers van het SMB in het artikel ‘enkele stevige uitspraken.’  ‘Wij concluderen dat deze uitspraken zijn gebaseerd op vermoedens en een onjuiste weergave van de situatie. Wij baseren ons liever op de feiten.’ In het vervolg van de brief stelt de partij zich nadrukkelijk op achter VVD-wethouder Homan. Zo zou hij met zijn wens het gemeentekantoor te verkopen meerdere afspraken -gemaakt door de gemeenteraad- uitvoeren.

Ook zou het niet voortzetten van onderhandelingen met een projectontwikkelaar volgens de VVD uit kunnen draaien op een flinke schadeclaim, ook al is de deadline van die onderhandelingen al verstreken. In de brief zegt de VVD dat half december pas duidelijk is of de gemeente en de projectontwikkelaar met elkaar verder willen.

In een nog te verschijnen artikel van Bobby Schinkel waarin Hillridge inzage heeft gehad zegt wethouder Homan overigens nog iets opmerkelijks over de verwarring tussen oplopende begrotingstekorten -in 2017 naar verwachting 3,5 miljoen euro en de opbrengst van het Driebergse gemeentekantoor:  ‘De verkoop van panden levert wel geld op, maar deze eenmalige inkomsten ben ik ook zo weer kwijt. Die 3,5 miljoen euro daarentegen zal elk jaar terugkomen. De verkoop is interessant omdat de onderhoudskosten en zorgen afnemen.’

De initiatiefnemers van het SMB voeren als belangrijk argument aan dat ze met hun plan de gemeente juist zorgen en onderhoudskosten uit handen nemen

{jvotesystem poll=|18|}

Homan: Ik ga geen zzp’ers subsidieeren

Wethouder Homan wil het Driebergse gemeentekantoor niet voor een schappelijke prijs verhuren, omdat hij geen zzp’ers wil subsidieren. Ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug is boos.

Read More

Homan sprak de woorden in een interview met radio 90fm, waarin drie actuele en omstreden onderwerpen ter tafel kwamen. Over het onderwerp voormalig Driebergs gemeentehuis zei Homan dat een korting op de huurprijs voor zzp-werkplekken niet voor de hand ligt, omdat als je zzp’ers subsidieert je bedrijven subsidieert. ‘Als je dat gaat doen, dat zou ik toch wel heel raar vinden, ‘ aldus Homan afgelopen zaterdagavond op de lokale radiozender.

Ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug reageerde direct als door een wesp gestoken via twitter. ‘Wethouder Bert Homan fronst de wenkbrauwen bij een verzoek Zakelijk Heuvelrug: We gaan geen zzp’ers subsidieren. Wethouder negeert daarmee de VVD-motie uit 2009 de crisis te bestrijden en kleine bedrijven en starters te helpen.’  

tweets ZH

 

De opmerkingen van Homan en Zakelijk Heuvelrug draaien om het verzoek van een groepje Driebergenaren aan de gemeente om het leegstaande Driebergse gemeentekantoor te heropenen, nu voor een keur aan maatschappelijke organisaties, maar ook voor werkruimtes voor starters en zzp’ers. Komende donderdagavond debatteert de gemeeteraad opnieuw over het kantoor, op verzoek van CU-raadslid Karssen.

In het interview zei Homan verder dat de verkoop van de het oude gemeentehuis Leersum op een haar na gevild is. De verkoop van alle gemeentekantoren en -werven tesamen zou nog altijd op koers liggen, kortom: samen de beoogde zeven miljoen euro zullen opbrengen.

Verder gaat Homan ook in op het ondernemersklimaat op de Heuvelrug en op de omstreden uitbreiding van het bedrijventerrein in Amerongen voor Leersumse ondernemers. Luister vanavond tussen 19 en 21 uur naar een herhaling van het programma (klik op een van de pictogrammen rechtsboven). 

D66: nieuw bedrijventerrein komt vol;UPDATED

Donderdag moet de uitbreiding van het Amerongse bedrijventerrein eindelijk definitief worden. Als D66 tenminste meewerkt. Het lijkt er wel op. Als er ook maar detailhandel mag komen. UPDATED

Read More

Eigenlijk heet het plan ‘bedrijventerrein Leersum’, omdat het gaat om de verhuizing van Leersumse bedrijven naar een strook van in totaal 1,8 hectare die aan het bestaande Amerongse bedrijventerrein wordt geplakt. De achtergelaten bedrijfsruimte in de dorpskern van Leersum komt dan vrij voor woningbouw, was ooit de gedachte. Alleen lijkt het plan -geboren in de hoogconjunctuur- inmiddels achterhaald door de economische- en vastgoedcrisis. De risico’s voor de betrokken bedrijven zijn groot, en huizenbouw komt ook maar traag tot stand.

Daarom is de balans in de gemeenteraad – altijd in meerderheid voor het plan geweest- inmiddels wankel geworden. De positie van D66 is doorslaggevend, maar juist die partij is de laatste maanden gaan twijfelen aan de noodzaak van een bedrijventerrein, met name omdat er een stuk natuurgebied voor moet sneuvelen. ‘Wat je van de natuur afneemt, krijg je niet meer terug, ‘aldus D66-raadslid Kamp twee weken geleden. Kamp vroeg verantwoordelijk wethouder Homan daarom om actualisering van de geheime lijst van bedrijven die uit Leersum willen verhuizen. 

Die lijst is er nog altijd niet, tot grote onvrede van de raadsleden, die ook nog steeds wachten op de net zo geheime documenten over de door wethouder Homan voorgespiegelde risico van een miljoenenclaim door de projectontwikkelaar die betrokken is bij de aanleg van het bedrijventerrein, mocht de raad dat ter elfder ure durven af te blazen. De lobby voor afblazen is vrij sterk, omdat er ook al een hectare leeg staat op het bestaande terrrein.

Kamp is daarom de afgelopen week daarom maar zelf op bezoek gegaan bij de bedrijven die behoefte hebben aan het nieuwe terrein. Het zou gaan om bouwmarkt Multimate en waarschijnlijk ook om caravanhandel De Heuvelrug. ‘We zijn inderdaad bij Multimate langs geweest, de andere bedrijven mag ik niet noemen. In elk geval bestaat bij ons nu de indruk dat die 1,8 hectare gevuld kan gaan worden.’

Kamp vindt het daarom ‘denkbaar’ dat de liberalen donderdagavond voor het bedrijventerrein zullen stemmen, na een ‘serieuze belangenafweging’ die de komende dagen moet plaatsvinden. Kamp vindt het daarbij ook een aanbeveling dat het gehele proces ooit in gang is gezet door Jan Koudijs, wethouder voor Groen Links in Leersum. ‘Koudijs wilde overlastgevende bedrijven Leersum uit krijgen. Op voorwaarde dat de aanblik van het  bedrijventerrein aantoonbaar verbetert, met een groenstrook rond het terrein, dat nu een hele rommelige indruk maakt.’ 

Nog een voorwaarde voor een ja van D66 komende donderdag, vindt Kamp, is ook dat het bedrijventerrein niet alleen voor bedrijven beschikbaar komt, maar ook voor de detailhandel, zoals de bouwmarkt van Multimate. ‘Dat vind ik een toegevoegde waarde. Dat daar ook een lidl of aldi kan komen, ik noem maar wat. Ik wil dat zwart op wit.’

UPDATE: Naar aanleiding van een vraag van collegaraadslid Van Geijtenbeek of Kamp een Lidl of Aldi zou verwelkomen op het bedrijventerrein verklaarde Kamp gisteravond dat de laatste zin niet goed is opgeschreven, weergegeven of begrepen door Hillridge. ‘Van Geijtenbeek moet niet alles geloven wat in de krant staat. Wat ik bedoelde te zeggen was dat net zoals supermarkten als een Lidl of Aldi elkaar opzoeken, het ook zo kan zijn dat de Multimate gezelschap krijgt van een branchegenoot, zoals een tuincentrum.’

Politiek Heuvelrug nog niet in beeld

De gemeenteraad van Utrechtse heuvelrug komt nog even niet in beeld. De raadsleden vinden het prijskaartje van 70.000 euro veel te hoog.

Read More

Drieentwintig luisteraars had de vergadering, meldde de griffier spontaan, toen het agendapunt camera’s in de raadszaal ter sprake kwam. Te weinig, vindt burgemeester Naafs. De radiouitzendingen via internet bestaan nu eeen jaar, maar de de kijk- en luistercijfers vallen tegen. Camerabeelden toevoegen aan het gesproken woord zou die cijfers doen stijgen. ‘Ik vind het zelf ook prettiger om er een poppetje bij te zien,’ aldus Naafs, die wist te vertellen dat in gemeenten als Rhenen er wel ‘een paarhonderd’ mensen naar de vergaderingen van de lokale politiek kijken. Met 70.000 euro is het geregeld, stelt Naafs voor.

Teveel geld, vinden de raadsleden. Voor de helft moeten vaste camera’s gekocht worden, de andere helft is voor een zogenaamde vidiwall waarop ook presentaties kunnen worden vertoond. Dat laatste is in elk geval teveel, zegt raadslid Boonzaaijer (SGP): ‘Zet gewoon drie schermen op een karretje in het midden. Dat is veel goedkoper.’

Reden voor de scepsis is ook de kwaliteit van audio-uitzendingen, die sinds september vorig jaar via internet de geschreven notulen hebben vervangen. De eerste maanden was de kwaliteit schrikbarend, en nog steeds lukt het niet de vergaderingen probleemloos uit te zenden via internet, en daar bovendien als naslagwerk op te slaan. Meerdere vergaderingen zijn daardoor in de vergetelheid verdwenen. Ook valt het wifi-systeem soms uit, tot ergernis van surfende en twitterende raadsleden. Of klinkt ineens Q-radio spontaan door de raadszaal.

Digitaal Notuleren, het bedrijf dat voorheen de geschreven notulen verzorgde, mag bij de gemeente Heuvelrug nu al een jaar oefenen op een zelf ontworpen systeem van digitaal notuleren, gekoppeld aan internetuitzending. Tegen een meer dan geringe vergoeding, dat wel. De gemeente wilde hetzelfde bedrijf nu ook de beelduitzendingen laten verzorgen, maar daar heeft de gemeenteraad dus onvoldoende vertrouwen in. ‘Is het de investering wel waard,’ aldus CU-commissielid Van Wijnen, ‘als het systeem al voortdurend hapert. En waarom zouden wij het wiel opnieuw uit moeten vinden? Het mag best wat kosten, maar kijk dan gewoon af bij Rhenen.’

Heuvelrug: boom belangrijker dan ondernemer

De gemeente Utrechtse heuvelrug bungelt nog altijd onderaan de lijst ondernemersvriendelijke gemeenten. Is niet anders, zegt burgemeester Naafs: ‘We voeren een terughoudend beleid, daarom is het hier ook zo mooi.’

Read More

Een voor laatste van heel Nederland, nummer 407 van de 408 onderzochte gemeenten. Dat is de positie die de gemeente Utrechtse heuvelrug behaalt op de ranglijst ondermemersvriendelijke gemeenten van MKB-Nederland. ‘Teleurstellend,’ zegt wethouder economie Bert Homan.

Net zo teleurstellend als de vorige uitslag, waarin de Heuvelrug twee jaar geleden als laatste van de provincie Utrecht eindigde. Die uitslag was aanleiding om een ambitieus verbeterttraject op poten zetten, met veel overleggen en meetings, en inclusief een bustocht van ondernemers, bestuurders en ambtenaren naar Bunschoten, de nummer een van Utrecht. Doel was een plek ‘in het linkerrijtje’.

Dat is dus niet gelukt, zegt Homan. ‘In de beleving van de mensen in ieder geval niet. Het geeft me wel de motivatie nog harder aan dat proces te trekken, door nog meer in te spelen op wat ondernemers nodig hebben. Hoe moeilijk dat ook is in de huidige situatie, met teruglopende budgetten.’

Homan wil het onderzoek eerst rustig analyseren, maar weet wel waar de schoen wringt. ‘Het heeft te maken met beleving, met cultuur. We stralen onvoldoende uit dat we ondernemersvriendelijk zijn. Ik weet niet of we daar een grote uitzondering in zijn, maar in de waarneming van de ondernemers blijkbaar wel.’

Met een heel aantal ondernemers is er inmiddels intensief en goed contact, weet Homan. ‘Maar dat betekent niet dat je die andere paar duizend ondernemers ook bereikt. Die hebben kennelijk het gevoel niet gehoord te worden, en zo’n gevoel is niet zomaar weg, dat duurt gewoon lang.’

Volgens de wethouder economie is het speelveld op de Heuvelrug moeilijk, heel anders bijvoorbeeld dan de gemeente Haarlemmermeer, waar Homan zelf ondernemer was voordat hij de gemeentepolitiek inging. Met de Heuvelrug vergelijkbare groene gemeenten als Zeist, De Bilt en Rhenen scoren ook laag, vanwege de ‘worsteling’ van de politiek tussen natuurwaarden en economische belangen.

Dat uit zich bijvoorbeeld in de moeizame totstandkoming van een bedrijventerrein in Amerongen, een plan dat na achttien jaar procedures komende week wellicht alsnog sneuvelt. ‘Dan zie je de gemeenteraad worstelen, over het zicht op de Heuvelrug, over de aanwezigheid van dassen, over een te smalle groenstrook. Terwijl er een hele rits bedrijven klaarstaat die sterk de behoefte hebben aan dat bedrijventerrein.’

Volgens Gerard Weck, namens de Kamer van Koophandel betrokken in het Heuvelrugse verbetertraject, is juist de Heuvelrugse besluiteloosheid funest voor het ondernemersklimaat. ‘Als ondernemers iets niet willen, dan is dat aan het lijntje gehouden worden. Als iets niet kan, geef die boodschap maar gelijk, dan kunnen ze verderop kijken of het daar wel kan. Dus hak die knoop door, blijf het niet voor je uit schuiven.’

Volgens burgemeester Naafs is dat de boodschap achter de boodschap. ‘Ik zie een toenemend aantal mensen dat mopppert dat niets mag in deze gemeente. Dat klopt, we voeren een terughoudend beleid, daarom ziet deze gemeente er ook zo mooi uit. Natuurlijk moet er ruimte zijn om te ondernemen, maar onze gemeenteraad staat nu eenmaal niet alles toe.’

Heuvelrugs eigen bedrijfscontactfunctionaris Joke van Grootveld heeft de laatste twee jaar weinig anders gedaan dan de banden tussen ondernemers en ambtenarij smeren en versoepelen. ‘Ik dacht dat we een slag hadden gemaakt. Dit heeft me compleet verrast.’

Toch denkt ook Van Grootveld dat het restrictieve beleid oorzaak is van het misnoegen onder de lokale ondernemers. ‘Een van de eerste dingen die ik deed was bellen met de burgemeetser van Bunschoten, de meest ondernemersvrieneelijke gemeente van Utrecht. Hij zei: ja, kijk: bij jullie is een boom nu eenmaal belangrijker dan een ondernemer.’

NB Bovenstaande is weerslag van persgesprek 16 oct, dat wegen teveel nieuws en zo niet eerder tot een deugdelijk artikel verwerkt kon worden. Lees ook: schokkend

Wethouder belt niet; projectgroep boos

Wethouder Homan heeft al drie weken geen contact opgenomen met de projectgroep die van het lege Driebergse gemeentehuis een verzamelgebouw wil maken. De projectgroep is boos.

Read More

Eind september beloofde de wethouder in gesprek te gaan met een trio Driebergenaren dat het gemeentehuis wil omtoveren in een verzamelgebouw voor starters, zzp´ers en een hele reeks maatschappelijke organisaties, waaronder de Eurowinkel, een goed draaiende goededoelenwinkel, vol tweedehands kleding en boeken.

Dat was toch een duidelijke opdracht van de gemeenteraad, zegt Cees van den Broek, van de stichting Vluchtelingenkinderen, die de Eurowinkel de laatste zes jaar exploiteerde in een voormalig postkantoor in Driebergen. Daar mocht de Eurowinkel gratis in van TPG-Post, maar nu het gebouw verkocht is zoekt de winkel een nieuw pand.

Hak Blom en Cees

Het voormalige gemeentekantoor is er geknipt voor, vindt Van den Broek en zijn projectgroep: het staat leeg, kost de gemeente onderhoudsgeld en brengt als verkoopobject op het dieptepunt van de vastgoedcrisis toch weinig op. Stel de verkoop uit tot de markt aantrekt, wij betalen zolang de doorlopende kosten, aldus Van den Broek, die meteen voorrekent dat zijn stichting sowieso al een ton per jaar aan kosten bespaart voor de gemeente, door alle maatschappelijke projecten die de winkel financiert.  

Onderzoek de mogelijkheden, vroeg de gemeenteraad daarom aan wethouder Homan. ‘Vervolgens gaat hij in onderhandeling met een koper wiens deadline van zes maanden al verlopen is. Dan schoffeert hij toch de gemeenteraad? Erger nog, hij doet het geheel op eigen houtje, zijn mede-wethouders wisten er niets van.’

Van den Broek is ‘nogal in zijn wiek geschoten.’ ‘Over de manier waarop dit gaat. We doen ons stinkende best op sociaal maatschappelijk gebied iets voor elkaar te krijgen, wordt je zo behandeld,’ aldus Van den Broek, die de medewerking  van de gemeente hard nodig heeft, om een volwaardig businessplan te schrijven voor het verzamelkantoor, een voorwaarde van de gemeenteraad. ‘Ze vragen ons binnen tien dagen een businessplan te schrijven, maar leveren geen cijfers over onderhoudskosten.’ 

Ook daarom schreven Van den Broek en zijn collega’s een persbericht, waarin naast de verontwaardiging nog twee nieuwe argumenten voor ter beschikkingstelling. Het eerste, zegt de projectgroep, is het vernietigende rapport van ondernemersorganisatie MKB-Nederland eerder deze maand, waarin de Utrechtse heuvelrug als een van de onvriendelijkste gemeenten van Nederland eindigt. ‘Een uitgelezen kans om door omarming van dit project het blazoen wat op te poetsen.’

Het tweede is de kersverse nominatie van de gemeente mee te strijden voor de titel ‘meest jongerenvriendelijke gemeente van Nederland’. Juist die projecten die het lege gemeentekantoor willen betrekken, zegt Van den Broek dragen ‘in belangrijke mate bij aan het jongerenvriendelijk karakter van onze gemeente. Continuering van deze activiteiten draagt gelukkig ook eens in positieve zin bij in de aandacht voor onze gemeente.’

Wethouder legt hondenbelasting alsnog op

Nog deze week wordt duidelijk wanneer de gemeente Heuvelrug de uitgestelde hondenbelasting gaat innen. 

Read More

Afgelopen vrijdag kwam eindelijk de langverwachte bevesting van de Hoge Raad dat de hondenbelasting legitiem is. De Heuvelrugse wethouder Homan twitterde kort erop: ‘Mooi, dan kunnen we gaan opleggen.’ Desgevraagd kon de gemeente nog niet zeggen wanneer hondenbezitters de aanslag in hun brievenbus kunnen verwachten, daar overleggen de deskundigen in de loop van deze week over. 

Homan schortte de belasting op in februari, daags na de uitspraak van de rechter uit Den Bosch, in een rechtszaak van een hondenbezitter uit Sittard tegen de plaatselijke hondenbelasting. Volgens die rechter kon de gemeente Sittard niet aantonen dat het met hondenbelasting binnengehaalde geld ook weer werd uitgegeven aan hondenbeleid, en was de belasting daarom in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

De Hoge Raad meent echter dat het geen discriminatie is dat gemeenten geld ophalen bij hondenbezitters terwijl ze niet datzelfde doen bij mensen die geen hond hebben, omdat het gemeenten geld kost de openbare ruimte schoon te maken van hondenpoep.

Homan vond het risico dat de heffing ook op de Heuvelrug zou worden aangevochten te groot, met alle kosten van dien. ‘Zoals u weet heb ik sinds kort een hond, dus ik zou dat ook zelf kunnen zijn,’ aldus Homan in februari. Naast Utrechtse heuvelrug schortte ook de gemeente Michielgestel de belasting op, maar is al eerder besloten de aanslagen alsnog te versturen, om hondenbeztitters niet in 2014 met een dubbele aanslag op te zadelen.

Hondenbezitters betalen in 2013 € 66,60 voor een eerste hond. Een eventuele tweede hond komt al op € 111,24. Collectief hoesten alle Heuvelrugse hondenbezitters €273.000 op.

Lokfiets eindelijk gestolen

De lokfiets die zes maanden in de stalling bij NS-station Driebergen-Zeist stond is eindelijk gestolen. De dieven zijn ingerekend.

Read More

De fiets stond al sinds begin maart in een van de stallingen rond het station. Afgelopen dinsdagavond halftien is de fiets gestolen door twee mannen, die de fiets meenamen naar hun woning in Vianen. Agenten volgden het gps-signaal en troffen de mannen, de fiets en nog negen fietsen in de tuin van de woning. De mannen (57 en 24 jaar uit Vianen) zijn aangehoudenen en in verzekering gesteld. De fietsen en een auto zijn in verband met het onderzoek in beslag genomen, aldus het politiebericht.

Een lokfiets stond zeven maanden te wachten tussen de tientallen fietsen rond het station. De Heuvelrugse politiechef Van der Vliert tijdens een toelichting op de criminaliteitscijfers afgelopen april. ‘We hopen dat die lokfiets een keer wordt meegenomen. Dan krijgen we een seintje waar de fietsendief rijdt en pakken we hem. Misschien wel tot ‘ie thuis is, dan staan er vast nog een paar in de schuur. Of tot bij de heler thuis, dat zou nog het mooiste zijn.’

281

Aannemer belooft lek te dichten

Ballast Nedam gaat de lekken in het nieuwe kantoor van de gemeente Utrechtse heuvelrug repareren, zegt een persvoorlichter van het bedrijf.

Read More

Afgelopen donderdag meldde wethouder Homan de lekken, zoals door Hillridge de dag erop bericht. Het zou gaan om meerdere gebreken in de ondergrondse gebouwen van het nieuwe gemeentekantoor in Doorn. De schade zou in de miljoenen kunnen lopen, aldus Homan. ‘We kunnen ons niet herkennen in het beeld dat het artikel oproept,’ aldus adviseur media relations Adrie van Kessel, die vrijdag vergeten was Hillridge te bellen, in de hectiek die ontstond nadat ook de Telegraaf op het nieuws sprong.

‘Wat wel klopt is dat er een aantal opleverpunten open staan, en daar hebben we op korte termijn een gesprek over met de gemeente. Op directieniveau ja, ook dat klopt. Ik ga niet in op de inhoud, dat bespreken we vooral met de gemeente. Vanzelfsprekend is in elk geval dat die opleverpunten hersteld moeten worden,’ aldus Van Kessel. 

102

666

668

Wijk verkoopt veerpont

De gemeente WIjk bij Duurstede verkoopt de pont naar Gelderland, meldt website ditiswijk.

Read More

Wat de veerpont opbrengt, of dat er juist een bruidsschat mee gaat meldt het verhaal helaas niet.  De transportdienst tussen de provincies Utrecht en Gelderland over de Lek komt in handen van Ton Paulus, een Limburgse ondernemer die al acht andere veerdiensten exploiteert, waaronder het veerpontje vier kilometers verder, tussen Beusichem en Wijk, dat Paulus in 207 al overnam van de gemeente Buren.

Paulus zegt in het verhaal blij te zijn met de aanwinst, die bestaat uit het veer zelf, het kantoor plus de grond eronder en een concessie voor tien jaar. Vaartijden, veiligheid en tarieven zijn gegarandeerd, schrijft ditiswijk. De privatisering past volgens ditiswijk in de strategie van de gemeente Wijk om diensten in de vrije markt onder te brengen en zichzelf te beperken tot een regierol. Met de deal zou de gemeente geld besparen, hoeveel vermeldt het verhaal niet. Nog vijftien diensten zouden op de nominatie staan voor privatisering. 

682

Ook de Heuvelrug kent een veerdienst tussen Gelderland en Utrecht: de veerpont  tussen Amerongen en Eck en Wiel. Die veerdienst, Regina Fluminum II (Latijn voor Koningin van de Rivier), is al in handen van Amerongse ondernemers. Naar verluidt moeten zij nog altijd en deel van de opbrengst afstaan aan de (erven van) de Kasteelheer van Amerongen. Hillridge zal er eens achteraan of dat wel waar is. De Amerongse pont zoekt overigens nog personeel , meldt de website van de heen en weer.

Overigens pleiten verkeersdeskundigen bij tijd en wijle voor het verplaatsen van de Amerongse veer, om het oude dorp Amerongen van de verkeerstroom te ontlasten. 

PvdA Zeist wil 16 koopzondagen

In de voortdurende discussie over koopzondagen in de regio komt de PvdA-fractie in Zeist met een nieuw voorstel: 16 koopzondagen.

Read More

Dat bericht de griffie van Zeist vanmiddag. Het Zeister gemeentebestuur wil alle zondmiddagen vrijgeven voor een testperiode van 13 maanden, tot 1 januari 2015. Volgens de Zeister PvdA doet dit geen recht aan de situatie in Zeist, zoals die in peilingen afgelopen zomer tot uiting kwam. In die a-selecte online peilingen bleek een meerderheid van de respondenten voor de vrijheid van ondernemers om zondags de winkel te openen, maar was eenderde tegen die maatregel. Onder ondernemers bleek een grote meerderheid tegen de verruiming van de winkelsluitingstijdenwet. 

Om de tegenstanders tegemoet te komen stelt de PvdA voor het aantal koopzondagen te beperken tot zestien per jaar; een elke maand, plus vier extra koopzondagen in december. Volgens de PvdA zouden ook de kerken kunnen leven met de beperkte verruiming. Bovendien vindt de PvdA ‘dat met dit amendement tegemoet gekomen wordt aan de wens tot een gelijk speelveld binnen en met de omliggende gemeenten, omdat de praktijk van deze gemeenten overeenkomt met de in dit amendement verwoorde variant. Daarnaast kan Zeist zich op deze manier onderscheiden door het aanbrengen van structuur (het is duidelijk wanneer de winkels open zijn).Verder levert het minder overlast op voor omwonenden.’

De gemeenteraad van Zeist neemt over twee weken een besluit over de koopzondagen. Een meerderheid van VVD, D66, Groen Links en Seyst Nu steunt het collegevoorstel voor een volledige liberalisering tot 1 januari 2015.  Veel gemeenten in de regio hebben hun winkeltijden reeds geliberaliseerd, maar in de praktijk zijn alleen veel supermarken zondagsmiddags open. Op de Heuvelrug geldt een proefperiode van koopzondagen tot 1 januari, daarna sluiten alle winkels zondag de deuren. Eind februari besluit de gemeenteraad vervolgens of winkels vanaf april weer zondags open mogen.

Afgelopen weken zijn vijfduizend inwoners van de Heuvelrug aangeschreven met het verzoek deel te nemen aan een on-line enquete over de koopzondag. De uitslag daarvan zou de gemeente snel  bekend maken, maar die uitslag laat toch al weer een dikke week op zich wachten. Rond de twaalfhonderd inwoners  zouden de enquete hebben ingevuld. Uit onderzoek van de lokale SP bleek ruim tweederde van de zelfstandige winkeliers tegen de liberalisering te zijn. 

Zakelijk Heuvelrug over MKB-rapport: Schokkend

Voor ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug analyseerde voormalig bestuurslid Paul Brackel het MKB-rapport dat vorige week als een bom insloeg op de Heuvelrug. ‘Het navelstaren ging gewoon door.’

Read More

Paul Brackel is al even weg als bestuurslid, toch vroeg ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug hem de honneurs in het stekelige dossier ‘MKB-rapport’ waar te nemen. Brackel is immers de man die de afgelopen twee jaar namens de vereniging samen met gemeente, ondernemers en KvK hard werkte het ondernemersklimaat te verbeteren. ‘Een mentale draai is gemaakt, ‘ concludeerde Brackel afgelopen voorjaar voorzichtig, maar direct ook waarschuwend: ‘Zie het als een reis naar Rome. We zijn pas in Brussel’.

En toch eindigde de gemeente Utrechtse Heuvelrug opnieuw als laatste in het MKB-onderzoek naar de ondernemervriendelijkste gemeente van de provincie Utrecht: een 26e plaats, met op alle vier categorien nog lagere scores dan in 2011. Om het nog erger te maken; Heuvelrug eindigt landelijk zelfs als 407e of eennalaatse van de 408 onderzochte Nederlandse gemeenten. Met zeven onvoldoendes, waarvan vier vieren. Kleine lichtpuntjes zijn er ook: drie krappe voldoendes voor Snelheid van betalen (6,0), Veiligheid (5,9) en Vriendelijkheid en Beleefdheid (5,7)

Een half jaar later blijken de conclusies uit het voorjaar dus te optimistisch, zegt Brackel nu: ‘We moeten nog steeds naar Parijs, maar ik vrees dat we niet verder zijn gekomen dan Nieuwegein. De resultaten zijn gewoon schokkend. Je kunt van alles zeggen over de positie op de ranglijst: dat boeit niet. Je staat gewoon ver onderaan. Punt.’ 

Brackel is met name ongelukkig met de afwachtende houding van de gemeente. ‘Doe zelf onderzoek. Ga zelf eens iets meten, in plaats van eens in de twee jaar gebashed te worden door cijfers van anderen. Weet je: als ik de baas was van deze tent zou ik me diep schamen. En daarna de wonden likken en vervolgens met ondernemers praten: Hoe kijken jullie er nu tegenaan. Maar dat doen ze niet. Ik heb niets gehoord, ben door niemand van het college of uit de ambtelijke top gebeld. Ze missen totaal de empathie. Als bedrijf was je al honderd keer failliet gegaan. Het is in essentie een cultuurprobleem, men is bij de gemeente teveel naar binnen gericht. Je moet maar boven je stukje zetten: En het navelstaren ging gewoon door.’

 

Hieronder een analyse van het bewuste MKB-rappport, met dank aan Paul Brackel:

MKB-rapport analyse

MKB-rapport analyseb

Doorn bezorgd om komst varkensstal

De mogelijke komst van een varkensstal voor duizend varkens naar de zuidrand van Doorn doet een smeulende burenruzie opnieuw oplaaien. De rest van Doorn is ook bezorgd.

Read More

Het gaat om een omgevingsvergunning voor de bouw van een biologische varkensstal voor 969 varkens. Voor biologische varkensstallen gelden soepeler regels dan voor intensieve varkensteelt, die in dit beschermde gebied niet zijn toegestaan. De aanvraag is gedaan voor een stal in weiland aan het westelijke einde van de Molenweg. Volgens wethouder Verhoef ligt de aanvraag voor de varkensstal op het bureau van de ambtenaar die de aanvraag moet toetsen. ‘En daarna zullen we er iets van moeten vinden,’ aldus Verhoef. 

000868

De aanvraag lekte uit kort voor de zomer, een half jaar na de afloop van een langdurige bemiddeling tussen twee buren aan de Molenweg, een rustiek boerenweggetje langs de zuidrand van Doorn. Vijf jaar geleden stonden de buren ook voor de rechter, toen de ene buurman zijn boerderij wilde uitbreiden met een flinke varkensstal, tegen de zin van de bewoners van een achtergelegen woning. Die probeerden de bouw van de stal met alle mogelijke juridische procedures te voorkomen. Waarop het kwam tot fysieke versperringen, ruzies en zelfs bedreigingen.

De rechter besloot destijds tot mediation. De stal werd uiteindelijk wel gebouwd, maar iets verplaatst en gevuld met koeien in plaats van varkens, waarna de grootste kou uit de lucht leek. Het mediationtraject leed afgelopen voorjaar alsnog schipbreuk, toen de gemeenteraad het college terugfloot. Op voorspraak van twee raadsleden die avondenlang gesprekken voerden met alle betrokkenen wilde het college lankmoedig omgaan met bestaande vergunningen en bestemmingsplannen, waardoor ‘de mogelijkheden voor bedrijfsvoering’ zouden verbeteren. Het zou bovendien voorkomen dat ‘handhavingsverzoeken de functie van munitie krijgen in de burenruzie’s’. Die handreiking vond de gemeenteraad te ver gaan, waarna de afdeling handhaving alle verwijdering van illegale zaken afdwong.

molenweg 1

De mediation liep ook op niets uit omdat de varkensboer lopende de mediation in alle stilte een nieuwe vergunning had aangevraagd voor de tweede varkensstal, op steenworp afstand van de woning van de buren. Volgens de buren zou dat hun woongenot ernstig aantasten, met name omdat het een biologische varkensstal betreft, waarbij de varkens ook buiten lopen. Ook belangenvereniging Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) maakt bezwaar tegen de stal, die volgens hen een ‘milieubelasting heeft die vele malen hoger is dan van een conventionele stal, en met een uitstoot van schadelijke stoffen die gelijk staat aan een megastal van liefst 18.000 (achttienduizend!) intensief gehouden varkens’. 

Volgens de VLD mag het Molenweggebied, ‘dat de overgang vormt van het bebouwde en beboste gebied van Doorn naar het open landschap, en zich kenmerkt door landelijke rust, schone lucht en natuurlijke schoonheid niet door een grootschalige varkenshouderij worden aangetast.’ ‘De gemeente zou de schade van een biologische stal kunnen beperken door strengere geureisen in de regelgeving vast te leggen, maar tot op heden is een dergelijke verordening niet tot stand gebracht,’ aldus een persbericht van de Federatie. 

VVD verrast met Jorg als lijsttrekker

Het lokale partijbestuur van de VVD komt vanochtend met een verrassende kandidaat-lijsttrekker op de proppen: Rob Jorg. 

Read More

 

Volgens ingewijden telt de top tien van de kandidatenlijst naast Jorg nog zes nieuwe gezichten. VVD-partijleden moeten de keuze van het partijbestuur eind oktober nog wel bekrachtigen. Jorg (52) draait al een tijdje op de achtergrond mee bij de VVD, maar is als relatieve nieuwkomer een verrassende keuze. Raadslid Baerte de Brey werd onder gemeenteraad-watchers een kansrijker kandidaat geacht. Jorg wordt opvolger van Roy Pamboer, die de VVD-lijst in 2010 aanvoerde, maar als wethouder vorig jaar het veld moest ruimen om het dossier gemeentekantoor. 

De VVD is van oudsher de grootste partij op de Heuvelrug, momenteel bezet de partij zeven van de negenentwintig zetels in de gemeenteraad. Lees hier een kort profiel van Jorg in een persbericht van de VVD. 

Volgende week kiest de Heuvelrugse SGP een lijsttrekker, maar dat Gerrit Boonzaaijer (45) wordt herkozen ligt in de lijn der verwachting, net als de herverkiezing van Jasper van Geijtenbeek (30) als lijsttrekker van de SP. Als ook Dick Karssen (62) herkozen wordt als lijsttrekker van de Christen Unie zijn het louter mannen die de politieke lijsten aanvoeren volgend jaar maart. Eerder koos D66 Hugo Prakke (43), PvdA/GroenLinks Hans Nijhof (55) en het CDA Henk Veldhuizen (52) als lijsttrekker.

Wie de lokale BVH als lijsttrekker naar voren schuift is onduidelijk.