Oplevering Driebergse nieuwbouwwijk vertraagd

Het hoogheemraadschap heeft de bouw van de Driebergse nieuwbouwwijk Groene Tuinen twee maanden stilgelegd.  De oplevering van de huizen zal daardoor ook twee maanden later plaatsvinden.

Read More

Het hoogheemraadschap legde de bouw stil, nadat bleek dat de aannemer zich niet hield aan de regels over het droogpompen van het gebied. Er zou teveel water geloosd zijn in de sloten aan de zuidzijde van het gebied.  ‘We hebben de bouw op 5 september stil laten leggen na klachtenuit de omgeving over wateroverlast. Maar ik kan niet zeggen wie  die melding heeft gedaan,’ aldus woordvoerder Clarion Wegerif van hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

Vorige week is de bouw hervat, zegt Peter Felix, van Heuvelrug Wonen, dat er 126 woningen laat bouwen. ‘De riolering wordt nu gelegd, daar gaan de nutsbedrijven achteraan. En dan kan de aannemer beginnen met de bouw van de eengezinswoningen,’ aldus Felix, die niet verwacht dat de achterstand nog wordt ingelopen. ‘Nee, die woningen worden nu waarschijnlijk twee maanden later opgeleverd dan gepland.’  

247

246

College corrigeert BB, AD (en Hillridge)

In een brief aan het OdrU corrigeert het Heuvelrugse college van benw artikelen op Hillridge.nl, in het AD en bestuurdersblad Binnenlands Bestuur. Ook neemt het afstand van de mening van wethouder Homan.

Read More

Volgens de brief zouden in het artikel in het AD (in oorspronkelijke vorm te vinden op Hillridge) drie fouten zijn gemaakt. Hierdoor zou een onjuist beeld zijn ontstaan. Het oorspronkelijke artikel schetst een betoog van wethouder Homan, die daarin stevige kritiek uit op de uit de bocht gevlogen fusie van de Utrechtse milieudiensten, die de afgelopen twee jaar vijf miljoen euro teveel kostte. Die kritiek was volgens de brief echter niet -zoals uit het artikel zou blijken- gericht op de dagelijkse bestuurders, maar op de (dagelijkse) directie van de fuserende milieudiensten. 

clip a brief

Het gebruik van de term dagelijks bestuurders zou bij het Algemeen Bestuur (AB) in verkeerde aarde zijn gevallen, reden dat het college hen de corrigerende, verontschuldigende brief stuurt. In het AB van deze fusie van milieudiensten, een zogenaamde gemeenschappelijke regeling, zitten veertien wethouders van de deelnemende gemeenten. Zij controleren het Dagelijks Bestuur (DB), met daarin vier wethouders en als voorzitter burgemeester Naafs van de Utrechtse heuvelrug. Het DB op haar beurt bestuurt de directie.

Verder zou de journalist uit de antwoorden van wethouder Homan hebben afgeleid dat er een afvloeiingsregeling van 3,8 miljoen zou zijn voor de ontslagen bestuurders, wat niet door de wethouder gezegd is. 

clip b brief

Tenslotte uit het college van benw kritiek op de kop van het artikel in het AD, die zou suggereren dat het college geen enkele gemeenschappelijke regelingen meer zou willen. Eenzelfde strekking heeft ook een artikel in bestuurdersblad Binnenlands Bestuur, waar het college daarom eveneens afstand van neemt. De uitspraken zou wethouder Homan slechts op persoonlijke titel hebben geuit. Het college zegt de particuliere mening van wethouder Homan niet te delen..

clip c brief

Repliek:
Hillridge had de term dagelijks bestuurders beter niet kunnen gebruiken, dat was verwarrend. Bedoeld werd de dagelijkse leiding, dus de directie. Excuses daarvoor aan het Dagelijks Bestuur. Op Hillridge is de term direct aangepast, maar de redactie van het AD zag daar geen brood in, omdat het de lezer niet zou helpen in het begrijpen van het debacle van de Odru. Het onderscheid der bestuurslagen was ook niet het punt in het betoog van Homan, en dus ook van het artikel, waarin het om de onbestuurbaarheid van een gemeenschappelijke regelingen als het Odru gaat, juist vanwege die vele bestuurslagen.  

 
Over de 3,8 miljoen, dat is inderdaad niet zo gezegd in het betoog van Homan, dat heeft de journalist van Hillridge namelijk gelezen in een best schokkende brief aan de Heuvelrugse gemeenteraad: ‘Verder zijn eenmalige maatregelen nodig van ca. € 3,8 miljoen. Dit bedrag bestaat onder meer uit personele frictiekosten (in verband met afvloeien personeel, waaronder de voormalige directeur), huisvestingslasten en kosten voor organisatieontwikkeling.

Tenslotte is dagelijks bestuurders nooit gespeld met kapitalen, zoals de brief van het college suggereert. Wie het betoog van ongeveer vijf minuten wil naluisteren klikt hier, en scrollt door naar 2:58:40 

Eurowinkel per direct naar leeg gemeentehuis

De Driebergse Eurowinkel verhuist volgende week naar het leegstaande gemeentekantoor aan de Bosstraat in Driebergen. Op 2 januari heropent de goededoelenwinkel daar zijn deuren. Mogelijk komt er ook plek voor zzp'ers, starters en kunstenaars.

“Eurowinkel per direct naar leeg gemeentehuis” verder lezen

Directeur gemeente Heuvelrug vindt nieuwe baan

Terry van der Steen vertrekt per half februari als gemeentesecretaris van de gemeente Utrechtse heuvelrug. Er is nog geen opvolger.

Read More

Dat laat de gemeente weten in een persbericht. Van der Steen was ruim drie jaar werkzaam als gemeentesecretaris voor de gemeente Driebergen om na de oprichting van fusiegemeente Utrechtse heuvelrug door te gaan als directeur Middelen. Sinds 2009 is Van der Steen weer de de facto baas van de de gemeentelijke organisatie en alle ambtenaren.

Vorig jaar kreeg Van der Steen de nodige kritiek te verwerken, nadat het oordeel van werknemers over de eigen organisatie en leiding verder was gezakt. Van der Steen krijgt volgend jaar een nieuwe baan als directeur van het Service Centrum Drechtsteden. In het persbericht dankt het college van burgemeester en wethouders Van der Steen voor haar inzet van de afgelopen jaren. Er is nog geen opvolger voor Van der Steen.

Supers Heuvelrug blijven zondags open

De proef met de koopzondag op de Heuvelrug is verlengd tot half april. Dat besloot de Heuvelrugse gemeenteraad vanavond met 14 tegen 11 stemmen.

Read More

Eind februari neemt de gemeenteraad nog een definitief besluit, dat zes weken daarna van kracht wordt. Het is de verwachting dat de gemeenteraad daarbij opnieuw voor de koopzondag zal stemmen, tenzij de bevolking zich in een tweede enquete toch tegen de maatregel keert. In een eerste enquete afgelopen herfst was 49% al min of meer voor de handhaving van de koopzondag, terwijl 38% zich tegen de maatregel keerde.

000959

De stemming van vanavond was nog even spannend vanwege de verdeeldheid in de fractie van GroenLinks/ PvdA. Drie van de zes fractieleden stemden principieel tegen de verlenging, omdat bij de aanvang van de proef afgesproken zou zijn deze per 1 januari te beindigen. Voorstanders van de verlenging betoogden dat het sluiten van de winkels zou leiden tot onduidelijkheid en onbegrip bij de inwoners. ‘We moeten niet vasthouden aan eerdere standpunten, maar juist onze flexibiliteit tonen,’ aldus D-66raadslid Hugo Prakke, indiener van het plan.  

Voorafgaand aan de stemming meldde George Verberne -franchiser van Jumbo Driebergen- namens de zeven deelnemende supermarkten een omzetwinst van 7% in de afgelopen vier maanden van de proef. Bijna achtduizend mensen gemiddeld zouden gebruik maken van de koopzondag, die tien extra banen heeft gecreeerd. ‘We hebben het over een gigantisch economisch belang van een van de grootste werkgevers van de Heuvelrug, aldus Verberne, die ook nog ‘een paar duizend’ handtekeningen overhandigde aan burgemeester Naafs.

Homan opnieuw: geen nieuwe gr’s

De gemeente Utrechtse heuvelrug gaat voorlopig geen nieuwe gemeenschappelijke regelingen meer aan. In plaats daarvan kunnen gemeenten beter samenwerken via gemeenschappelijke inkooporganisaties.

Read More

Dat zegt wethouder Bert Homan in Binnenlands Bestuur, het lijfblad van ambtenaren en bestuurders uit de publieke sector. Het is de tweede maal dat Homan zich in negatieve zin uitlaat over het verschijnsel gemeenschappelijke regeling. Eerder deed hij dit tegenover zijn gemeenteraad, in een verantwoording voor het debacle met de omgevings- en uitvoeringsdiensten. Dat zijn organisaties waaarin lokale overheden samenwerken bij het verstrekken, de controle en de handhaving van bouw- en milieuvergunningen.

Die fusie van Utrechtse milieudiensten -die moest eindigen in een provinciale ´uitvoeringsdienst´- liep de afgelopen jaren volkomen uit de hand, met als gevolg een miljoenenverlies voor de deelnemende gemeenten. Er zijn nog veel meer gemeenschappelijke regelingen, zoals de sociale dienst RWD, veiligheidsverband VRU, gezondheidsdienst GGD, de commissie Welstand of het Recreatieschap. De laatste twee worden overigens binnenkort opgeheven. In het eerste geval vanwege de gewenste deregulering, in het tweede geval omdat stedelijker gemeenten niet meer willen meebetalen aan recreatiegebieden in de landelijker gemeenten. 

Andere gemeenschappelijke regelingen groeien juist. Naarmate die organisaties gemeenten het werk steeds meer uit handen nemen groeien ze volgens Homan uit tot ‘wangedrochten’ en ‘molochen’ die ook voor de eigen bestuurders maar moeilijk in de hand zijn te houden, vanwege een soms onontwarbare kluwen aan bestuurslagen. ‘Het gaat om getrapte controle: de raad controleert mij, ik controleer de GR. Maar de uitvoering ligt bij het dagelijks bestuur van de GR en dat maakt het soms zeer lastig’.

Hoewel Homan eerder slechts op persoonlijke titel sprak, zegt Homan in BB nu namens het gehele college van benw te spreken, als hij zegt geen nieuwe gemeenschappelijk regelingen meer aan te gaan. ‘Ik zie veel meer in een centrale inkooporganisatie van bijvoorbeeld zorg of andere taken. Via aanbestedingen drijf je de prijs naar beneden maar houdt je de bestedingen en aansturing van de zorg in eigen hand. Dus geen allesbeslissende wangedrochten meer als het aan mij ligt,’ aldus Homan in Binnenlands Bestuur.

Een speelplek dankzij Ikea-pieken

Met hulp van vrijwilligers en een piek per verkochte Ikea-kerstboom creeerde boswachter Stef van Helmondt een uitnodigende speelplek in het Kaapse Bos. ‘Geen speeltuin, maar speelplek. Of voor de ouders, om lekker even in de zon te zitten.’

Read More

‘Een, twee,drie!’ klinkt het als uit een mond, wanneer boswachter Stef van Helmondt aan groep drie van de Kameleonschool vraagt om te helpen met het uitpakken van ‘de cadeautjes’. Zesenveertig handjes trekken synchroon het Ikeablauwe dekzeil weg. Even is er twijfel over wat er tevoorschijn komt, want wat moet je precies met zes in hoefijzervorm aan elkaar geklonken boomstammen. Dan schrijdt ineens boswachter Stef als een volleerde evenwichtsartiest over de balken. In een oogwenk gevolgd door alle kinderen. Er weer af springen is eigenlijk nog leuker: ‘Bommetje!’

Speelplek NM Helenaheuvel 3

‘Ik ben kaal, maar dat veld was ook kaal,’ legt Van Helmondt even tevoren uit aan de kinderen, over het veldje dat vlak naast een grote parkeerplaats van Natuurmonumenten ligt. ‘Ouders staan dan even te kijken, of ze de rooie of blauwe wandeling zullen nemen. Of om hun wandelschoenen aan te doen. Of ze willen even in de zon zitten. De kinderen rennen dan al weg, tussen de autos door. We moeten wat met dat veldje ernaast, heb ik vaak gedacht. Toen kwam ik Jan van der Bijl tegen, van de Boomhutbende. En kwam Nanda de Bruin van Ikea langs. En hebben onze vrijwilligers dit in elkaar kunnen timmeren. Ik vind het erg mooi geworden!’

Speelplek NM Helenaheuvel 1

Vanonder een laatste dekzeil komt nog een zitbankje voor de ouders tevoorschijn, waar de kinderen als vanzelfsprekend ook gewoon op klimmen. Meest populair blijkt de reeks verticaal in de aarde verzonken boomstammetjes – douglas en larix uit het eigen Kaapse bos- waar je als over steppingstones overheen kunt springen. Betaald met euro’s van Ikea-klanten, want Ikea Utrecht draagt jaarlijks een euro per verkochte kerstboom -vorig jaar 3500- af aan Natuurmonumenten. Nanda de Bruin heeft er dit jaar alweer €4500 binnen. Die gaan naar de restauratie van de eendenkooi op landgoed Haarzuilens. 

Speelplek NM Helenaheuvel 2

Homan: niet DB maar directie was fout

Niet het dagelijks bestuur (DB) handelde verwijtbaar, dat was de directie, zegt Bert Homan, wethouder Utrechtse heuvelrug, over de uit de bocht gevlogen fusie van Utrechtse milieudiensten.

Read More

In een artikel donderdag in het AD/UN – en woensdag op Hillridge– stond dat Homan de dagelijks bestuurders ‘uiterst onzorgvuldig handelen’ verwijt, waar directie had moeten staan.  ‘Omdat er zo nadrukkelijk dagelijks bestuurders staat lijkt het alsof ik, als ik dat zo gezegd zou hebben, mijn collega-bestuurders beschuldigd heb, omdat zij het dagelijks bestuur controleren en in hun eigen raad de politieke verantwoording moeten afleggen.’  Het uiterst onzorgvuldig handelen betreft dus alleen de directie, vindt Homan.  

La Porte en wereldberoemde draaideur naar veiling

In 2008 ging de draaideur van restauratie La Porte de wereld over als de eerste energie opwekkende draaideur. Vijf jaar later gaat de wereldberoemde draaideur waarschijnlijk de veiling op.

Read More

De draaideur is onderdeel van de boedel van de Driebergse stationsrestauratie La Porte, waarvan eigenaar Galjaard onlangs failliet ging. Curator Tally Opbroek heeft de afgelopen maanden nog tevergeefs gezocht naar een overnamekandidaat voor het restaurant. ´We hadden gehoopt op een doorstart, maar het is een moeilijke markt en een lastig object; een station waar mensen in- en uitstappen, en niet uitgebreid gaan eten.’

Opbroek is nog niet helemaal zeker of de draaideur onderdeel wordt van de boedelveiling. Een overnameaanbod ligt nog bij de producent zelf, Boon Draaideuren uit Edam, aldus een voorlichter van Boon. ‘Dat is geloof ik nog in beraad. Ach, het was de eerste draaideur die stroom opwekte, daarna hebben we er nog een aantal gemaakt. Die eerste deur heeft nogal wat publiciteit gegenereerd, die ging de hele wereld over.’ Veel energie wekt de deur van ruim €25.000 overigens niet op, anders dan symbolische, zegt de voorlichter. ‘Door te draaien houdt je de ledjes in het plafond brandend.’ 

000927

De rest van de boedel gaat in elk geval wel naar de veiling, dus ook de eindeloos lange houten leestafel die aannemer Peter van Rhenen in 2008 maakte voor het door architect Rau ontworpen interieur. ‘Heel jammer. Daar heeft onze timmerman met hart en ziel aan gewerkt. Ik hoop wel dat die tafel een herbestemming krijgt en niet in de container belandt,’ aldus Van Rhenen, die vertelt dat hij net als andere deelnemende partijen de restauratie destijds tegen kostprijs heeft verbouwd. ‘Het was de begintijd van duurzaam bouwen en ik geloofde in dat concept. Daarom heb ik toen mijn nek uitgestoken.’ 

Van Rhenen is overigens niet verrast door het faillisement. ‘Door die AHtogo ernaast te zetten heeft de NS een vuile streek geleverd. Dat hebben ze er in de contractbesprekingen niet bij verteld. Zonder die AHtogo met koffie voor een euro vijftig had de exploitant er goed de loop in kunnen krijgen en genoeg omzet kunnen maken.’

De eerste exploitant -het naastgelegen conferentiecentrum Antropia- concludeerde eind vorig jaar dat inventaris en huurprijs te veel op de bedrijfsvoering drukte. Restaurateur Onno Galjaard nam de restauratie toen over, maar wierp al na zes maanden de handdoek en nam in oktober uiteindelijk ook zijn eigen Zeister restaurant Galjaard in het faillisement mee. 

De NS laat weten op zoek te zijn naar een nieuwe, vergelijkbare huurder. ‘In horeca zien wij een toegevoegde waarde voor de omgeving. Als het aan ons ligt is de restauratie op korte termijn weer verhuurd,’ aldus voorlichte Ingeborg de Boer.

537

‘Nooit meer een gemeenschappelijke regeling’

Wethouder Homan van de Utrechtse heuvelrug noemt de grote verliezen bij de fusie van omgevingsdiensten een grote teleurstelling. ‘Ik vind het een aanleiding om nooit meer een gemeenschappelijke regeling aan te gaan.’

“‘Nooit meer een gemeenschappelijke regeling’” verder lezen

2013: weer iets minder krantenlezers op Heuvelrug

In 2013 is het aantal krantenlezers op de Heuvelrug opnieuw gedaald, zij het minder hard dan voorgaande jaren.  Met dank aan de lezers van Trouw, Volkskrant en ook het AD/UN, dat nu de grootste krant is op de Heuvelrug.

Read More

In 2013 liep het totaal aantal landelijke dagbladen geleverd aan inwoners van de Heuvelrug terug van 11.869 tot 11.677, blijkt uit oplagecijfers van Cebuco. Dat is weliswaar een verlies van 1,6%, toch valt de teruggang mee ten opzichte van de verliezen van vorig jaar (4,4%) en 2011 (2,5%).

Grote verliezer in 2013 is de Telegraaf, die krant verloor bijna 10% (-286) van haar lezers, ondanks de inzet van een speciale Utrechtse redactie en een regionaal katern. Verlies was er verder voor NRC-next, dat verloor 71 van de 543 abonnees. De schade bleef beperkt voor grote broer NRC Handelsblad (-6), en voor de bevindelijke kranten Reformatorisch Dagblad (-12) en Nederlands Dagblad (-2).

Aanwas was er juist voor Volkskrant (+85), AD/UN (+72) en  Trouw (+31). Het AD/UN is nu de krant met de grootste verspreiding op de Heuvelrug. De krant telt hier 3233 abonnees, dat zijn er 270 meer dan de Telegraaf. Schrijft Hillridge met enige voldoening, want Hillridge levert een deel van het Heuvelrugse nieuws aan het AD/UN.

Hillridge zelf mag zich overigens ook verheugen in een almaar stijgende lezersschare. Kwamen in 2012 precies 29.436 unieke bezoekers precies 523.820 pagina’s lezen, dat zijn er tot 8 december 2013 alweer 39.676, die samen 1.167.659 pagina’s lazen. Voor wat de statistieken waard zijn natuurlijk. 

Maar hillridge wil verder groeien, en kan dat echt niet zonder jouwhulp. Lees daarom hier hoe je kunt helpen. 

 
Titel Oplage 2010  Oplage 2011 Oplage 2012 Oplage 2013
         
AD/UN 3372  3365 3161 3233
Telegraaf 3706 3427 3249 2963
NRC Handelsblad 1829 1829 1739 1733
Volkskrant 1457  1468  1408  1493
Trouw 1155  1103  1116 1147
NRC Next 502 542 543 472
Reformatorisch Dagblad                      457 456 446 434
Nederlands Dagblad 112 113  101  99
De Gelderlander     52 52
Het Parool     54 51

Neem nou niet de Sprinter van 08:53 naar Rhenen

De sprinter naar Veenendaal en Rhenen staat viermaal in de topvijf van minst punctuele treinen vertrekkend van station Driebergen-Zeist. De sprinter naar Breukelen staat driemaal in de topvijf meest punctuele treinen. 

Read More

Een op de zes treinen vertrekkend van station Driebergen-Zeist is vertraagd, blijkt uit cijfers van spoormonitor, waarvoor de daadwerkelijke vertrekcijfers van alle treinen tussen maart en oktober zijn gelogd en vergeleken. Driebergen-Zeist (16,5%) scoort daarmee slechter dan het landelijk gemiddelde (11,2%).  

De drempel van vertraging ligt op drie minuten. Met een drempel van vijf minuten is 8,9% van alle treinen vertraagd (5,9% landelijk), bij een drempel van tien minuten 3,5% (2,9%). In 1,4% (1,3%) van alle gevallen vertrok het afgelopen jaar de trein helemaal nooit. 

De meeste kans op vertraging heb je als je mikt op de trein van 08:53 naar Rhenen, in de helft van alle gevallen mag je dan rekenen op een vertraging van gemiddeld 5,3 minuut. De meest betrouwbare trein is de sprinter van 14:05 naar Breukelen, je hebt dan een kans van slechts 3,6% op een vertraging van 2,2 minuut.

En toch zijn de sprinters naar Breukelen van alle vertrekkende treinen van station Driebergen-Zeist in het algemeen de minst punctuele, zegt de spoormonitor. Treinen vertrekkend van station Maarn -waar nul intercity’s stoppen- steken iets positief af bij die van Driebergen-Zeist, blijkt uit die cijfers.

Peculiar is overigens de punctueelste trein vertrekkend vanuit Maarn (het sprintertje van 23:00 uur, 1% vertraagd); die loopt in het stukje naar Driebergen kennelijk zoveel vertraging op dat hij uit de top vijf beste treinen vertrekkend vanuit Driebergen valt.    

Wethouder wil meer Maarsbergertjes

Wethouder Van Oostrum ziet met zorg het aantal kinderen op de Heuvelrug dalen. Met name in Maarsbergen moeten daarom meer huizen komen. Zodat meer kinderen geboren worden, en het dorpsschooltje overeind blijft.

Read More

Een plan voor een nieuw bedrijventerrein en 43 nieuwbouwwoningen in Maarsbergen is vorige maand afgewezen, tot verdriet van onderwijswethouder Van Oostrum. Zowel haar collegawethouders als de gemeenteraad gingen voor het plan liggen. ‘Ik neem haast nooit een minderheidsstandpunt in, maar dat vond ik ditmaal nodig. Voor Maarsbergen en de school is het erg belangrijk dat er meer kinderen komen.We houden ons niet bezig met geboorteplanning, dus als je meer kinderen wilt is de enige mogelijkheid meer woningen bieden.’

Het signaal van Van Oostrum kan nog opgepikt worden, want het Maarsbergse plan is terug op de tekentafel gelegd, ditmaal met de toevoeging van een naastgelegen perceel van Heuvelrug Wonen. Die woningbouw corporatie kocht het stuk grond in 2007, toen er kortstondig een plan bestond voor de bouw van wel drieduizend woningen in Maarsbergen. Daartegen kwam zoveel verzet, dat het snel verdampte. 

De krimp van het aantal kinderen doet zich overigens over de gehele Heuvelrug voor, een regio die toch al vergrijst, en dus ontgroent. In 2011 hield de gemeente nog rekening met een daling van 20% van het aantal kinderen, dat percentage loopt inmiddels richting de 25%. In plaats van 4683 kinderen nu, telt de Heuvelrug in 2021 daarom slechts 3550 kinderen. Dat heeft consequenties voor alle Heuvelrugse scholen, met name de basisscholen. Die moeten fuseren, of in elk geval samen onder een dak. 

Dat heeft ook gevolgen voor het ambitieuze plan uit 2011 om alle scholen aan nieuwe of grondig gerenoveerde gebouwen onder te brengen. Dat plan gaat wel gewoon door, en is voor negen scholen ook al werkelijkheid geworden. Maar de andere scholen moeten in veel gevallen samen nieuwbouwen. De scholen Hoeksteen in Leersum, De Ladder in Maarn, basisscholen Triangel en Nicolaas Dalton in Doorn en De Zonheuvel in Driebergen gaan verdwijnen. De opbrengsten van de grond onder die scholen komen terug in de algemene kas van de gemeente.

Uit die kas wordt weer het geld gehaald voor de nieuwe schoolverzamelgebouwen voor de Driebergse scholen Ontdekkingsreis en Dolfijn-Zuid, die samen gaan nieuwbouwen. Dat geldt in Driebergen ook voor Dolfijn-Noord en Zonheuvel, en in Doorn voor Triangel, Nicolaas Dalton en Hoog Moersbergen. De geplande uibreiding van de Driebergse Valkenheuvelschool gaat ook niet door, tot verdriet van de school zelf. ´De school is daar niet blij mee, nee. Maar ze snappen ook wel dat de wereld zo in elkaar zit,´ aldus wethouder Van Oostrum, die door de overlevingsdrift van scholen de concurrentie ziet toenemen. Zo zouden plannen voor speciaal onderwijs voor hoogbegaafden in zowel Doorn als Driebergen al zorgen voor de nodige verschuivingen. 

Doorn Postkantoor wordt Doorn Centrum

Connexxion en gemeente schreven een prijsvraag uit voor een nieuwe naam voor de centrale Doornse bushalte, voorheen Doorn Postkantoor. Het werd: Doorn Centrum.

Read More

Bushalte Doorn 1

Het staat al een tijdje op het haltebordje: Centrum. Gisteren werd de halte eindelijk ook officieel herdoopt, na een lang traject, inclusief een prijsvraag. Aan die prijsvraag deden driehonderd mensen mee, vertelde wethouder bushaltes Bert Homan. Passende, leuke en ook erg creatieve namen stroomden binnen, aldus de wethouder, die de meest creatieve liever onder de pet zei te houden, hintend op een naam met sarcastische link met het omstreden gemeentekantoor. ‘De leukste vond ik zelf  ‘Laantje van de Keizer’, omdat het laantje dat hier vroeger liep nog altijd zo heet in de volksmond.’

Bushalte Doorn 2

Dat laantje loopt er overigens nog, al is er een cultuurhuis en een gemeentekantoor overheen gezet. Een deel van de monumentale bomenrij langs dat laantje is zelfs voor veel geld gered, en herplant op het dak van het ondergrondse deel van dat gemeentekantoor. Maar Laantje van de Keizer werd het dus niet, daar kwamen maar weinig inzendingen voor binnen, aldus Homan, die meldde dat de naam Centrum door de voltallige jury als meest passend werd bevonden. Wel zesentwintig inzenders stuurden Centrum, of een afgeleide daarvan in. Uit die zesentwintig werd Ester Dijkema als prijswinnares geloot. Zij ontving bloemen van de wethouder, en paraplu, opblaasbus en een serie dagkaarten van Connexxion, dat zelf schitterde door afwezigheid. 

Nieuwe Bosstraat, Langbroekerweg ook op schop

Projecten op stapel: naast de Driebergse Hoofdstraat, de pittoreske straatjes in het Amerongse Oude Dorp en de Doornse Berkenweg gaan komend jaar ook de Driebergse Bosstraat en de Doornse Langbroekerweg op de schop.

Read More

De Driebergse Bosstraat wordt voor €689.000 opgeknapt, inclusief een dorpse inrichting met klinkertjes, met daaronder een nieuw rioolstelsel. Het gaat om het noordelijk deel van de Bosstraat, vanaf de Dr. Hermansstraat. De aannemer begint na de zomer aan de klus, die begin 2015 afgerond moet zijn, aldus het plan

Nieuwe Bossstraat

In Doorn neemt de gemeente de provinciale N226 of Langbroekerweg op de schop. Het gaat om het stuk binnen de bebouwde kom, van Dorpsstraat tot Beaufortweg. Begin 2014 begint de aannemer met het vervangen van het asfalt, de aanleg van nieuwe, veiliger oversteekplaatsen, een veiliger fietsstrook en een keerplek voor lijnbussen. Het riool hoeft niet vervangen te worden, in totaal gaat deze opknapbeurt €680.000 kosten.

De aannemer neemt de parkeerplaats en inrit van Museum Huis Doorn meteen mee, op kosten van de rijksoverheid. Hoeveel de rijskoverheid aan het project meebetaalt staat niet vermeld in het plan.

In Doorn overlegt de gemeente verder met de bewoners van de Berkenweg over de laan die voor ruim €1miljoen wordt opgeknapt-waarvan tweederde voor het nieuwe riool. Het is nog altijd onzeker of de berken mogen bljven staan, mogelijk moeten ze wijken omdat het te vervangen riool vlak onder hen ligt.

Komend jaar gaan verder drie monumentale straatjes in het oude dorp van Amerongen op de schop, voor ruim €2miljoen. Ook hier neemt de vervanging van het riool tweederde van de kosten voor zijn rekening.

In Driebergen wordt volgend jaar begonnen met de reconstructie van de Hoofdstraat, voor €4,2 miljoen. Belangrijkste onderdelen daarvan zijn verhoogde fietspaden langs het gehele traject, nieuwe rotondes bij zowel Buzziburglaan en Bosstraat en nieuwe stoplichten rond de drukke kruising naar parkeerplaats Appelgaard en de tegenover gelegen parkeerplaats bij AH, Aldi en Action.