Gemeente treedt op tegen illegale Overbergse kelders

(ingezonden door gemeente Utrechtse heuvelrug)

Gemeente treedt handhavend op in Overberg tegen bouwen zonder vergunning – Uitvoering vindt plaats in goed overleg met betrokkenen

Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft op 7 juni 2011 vijf lasten onder dwangsom opgelegd in verband met overtredingen van de (ruimtelijke) regelgeving. De overtredingen bestaan uit het bouwen zonder vergunning op recreatieterrein Veenestein in Overberg.

Overtredingen
Op het recreatieterrein Veenestein, aan de Bergweg 18, zijn recreatiewoningen gebouwd die afwijken van de vergunning. Er zijn vijf illegale kelders gebouwd onder de recreatiewoningen. Hiertegen heeft het college opgetreden. De recreatiewoningen zijn nu zo groot dat de kans op permanente bewoning toeneemt.

Hoger beroep
Belanghebbenden hebben in april hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. Dit is op 4 november 2013 behandeld. De Raad van State heeft op 27 november 2013 uitspraak in deze zaak gedaan.
Kort gezegd is als volgt geoordeeld:
Het college heeft op juiste gronden gehandhaafd.
Het college heeft terecht geoordeeld dat er geen sprake is van concreet zicht op legalisatie.
Het handhavend optreden is niet onevenredig of in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Kelders buiten gebruik stellen
Burgemeester Frits Naafs heeft zich ter plekke op de hoogte gesteld van de situatie. Dinsdag 4 maart heeft er een constructief gesprek plaatsgevonden over het handhavingstraject dat is ingesteld tegen de illegaal gebouwde kelders onder de recreatiewoningen aan de Bergweg 18.

In deze langslepende handhavingszaak is in goed overleg net de betrokkenen een gezamenlijke oplossing gevonden. De afspraak is dat de toegang tot de kelders op vloerniveau van de begane grond wordt dichtgemaakt. Leidend hierin is dat de kelders onomkeerbaar dienen te worden afgesloten waardoor toegang tot de kelders onmogelijk wordt.

Gevolg
De juridische mogelijkheden in deze kwestie zijn voor alle partijen uitgeput. De uitspraak van de Raad van State leidt er toe dat er gevolg aan de last onder dwangsom moet worden gegeven. De bewoners moeten uiterlijk op 12 april 2014 voldoen aan de last en dus de gehele kelder buiten gebruik stellen.
Als hieraan niet wordt voldaan, verbeurt men een dwangsom van € 4.000, – per week met een maximum van € 40.000, -. Deze aanschrijving blijft ook in de (verre) toekomst van kracht. Als later blijkt dat de kelders alsnog in gebruik worden genomen, verbeurt alsnog de volledige dwangsom.

Zes vuilniszakken snoeppapiertjes

(ingezonden door Ghita van Bergen)

De Amerongse berg is weer blinkend schoon.

Afgelopen zaterdag is er door scoutinggroep Zuylensteyn en vrijwilligers van supporter van schoon de Amerongse berg schoon geprikt. Na inspirerende woorden van wethouder Tim Verhoef vertrokken 35 kinderen en 10 volwassen al prikkend richting de top van de berg. Met als resultaat zes volle vuilniszakken met snoeppapiertjes, blikjes en ander afval.
Deze schoonmaak actie is de aftrap van de 12 Summits. Een landelijke opruimactie die het komende jaar plaats gaat vinden op de hoogste punten van de 12 provincies. Hiermee wil de organisator, Recycle Valley, op een opvallende manier aandacht vragen voor het zwerfafvalprobleem in Nederland.
Ook in Amerongen zelf werd er flink afval geprikt. Onder leiding van Wim Kimmel is het hele dorp zwerafvalvrij gemaakt.
We willen alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet en hoopt iedereen volgend jaar weer terug te zien.

Meer informatie www.recyclevalley.nl

Kameleon: Topklas voor hoogbegaafde kinderen

(ingezonden door Kameleon)

Wat houdt de nieuwe topklas op Wereldkidz Kameleon in Doorn precies in? Wat kunnen hoogbegaafde kinderen en ouders precies van het onderwijs in deze klas verwachten? Wat zijn de eerste ervaringen? Deze en andere vragen komen aan bod op maandag 7 april a.s., wanneer de school een informatieavond organiseert over de nieuwe topklas die in oktober 2013 van start is gegaan. De topklas biedt onderwijs op maat voor kinderen met een IQ van 130 of hoger.
De topklas is dé oplossing voor hoogbegaafde leerlingen die vastlopen omdat het onderwijs op een gewone basisschool te weinig uitdaging biedt. Zij leren veel sneller dan andere kinderen, waardoor zij zich vaak vervelen op school. Soms vertonen zij ongewenst gedrag, hebben weinig of geen aansluiting met leeftijdsgenoten, gaan niet met plezier naar school, voelen zich onbegrepen, worden gepest en/of zijn zelfs thuis ongelukkig.
Directeur van de school Gaby de Jongh: “Het is belangrijk dat kinderen plezier houden in school, daarom geven wij elk kind in de topklas de mogelijkheid om op hun eigen niveau te werken. Naast het reguliere lesprogramma, ligt de nadruk op ‘probleemoplossend werken’ en eigen onderzoek voor projecten. Ook krijgen de kinderen poëzie en filosofie. De leerlingen sluiten voor gym, buitenspelen en het creatieve lesprogramma aan met leeftijdsgenoten in gewone klassen om hun sociale vaardigheden te trainen.
De topklas organiseert een informatieavond voor geïnteresseerden. Potentiële kinderen voor de topklas moeten een getest IQ van minstens 130 en een eigen laptop bezitten. Aan de topklas zijn verder geen extra kosten verbonden. Gaby benadrukt dat de Kameleon verder een gewone basisschool is en blijft, waar ook broertjes en zusjes van topklaskinderen van harte welkom zijn. Voor meer informatie kunt u terecht op de open avond van de Wereldkidz Kameleon topklas op maandag 7 april vanaf 20.00 uur op de van der Leelaan 1 in Doorn. Zie ook www.obskameleon.nl.

Kasteel Amerongen tijdens museumweekend

PERSBERICHT (ingezonden door Kasteel Amerongen)

Amerongen, 27 maart 2014

Kasteel Amerongen tijdens het nationale museumweekend

Op 5 en 6 april organiseert de museumvereniging de 33e editie van het museumweekend en ook Kasteel Amerongen opent de deuren.

Bijna 300 musea organiseren in het kader van het thema Doe een museum allerlei activiteiten. Kasteel Amerongen biedt de bezoeker een uniek kijkje achter de schermen.

Toen het huys vroeger bewoond werd spanden talloze personeelleden zich  achter de schermen in om te zorgen dat de familie het leven kon leiden zoals zij dat wensten. De personeelleden van toen zijn de vrijwilligers en medewerkers van nu. De familie is vertrokken maar de zorg voor dit bijzondere 17e-eeuwse huys met zijn historische tuin is er niet minder om. Deze niet aflatende zorg wordt tijdens het museumweekend zichtbaar. De bezoeker kan zien hoe de boeken uit de bibliotheek van de graaf worden schoongemaakt, hoe steekje voor steekje de gordijnen worden hersteld en op welke wijze de vruchtenbomen worden gesnoeid. Ruimtes die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek worden voor één keertje opengesteld.

Openingstijden: zaterdag 5 april en zondag 6 april van 11.00 tot 17.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.kasteelamerongen.nl
______________________________________________________________________________

De Stichting Kasteel Amerongen is verantwoordelijk voor de instandhouding en openstelling van het unieke 17e-eeuwse erfgoed Kasteel Amerongen.

Stichting Kasteel Amerongen rekent tot zijn opdrachten:
Het behoud en beheer van het ensemble van voormalig woonhuis, interieurcollectie en historische tuin.
De ontsluiting van dit ensemble voor een zo breed mogelijk publiek.
Het voeren van een moderne culturele onderneming en het organiseren van commerciële activiteiten om bovenstaande opdrachten te kunnen financieren.

Huiskamerconcert Broekhuizen

(ingezonden door Kasteel Broekhuizen)

'Where did you get that hat'
Op maandag 21 april, tweede paasdag, is er een huiskamerconcert op Kasteel Broekhuizen met pianistes Elsbet Remijn en Claudette Verhulst

De lente is begonnen, dus de hoogste tijd om de vleugel af te stoffen, de deuren en ramen te openen en weer muziek te laten klinken op Kasteel Broekhuizen!
Paaseieren en pianotoetsen. Liszt en een liefdesgeschiedenis. Debussy, Beethoven, hoge hoeden en het hoogste lied… Twee charmante pianistes die u trakteren op een klassiek recital met een theatrale twist!

Omdat de dames naast de gewone uitvoeringspraktijk grote affiniteit hebben met theater hebben zij besloten dit te combineren met hun klassieke muziek. Elsbet en Claudette, alias Beth & Flo, boekten met hun eerste muziektheatervoorstelling 'Where did you get that hat', geregisseerd door Elisabeth Boor, succes op het Café Theater Festival 2013 in Utrecht en ook bij verschillende andere gelegenheden, zoals bij Salone dell'Opera in Amerongen en tijdens de Uitmarkt in Den Haag.

In oktober 2014 is het duo uitgekozen om wederom deel te nemen aan het Café Theater Festival. Een vrolijke voorstelling over de liefde, met als titel 'oui, oui zo ies èt levèn' is hieruit ontstaan.
In september 2014 zullen Beht& Flo optreden tijdens festival 'Klassiek op het Amstelveld' in Amsterdam.

Maandag 21 april, 15.00 uur, Kasteel Broekhuizen te Leersum
reserveren: zie informatie hieronder of op onze website http://concert.kasteel-broekhuizen.com

Vrouwengeschiedenis bij boekhandel Jacques Baas

Persbericht (ingezonden door boekhandel Baas)

Op dinsdagavond 15 april is Els Kloek te gast bij boekhandel Jacques Baas. Zij is gespecialiseerd in de Nederlandse vrouwengeschiedenis en kreeg veel aandacht in de pers voor haar pas verschenen boek 'Kenau & Magdalena, vrouwen in de Tachtigjarige Oorlog'. Dit boek verscheen begin maart ter gelegenheid van de speelfilm Kenau, die momenteel in de Nederlandse bioscopen is te zien. Daarin speelt ook een Magdalena, geënt op de historische Magdalena Moons, een belangrijke rol. 'Kenau & Magdalena' geeft de historische achtergronden bij de gedramatiseerde verfilming van deze twee vrouwenlevens.

Kenau Simonsdr. Hasselaer (1526-1588) en Magdalena Moons (1541-1613) zijn de twee bekendste heldinnen uit de Tachtigjarige Oorlog. Eeuwenlang zijn zij bejubeld als vaderlandse heldinnen: Kenau omdat ze de moed had mee te vechten op de muren van het belegerde Haarlem, Magdalena Moons omdat ze durfde te onderhandelen met de Spaanse opperbevelhebber van het beleg van Leiden. Hun heldinnenstatus duurde ongeveer drie eeuwen. In de negentiende eeuw werd het verhaal over hun heroïsche rol in de geschiedenis van de Nederlandse vrijheidsstrijd niet langer geloofd en vielen beide vrouwen van hun voetstuk, maar tegenwoordig staan zij weer volop in de belangstelling. Els Kloek is al jaren gefascineerd door deze twee heldinnen van eigen bodem. In 'Kenau & Magdalena' zet ze de historische feiten op een rij en volgt ze het proces van verering en verguizing. Ook zoekt ze het antwoord op de vraag wat oorlogsgeweld in de zestiende eeuw betekende voor vrouwen.
Els Kloek is historica. Met haar publicatie van vorig jaar, '1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis' (uitgeverij Vantilt), brak zij door bij een breed publiek. Het boek was genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs van 2013. Haar boek 'Vrouw des huizes. Een cultuurgeschiedenis van de Nederlandse huisvrouw' (Balans, 2009) was ook al voor deze prijs genomineerd in 2010.

Els Kloek is een onderneemster in geschiedenis. Ze stond aan de wieg van tijdschriften, tentoonstellingen, boekenreeksen, stichtingen, congressen, websites. Zo is ze initiatiefnemer en hoofdredacteur van de populair-wetenschappelijke reeks Verloren Verleden (24 delen) en van het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Sinds 1 juli 2011 is zij hoofd van de Afdeling Digitale Naslagwerken van het Huygens ING. In het kader daarvan geeft zij leiding aan het Biografisch Portaal van Nederland.
De lezing bij boekhandel Jacques Baas begint om 20.15 uur. Boekhandel en brasserie zijn een half uur voor aanvang geopend. Toegang 5 euro. Reserveren wordt aanbevolen. Meer info op www.boekhandelbaas.nl

Prikken naar de top van Amerongen

PERSBERICHT (ingezonden door Ghita van Bergen)

Prikken naar de top

Op zaterdag 29 maart om 10:00 wordt de aftrap gegeven van het landelijke project 12 Summits. Wethouder Tim Verhoef zal er een groep van 35 kinderen en 30 volwassen op pad sturen die al klimmend samen de Amerongse berg schoon gaan prikken. Op de top zal bekend worden gemaakt wat het gewicht is van al het geprikte afval samen. Een mooi actie met een schoon resultaat.

Deze schoonmaakactie is de eerste van twaalf soortgelijke acties die het komende jaar door het hele land zullen plaats vinden onder de noemer 12 Summits. Een initiatief van Arnout Schaap die hiermee en groter bewustzijn voor het zwerfafval probleem wil creëren. Met zijn bedrijf Recycle Valley houdt Arnout zich al jaren bezig met lokale prikacties en maakt nu de stap naar een grote nationale actie.
De naam de 12 Summits verwijst naar de hoogste punten van de 12 provincies van Nederland. Zoals de seven summits verwijzen naar de hoogste toppen van de 7 continenten. Een wishlist voor iedere bergbeklimmer om ooit in zijn leven te volbrengen. Van de 12 toppen van Nederland wil hij een soortgelijk lijstje maken.
2014 is het eerste jaar dat dit event georganiseerd wordt. Het zal een jaarlijks terugkerende actie worden.

Wil je ook mee doen? Meld je dan aan via de website www.12summits.nl

 

PvdD Utrecht tegen onthoofding ganzen

(ingezonden door Partij voor de Dieren)

PvdD Utrecht tegen onthoofding ganzen

De Provincie Utrecht geeft een ontheffing af voor het onthoofden van in het wild levende ganzen. Dit omdat de dieren plaatselijk schade aan grasland zouden aanrichten. Volgens de Partij voor de Dieren Utrecht is het onthoofden van de dieren echter juridisch en moreel niet toelaatbaar. Hierover stelde zij op 26 maart schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

De Provincie Utrecht geeft een ontheffing af voor het onthoofden van ganzen met de geldigheidsduur van een jaar. De dieren bevinden zich in een weiland in de bebouwde kom van Bunschoten. De ontheffing geeft toestemming om de ganzen zowel binnen het broedseizoen als buiten de ruiperiode te mogen vangen. Het vangen gebeurt met netten en vangkooien. Vervolgens worden de dieren naar een andere locatie gebracht en gedood met een neksteek of onthoofding.

Zowel in internationale als nationale wetgeving staat deze methode niet opgenomen in de lijst met toegestane dodingsmiddelen en -methoden. Als een methode niet expliciet is toegestaan, is deze verboden. Daarnaast is er bij het vangen en vervoeren van de dieren sprake van aanzienlijk dierenleed. Zeker nu de provincie kort geleden in overleg met andere provincies heeft afgesproken de ganzen winterrust te gunnen waarbinnen er niet op de dieren gejaagd mag worden, vindt de Partij voor de Dieren het opmerkelijk dat deze ontheffing is afgegeven.

“Er zijn inmiddels genoeg diervriendelijke methoden die schade aan grasland kunnen voorkomen. Het spannen van ganzendraad en het wegjagen van de ganzen met een ganzenlaser of border collies is slechts een greep uit een lange lijst van diervriendelijke verjaagmethoden,” aldus Willem van der Steeg, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Utrecht.

De Partij voor de Dieren Utrecht vindt het ontoelaatbaar dat er met een groot scala aan diervriendelijke alternatieven een ontheffing wordt afgegeven voor het doden van de dieren, die bovendien niet strookt met de wetgeving op dit gebied. “College houd je hoofd erbij en kies voor alternatieven, dan kost het de ganzen niet de kop,” aldus van der Steeg. De fractie heeft hierover op 26 maart vragen ingediend aan het College van Gedeputeerde Staten.

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar de vleermuizen Rijnauwen (I)

(ingezonden door SBB)

Op zoek naar de vleermuizen van Fort bij Rijnauwen

Elk jaar overwinteren er honderden vleermuizen op het fort! Inmiddels zijn de vleermuizen uit hun winterslaap ontwaakt en kun je ze tijdens de speciale vleermuizen excursie gaan bekijken. Op donderdagavond 10 april om 19.00 uur neemt de boswachter van Staatsbosbeheer je mee en kom je alles te weten over de vleermuizen. Hoe leven ze nou eigenlijk, wat eten ze en hoe werkt dat nou met die “echolocatie”? We gaan daarbij het fort in en kunnen dan echte vleermuizen zien! De excursie start om 19.00uur bij het hek van Fort bij Rijnauwen, Vossegatsedijk 3, Bunnik. De kosten zijn

€ 5,- per persoon. Aanmelden is niet nodig. Kijk op onze website www.staatsbosbeheer.nl voor meer informatie over deze en andere excursies op het Fort. Staatsbosbeheer heeft een groot aantal forten. Een ervan is het Fort bij Rijnauwen, het grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort bij Rijnauwen heeft inmiddels een duidelijke functie als natuurgebied met militair historische waarde.

Koninklijke onderscheiding voor raadsleden

(ingezonden door gemeente Heuvelrug)

Koninklijke onderscheiding voor raadsleden
Burgemeester Frits Naafs heeft dinsdag 25 maart een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan twee raadsleden. De uitreiking was in het Cultuurhuis in Doorn ter gelegenheid van het afscheid van de raad.

“Koninklijke onderscheiding voor raadsleden” verder lezen

Bob van Lierop volgt Peter Kranenburg op bij HSI

(ingezonden door HSI)

Bob van Lierop volgt Peter Kranenburg op bij HSI

Bob van Lierop heeft afgelopen maandagavond het voorzitterschap van HSI (Heuvelrug Sport Initiatief) overgenomen van Peter Kranenburg. Peter Kranenburg werd op eigen kracht direct gekozen in de nieuwe gemeenteraad die donderdag 27 maart wordt geïnstalleerd. Het voorzitterschap van HSI gaat niet samen met het gemeenteraadslid zijn.

Bob van Liepop neemt nu het voorzitterschap over. Hij was tot 25 maart lid van de gemeenteraad, maar komt niet terug in de nieuwe raad. Bob van Lierop stond in 2005 als voorzitter van de Driebergse Sportfederatie aan de wieg van HSI en is dus een bekende op het gebied van de belangenbehartiging voor de sport op de Utrechtse Heuvelrug.

Peter Kranenburg volgde in 2012 Harald Arts op als voorzitter van HSI. In de afgelopen periode heeft Peter zich onder meer bezig gehouden met de voorbereidingen rond de nieuwe APV, tennisharmonisatie en het Beleidsplan Sport 2020. “Peter heeft met de APV en het Beleidsplan Sport 2020, in korte tijd voor de clubs een paar belangrijke zaken neer mogen zetten,” aldus de nieuwe voorzitter Bob van Lierop: “We moeten er als sport wel bovenop blijven zitten. Sport is een belangrijke pijler in een breder geheel, maar dat kan alleen met sterke clubs met een stevige basis”. Peter Kranenburg vult dit aan, met “alleen wanneer er ruimte blijft voor ondernemende clubs, is er perspectief. De clubs gaan daar met HSI nog hun handen aan vol krijgen.” Tegelijkertijd met het aantreden van Bob van Lierop trad ook Dick van Zaane aan als vertegenwoordiger namens de clubs uit Maarn en Maarsbergen binnen HSI. Hij volgde Harry Kampschoër op.

HSI, Heuvelrug Sport Inititiatief werd in 2005 opgericht als belangenbehartiger van de gezamenlijks sportclubs op de Heuvelrug en wordt o.m. gevormd door de Driebergse Sportfederatie, Doornse Sportraad en het Leersums Sportoverleg. In het bestuur van HSI zijn alle kernen op gelijkwaardige manier vertegenwoordigd onder een onafhankelijke voorzitter. Het bestuur bestaat uit Bob van Lierop (onafhankelijk voorzitter), Wim Cassée, vicevoorziter (Driebergen-Rijsenburg); Willem Pot , secretaris (Doorn), Ron van Scherpenzeel, penningmeester (Amerongen en Overberg), Arie van Leeuwen, lid a.i. (Leersum) en Dick van Zaane, lid (Maarn en Maarsbergen).

Friestalige theatervoorstelling

PERSBERICHT (ingezonden door Wiger Visser)

Utrechtse Heuvelrug. Op de Heuvelrug, maar ook in de hele regio Utrecht wonen veel Friezen en mensen die hun wortels in Frieslân hebben. In Utrecht en in Zeist zijn er daardoor Friese Verenigingen voor gezellige avonden en uitjes, waarin veel contacten worden onderhouden.
De verenigingen hebben gezamenlijk het initiatief genomen om de Friestalige theatervoorstelling “De Emigrant” op 5 april 2014 naar Zeist te halen. Een bijzondere voorstelling die op vele plaatsen in Nederland en ook in Canada volle zalen trok. Beide verenigingen denken de Friezen in de provincie Utrecht en daarbuiten met dit optreden een groot plezier te doen.
Fryslân is als een oude liefde. “De Emigrant” – een productie van Pier21 – vertelt het verhaal van een Friese emigrant die ruim vijftig jaar geleden in allerijl de oceaan overstak naar Canada. Hij is nooit weer terug geweest naar Friesland, wilde niet, zag er tegenop en was er misschien wel bang voor. Nu hij gepensioneerd is, maakt hij wel de reis naar zijn “roots” in de Greidhoeke in Friesland. Zijn zoon moet voor het eerst alleen het boerenbedrijf in Canada draaiende houden. Een op alle vlakken confronterend verhaal.
Het stuk heeft in den lande steeds volle zalen getrokken – zie: http://www.de-emigrant.nl/.
U bent van harte welkom op zaterdag 5 april in het Torenlaantheater,Torenlaan 38 te Zeist..
Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.15 uur. Entree: € 17,50.
Meer informatie:
Selskip Mei Inoar, 0348-410039;
Selskip Fryslân, 0347 – 320093.

Vriendelijke groet,
Wiger Visser

Huis Doorn: Eerste Collectiedagen Europeana 1914-1918

(ingezonden door Huis Doorn)

28 & 29 maart: Eerste Collectiedagen Europeana 1914-1918 bij Museum Huis Doorn

Huis Doorn op zoek naar persoonlijke verhalen en objecten uit de Eerste Wereldoorlog

Doorn, 24 maart 2014

Graag nodigen wij u van harte uit voor de eerste Collectiedag van Europeana 1914-1918 bij museum Huis Doorn op vrijdag 28 maart aanstaande vanaf 10:00 uur. Museum Huis Doorn is door het ministerie van OCW benoemd tot officiële herdenkingsplaats voor de Eerste Wereldoorlog en geeft aankomend weekend de aftrap voor de Eerste Wereldoorlog Collectiedagen van Europeana 1914-1918 in Nederland. Nederlanders die in het bezit zijn van persoonlijke verhalen, objecten, documenten, foto’s, dagboeken, kranten en andere voorwerpen uit de Eerste Wereldoorlog worden opgeroepen om op de speciale collectiedagen, op 28 en 29 maart, naar Huis Doorn te komen. Eigenaren worden op de collectiedagen geïnterviewd over de achtergrond van het ingebrachte object of document. Vervolgens wordt het voorwerp of het document gefotografeerd of gescand en samen met het persoonlijke verhaal opgenomen in het pan-Europese digitale archief Europeana. Tijdens de collectiedagen zijn WOI-experts aanwezig die nadere informatie kunnen geven over de ingebrachte voorwerpen en documenten. Voor meer informatie: www.huisdoorn.nl en www.europeana1914-1918.eu
 

Groene samenwerking gemeente De Bilt en Biga Groep

(ingezonden door Bigagroep)

Groene samenwerking gemeente De Bilt en Biga Groep

Biga Groep onderhoudt al jaren het groen in De Bilt. Of er nu een gazon gemaaid moet worden, een plantsoen geschoffeld of zakken vol zwerfvuil opgeprikt moeten worden. Biga Groep pakt dit graag op. Een aantal teams van medewerkers heeft hier in alle kernen dagelijks een fulltime baan aan. De gemeente is blij met de inzet van Biga Groep. “Veel mensen die in de Bilt komen wonen doen dit vanwege het groen. Dus het werk dat daarbij komt kijken is voor ons van belang. Door bezuinigingen zijn wij helaas wel genoodzaakt de beeldkwaliteit te veranderen. Dit betekent dat de plantsoenen niet meer voor honderd procent onkruidvrij en schoon worden achtergelaten”, aldus unithoofd Beheer Openbare Ruimte van de gemeente De Bilt, Eric Oosterwijk.

Eric: “Wij zijn heel tevreden over de samenwerking. Vooral de flexibiliteit is fijn. Wanneer er bijvoorbeeld een calamiteit is, is er maar één telefoontje nodig naar de teamleider van Bladeren en dan gaat het snel. Een calamiteit kan bijvoorbeeld een ongeluk zijn op de openbare weg of in een tunnel. Biga Groep is dan snel ter plaatse om de achtergebleven rommel op te ruimen.” Zijn collega toezichthouder Henk Volmuller beaamt dit. “De makkelijke beschik- en bereikbaarheid passen bij dit werk. Ik heb ook vaak rechtstreeks contact met de voorman, die zijn team vervolgens instrueert. Dit werkt voor iedereen goed. Er is geen enkel verschil in de kwaliteit van het werk met mensen zonder arbeidsbeperking. Het verschil in aansturing regelt Biga Groep”.

Meer dan werk

Erik: “Wij vinden het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven, maar ook de financiële kant speelt voor ons een rol. Wanneer we op deze manier mensen aan het werk kunnen helpen besparen we een hoop uitkeringen”. Henk: Met dit werk hebben deze mensen ook een normale baan. Waar komen ze anders nog aan de bak? Omdat mensen vaak in de buurt wonen zijn ze ook gemotiveerd om dit werk te doen’, zegt de tevreden toezichthouder van de gemeente.

 

Mindere kwaliteit

De groenmedewerkers krijgen veel reacties van mensen op de kwaliteitskeuze van de gemeente.

Groenmedewerker Rob (52) uit Bilthoven: ‘Mensen denken dat wij ons werk niet goed doen maar dat is dus niet zo. Ik vind het zelf heel jammer, je laat na het werk natuurlijk het liefst het plantsoen schoon achter. Maar het is niet anders, ook daar zullen we flexibel mee om moeten gaan. Het blijft hard werken, waar ik niet vies van ben’. Toezichthouder Henk: ”Ik verwacht dat de kwaliteitskeuze van ons nog moeilijk is voor veel medewerkers. Het zal wel even wennen worden. Dat zou ik ook hebben’.

 

Onzichtbare beperking

Enthousiast vertelt medewerker Rob: “‘We zijn nu druk met de beplanting rondom het nieuwe gebouw Het Lichtruim. Echt interessant werk om te doen. Alles wat ik meepik aan ervaring en cursussen kan mij weer verder helpen in mogelijk een detachering in de toekomst. Ik hou van afwisseling en buitenwerken, dus dit is werk dat bij mij past. Aan de buitenkant ziet men niet aan mij wat mijn beperkingen zijn en dat is vaak mijn valkuil. Verbaal ben ik sterk en lichamelijk is er niets aan mij te zien. Maar de pezen in mijn handen en voeten werken niet meer zo soepel mee, ik heb behoorlijke suikerziekte en ben echt stressgevoelig. De begeleiding die Biga Groep biedt is voor mij belangrijk. In het verleden (Rob werk ruim twaalf jaar bij Biga) was dit nog niet voor elkaar door veel wisselingen. Ik kreeg dan veel te veel werk in mijn handen geduwd, maar nu hebben ze dit goed georganiseerd.”

Toekomst

Naast de bekende oranje jassen voert Biga Groep ook veel schoonmaakwerk uit in gemeente De Bilt en in het bedrijfsrestaurant werkt een cateringmedewerker van Biga Groep. In de toekomst zou het mooi zijn als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook andere taken kunnen doen voor de gemeentes. Er staan veel medewerkers te popelen om aan de slag te kunnen met bijvoorbeeld administratieve taken.

 

 

Biga Groep is de ondernemende organisatie in Midden Nederland die voor vijf gemeenten de Wet sociale werkvoorziening uitvoert. Doelstelling van deze wet is het begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. Ook bieden zij trajecten aan andere groepen die moeilijk aan een baan komen. Biga Groep geeft maatschappelijk verantwoord ondernemen een gezicht.

Boom nr 2 09:00 vertrokken; UPDATE: 12:55 Watercipres gearriveerd

Onder een strakblauwe hemel is vanochtend 09:00 uur ook boom nr 2 – de zeldzame watercipres- vertrokken naar zijn nieuwe standplaats vijftig meter verderop. De overlevingskans van de bomen ligt tegen de 100%. UPDATE: boom 2 ook veilig aangekomen op plaats van bestemming.

“Boom nr 2 09:00 vertrokken; UPDATE: 12:55 Watercipres gearriveerd” verder lezen

Nieuwe raad op reis naar consent met vier wethouders; UPDATED

De nieuwe gemeenteraad heeft gisteravond D66-coryfee Bert Bakker aangesteld als informateur. Bakker moet alle acht partijen polsen; of ze mee willen doen aan een nieuw 'raadsbreed' programma met vier wethouders; UPDATED

“Nieuwe raad op reis naar consent met vier wethouders; UPDATED” verder lezen

GroenLinks/PvdA in actie tegen toenemende armoede II

(ingezonden door WIlma Hielema)

GroenLinks/PvdA in actie tegen toenemende armoede

Armoedeproblematiek bestaat ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Steeds meer inwoners raken geïsoleerd en hebben geen geld om mee te doen aan sport of verenigingsleven. Dat geldt helaas dan ook vaak voor hun kinderen. De problemen zijn serieus. Soms kunnen mensen hun huur niet meer betalen of hebben ze onvoldoende geld voor een gezonde dagelijkse maaltijd.

Eigen groenten verbouwen op dorpsakker De Parel in Amerongen
In Amerongen is er de mogelijkheid je eigen groenten te kweken op dorpsakker De Parel, een ecologische dorpstuin vóór en door Amerongers. Volgens Hielema 'een prachtige gelegenheid voor mensen met weinig geld om samen te werken, te genieten en te delen in de opbrengt van het land'. De Parel wil ontmoetingen mogelijk maken, verbindingen leggen tussen mensen en een gezonde daginvulling bieden.

Aardbeienperken omspitten
GroenLinks/PvdA vindt dit een geweldig initiatief en wilde dit niet alleen met woorden maar ook met daden ondersteunen. Daarom is op 22 maart een groep PvdA-ers en GroenLinksers, in het kader van NLDoet, de aardbeienperken gaan omspitten en plantklaar maken.
Wethouder Tim Verhoef heeft, met dorpscoördinator Henny van den Ven, namens het college gereedschap aangeboden, en natuurlijk spitte hij vervolgens een stevig spaatje mee.

Het voorjaar begint. Dus wilt u ook graag uw eigen groente verbouwen op dorpsakker De Parel? Meldt u aan op dorpsakkerdeparel@zdh.nl en over een paar maanden al kunt u van de eerste oogst genieten!
 

GroenLinks/PvdA in actie tegen toenemende armoede

(ingezonden door Wilma Hielema)

GroenLinks/PvdA in actie tegen toenemende armoede

Armoedeproblematiek bestaat ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Steeds meer inwoners raken geïsoleerd en hebben geen geld om mee te doen aan sport of verenigingsleven. Dat geldt helaas dan ook vaak voor hun kinderen. De problemen zijn serieus. Soms kunnen mensen hun huur niet meer betalen en hebben ze zelfs onvoldoende geld voor een gezonde dagelijkse maaltijd.

Maaltijd voor klanten voedselbank
De voedselbank ziet het aantal klanten gestaag groeien. GroenLinks/PvdA wil graag met deze mensen in gesprek over het leven in armoede, de knelpunten waar ze tegenaan lopen en de wensen en ideeën die ze hebben om het tij te keren. 'Maar', zo zegt Wilma Hielema van GroenLinks/PvdA: 'we willen ook gewoon heel concreet iets betekenen voor deze mensen en hen een goede maaltijd én een gezellige avond aanbieden. Op vrijdag 4 april om 18.00 uur gaan we daarom een maaltijd voor klanten van de voedselbank serveren in de Cantina van het Cultuurhuis in Doorn.'
Vooraf reserveren is nodig. U kunt zich aanmelden met een mailtje naar hielema@xs4all.nl of een telefoontje naar 06-51556973.