Dankbetoon voor A-team uit Canada

Dankbetoon voor A-team uit Canada

(ingezonden door  A-team)

In 2009 startte Joshua Kamp met het schoonmaken van het Oorlogsmonument in Doorn. Hij deed dit na een emotionele oproep van oud-Doornaar Adrian Hovestad in de krant. Hovestad was in zijn geboorteplaats op vakantie en verbaasde zich over het slechte onderhoud van het Oorlogsmonument aan de Dorpsstraat. Hij schreef een open brief naar De Kaap om hier aandacht voor te vragen. Joshua reageerde hierop door te beloven om iedere maand het monument schoon te komen maken. 

Vlak voor Hovestad weer naar Canada vertrok, ontmoette Joshua hem bij het monument. Hij vertelde dat hij als tienjarige jongen aan de overkant van het Oorlogsmonument stond toen de Canadezen (Regiment Queen's Own Rifles) Doorn op 7 mei 1945 bevrijdde. Dit was voor hem een zeer emotioneel moment. In 1959 emigreerde Hovestad naar Canada.

De afgelopen jaren is er rondom het monument veel gebeurd. Mede dankzij de medewerking van de gemeente is er een groep van tien jongeren iedere maand in touw geweest om het monument schoon te maken. Vorig jaar is er met de opening van het gemeentekantoor een heel nieuw herdenkingsplein gekomen. De jongeren hebben hier vooraf met de projectleider van de nieuwbouw over mee kunnen denken en praten.

In 2013 kreeg het A-team van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een landelijke prijs voor het best onderhouden en beheerde oorlogsmonument. Aan de prijs was een geldbedrag van € 1.000,- verbonden. Joshua is momenteel druk om met het gewonnen prijzengeld een App over het Oorlogsmonument Doorn te ontwikkelen.

Een van de andere hoogtepunten in de afgelopen vijf jaar was het bezoek in 2012 van een 60-tal Canadese veteranen. In een speciale herdenkingsbijeenkomst, met medewerking van het Korps Mariniers in Doorn, werden toespraken gehouden en kransen gelegd. De jongeren van het A-team werden op het Veteraneninstituut door verschillende veteranen toegesproken en bedankt voor het in herinnering houden van de bevrijding van Nederland in zijn algemeenheid en Doorn in het bijzonder.

Veel van de inzet van de jongeren is niet onopgemerkt gebleven. Naast de aandacht voor hun werk in de lokale kranten en op de lokale radio, besteedde ook veel regionale (RTV Utrecht) en landelijke media (Jeugdjournaal) aandacht aan het werk van de jongeren.

Om de vijf jaar onderhoud te markeren, kregen de jongeren afgelopen woensdagmiddag bezoek van mevrouw Hovestad uit Canada. Zij had voor alle deelnemers een schriftelijk ingelijste dankbetuiging van het Regiment Queen's Owns Rifles of Canada meegenomen. Ook werden de jongeren met t-shirts verblijd. Het A-team was zeer verrast door dit dankbetoon uit Canada.

Informatie inzake procedure verkoop gemeentehuis Maarn

(ingezonden door gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Afgelopen dinsdag heeft het college stil gestaan bij de procedure verkoop gemeentehuis Maarn. Hoewel eerder door onze huisadvocaat het oordeel is afgegeven dat deze procedure juridisch juist is verlopen, heeft het college toch besloten de lopende procedure stop te zetten en een nieuwe verkoopprocedure voor te bereiden. Dit omdat er te veel “ruis” rondom dit dossier was ontstaan en het proces door velen als onvoldoende transparant werd beoordeeld. Het college is van mening dat een nieuwe start van het verkooptraject daarom gewenst is. De potentiële kopers zijn inmiddels van dit besluit op de hoogte gesteld. U wordt over de nieuwe verkoopprocedure geïnformeerd, zodra deze is uitgewerkt.

Jaarverslag van Welnúh voor wethouder Hans Nijhof

(ingezonden door Welnuh)

Uitreiking eerste exemplaar van het Jaarverslag van Welnúh aan wethouder Hans Nijhof

Hans Nijhof, de nieuwe Wethouder Coördinator Transities ontving afgelopen woensdag het eerste exemplaar van het Jaarverslag van Welnúh. Het verslag werd uitgereikt door Lars van den Sigtenhorst, staffunctionaris communicatie en werkcoach bij Welnúh. Met het jaarverslag wil de welzijnsstichting een breed publiek informeren over haar werkzaamheden. Samen met vrijwilligers, belanghebbende organisaties en inwoners van de Utrechtse Heuvelrug biedt Welnúh een vraaggericht aanbod van diensten en activiteiten om de leefbaarheid, zorg en welzijn te bevorderen. In het verslag wordt stilgestaan bij de belangrijkste projecten van Welnúh in 2013. Geïnteresseerden kunnen zelf ook een exemplaar ophalen bij de verschillende steunpunten WZW, De Vijver in Driebergen of bij de receptie in het centrale kantoor aan de Kampweg in Doorn.
 

De extra ogen en oren van politie

(politiebericht)

Samenwerken aan veiligheid, beveiligingsbedrijven de extra ogen en oren van politie

Afgelopen week heeft de politie van de districten Heuvelrug en Binnensticht samen met vijf beveiligingsbedrijven in Utrecht Oost het convenant “Informatie-uitwisseling” getekend. Dit is gebeurd met medeweten van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Bunnik, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Rhenen.

Veiligheid vergroten
Johan van Hartskamp, districtschef Heuvelrug en Binnensticht: "Het convenant maakt het mogelijk dat betrokken partijen informatie uitwisselen met als doel strafbare feiten te voorkomen en op te sporen om zo de veiligheid in de betrokken gemeenten te vergroten". De politie werkt samen met De Eerste Zeister Gecombineerde Nachtveiligheidsdienst, JBA Security BV, Noodnet Nederland, Schipper Security en Securitas BV.

Informatiebron
De beveiligers zijn voor de politie een belangrijke informatiebron. Zij rijden door de woonwijken en herkennen afwijkend gedrag van mensen. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld naast bedrijfs, – en woninginbrekers, daders van andere strafbare feiten opmerken. De politie deelt met medewerkers van deze beveiligingsbedrijven frequent informatie over bijvoorbeeld inbraken: in welke delen van de wijken in de deelnemende gemeenten wordt ingebroken, signalementen van personen die onlangs bij een inbraak zijn gezien en voertuigen die eerder bij een inbraak zijn tegengekomen. Door het delen van dit soort informatie kunnen de beveiligers gericht een oogje in het zeil houden.

Wijkagenten Willem van Eden, Saskia Schippers en Jan Jaap van Eckeveld van de wijkteams Veenendaal, Zeist en Utrechtse Heuvelrug hebben dit jaar de handen ineengeslagen om tot dit convenant te komen. Zij zagen in dat het werkterrein van de politie en de beveiligingsbedrijven overeenkomt en dat door deze samenwerking er nog meer ogen en oren in de wijken zijn.

Basisscholen Leersum bezoeken schaapskudde op Zuylestein.

(ingezonden door landgoed Zuylestein)

Basisscholen Leersum bezoeken schaapskudde op Zuylestein.

Van 20 tot en met 22 mei bezochten basisscholen de Meander (groepen 3, 4 en 5), de Hoeksteen (groep 6) en De Schakel (groep 6) uit Leersum de schaapskudde op Landgoed Zuylestein.

Op zondag 20 mei was herder Clemens Oude Groeniger met zijn ruim 300 Veluwse heideschapen het landgoed opgetrokken. De schapen komen het landgoed ruim een week begrazen. Nieuw dit jaar is dat er voor de basisscholen een educatieve lesbox is ontwikkeld specifiek gericht op schaapskudde Grebbeveld. De lesbox bevat vele leesboekjes over schapen, lammetjes en wol en een lesmap met vele lesideeën voor de groepen 1 tot en met 8. Het lesmateriaal is door Marjel Neefjes, de vrouw van de herder, voor het landgoed en de kudde op maat gemaakt. Initiatief en coördinatie van dit project is in handen van Dick Rozing, medewerker op landgoed Zuylestein.

In totaal zijn ruim honderd leerlingen bij de kudde geweest. De leerkrachten van de drie basisscholen hadden de leerlingen goed voorbereid. Herder Clemens werd de oren van het hoofd gevraagd. ‘Waarom hebben de ooien verschillende kleuren op hun rug?’, ‘Welke opleiding heeft u gehad om herder te worden?’, ‘Blijven de schapen ’s avonds alleen?’, en nog tientallen vragen. De kinderen vonden vooral het rennen van de twee herdershonden, de border collies Peg en Kate, rond de kudde een geweldig spektakel. Wanneer je als klas dicht bij elkaar bleef, gingen de schapen uit nieuwsgierigheid om je heen staan. Zo dichtbij zoveel schapen en lammetjes dat hebben we nog nooit meegemaakt.

Aan dit project is meegewerkt door de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Vereniging Dorp en Natuur, Schaapskudde Grebbeveld &zo en Landgoed Zuyelstein.

Geenstijl voorspelt monsterzege CU/SGP op Heuvelrug;Updated

Volgens een soort exit poll van de website geenstijl stemde de helft van alle stemmende Heuvelruggers op de lijstcombinatie Christenunie/SGP. Op grote afstand volgen CDA en PVV, met ieder 15% en D66 met 5%.

“Geenstijl voorspelt monsterzege CU/SGP op Heuvelrug;Updated” verder lezen

Criminaliteit Utrechtse Heuvelrug stijgt licht

 

(ingezonden door gem Utrechtse heuvelrug)

Daling woninginbraken zet door

In de eerste vier maanden van 2014 is het aantal misdrijven in Utrechtse Heuvelrug met 4% gestegen ten opzichte van 2013. Utrechtse Heuvelrug scoort daarmee iets ongunstiger dan het regionaal gemiddelde van 0%. Het absoluut aantal misdrijven is wel lager dan in de jaren 2011 en 2012.
Een toename is vooral te zien bij autokraken (+48%), fietsendiefstal (+39%) en overlast jeugd (+105%).
Het aantal woninginbraken daalde met 25% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zowel het aantal pogingen als het aantal geslaagde inbraken nam af.

Autokraken en fietsendiefstal
De stijging van het aantal autokraken en fietsendiefstallen is volgens politiechef Willem van de Vliert nagenoeg volledig toe te schrijven aan lokale verdachten die de afgelopen maanden zeer actief zijn geweest. Vier van deze personen zijn aangehouden. Twee van hen werden op heterdaad betrapt.
De verwachting is dat deze aanhoudingen een positieve invloed zullen hebben op de criminaliteitsontwikkeling.

Jeugdoverlast
De ontwikkelingen jeugdoverlast hebben de volledige aandacht van politie en gemeente. Volgens burgemeester Naafs zijn er in Utrechtse Heuvelrug twee jeugdgroepen verantwoordelijk voor de stijging van het aantal meldingen. Deze groepen worden het komende jaar met Openbaar Ministerie, Politie en Veiligheidshuis aangepakt. De leiders uit deze groepen zijn bekend. Indien ze nieuwe strafbare feiten plegen worden ze strafrechtelijk vervolgd. Ook kunnen ze verplicht worden tot een gedwongen hulpverleningstraject. Indien de overlast wordt veroorzaakt door minderjarigen, kunnen de ouders van deze jongeren de komende maanden huisbezoek van de politie verwachten. Tijdens deze bezoeken worden ouders en jeugd gewaarschuwd. Indien nodig neemt de politie contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin of Bureau Jeugdzorg.

Woninginbraken
Dat de daling van het aantal woninginbraken ook dit jaar doorzet, is volgens burgemeester Naafs en politiechef Willem van de Vliert hoopgevend. “Het stimuleert ons door te gaan met kentekenscanning, een dadergerichte aanpak en goede voorlichting aan inwoners over preventie en het werken met signalementen. Ook blijven we inwoners erop wijzen dat ze bij verdachte situaties direct 112 moeten bellen. We merken in de praktijk dat inwoners dit ook daadwerkelijk doen waardoor we meer verdachten op heterdaad kunnen aanhouden. En daar is het de politie natuurlijk om te doen”.
 

Aanhouding man voor meerdere malen betalen met vals geld

(politiebericht)

Woudenberg – De poliltie heeft donderdag 15 mei een 22-jarige man uit Woudenberg aangehouden op verdenking van meerdere malen betalen met vals geld.

Op 14 april werd de politie gealarmeerd dat er een man bij twee winkeliers in Maarn poogde te betalen met vals geld, dit was aan de Raadhuislaan en de Tuindorpweg. Bij twee andere winkeliers in Maarn met bedrijven aan de Tuindorpweg had de man daadwerkelijk betaald met vals geld. Daarnaast heeft hij op 22 april bij een zaak in Woudenberg gepoogd om met vals geld te betalen en op 27 april in Arnhem.

De politie nam al het valse geld in beslag en deed uitgebreid onderzoek. Uiteindelijk kwam de politie de verdachte op het spoor doordat agenten hem herkenden op camerabeeld. De man, een 22-jarige Woudenberger, is aangehouden. De politie zet het onderzoek voort.

Twee IVA-studenten winnen G. Riemerprijs!

(ingezonden door IVA)

Een unicum op de IVA; zowel Robert van Teijlingen als Rogier Timmers winnen de G. Riemerprijs 2014!
Vandaag vond in de Spijkerzaal van IVA Driebergen de uitreiking plaats van de Geerlig Riemerprijs. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een IVA-student die, naar het oordeel van zijn of haar medestudenten én docenten, beschikt over een opvallend goede combinatie van intellectuele gaven en sociale vaardigheden. De prijs werd in 1980 – bij het 50-jarig jubileum van de IVA – geïntroduceerd als eerbetoon aan de oprichter van het Instituut, de heer Geerlig Riemer.
Uit de uitgebreide enquête die is gehouden onder de tweede- en derdejaars studenten én de docenten, waren twee genomineerden voor deze prijs naar voren gekomen.
Rogier Timmers
In 2011 stond Rogier aan de start van de opleiding Nautisch Business Management. Hij is fervent watersporter en heeft een hoge interesse in de internationale jachtbouw. Direct na de start van zijn IVA-opleiding zette hij het IVA-team op voor de Race of the Classics. Het team heeft inmiddels drie jaar deelgenomen met Rogier als teamcaptain. Daarnaast heeft Rogier zich in hoge mate ingezet voor het promoten van zijn opleiding op beurzen en Open Dagen.
Robert van Teijlingen
Als autosportliefhebber in hart en nieren startte Robert aan de opleiding Automotive Business Management. Geen IVA-auto-evenement liet Robert aan zich voorbij gaan. Hij organiseerde twee succesvolle circuitdagen op Zolder en Zandvoort. Samen met de KNAC organiseerde Robert een presentatie door voormalig premier Balkenende. In 2013 was hij als tweedejaars student ook van grote toegevoegde waarde in de organisatie van de Droomrit voor het Leven.
Rondom de prijsuitreiking, ten overstaan van studenten, docenten, genodigden uit het bedrijfsleven, bestuursleden van RAI, BOVAG en HISWA, Stichtingsbestuur en pers, was evenals voorgaande jaren een compleet programma georganiseerd. Tijdens deze prijsuitreiking werd bekendgemaakt dat het Stichtingsbestuur dit jaar besloten had de G. Riemerprijs aan beide genomineerden uit te reiken.
Het was een plezierige middag, met boeiende sprekers en een interessant en uitdagend programma. Eén van de sprekers was een oud-IVA-student die al jarenlang in de automotive branche in het Verre Oosten actief is. De andere spreker is vorig jaar verkozen tot de meest innovatieve e-commerce professional van Nederland en geniet internationale bekendheid. Beide sprekers pasten perfect in het thema “Ondernemerschap in nieuwe kansen”.
We feliciteren Rogier Timmers en Robert van Teijlingen met het winnen van de G. Riemerprijs!

Europa en de Heuvelrug (10), door Groen Links

Met de Europese verkiezingen in aantocht vroeg Hillridge de lokale politiek -en inwoners- om de directe verbanden tussen de Heuvelrug en Brussel bloot te leggen. In deze tiende aflevering op de valreep de inzending vanGroen Links.

“Europa en de Heuvelrug (10), door Groen Links” verder lezen

Bent u een gemotiveerde of praktische reiziger?

(ingezonden door Prov Utrecht)

Bent u een gemotiveerde of praktische reiziger?
Doe de Reisstijltest op GoedopWeg.nl en win een fiets naar eigen ontwerp!

Rijdt u graag auto, bent u tevreden met uw stalen ros of is de bus uw favoriete vervoersmiddel? Bent u een autoverlanger of OV-liefhebber? Doe de Reisstijltest Midden-Nederland op GoedopWeg.nl en ontdek welk reistype u bent. U maakt dan meteen kans op een personal bike ter waarde van € 1.000!

Doe de test!
De online test bestaat uit 25 vragen en duurt ongeveer twee minuten. Op basis van uw antwoorden wordt u ingedeeld in één van de acht types: van bewust autoloze tot ontevreden reiziger. Meedoen kan komende periode via Goedopweg.nl/reisstijltest.

Waar in de regio wonen de OV-liefhebbers en bewust autolozen?
Aan het eind van de test kunt u ook de scores van alle profielen in Utrechtse Heuvelrug zien en vergelijken met andere gemeenten in de provincie Utrecht. Zo ontdekt u bijvoorbeeld wie de echte autoliefhebbers zijn of ziet u waar in de regio de imagoreizigers wonen: in Zeist, Bunnik of toch in Wijk bij Duurstede?

Win een personal bike!
De winnaar van de Reisstijltest ontwerpt samen met Bram de Rooij van Black Tail Bicycles een trendy fiets, op basis van de eigen stijl en wensen, ter waarde van € 1.000.

Regionaal onderzoek
Midden-Nederland Bereikbaar en de gemeente Utrecht onderzoeken via deze test de voorkeuren van de meer dan een miljoen reizigers die dagelijks in de provincie Utrecht onderweg zijn. Eerder al gebruikte de gemeente Utrecht de test om onderzoek te doen naar het favoriete vervoermiddel van haar inwoners en bezoekers. De resultaten worden onder andere gebruikt om de communicatie beter aan te laten sluiten bij de verschillende doelgroepen. Ook kan Midden-Nederland Bereikbaar de informatie op GoedopWeg.nl zo beter afstemmen op de behoeftes van de verschillende typen reizigers.

Over GoedopWeg.nl en Midden-Nederland Bereikbaar
GoedopWeg.nl is dé website voor reizigers in de provincie Utrecht. Op deze website vindt u altijd het laatste nieuws over wegwerkzaamheden en informatie over mobiliteitsprojecten in Midden-Nederland. Van grote werkzaamheden op de A12 tot nieuwe fietspaden in Amersfoort en van nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s tot de verbouwing van Utrecht Centraal. Ook krijgt u via de Reiswijzer informatie op maat over verwachte verkeershinder in de provincie Utrecht.

GoedopWeg.nl is een initiatief van Midden-Nederland Bereikbaar. Onder deze noemer werken de provincie Utrecht, gemeenten, Rijkswaterstaat en bedrijven (verenigd in U15) in de provincie Utrecht samen op het gebied van communicatie over wegwerkzaamheden, mobiliteitsonderwerpen en bereikbaarheid. Volg Goedopweg.nl ook op Twitter, via @GoedopwegNL.

‘Door het midden’ coalitie wat struikelend van start

Met vier nieuwe wethouders luidde de Heuvelrugse gemeenteraad gisteravond een nieuwe bestuursperiode in. Het geduld van een tribune vol feestelijk geklede familieleden werd wel eerst drieenhalf uur op de proef gesteld.

“‘Door het midden’ coalitie wat struikelend van start” verder lezen