Verwijdering eikenprocessierups in oostelijk deel van de provincie

Verwijdering eikenprocessierups in oostelijk deel van de provincie

(ingezonden door Prov Utrecht)

De eikenprocessierups is gesignaleerd langs provinciale wegen in het oostelijke deel van de provincie Utrecht. De rupsen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken als mensen of dieren in aanraking komen met de zogeheten 'brandharen' van de rups. De provincie Utrecht start begin juli met het verwijderen van de eikenprocessierupsen.

Het gaat om eikenprocessierupsen op circa 80 bomen langs de volgende provinciale wegen:

N199 tussen Amersfoort en Bunschoten
N224 tussen Zeist en Veenendaal
N225 tussen Driebergen en Wageningen
N226 tussen Amersfoort en Leersum
N229 tussen Bunnik en Wijk bij Duurstede
N233 tussen Rhenen en Veenendaal
N234 tussen Maartensdijk en Soest
N237 tussen Utrecht en Amersfoort
N238 tussen Den Dolder en Zeist
N410 tussen Houten en Bunnik
N417 tussen De Bilt en Hollandse Rading

Planning
De rupsen worden verwijderd op 1, 2 en 3 juli 2014, tussen 9:00 uur en 16:00 uur; de verkeersoverlast zal hierbij worden beperkt.

Eikenprocessierups
De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. Nadat de rups zich verpopt heeft tot vlinder, legt zij in de maanden augustus en september haar eitjes in de toppen van voornamelijk zomereiken. Na de winter komen in het voorjaar de jonge rupsen uit de eitjes tevoorschijn. Na het derde stadium van vervelling, komen de brandharen. Als de menselijke huid in aanraking komt met deze brandharen, is de kans groot dat er een allergische reactie ontstaat, zoals jeuk, branderigheid, roodheid en zwelling.

Intensieve controle
De komende maanden blijft de provincie bomen langs provinciale wegen intensief controleren om snel in te kunnen grijpen. Bomen waarin de rups is aangetroffen worden voorzien van een rood-wit waarschuwingslint. De aangetroffen rupsen worden daarna op milieuvriendelijke wijze opgezogen en daarna verbrand, waarmee acuut gevaar wordt beperkt.
 

Provincie Utrecht krijgt Regionale Uitvoeringsdienst

PERSBERICHT (ingezonden door prov Utrecht)

Provincie Utrecht krijgt Regionale Uitvoeringsdienst
Samen zorgen voor een veilige en leefbare regio

Saskia Borgers, directeur van de nieuwe RUD Utrecht, presenteerde op maandag 30 juni de organisatie aan de pers. Zij deed dat samen met de wethouder Milieu van de gemeente Lopik, de heer G. Spelt en twee milieuhandhavers. Gezamenlijk vertelden zij over het ontstaan van de nieuwe organisatie, het belang ervan voor de regio en over de aard van de werkzaamheden. De nieuwe organisatie verstrekt voor de provincie en de aangesloten gemeenten omgevingsvergunningen en ziet erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving. Op die manier wordt de milieuveiligheid in de regio geoptimaliseerd en worden risico’s beperkt. De presentatie vond plaats bij het afvalbrengstation van de gemeente Lopik. Een bijzondere plek waar de activiteiten van de nieuwe organisatie goed tot uitdrukking komen

Vergroten van de veiligheid
Kunnen we in de provincie Utrecht een milieuramp voorkomen? Of een brand vergelijkbaar met die in Moerdijk? Je kunt nooit iets uitsluiten, maar met elkaar kun je er wel alles aan doen om die kans zo klein mogelijk te maken. Om die reden zijn de gemeentelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieutaken ondergebracht in één organisatie. De De RUD Utrecht werkt in opdracht van elf gemeenten en de provincie Utrecht. De organisatie, waar 130 mensen werkzaam zijn, verstrekt omgevingsvergunningen en ziet erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Als dat nodig is, wordt er handhavend opgetreden. Daarnaast wordt toezicht gehouden op natuurwetten, de drinkvoorraad, de veiligheid van 130 zwembaden, vijftig vuurwerkevenementen en honderd bodemsaneringen per jaar.
Door het samenbrengen van alle milieutaken in één organisatie wordt een intensievere samenwerking gerealiseerd. Dat verhoogt de kwaliteit en daarmee de veiligheid in de regio.
Naast de provincie Utrecht zijn de andere elf deelnemende partijen de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg.

Beperken van risico’s
Saskia Borgers, directeur van de RUD Utrecht: “Ook in onze adviserende rol zetten wij onze deskundigheid actief in. Bijvoorbeeld op het gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Onze inzet is gericht op het beperken van risico’s. Daarmee dragen wij bij aan het waarborgen van een veilig en leefbaar Utrecht. Er wordt nauw samengewerkt met de brandweer, politie en waterschapen.

Waarborgen van veiligheid
Een commissie onder leiding van oud-burgemeester Mans van Enschede adviseerde in 2008 de toenmalige minister van Milieu om over te gaan tot regionaal georganiseerde uitvoeringsdiensten. Aanleiding vormden de rampen in Enschede en Volendam maar ook recente incidenten bij risicovolle bedrijven zoals in Moerdijk. Door niet alleen het verlenen van vergunningen maar ook het toezicht en de handhaving vanuit één plek in plaats van verschillende gemeenten te organiseren, worden de lijnen korter en is de kennis gebundeld. Dat vergroot de daadkracht.
 

Lancering zomermagazine Uit op de Heuvelrug

PERSBERICHT (ingezonden door Uit op de Heuvelrug)

De campagne Uit op de Heuvelrug (www.uitopdeheuvelrug.nl) en de VVV’s op de Utrechtse Heuvelrug lanceerden vandaag het nieuwe Zomermagazine Uit op de Heuvelrug. Een magazine vol informatie, evenementen en uit tips uit de Utrechtse Heuvelrug. Het magazine (met maar liefst 60 pagina’s aan recreatieve informatie) wordt in een oplage van 50.000 stuks verspreid in de regio. Het magazine ligt bij VVV’s, (conferentie)hotels, campings, bungalowparken, restaurants en culturele instellingen in de regio. Toeristen op de Utrechtse Heuvelrug kunnen het magazine hier meenemen en hoeven daardoor deze zomer niets te missen. 

In dit zomermagazine staat informatie over de vele wandel- en fietsmogelijkheden op de Utrechtse Heuvelrug, de bijzondere kastelen en landgoederen, musea in de regio, over Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en over de militaire geschiedenis die op vele locaties in de regio terug te zien is.

Inmiddels zijn ruim 125 ondernemers uit de regio partner in deze campagne. Zij presenteren zich ook in dit zomermagazine, met tips, acties en evenementen voor toeristen.

Eerst exemplaar Zomermagazine overhandigd

Het eerste exemplaar van het magazine is vandaag aangeboden door Henny Verbruggen (directeur van de VVV Zeist en Utrechtse Heuvelrug). De leden van de stuurgroep Uit op de Heuvelrug (wethouder Kemmerling uit Soest, Theo Ruijs (directeur van Figi) en Olav Petram (directeur Laag Kanje) en vanuit het bestuurlijk overleg Uit op de Heuvelrug wethouder Verbeek uit Zeist, ontvingen het eerste exemplaar met veel enthousiasme en waardering.

Wethouder Kemmerling, voorzitter van de stuurgroep Uit op de Heuvelrug nam na de overhandiging het woord: “We zijn blij met dit zomermagazine. Veel bezoekers op de Utrechtse Heuvelrug zullen dit erg waarderen, ze zien in één oogopslag wat er allemaal te zien en te doen is. We zijn als bestuurders ook erg tevreden over het grote aantal ondernemers dat inmiddels partner is geworden van deze campagne. Dat geeft het vertrouwen dat gemeenten en ondernemers samen de regio meer bekendheid willen en kunnen geven. We zijn allen ambassadeur voor deze regio. We ontvangen bezoekers graag, op een gastvrije en vorstelijke wijze. De Utrechtse Heuvelrug heeft bezoekers veel te bieden, zowel aan natuur als cultuur. En…. de Utrechtse Heuvelrug is voor iedereen in Nederland ‘Dichterbij dan je denkt’. Wat de regio allemaal te bieden heeft staat in dit mooie zomermagazine, dat vanaf vandaag bij alle VVV’s en recreatiebedrijven gratis te ontvangen is.”

Meer informatie over deze campagne vindt u op: www.uitopdeheuvelrug.nl.

In de ban van de Ring bij Zomerschool van Welnúh

Persbericht (ingezonden door Welnuh)

Doorn, 26 juni 2014

Lezing over In de ban van de Ring bij Zomerschool van Welnúh

Op donderdag 17 juli 2014 organiseert de Stichtse Zomerschool van Welnúh de vierde van tien lezingen: Tolkiens 'In de ban van de Ring' en de betekenis van het Grote Verhaal.
Spreker is Dr. Arjan Plaisier,, scriba van de Protestantse Kerk. Locatie gebouw 'De Vijver', Vijverlaan 10, Driebergen. Tijd: 10.30-12.30 uur. Kosten € 22,- inclusief koffie/thee.

De filmtrilogie Lord of the Rings en The Hobbit gebaseerd op de boeken van Tolkien zijn ware bioscoophits geworden. The Hobbit zou een 'klein verhaal' kunnen worden genoemd, Lord of the Rings een 'groot verhaal'.
Dr. Plaisier richt zich in deze lezing op het 'grote verhaal'. In de lezing wordt een aantal kernmotieven uitgediept. De stelling wordt verdedigd dat dit grote verhaal een echo is van een ander groot verhaal: het epos van de Bijbel.

Meer informatie en inschrijven: www.welnuh.nl/activiteiten. Aanmelden kan ook met het inschrijfformulier in de brochure. De brochure is aan te vragen op 0343 523011 op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur en af te halen bij de balie van de Kampwegkerk, Kampweg 20-22, Doorn, gebouw 'De Vijver' in Driebergen en de steunpunten in Leersum, Amerongen en Maarn.

Wethouder gaat crowdsourcen, want geld is op

De nieuwe Heuvelrugwethouders houden de hand strak op de knip. Geen nieuw geld uitgeven, er is al teveel geleend. Voor nieuwe besparingen wil de nieuwe wethouder nog deze nazomer naar creatieve besparingsideeen vissen, bij de eigen inwoners:  crowdsourcing

“Wethouder gaat crowdsourcen, want geld is op” verder lezen

Station Driebergen-Zeist: van overstapplaats naar groene ontmoetingsruimte

(ingezonden door gemeente Zeist)

Station Driebergen-Zeist: van overstapplaats naar groene ontmoetingsruimte

 

Het gebied rond station Driebergen-Zeist wordt een aantrekkelijke en groene omgeving. Dit staat in de gebiedsvisie die door de gemeenteraden van Utrechtse Heuvelrug (19 juni) en Zeist (24 juni) is vastgesteld. De gemeenteraad van Zeist heeft daarbij een motie aangenomen van PvdA, Nieuw Democratisch Zeist en Christen Unie/Staatkundig Gereformeerde Partij die benadrukt dat er bij nieuwe bebouwing getoetst wordt aan vastgestelde beleidskaders en structuurvisies én dat de samenleving wordt betrokken bij de plannen die initiatiefnemers maken.

 

“Het wordt meer dan een overstapplaats. Het wordt een plek waar bewoners, reizigers, werkenden en recreanten elkaar ontmoeten”, zegt wethouder Jacqueline Verbeek-Nijhof (Zeist). “En een gebied waar het groen kan worden beleefd”, zegt wethouder Henk Veldhuizen (Utrechtse Heuvelrug).

 

Functies clusteren en meer groen

De visie beschrijft op hoofdlijnen het beeld voor de stationsomgeving. Zo geeft de visie bijvoorbeeld aan het wonen, werken en openbaar vervoervoorzieningen te clusteren, meer groen in het gebied toe te voegen en de beleving van de groene omgeving in het centrum van het gebied te versterken. Bijvoorbeeld door zichtlijnen en langzaam verkeersverbindingen aan te leggen tussen de bebouwing en de groene omgeving. De gebiedsvisie is te lezen op www.zeist.nl/stationsgebied

 

Waarom een visie?

Er gaat de komende jaren veel gebeuren in het stationsgebied. De infraplannen worden uitgevoerd en voor verschillende percelen worden ideeën ontwikkeld en plannen gemaakt. Een gebiedsvisie is nodig om al die (toekomstige) ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen en om de groene en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied tot hun recht te laten komen.

 

Markt aan bod

De gemeenten gaan het beeld voor de stationsomgeving niet zelf realiseren maar laten dit aan marktpartijen over. Die nemen het initiatief om plannen te ontwikkelen en bepalen het tempo van de gebiedsontwikkeling, de zogenaamde ‘organische gebiedsontwikkeling’. Daarbij voeren de gemeenten en geïnteresseerden samen het gesprek over de planideeën. De gebiedsvisie wordt ook gebruikt als kader waar nieuwe planideeën aan getoetst worden. Bestaande bestemmingsplannen blijven van kracht.

 

Duurzame ambitie

De gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug willen graag dat de stationsomgeving een duurzaam knooppunt wordt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het streven om het gebied klimaatneutraal te ontwikkelen. Aan initiatiefnemers wordt gevraagd om duurzaamheid prioriteit te geven bij de plannen.

Zakelijk Heuvelrug luidt de noodklok

(ingezonden door Zakelikk Heuvelrug)

Zakelijk Heuvelrug luidt de noodklok. ZHR roept de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug op knopen door te hakken. Al jaren wordt gewacht op een besluit van de lokale politiek om beleid dat is vastgesteld ten uitvoer te brengen. Ook nu weer dreigt vertraging, met alle gevolgen van dien.

Een aantal bedrijven in Utrechtse Heuvelrug wordt momenteel gedoogd. Oplossing is verhuizen naar het bedrijventerrein bij Maarsbergen of vertrekken. Vertrek betekent onherroepelijk verlies van lokale werkgelegenheid. Zowel gemeente als provincie hebben jaren geleden vastgesteld dat ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen binnen de provincie maar heel beperkt mag plaatsvinden. Slechts een klein aantal locaties, waaronder Maarsbergen is aangewezen als  ontwikkelingslocatie.

Struikelblok nu blijken de kosten voor het aanpassen van de wegen rond Maarsbergen. Vandaag de dag perst zowel vracht- als sluipverkeer zich door
de smalle Haarweg in Maarsbergen, waar ook kinderen fietsen onderweg naar school. Een gevaarlijke situatie, waar zo snel mogelijk een eind aan moet
komen.

Ideaal is een knip, waardoor het centrum van Maarsbergen wordt ontlast van het gevaarlijke verkeer dat wordt omgeleid, inclusief een nieuw stoplicht
aan de provinciale weg. De kosten hiervoor bedragen 1,9 miljoen euro, geld dat de gemeente simpelweg niet heeft. De oplossing is echter eenvoudig. In
plaats van de nu voorgestelde bouw van 18 woningen is met 35 woningen het plan te realiseren zonder één euro gemeenschapsgeld.

Alternatief is alles op de lange baan schuiven, zoals nu dreigt. De gevolgen zijn dat bovengenoemde bedrijven, maar ook de firma Wolfswinkel, goed voor
50 arbeidsplaatsen, mogelijk vertrekt. Het beoogde bedrijventerrein wordt dan een camping. Vracht-, sluip- en extra recreatief verkeer in het weekend
van en naar de camping blijft zich door de smalle Haarweg persen. Zakelijk Heuvelrug roept de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug op:
"Neem uw verantwoordelijkheid. Voer de plannen uit die u zelf hebt vastgesteld. Zorg voor een verantwoorde financiering bijvoorbeeld middels realisatie van 35 in plaats van de nu voorgestelde 18 woningen. Zorg voor behoud van werkgelegenheid. Zorg ervoor dat bedrijven die nu in de knel zitten en niet weg hoeven.
Zorg dat kinderen in Maarsbergen veilig naar school kunnen".

Namens het bestuur van Zakelijk Heuvelrug.
(Bas de Vogel, Voorzitter)

 

ZH: meer huizen bouwen om Wolfswinkel te houden

In een noodklokbrief doet ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug een laatste beroep op de gemeenteraad om het Maarsbergse bedrijventerrein aan te laten leggen. Dat kan volgens de ondernemersvereniging door het bouwen van meer woningen.

“ZH: meer huizen bouwen om Wolfswinkel te houden” verder lezen

Snelwegboerderij H26 wordt geen landgoed maar parkeerplaats, bouwput en bezinkbassin

De boerderij langs de A12 bij Driebergen zal voorlopig niet transformeren tot landgoed met extensieve bedrijfjes. Het functioneert tot 2020 eigenlijk gewoon als overslagterrein en bouwput.

“Snelwegboerderij H26 wordt geen landgoed maar parkeerplaats, bouwput en bezinkbassin” verder lezen

Verdachten aangehouden na stelen van lokfiets

Verdachten aangehouden na stelen van lokfiets

  • Laatste update: 18-06-2014 | 12:40

Driebergen-Rijsenburg – Dinsdagavond 17 juni heeft de politie twee mannen aangehouden op verdenking van fietsendiefstal.

Rond 19.50 uur kreeg de politie een signaal dat een lokfiets die bij het station in Driebergen-Zeist was neergezet, verplaatst werd. Dankzij een ingebouwd GPS-systeem kon de politie zien waar de fiets zich bevond. Al snel konden er op de Prinses Margrietlaan twee mannen van 34 en 38 jaar uit Zeist worden aangehouden. De mannen zijn meegenomen naar het bureau. Tegen hen wordt een proces verbaal opgemaakt.