Heuvelrug loopt financieel risico met jeugdzorg

De gemeente Utrechtse Heuvelrug telt veel instellingen voor zware jeugdzorg, maar loopt in het nieuwe zorgsysteem de bekostiging daarvoor mis. Het risico kan oplopen tot twee miljoen euro. 'Het echte risico is tweeenhalve ton, over de duim berekend.'

“Heuvelrug loopt financieel risico met jeugdzorg” verder lezen

Jeugdgemeenteraad bijna van start!

Persbericht

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Oktober 2014

Jeugdgemeenteraad bijna van start!
Thema ‘Voedsel en Duurzaamheid’

Maandag 3 november gaan fracties van leerlingen van de basisscholen De Kameleon, De Ontdekkingsreis, De Wijngaard, De Voetiusschool en De Nicolaasschool uit Doorn met elkaar de strijd aan in de Jeugdgemeenteraad.

Elke school is met een fractie vertegenwoordigd. Iedere fractie presenteert en verdedigt zijn eigen plan, dat door de leerlingen zelf in de afgelopen tijd is opgesteld. Uiteindelijk stemmen de leerlingen om te bepalen welk plan het beste is. Het is de bedoeling dat dit plan ook wordt uitgevoerd. De gemeente stelt hiervoor een bedrag beschikbaar van maximaal € 2.500,–.

De Jeugdgemeenteraad is maandag 3 november van 13.30 – 15.30 uur in de raadzaal in het Cultuurhuis in Doorn. Het thema is Voedsel en Duurzaamheid.

Gemeenteraadslid Wilma Hielema bezocht maandagmiddag groep 8 van de Nicolaasschool in Doorn. Samen met leerkracht juf Koosje van Huijstee bereiden de kinderen zich voor op de Jeugdgemeenteraad.

Vlooienmarkt in Sporthal Steinheim te Doorn

(ingezonden door Spijker Events)

Op zondag 9 november wordt in sporthal Steinheim (Wijngaardsesteeg 1a) te Doorn van 10.00 uur tot 16.00 uur wederom een vlooienmarkt gehouden door Spijker Events. Zij zijn een organisatie die zich gespecialiseerd heeft in het organiseren van vlooienmarkten waar de meest uiteenlopende tweedehands artikelen te vinden zijn. Van de kop en schotel die u nog miste in de verzameling, een uniek meubeltje voor in uw zitkamer tot aan het boek dat niet meer in de winkel te krijgen is. Dit afgewisseld met spullen gemaakt door mensen met een creatieve geest. Kort gezegd, voor ieder wat wils!
 
De bezetting van de kramen is voor een deel in handen van vaste standhouders, die geregeld op de vlooienmarkten van Spijker Events staan. Daarnaast is uiteraard ook ruimte voor hen die de zolder een keer opruimen en gezellig op de markt komen staan. Maar er is meer variatie zodat deze vlooienmarkt een uitje kan worden voor het hele gezin, want terwijl vader en moeder over de markt kunnen struinen, vermaken de kinderen zich door een tekenfilmpje te kijken of lekker op het luchtkussen te springen. Uiteraard is op deze dag ook een hapje en drankje verkrijgbaar.

Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. Vanaf die leeftijd bedraagt de toegang 2,75 euro. Wilt u meer informatie of een kraam huren? Neem dan contact op met  Spijker Events via 033-4571502 of surf naar www.spijkerevents.nl
 

Achterbuurman stomerij stelt gemeente aansprakelijk

De gemeente heeft de verontreiniging rond de Doornse stomerij verzwegen en onvoldoende toegezien op een schone bedrijfsvoering. Daarom moet de gemeente het huis van een achterbuurman van de stomerij opkopen, stelt de advocaat van de huiseigenaar.

“Achterbuurman stomerij stelt gemeente aansprakelijk” verder lezen

FADO met Carla Pires in de Baak Theater Maitland

PERSBERICHT

(ingezonden door Proz Media)

Driebergen, 28 oktober 2014

Laatste FADO met Carla Pires op 7 november in nieuw de Baak Theater Maitland

Op vrijdagavond 7 november a.s. is FADO te zien in de Baak Theater Maitland in Driebergen. FADO is een gepassioneerde choreografie van Vasco Wellenkamp en een co-productie van het Internationaal Danstheater met Companhia Portuguesa de Bailado Contemporaneo uit Lissabon. De voorstelling stond in uitverkochte zalen en is nu nog exclusief met live zang door Carla Pires te zien in de Baak Theater Maitland.

De thema’s van de Fado’s geven uitdrukking aan de grilligheid van het lot en de menselijke passies. De tien dansers beelden deze diverse thema’s treffend uit: de eigenaardigheid van het onzekere leven, scheiding, droefheid, liefde, geloof, de schreeuw om vrijheid en de wens om te vliegen.

FADO wordt muzikaal live compleet gemaakt door de Portugese Fado-zangeres Carla Pires. In 2012 overweldigde zij met haar prachtige stem al het publiek van het Amsterdamse Concertgebouw en trad zij op in grote theaters en op muziekfestivals in Spanje, Frankrijk en Turkije.

FADO begint om 20:30 uur, is zonder pauze en duurt 80 minuten. Voorafgaand aan de voorstelling is er gelegenheid te dineren in restaurant Banning vanaf 19:00 uur. Het theater en het restaurant liggen op Landgoed de Horst in Driebergen. De voorstelling maakt deel uit van het nieuwe cultuurprogramma van de Baak Theater Maitland als onderdeel van de Baak, instituut voor leiderschap en ondernemerschap.

Voor tickets en informatie: www.theatermaitland.nl

GroenLinks/PvdA zegt: koopkracht chronisch zieken en gehandicapten fors achteruit

GroenLinks/PvdA zegt: koopkracht chronisch zieken en gehandicapten fors achteruit

(ingezonden door GroenLinks/PvdA)

GroenLinks/PvdA wijst erop dat 30% van de huishoudens in de gemeente Utrechtse Heuvelrug er in 2015 flink in inkomen op achteruit gaat door de afschaffing van de landelijke compensatieregelingen voor meerkosten in verband met een chronische ziekte of beperking.

Het gaat om de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (de Wtcg) en de Compensatie eigen risico (CER). De gemeente moet in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) chronisch zieken en gehandicapten op passende wijze compenseren als er aantoonbare meerkosten zijn. Maar de gemeente krijgt daarvoor slechts een derde van het budget dat voor de landelijke compensatieregelingen beschikbaar was. Dat betekent dat de gemeente keuzes moet maken in wie ze wel en niet compenseert in de meerkosten en op welke wijze ze dat doet.

Het college stelt voor alleen chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 110% van het wettelijk minimumloon (Wml) in aanmerking te laten komen voor compensatie van een deel van de meerkosten. Wilma Hielema van GroenLinks/PvdA wijst erop dat de huishoudens die net boven die 110% van het Wml zitten er vaak netto slechter aan toe zijn dan de mensen op het bestaansminimum. Dit komt omdat ze net naast diverse minimaregelingen en toeslagen vallen.
Daarom stelt GroenLinks/PvdA, samen met de ChristenUnie en de SP, aan de raad voor om van de 110% van het Wml 120% te maken.

Naast dit amendement op de Wmo-verordening zal GroenLinks/PvdA in de Raad van 30 november ook een motie indienen over dit onderwerp. Het college is namelijk voornemens om ter compensatie van de meerkosten aan de groep chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen een collectieve aanvullende zorgverzekering aan te bieden met een fikse premiekorting. Dit is voor veel mensen een prima aanbod dat hen passend compenseert in de meerkosten. Maar niet voor iedereen. Er zijn chronische zieken en mensen met een beperking die zorgvuldig een passend zorgpakket hebben gekozen bij een specifieke verzekeraar. Zij hebben een polis die de bijzondere kosten dekt van een behandeling die voortkomt uit hun specifieke aandoening of beperking. GroenLinks/PvdA vindt dat deze mensen, met behoud van compensatierecht, bij hun huidige zorgverzekeraar moeten kunnen blijven. Niet alleen omdat keuzevrijheid, eigen regie en maatwerk belangrijke kernwaarden zijn. Maar ook omdat ze, wanneer zij de verzekeraar verlaten, vaak niet kunnen terugkeren omdat ze dan niet meer door deze zorgverzekeraar geaccepteerd worden.

Hielema wijst erop dat met dit amendement en deze motie, als de raad ze aanneemt uiteraard, een deel van het financiële gat dat valt door de afschaf van de Wtcg en CER gedicht is. Althans voor mensen met een laag inkomen tot 120% van het Wml. Maar 25% van de huishoudens in de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een inkomen boven de 120% van het Wml en meerkosten ten gevolge van zeikte of beperking. Deze mensen krijgen helemaal geen compensatie meer. Afhankelijk van leeftijd, inkomen, zorgafname en meerkosten ontvingen deze huishoudens tot in 2014 tegemoetkomingen van € 500 tot € 2000 per jaar. Dat valt vanaf 2015 volledig weg.

Vooruit kijkend naar de begrotingsbehandeling merkt GroenLinks/PvdA op dat zo'n enorme koopkrachtvermindering voor deze kwetsbare groep inwoners ongewenst maar onvermijdelijk is, tenzij de raad besluit veel meer geld voor de compensatie van meerkosten beschikbaar te stellen. Maar dat geld is er niet, dus een dergelijk besluit is onwaarschijnlijk. Hielema besluit: "De verhitte discussie over lastenverzwaring door verhoging van de OZB met 12,5% (dat is € 35 per jaar meer voor een huishouden met een woning van € 350.000) krijgt voor ons in dit perspectief een bijna bizar karakter. We hebben het hier over een lastenverzwaring voor die vijftien tot zestig maal hoger is en ik heb er nog niemand over gehoord."

Kasteel Amerongen vaker open

Verruimde openingstijden winterseizoen Kasteel Amerongen

 

(ingezonden door Kasteel Amerongen)

Kasteel Amerongen is vanaf 1 november geopend van donderdag tot en met zondag.

Was het Huys in andere jaren alleen in het weekend geopend, dit jaar is het kasteel ook op donderdag en vrijdag geopend voor publiek.

 

Het gebouw en het interieur van Kasteel Amerongen vormen een opmerkelijke eenheid die in de loop van de eeuwen is gegroeid. Van oorsprong is het kasteel een dertiende-eeuwse woontoren maar vanaf 1557 is het vooral bepaald door de familie van Reede die ruim 300 jaar eigenaar zou blijven. Tegen het einde van de 19e eeuw is het bezit van de familie van Reede overgegaan op de familie van Aldenburg-Bentinck. Na de dood van de graaf, in 1940, droegen zijn kleinkinderen het familiebezit in 1977 over aan de stichting die tot doel heeft het kasteelcomplex in stand te houden en open te stellen voor het publiek.

 

Naast het interieur maakt ook de tuin van 10 hectare deel uit van het historisch ensemble.

 

Openingstijden: vanaf 1 november donderdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Eerste rondleiding start om 12.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.kasteelamerongen.nl

______________________________________________________________________________

 

 

De Stichting Kasteel Amerongen is verantwoordelijk voor de instandhouding en openstelling van het unieke 17e-eeuwse erfgoed Kasteel Amerongen.

 

Stichting Kasteel Amerongen rekent tot zijn opdrachten:

Het behoud en beheer van het ensemble van voormalig woonhuis, interieurcollectie en historische tuin.
De ontsluiting van dit ensemble voor een zo breed mogelijk publiek.
Het voeren van een moderne culturele onderneming en het organiseren van commerciële activiteiten om bovenstaande opdrachten te kunnen financieren.

Verkeershinder Quatre Bras wegens LED

Vervangen verkeerslichten Quatre Bras in Woudenberg
(ingezonden door prov Utrecht)

Van 3 tot en met 9 november 2014 vervangt de provincie Utrecht de verkeerslichten op het kruispunt van de Doornseweg (N227) en de Zeisterweg (N224) in Woudenberg, ter plaatse bekend als Quatre Bras. Een nieuw regelsysteem gaat zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer.

De vervanging is nodig omdat de techniek van de verkeerslichten verouderd is. Tijdens de uitvoering blijven alle wegen bereikbaar. Het verkeer kan rondom het kruispunt wel enige hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Werkzaamheden
In de periode 3-9 november worden de traditionele lampen vervangen door moderne LED-lampen. Deze lampen zijn ook bij felle zon en bij slecht weer goed zichtbaar, besparen energie en hebben een langere levensduur. Daarnaast komt er een nieuwe regelkast langs de kant van de weg en het regelsysteem rond het kruispunt wordt voorzien van geavanceerde software.

Slimme verkeerslichten
In de nieuwe verkeersregeling is een softwarevoorziening opgenomen die slim en op maat kan inspelen op elke verkeerssituatie. Dus niet alleen op de reguliere situaties overdag en in de spits, maar ook op afwijkende situaties, bijvoorbeeld bij calamiteiten. Als de N226 tussen Woudenberg en Amersfoort moet worden afgesloten vanwege een ongeval, wordt het verkeer omgeleid via de N224 en de N227. Met de nieuwe regeling kan dit extra verkeer beter worden verwerkt. De nieuwe regeling wordt aangesloten op de regionale verkeerscentrale in Huis ter Heide. Van hieruit wordt het netwerk van verkeerslichten beheerd.

Gevolgen voor het verkeer
Het verkeer kan de gehele periode gebruik blijven maken van de kruising maar kan wel enige hinder ondervinden van de werkzaamheden, die voornamelijk buiten de rijbaan plaatsvinden. Bij werkzaamheden op de rijbaan worden verkeersmaatregelen genomen en waar nodig zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer ter plaatse te begeleiden.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen?
Volg dan @werkaandewegutr op Twitter.

Proberen geld te stelen door automaat op te blazen

Proberen geld te stelen door automaat op te blazen

Laatste update: 23-10-2014 | 12:38
Zaaknummer: 2014294728
Datum delict: 17-10-2014
Plaats delict: Driebergen

De vier mannen die verdacht worden van het plaatsen van een explosief in de geldautomaat van de bank in de Hoofdstraat in de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 oktober 2014, zijn nog spoorloos. De politie is op zoek naar getuigen en naar de nog onbekende verdachten.

 Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulierFoto van het onschadelijk maken van het explosief bij de geldautomaat

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 22 oktober 2014 van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld.

De bewoners van de Hoofdstraat worden vrijdagochtend 17 oktober om 04.15 uur opgeschrikt door harde geluiden bij de geldautomaat in de straat. Getuigen zien dan dat twee mannen bij de automaat staan en twee mannen uit het bankgebouw komen. Ze stappen op twee scooters en rijden weg in de richting van Zeist. Wat daarbij opvalt, is dat één van hen een rode, rechthoekige tas bij zich heeft.

Het explosief en de verdachte situatie zorgt voor grote commotie in de straat. Woningen in de buurt worden ontruimd en het explosief wordt ontmanteld.

Vragen

De politie is op zoek naar getuigen die de vier mannen op de twee scooters hebben gezien tijdens hun vlucht vanaf de Hoofdstraat in Driebergen richting Zeist. Ook mensen die vlak voor de kraak of in de dagen of weken ervoor iets gezien of gehoord hebben, dat verband kan hebben met deze plofkraak, mogen zich uiteraard melden

Heeft u tips? Bel dan gratis de Opsporingstiplijn van de politie 0800-6070. Als u uw naam niet wilt zeggen, bel dan gratis Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. U kunt uw tip ook met het formulier op deze pagina bij de politie melden.

Voor het bekijken van YouTube video's moet u cookies accepteren. Of bekijk de video op YouTube

Dorpssoep te Leersum

De wondersteen
In een mooi dorp op een heuvelrug kwam op een goede
avond een reiziger aan. Hij was al lang onderweg en
had honger, maar hij wilde niet zomaar om eten vragen.
Het was koud. Toch was er in de meeste huizen geen
vuur in de open haard.
In een huis waar wel vuur brandde, zag de man wat
gezinnen bij elkaar zitten. “Dat doen ze zeker om hout
te sparen”, dacht de vreemdeling. Hij klopte aan en
vroeg of hij ook bij het vuur mocht zitten. De kamer was
al vol, maar iedereen schoof een plaatsje op en maakte
ruimte. De mensen zagen er hongerig uit. Toch werd er
geen eten klaargemaakt.
“Ik zou graag soep op het vuur willen koken”, zei de
vreemdeling. “Hebben jullie een grote pan voor me?”
De mensen keken hem verbaasd aan. “Waar wil je soep
van koken? Je rugzak is bijna leeg. Daar kan niet veel
in zitten!”
De man haalde een mooie steen uit zijn zak. Hij zei:
“Dit is een heel bijzondere steen. Een soepsteen. Als jullie
een pan met water op het vuur zetten, kan ik van deze
steen soep koken.” De mensen geloofden niet meteen
wat de man zei. Maar een grote pan hadden ze wel en
water was er genoeg. Proberen kon altijd.
Nieuwsgierig zagen ze hoe hij de steen in de pan met
water legde, die op het vuur was gezet. En vol verwachting
bleven ze naar de pan kijken, waarin het water
langzaam warm werd en tenslotte begon te koken.
Toen zei de man: “Nu zou er eigenlijk een beetje zout bij
moeten.” De vrouw die in het huis woonde, stond op en
haalde wat zout uit de kast. “Ik heb ook nog een laurierblaadje”,
zei ze, “zal ik dat er ook in doen?” “Goed”,
zei de man, “Een stukje vlees zou de soep nog lekkerder
maken.” Een buurvrouw zei: “Ik heb in de kelder nog wat
soepvlees. Als we hier samen soep gaan eten, kan ik het
er wel bijdoen.” Ze haalde het vlees en nam ook een wat
worteltjes uit de tuin mee. “Een ui en een prei zouden er
ook goed in smaken”, zei de vreemdeling. “Die heb ik nog
in mijn tuin”, zei de overbuurman. En een ander zei: “Ik
heb nog wat bonen en selderij. ”
Iedereen haalde iets op. Even later hing er een heerlijke
geur in de kamer. Na een poosje stond de man op, roerde
in de soep en proefde. “De soep is klaar”, zei hij. Samen
smulden ze van die overheerlijke soep. Zo lekker hadden ze
al lang niet meer gegeten. Ze aten met elkaar de hele pan
leeg. Alleen de soepsteen lag er nog in.
Toen stond de vreemdeling op en wilde vertrekken. “Uw
soepsteen ligt nog in de pan”, riep een kind, “je vergeet
je soepsteen!” “Die mogen jullie houden”, zei de man,
“daarmee kunnen jullie nog wel duizend keer soep koken,
als je ‘t maar net zo doet als we het nu gedaan hebben.”
“Dat is een wondersteen”, zeiden de kinderen tegen elkaar.
De vreemdeling lachte toen hij dat hoorde terwijl hij de
deur uitging. Buiten het dorp gekomen, zocht hij een mooie
ronde steen, stopte hem in zijn rugzak en liep fluitend
verder.

Dat is het idee achter “De Dorpssoep Leersum”.
Delen is meer dan hebben alleen en dat doen we
graag met dorpsgenoten.
De Dorpssoep Leersum wordt voor het eerst
geschonken op woensdag 5 november van 16:30 tot
18:30 op verschillende plekken in het dorp:
in het Michaëlhuis, in De Binder, De Schermerij en
in het winkelcentrum.

Iedereen is welkom. Op is op. Wilt u helpen soep op
te dienen? Weet u iemand om een kopje soep aan huis
te brengen? We horen het graag via het e-mailadres
dorpssoepleersum@gmail.com
De eerste woensdag in november is vanouds
‘Dankdag voor gewas en arbeid’.
Zo is er op 5 november ‘s avonds om 19.30 uur een
dienst in de Michaëlkerk. Na afloop is er koffie.

Jacobine Geel en Job Cohen op bezoek bij Biga Groep

Persbericht

(ingezonden door Bigagroep)

 

Zeist, 22 oktober 2014

 

Jacobine Geel en Job Cohen op bezoek bij Biga Groep

 

Op maandag 20 oktober brachten Jacobine Geel en Paul van Rooij, voorzitter en directeur van GGZ Nederland en Job Cohen en Jan-Jaap de Haan, voorzitter en directeur van branchevereniging Cedris, een werkbezoek aan het sociaal werkbedrijf Biga Groep. Het bezoek is benieuwd naar het bedrijf Biga Groep en de samenwerking met instellingen die mensen begeleiden met psychische klachten. Medewerkers lieten vol trots hun werk zien. Iedereen wilde graag op de foto met Job Cohen en medewerker Ton werd persoonlijk gefeliciteerd met zijn vijftigste verjaardag.

 

Naast alle re-integratie-activiteiten die het sociaal werkbedrijf uitvoert, voert Biga Groep sinds kort ook dagbesteding uit in opdracht van Kwintes. Dit is voortgekomen uit een pilot waarin Biga Groep cliënten van deze organisatie begeleidde naar betaald werk. Theo Arp, trajectbegeleider van Kwintes licht toe; ‘door de mensen die wij in het dagelijkse leven ondersteunen vanwege hun psychiatrische hulpvraag op de werkvloer te zien werken kan de begeleiding daarop worden afgestemd. Voor ons is deze samenwerking een logische stap. Op deze manier maken we gebruik van het grote werkgeversnetwerk en de zakelijke aanpak bij arbeidsmatige dagbesteding van Biga Groep.’

 

Werk is de beste zorg

Het belang van werk is veel groter dan alleen geld verdienen. Het geeft mensen veel waardering en zelfvertrouwen. Job Cohen is onder de indruk over het resultaat van de pilot met Kwintes. ‘Ik begrijp dat 1 persoon van de 5, die uiteindelijk aan het werk gaat, niet veel lijkt maar als je het vergelijkt met de landelijke cijfers is dit echt heel succesvol. Met dit resultaat zie je weer hoe belangrijk een afgestemd traject is met de individuele begeleiding.’ Wanneer mensen met een psychische beperking betaald aan het werk gaan, dalen de zorgkosten aanzienlijk.

 

Psychische beperking

Mensen met een psychische beperking neigen straks met de Participatiewet als eerste buiten de boot te vallen als het om werk gaat. Paul van Rooij licht toe: ‘als iemand met diabetes op zondag veel taart eet en op maandag een hypo krijgt en thuis wilt werken, wordt dit geaccepteerd. Wanneer een persoon met een alcoholverslaving een terugval heeft en op maandag belt dat hij thuis wil werken, wordt hij ontslagen. Er is veel overlap tussen de doelgroepen van de geestelijke gezondheidszorg en Biga Groep. Om mensen maximaal toekomstperspectief te kunnen bieden is een samenwerking tussen het sociaal werkbedrijf en geestelijke gezondheidszorg eigenlijk heel logisch. In de komende tijd gaan we bekijken hoe we dit verder kunnen uitbouwen op landelijk niveau.’

 

Opdrachten

Tijdens het werkbezoek werd er onder andere van gedachten gewisseld over de aandachtspunten van de nieuwe Participatiewet. Het bezoek was verrast over de hoeveelheid werk die Biga Groep krijgt van de gemeenten. Gerhard ten Hove benadrukt dat hij heel blij is met de samenwerking met de gemeenten en de hoeveelheid werk die zij krijgen. Jacobine Geel: ‘Je ziet hier hoe belangrijk het is dat een sociaalwerkbedrijf als Biga Groep opdrachten van onder andere de gemeente blijft krijgen om deze groep mensen aan het werk te houden.’

 

Biga Groep is de ondernemende organisatie in Midden Nederland die voor vijf gemeenten de Wet sociale werkvoorziening uitvoert. Doelstelling van deze wet is het begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. Ook bieden zij trajecten aan andere groepen die moeilijk aan een baan komen. Biga Groep geeft maatschappelijk verantwoord ondernemen een gezicht.

 

 

 

 

De gemeenteraad moet zijn tanden laten zien

(ingezonden door Ad Schiedon)

De openbare scholen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn ondergebracht in de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn-Heuvelland, sinds enige tijd opgetuigd met de potsierlijke toevoeging””Wereldkidz”.De relatie tussen de gemeente en de stichting was vanaf het begin niet al te best.De stichting streefde naar uitbreiding van haar werkgebied door zelfs niet-openbare scholen onder haar hoede te willen nemen.Er ontstond enige opschudding over dure studiereisjes naar China en er verdwenen miljoenen Euro’s door wanbeheer,.Uitnodigingen aan de raad van toezicht om in de gemeenteraad een toelichting te geven op het gevoerde beleid werden hautain van de hand gewezen.De gang van zaken rond de school in Amerongen en de gebrekkige communicatie tussen de stichting en de betrokken ouders en de medezeggenschapsorganen brachten de gemeenteraad er toe te reageren in de richting van het stichtingsbestuur. De reactie van dit bestuur was wel voorspelbaar “ U heeft daar niets mee te maken , pas als een school omvalt komt U in beeld “ Kort samengevat :” Laat u ons maar voortmodderen , maar als het fout gaat dan mag U de brokken oprapen”.
Het stichtingsbestuur ziet daarbij over het hoofd dat de grondwetgever de gemeente de plicht oplegt zorg te dragen voor openbaar onderwijs “in een genoegzaam aantal scholen “.Aan die grondwettelijke opdracht verandert niets als het beheer van de scholen wordt uitbesteed aan een stichting.De gemeenteraad kan en moet zich de vraag stellen of het belang van het openbaar onderwijs gediend wordt door een stichting die erin slaagt miljoenen Euro’s te laten verdwijnen door wanbeheer en in Amerongen ouders bruskeert ,terwijl diezelfde gemeenteraad de aanwezigheid van voldoende openbaar onderwijs wel dient te garanderen. De hautaine reactie van het stichtingsbestuur op de vragen en zorgen van de gemeenteraad kan naar mijn oordeel maar op EEN manier worden beantwoord : de scholen van Utrechtse heuvelrug worden liefst per direct weer onder het bevoegd gezag gebracht van de gemeente.
De gemeenteraad moet zijn tanden laten zien en zich niet de les laten lezen door een incompetent en arrogant stichtingsbestuur.
Ad Schiedon,
Voormalig raadslid SP
Bloemengaard 36
394`1 TC Doorn
Tel. 0343-413871

 

Sfeervol Herfstconcert op Rijsenburg

Sfeervol Herfstconcert op Rijsenburg
(ingezonden door operaconcerten.eu)

Zondag 16 november 2014 – 16.00 – 18.00 uur

Zeven ervaren solisten brengen op zondagmiddag 16 november een afwisseld muziek- programma in het historisch monument St. Petrus Banden aan het Kerkplein van Driebergen-Rijsenburg.
Zeer uiteenlopende maar vooral bekende werken van o.a. Bach, Vivaldi, Haydn,
Gershwin, Puccini, Sting en Piazzolla worden gespeeld door pianiste Nobuko Takahashi,
trompetiste Anita van Soest, contrabassist Gildas Delaporte, sopraan Utako Arakawa,
violiste Jarmila Petrikova, organist Wouter Koelewijn en gitarist Jim van der Zee.

Nobuko Takahashi, mede-initiatiefnemer van het Herfstconcert, concertpianiste uit Driebergen-Rijsenburg is op voorhand al erg enthousiast. “De musici en de repertoire-
keuze staan borg voor een veelzijdig programma met herkenbaar werk dat de gasten
vast zeer zullen waarderen.”

Het programma start om 16.00 uur, de inloop is vanaf 15.30 uur. Kaarten voor de
eerste rijen kosten EURO 24,50 en voor de andere plekken EURO 19,50. Reserveren kan
via info@operaconcerten.eu maar kaarten zijn ook direct verkrijgbaar bij Restaurant
Het Wapen van Rijsenburg in Driebergen, Jansen Schoenen aan de Traay 17 in Driebergen
en bij het VVV aan de Slotlaan 24 in Zeist.

Fotobijschrift:
Pianiste Nobuko Takahashi voor het historisch monument op Rijsenburg waar zij tijdens
het ‘Herfstconcert’ op zondag 16 november samen met zes andere solisten zal optreden.

 

Honderd bladblazers op de foto

Persbericht (ingezonden door Bigagroep)

 

Zeist, 16 oktober 2014

 

Honderd bladblazers in actie

 

 

Donderdag 9 oktober startte de bladcampagne van Biga Groep met een groepsfoto in Driebergen. Maar liefst zeven tractoren met zuigwagens en zeventig groenmedewerkers werden op de plaat vast gelegd. In sommige wijken is het ruimen van blad al gestart en in aantal gemeenten wordt er eind november gestart. In de grootste piekperiode maken ruim honderd man alle straten en gazons bladvrij. Zij doen dit in Zeist, De Bilt en Driebergen. Een enorm project waar teamwerk en groot materiaal een belangrijke rol spelen. Maar met de ervaring die zij de afgelopen jaren hebben opgedaan kunnen zij zich inmiddels ware bladspecialisten noemen. De ervaring is dat er in totaal ruim 6300 ton blad wordt opgeruimd.

 

 

De plaatsen waar veel bladeren vallen zoals op hoofdroutes en fietspaden worden vanwege de veiligheid als eerste schoongeveegd. Daarna volgt de grote eindschoonmaak, als de bladeren van de boom. Een planmatige aanpak waarbij alle straten aan de beurt komen. De bladcampagne duurt afhankelijk van het weer circa tien weken. Voor de voeding in het bodemleven is het belangrijk dat de afgevallen bladeren in de beplantingen zoveel mogelijk blijven liggen. De bladblazers van Biga Groep werken op brandstof die minder vervuilend werken. De gezondheidsrisico’s zijn minimaal en de brandstof ruikt nauwelijks. Iets duurder maar de veiligheid en gezondheid van de medewerkers staat voorop.

 

Blad biedt werk

De medewerkers zijn enthousiast over deze opdracht. ‘Het geeft veel structuur, overzicht en medewerkers zien ook resultaat van hun ingezette arbeid en dat geeft natuurlijk altijd voldoening. Voor sommigen is de bladblazer op de rug te zwaar, zij worden bijvoorbeeld ingedeeld op het aanharken op een begraafplaats. Het is goed dat we goed in het groenwerk bij de gemeenten zitten. Dit is noodzakelijk om onze medewerkers een passende baan aan te kunnen bieden. Ook in de toekomst zal dit belangrijk zijn’, aldus teamleider Peter Spanjers.

 

Kennis en kunde

Ruim honderd medewerkers gaan de bladeren te lijf met rugbladblazers, harken, rijdende bladblazers en indrukwekkende grote tractoren met zuigwagens. Het team kent de straten op zijn duimpje. Naast de bladcampagne worden ook groenonderhoudswerkzaamheden verzorgd gedurende het onderhoudsseizoen. De medewerkers van Biga Groep zijn er trots op dat zij hun eigen gemeente weer bladvrij en schoon achterlaten. Het valt soms alleen niet te voorkomen dat er bladeren op een auto komen.

 

Biga Groep is de ondernemende organisatie in Midden Nederland die voor vijf gemeenten de Wet sociale werkvoorziening uitvoert. Doelstelling van deze wet is het begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. Ook bieden zij trajecten aan andere groepen die moeilijk aan een baan komen. Biga Groep geeft maatschappelijk verantwoord ondernemen een gezicht.

 

Bijschrijft: De groepsfoto van het hele team inclusief de bladwagens. Foto: Hans Lebbe

 

Een nieuw item over de bladcampagne van RTV Utrecht is te zien via www.bigagroep.nl bij publicaties.

Korfbal: Dalto E1 en E2 Herfstkampioen!

(ingezonden door Dalto)

DRIEBERGEN – Ongeslagen begon Dalto/Klein Zwitserland E1 aan de laatste veldwedstrijd van de herfstcompetitie. Ongeslagen maar ook zonder puntverlies en dat wilden de spelers natuurlijk graag zo houden. Tegenstander was Tweemaal Zes E1, dat met twee punten achterstand op de loer lag om het kampioenschap te gaan delen. Maar dat liet Dalto E1 niet gebeuren. De 9-2 overwinning liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Het doelsaldo was weer wat verbeterd naar 74 treffers in de plus (95 voor en 21 tegen).

Dalto/BNApp.nl E2 kreeg het kampioenschap, ondanks het ruime doelsaldo van 85-36, niet cadeau. In de laatste speelronde moest gestreden worden om de eerste plaats met RDZ E1. In punten stonden ze gelijk, na de 8-8 van twee weken geleden. De spanning was goed te merken in de eerste tien minuten. Met rust had de E2 een minimale voorsprong: 3-2. Na rust ging het scoren gemakkelijker en de ploeg liet RDZ niet meer langszij komen. RDZ naderde een aantal keer tot op 1 punt, maar steeds werd daarna gelijk door de E2 gescoord. Bij 12-7 floot de scheidsrechter af en kon het kampioenschap samen met de E1 worden gevierd.