Gedupeerde concertgangers Maarns feest doen aangifte

Al maanden krijgen kaartjeskoper van het geannulleerde Maarnse feest Three times a Lady hun geld niet terug. Afgelopen weekend deden ze aangifte van oplichting. ‘Komende week krijgen ze hun geld,’ belooft organisator Chevalier, gevangen tussen rechtszaken, claims en bedreigingen.

“Gedupeerde concertgangers Maarns feest doen aangifte” verder lezen

Dalto delft onderspit tegen Blauw-Wit

Driebergen: Dalto heeft de goede prestatie tegen LDODK afgelopen woensdag geen vervolg kunnen geven. In de wedstrijd tegen Blauw-Wit bleef de ploeg van Riko Kruit lang bij, maar door een dramatisch laag schotpercentage lukte het niet om de punten in Driebergen te houden. Eindstand 19-21.

 

Beide ploegen begonnen slordig en pas na drie minuten viel de eerste goal. Loraine Vissers opende de score voor Dalto en Dalto nam vervolgens een 3-1 voorsprong maar BW had deze voorsprong al redelijk snel teniet gedaan. Bij Dalto werd Barbara Brouwer goed door haar vakgenoten gezocht en dat leverde een aantal goals op, waarbij de 8-8 met nog acht minuten te spelen een mooie van afstand was. In het andere Daltovak liep het scorend moeizaam Loraine Vissers was daar wel de gevaarlijkste speelster. Ruststand 10-12.

 

De tweede helft vergoedde qua spanning veel. Dalto startte scherp en door doelpunten van Rudo Schulting en Jesper Oele was de stand weer gelijk. Maar twee aanvallen later had BW weer een voorsprong en Dalto kwam weer gelijk door goals van Kaylee Alblas en Barbara Brouwer: 14-14.

 

Vervolgens werd door beide coaches veelvuldig gebruik gemaakt van de ruimere wisselmogelijkheden en daardoor kwam Jelle Steenbeek in het vak van Jesper Oele om hem te ondersteunen bij de verdediging. Dat plan lukte grotendeels, maar omdat het aanvallend niet goed lukte, lag er veel druk bij de verdediging.

Het aanvalsvak van Dalto werkte heel hard, had veel kansen, maar benutte er veel te weinig. Tot 17-17, met een mooie doorloopbal van Loraine Vissers, kwam Dalto steeds weer langszij. BW had echter veel minder kansen nodig en de volgende aanval was weer raak.

 

Bij Dalto kwam Rudo Schulting weer in het veld en hij wist wel tot scoren te komen: 18-20 met nog 2.30 minuten op de klok. BW schoot echter gelijk weer raak in de eerstvolgende aanval en de tijd was daarna te kort om het gat nog te dichten. Barbara Brouwer, uitblinkster aan de kant van Dalto, bepaalde met haar zesde goal de eindstand op 19-21.

 

Loraine Vissers (Dalto): “We hebben onder de maat gepresteerd, 19 goals is gewoon te weinig. We hebben in de aanval verzaakt, het andere vak was verdedigend goed. Als we de goal eindelijk maakten, kregen we er te snel weer één tegen. Vooraf had ik veel vertrouwen in een goede afloop, zeker na de teamprestatie van afgelopen woensdag tegen LDODK. Ik merkte dat het wel heel zwaar was, drie wedstrijden in een week. Het is heel jammer, zeker thuis, dan moet je gewoon winnen”.

Gerard Weck treedt terug als Commissielid voor D66

Gerard Weck treedt terug als Commissielid voor D66

(ingezonden door D66)

Na voor D66 Utrechtse Heuvelrug een half jaar actief te zijn geweest als lid van de Commissie Bestuur en Middelen, heeft Gerard Weck voor zichzelf de balans opgemaakt. Hij treedt terug als Commissielid.
Het politieke handwerk in de Commissie heeft een andere dynamiek dan hij voor ogen heeft. Voor zichzelf ziet Weck te weinig ruimte om zich aan deze politieke dynamiek te willen aanpassen. “Met zevenmijlslaarzen door een porseleinenkast rennen, is lastig manoeuvreren”, zo drukt hij het zelf uit. “En voordat ik scherven veroorzaak, maak ik graag plaats voor iemand die beter politiek onderlegd is”, aldus Weck.
Fractievoorzitter Hugo Prakke en afdelingsvoorzitter Michiel Otto betreuren deze beslissing, maar begrijpen Wecks beweegredenen en respecteren deze. “Wij hebben enorm veel waardering voor de inzet van Gerard in de afgelopen periode. Wij vertrouwen erop ook in de nabije toekomst te mogen rekenen op zijn kritische, onafhankelijke inbreng. En we zien Gerard ook graag de komende periode actief betrokken in de ontwikkeling van het ondernemersklimaat in onze gemeente”, stellen Prakke en Otto.
De fractie van D66 Utrechtse Heuvelrug draagt in de raadsvergadering van 15 december 2014 Johan Klaassen, de nummer zes van de D66-lijst, als nieuw commissielid voor benoeming voor.

Fairtrade(route) Heuvelrug komt met folders en raamposters

Burgemeester Frits Naafs neemt 1e exemplaar van folders en raamposters fairtrade in ontvangst

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Maandag 24 november heeft de werkgroep Fairtrade Gemeente Utrechtse Heuvelrug een folder en raamposter gepresenteerd met daarop de twaalf winkels in Driebergen-Rijsenburg die fairtrade cadeaus verkopen en producten die een certificaat hebben van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het gaat om boekhandel Jacques Baas, met de Brasserie Bij Jacques, Vinoxio, Marions Cappuccino, de Wereldwinkel Driebergen, PUUR, Estafette, Cafant, Top tot Teen, Soels, Minne en Dixy, Gall & Gall en Van Ek Drukkerij. De folders en raamposters zijn een product van de fairtrade werkgroep en de VVV Doorn.

Liesbeth Oosterhagen, voorzitter van de fairtrade-werkgroep, overhandigde maandag een eerste exemplaar aan burgemeester Frits Naafs tijdens een bijeenkomst bij boekhandel Jacques Baas.
Ze beloofde dat dit materiaal komend voorjaar ook voor de fairtrade-winkels uit de andere dorpen van de gemeente wordt gemaakt. Burgemeester Naafs gaf aan het belangrijk te vinden om de fairtrade-gedachte steeds weer onder de aandacht te brengen, zoals dat nu gebeurde met deze “cadeau-actie”.

Voor het vierde jaar op rij is de gemeente een Fairtrade-gemeente. Burgemeester Naafs is trots op de fairtrade-werkgroep. Ze hebben veel werk verzet met dit prachtige resultaat tot gevolg.
De fairtrade-werkgroep gaat op weg naar het 5-jarig lustrum. Daarnaast zijn we met z’n allen hard op weg om de eerste Fairtrade Provincie te worden.

Folder en raamposter vindt u op: www.fairtradeheuvelrug.nl

Lokale partijen maken plan voor duurzaam wonen

Lokale partijen maken plan voor duurzaam wonen

(ingezonden door Anne-Marie Zwanink)

Duurzaam Wonen 2035 heeft als doel om duurzaam wonen voor inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug toegankelijk en haalbaar te maken. Duurzaam Wonen 2035 is een initiatief van de Duurzame Straat, Heuvelrug Energie, Dorpsgericht Werken en Stichting Herkenbaar in Transitie. Lokale samenwerking ten behoeve van duurzaamheid zien zij als essentieel onderdeel van de slagingskans van het doel om in 2035 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Daarom zijn belanghebbenden op het gebied van duurzaamheid in de gemeente Utrechtse Heuvelrug uitgenodigd om mee te doen. Er wordt samengewerkt aan een gezamenlijk plan om tussen 2015 en 2018 concrete stappen te zetten met het verduurzamen van bestaande woningen. Duurzaam Wonen 2035 wil inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, zowel huurders als woningeigenaren, de mogelijkheid bieden om woningen comfortabeler te maken, en tegelijkertijd de energierekening zoveel mogelijk op nul te krijgen. Daar is een overzichtelijk en haalbaar totaalpakket van maatregelen voor nodig.

In alles staat de vraag van de bewoner centraal. Wat zijn de wensen, vragen en onzekerheden, en wat wil hij/zij er mee bereiken? Welke drempels moeten worden weggehaald om de verduurzaming van het huis echt aan te gaan pakken? Door een, voor de bewoner, begrijpelijke energiescan te vertalen naar praktische verduurzamingsmaatregelen en het regelen van de financiering daarvan, zal in de periode 2015-2018 in alle dorpskernen een aantal voorbeeldwoningen worden gerealiseerd. Aan het eind van die periode is er de positieve uitstraling van de voorbeeldwoningen en hebben de betrokken organisaties, en ondernemers, kennis en ervaring opgedaan die het mogelijk maakt om de aanpak op te schalen naar grotere aantallen woningen. Alle opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld.

Zodoende wordt toegewerkt naar het doel van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om in 2035 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Het woningbestand (22.000 woningen) is dan zelfvoorzienend met hernieuwbare energie. Duurzaam Wonen 2035 is daarmee een kans op een flinke impuls voor de lokale werkgelegenheid, want om die doelstelling te realiseren moeten er tot 2035 gemiddeld
21 woningen per week worden verduurzaamd.

De komende drie maanden gaan de initiatiefnemers in samenwerking met duurzame partijen uit de Utrechtse Heuvelrug het plan Duurzaam Wonen 2035 verder uitwerken. Daarna zal het plan aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Heuvelrug Energie, Theo Land (www.heuvelrugenergie.nl)

Duurzame Straat, Jan Griffioen en Peter van Rhenen (www.griffioenarchitecten.nl
en www.vanrhenen.nl)

Herkenbaar in Transitie, Frank van West (www.herkenbaarintransitie.nl)

Dorpsgericht Werken Amerongen, Rein van Ee (www.amerongeninspireert.nl)

Projectleider: Anne-Marie Zwanink, bereikbaar via : duurzaamwonen2035@gmail.com
of mobiel: 06-24881429.

Korting op zorgpremie bij hoge zorgkosten en een laag inkomen

Nieuwe, lokale regeling ter vervanging van Wtcg en CER

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Korting op zorgpremie bij hoge zorgkosten en een laag inkomen

 

Inwoners met een chronische ziekte of handicap hebben vaak hoge zorgkosten. Ter compensatie daarvan kwamen zij in aanmerking voor een tegemoetkoming van het Rijk in het kader van de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en de CER (Compensatieregeling Eigen Risico) Beide regelingen zijn afgeschaft op 1 januari 2014. zijn de CER en de Wtcg afgeschaft. In plaats daarvan krijgen inwoners met hoge zorgkosten en een laag inkomen korting op de zorgpremie van de (collectieve) aanvullende ziektekostenverzekering. Dit is een nieuwe gemeentelijke regeling.

 

Wie een inkomen heeft tot 110% van het sociaal minimum, komt in aanmerking voor een korting van € 25,– per maand.

Wie een inkomen heeft tot 120% van het sociaal minimum, komt u in aanmerking voor een korting van € 20,– per maand.

 

Inwoners die in aanmerking komen voor de korting, kunnen wellicht ook gebruik maken van de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering, die men via de Regionale Sociale Dienst (RSD) kan afsluiten. De collectieve ziektekostenverzekering is een basisverzekering met een aanvullende verzekering. De RSD heeft namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug een contract met twee verzekeraars voor een collectieve verzekering afgesloten. Met dit pakket worden de meest voorkomende kosten gedekt. Kijk voor meer informatie op de website www.rsdkrh.nl .

 

Wie eerder gebruik maakte van de Wtcg of CER en het CAK toestemming heeft gegeven om adresgegevens door te geven aan de gemeente, krijgt binnenkort een brief met meer informatie. Zie ook de gemeentelijke website (www.heuvelrug.nl/samenvoorelkaar).

Energie besparen, en werk voor Biga

Persbericht

(ingezonden door Bigagroep)

50% energie besparen en werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Een team van medewerkers van Biga Groep en een jonge werkzoekende vanuit de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) vervangen onder begeleiding van installatiebedrijf Lumeco, zevenhonderd lichtbronnen in het gebouw van de RSD. Dit levert de RSD een energiebesparing op van gemiddeld vijftig procent, bij een terugverdientijd van twee tot drie jaar. Daarbij biedt het project ook werkgelegenheid aan mensen die straks onder de Participatiewet vallen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat centraal bij Lumeco; zij werken samen met een sociaal werkbedrijf uit de regio van de opdrachtgever en tijdens het renoveren van de armaturen wordt zoveel mogelijk materiaal hergebruikt. De RSD onderschrijft deze aanpak van harte en is daarom blij op deze manier samen te kunnen werken. ‘Behalve dat wij hiermee ons energieverbruik verduurzamen, geven wij als Sociale Dienst graag een goed voorbeeld hoe je kansen kunt creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’, aldus manager Bert van der Weij.

Samenwerking

Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van de combinatie van het inzetten van medewerkers van het sociaal werkbedrijf en werkzoekende. Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 vallen deze twee groepen, samen met de Wajong, onder één regeling. Voor een groot deel van deze groep is een baan vinden een probleem. Manager van het sociaalwerkbedrijf Biga Groep, Erik Ronk is enthousiast over dit project: ‘De medewerkers vinden het mooi werk om te doen. Geweldig om te zien hoe eenvoudig het kan zijn om werk te genereren voor deze groep mensen. Omdat het werk wordt uitgevoerd in een overzichtelijke werkomgeving, biedt het juist kansen voor mensen die anders niet snel bij een organisatie aan de slag kunnen. Biga Groep hoopt dat er meer slimme ondernemers, organisaties en gemeentelijke-instellingen gebruik gaan maken van dit concept.

​Biga Groep is de ondernemende organisatie in Midden Nederland die voor vijf gemeenten de Wet sociale werkvoorziening uitvoert. Doelstelling van deze wet is het begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. Ook bieden zij trajecten aan andere groepen die moeilijk aan een baan komen. Biga Groep geeft maatschappelijk verantwoord ondernemen een gezicht.

De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD KRH) biedt een vangnet voor de inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien. Zij begeleiden inwoners bij het vinden van werk, bij schuldenproblemen en bij inburgering.

 

Van Beek blijft CdK Utrecht

Aanbeveling voor nieuwe commissaris van de Koning van Utrecht

(via twitter prov Utrecht)

17 november 2014

Maandag 17 november hebben Provinciale Staten de aanbeveling uitgebracht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om de heer Van Beek te benoemen tot de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. De heer Van Beek is zeer goed bekend met de provincie Utrecht, aangezien hij het ambt van commissaris van de Koning sinds september 2013 al waarnam. De heer Van Beek is lid van de VVD.

D66 wil snel brede school in Maarn

Persbericht

(ingezonden door D66 Utrechtse Heuvelrug, dd 13 november 2014)

D66 wil snelheid: brede school in Maarn in 2016

D66 heeft tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend (behandeling in de Raadsvergadering van 27 november a.s.) waarin het College nadrukkelijk wordt verzocht de dialoog over de toekomst van De Twee Marken en de vorming van een brede school in Maarn voortvarend op te pakken. Tevens moet, volgens de motie, alles in het werk gesteld worden om de brede school in combinatie met de aanpak van De Twee Marken in 2016 te realiseren.

In de Dorpsagenda Maarn staat beschreven dat er in Maarn gekomen gaat worden tot een brede school en dat hiervoor in 2014/2015 met betrokken partijen de dialoog wordt gestart. In het aangepaste Investeringsplan (spoor II) staat echter aangegeven dat de nieuwbouw van De Ladder en De Meent pas in 2018/2019 zal plaatsvinden, terwijl dit eerder voor 2016 stond ingepland. Er wordt al vele jaren in Maarn gepraat over de toekomst van De Twee Marken en het vormen van een brede school. Recentelijk heeft een groep enthousiaste inwoners de planontwikkeling weer opgepakt. Volgens D66 is het onwenselijk, ook gezien de huidige staat van de schoolgebouwen, om de ontwikkeling van de brede school te verschuiven naar 2018/2019.

 

Inspirerende bijeenkomst over zelfredzaamheid

Voor de eerste keer naar een inspirerende bijeenkomst over zelfredzaamheid
(ingezonden door Werkplaats Senioren-coach)

De 85-jarige mevrouw M. reisde afgelopen week voor de eerste keer met haar rollator in de bus van Zeist-West naar de Torenlaan in het centrum van Zeist om de bijeenkomst van de Werkplaats Senioren-coach over Zelfredzaamheid bij te wonen. “Ik dacht : ik probeer het gewoon en er waren bij het in- en uitstappen mensen die me hielpen” . Tot haar eigen verbazing was ze niet de oudste deelnemer, wel de enige met een rollator ! Ze vond de film Still Mine en het praten met anderen over zelfredzaamheid verrijkend en gezellig, ‘thuiszitten kun je altijd nog’.
Op vrijdagmiddag 12 december organiseert de Werkplaats Senioren-coach wederom een bijeenkomst over Zelfredzaamheid met de film Still Mine als gespreksstof. Tijd en plaats :14.00-17.00 uur ,Torenlaan 38. De kosten zijn 12,50 euro inclusief verfrissingen. Aanmelden via info@senioren-coach of per telefoon bij de begeleiders Hennie de Boer 06-292 352 41 /Marieke van Gemeren 06-511 945 69. Beiden hebben ervaring in de welzijns-en ouderensector.
 

Zachte woorden bij opening AZC

Logisch dat mensen hierheen komen als wij F16’s naar Syrie sturen, zegt staatssecretaris Fred Teeven bij de opening van het asielzoekerscentrum voor minderjarigen in Overberg. ‘Die gaan niet wachten tot ze een bom op het hoofd krijgen.’

“Zachte woorden bij opening AZC” verder lezen

Cegatecx b.v. neemt metaalafdeling Biga Groep over

Persbericht

(ingezonden door Bigagroep)

 

Zeist, 14 november 2014

 

Cegatecx b.v. neemt metaalafdeling Biga Groep over

 

Woensdag 12 november 2014 tekende het in Scherpenzeel gevestigde productiebedrijf Cegatecx het contract bij Biga Groep voor de overname van de metaalafdeling bij het sociaalwerkbedrijf in Zeist. Cegatecx produceert en levert stroomgoten voor industriële spinnerijmachines die wereldwijd, aan de textielindustrie, worden geleverd. Ruim vijftien jaar lang produceerde en monteerde de afdeling Techniek van Biga Groep de stroomgoten voor Cegatecx. Omdat het werk op deze afdeling voor nieuwe medewerkers bij Biga Groep te specialistisch is, is Biga Groep in gesprek gegaan met Cegatecx, de grootste klant van de afdeling Metaal. Per 1 januari 2015 worden de werkzaamheden overgenomen door Cegatecx. De drie specialisten van Biga Groep die dit werk al jaren doen kunnen op basis van een detachering aan de slag bij dit bedrijf, hun werk kan dus worden voortgezet.

 

Voor Cegatecx is het van belang dat de gehele productie onder één dak plaatsvindt. Marc van Galen, directeur van Cegatecx licht toe; ‘We hebben te maken met een complex product en leveren alleen topkwaliteit. We kunnen ons werk zo voortzetten met de machines en knowhow wat in al die jaren is opgebouwd. Voor ons dus een logische stap om het werk in het pand van Biga Groep te kunnen voortzetten. Tevens biedt het de gewenste mogelijkheden voor de uitbreiding van onze productie- en marketingactiviteiten.’

 

Passend werk

Het werk wat de metaalafdeling van het sociaalwerkbedrijf voor twee andere bedrijven uitvoert wordt ook overgenomen door Cegatecx. Teamleider Peter Agterberg is blij met deze constructie. ‘Na al die jaren is het natuurlijk vreemd om afscheid te nemen van de coördinatie van dit werk maar we moeten ons richten op de toekomst. Het is natuurlijk mooi dat onze medewerkers Sakhi, Jan en Co dit werk kunnen blijven doen. Daarnaast zoeken we altijd werk wat voor meer mensen geschikt is in ons sociaalwerkbedrijf. Ik zou zeggen; kansen genoeg.’

 

Biga Groep is de ondernemende organisatie in Midden Nederland die voor vijf gemeenten de Wet sociale werkvoorziening uitvoert. Doelstelling van deze wet is het begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. Ook bieden zij trajecten aan andere groepen die moeilijk aan een baan komen. Biga Groep geeft maatschappelijk verantwoord ondernemen een gezicht.

Lintjes voor Petersen en De Groot (brandweer)

PERSBERICHT
(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Burgemeester Frits Naafs heeft op vrijdag 14 november 2014 een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan:

De heer L.H.J. Petersen (woonachtig in Maarn) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1994 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Maarn-Maarsbergen en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich nadrukkelijk ingezet voor de brandweervereniging.

De heer E. de Groot (woonachtig in Maarn) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1992 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Maarn-Maarsbergen en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak is hij actief binnen het korps en in de regio om mensen op te leiden