Bed, bad en brood

Bed, bad en brood

(ingezonden door Cees van den Broek)

Amsterdam moet met onmiddellijke ingang nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep op 17 december j.l. besloten. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht. De uitspraak heeft tot gevolg dat ook andere gemeenten per direct noodopvang voor uitgeprocedeerden moeten gaan bieden. De rechter heeft in de uitspraak rekening gehouden met de gebleken mensonwaardige omstandigheden van diegenen die op straat leven. De uitspraak is een gevolg van de beslissing van het Europees Comité voor Sociale Rechten dat al in november vorig jaar tot een zelfde uitspraak kwam. Staatssecretaris Teeven weigerde tot nu toe gevolg te geven aan die niet bindende uitspraak van het ECSR maar wordt nu door de Centrale Raad van Beroep gedwongen uitvoering te geven aan noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers totdat zij terugkeren of als dat niet kan een verblijfsvergunning krijgen.

De gemeenten Doorn en Leersum en in latere instantie de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben al vanaf midden jaren 90 gezorgd voor bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers door middel van subsidiëring van de Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen. De argumentatie van de gemeenten is altijd dezelfde geweest als de Centrale Raad van Beroep nu hanteert. Daarmee hebben de gemeenten Doorn, Leersum en later de gemeente Utrechtse Heuvelrug indertijd een bewonderenswaardige en vooruitziende beslissing genomen en hebben zij geanticipeerd op wat nu staand beleid wordt.

Doordat het AZC Leersum geen terugkeercentrum meer is maar een inburgerings- en oriëntatiecentrum is geworden is de vraag om noodopvang tot nagenoeg nul gereduceerd. Met de komst echter van het AZC Overberg zou de vraag om bed, bad en brood zo maar weer actueel kunnen worden. Het zal de gemeente Utrechtse Heuvelrug sterken dat een nieuwe beslissing tot het verlenen van noodopvang nu ook door de hoogste bestuursrechter wordt gefiatteerd.

 

Ingezonden door:

Voormalig bestuur Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen

Samen voor een toekomstbestendig Park Boswijk

Samen voor een toekomstbestendig Park Boswijk
(ingezonden door Seyster Veste, via gem Utrechte Heuvelrug)

Na een zorgvuldig proces werd ABC-Vastgoed begin dit jaar geselecteerd voor de plannen om serviceflat Park Boswijk (in Doorn) toekomstbestendig te maken. De ingrijpende plannen leidden tot onrust onder bewoners. Hun signalen zijn meegenomen en heeft woningcorporatie Seyster Veste – die eigenaar is van een groot deel van de appartementen – doen besluiten om betrokken te blijven bij Park Boswijk.

Een renovatie van Park Boswijk is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het gebouw weer jarenlang mee kan en het voorzieningenniveau op peil en betaalbaar blijft. Dat is in het belang van alle bewoners; huurders én eigenaren. En ook de toekomstige bewoners.

Seyster Veste blijft betrokken
Luisterend naar alle geluiden besloot Seyster Veste actief bij Park Boswijk betrokken te blijven. Rob Wassenberg (directeur Seyster Veste) legt uit: “We gaan samen met ABC-Vastgoed op zoek naar de juiste balans, passen de eerdere plannen aan op de naar voren gekomen pijnpunten. Daarmee komen we tegemoet aan de zorgen van de bewoners en verwachten we draagvlak voor de plannen te krijgen.”

Renovatie naar wens
Het meest efficiënt is het natuurlijk om het hele complex in één keer en op dezelfde manier te renoveren. Maar niet iedereen wil hetzelfde. Een belangrijke verandering ten opzichte van het eerdere plan wordt dan ook, dat bewoners op onderdelen zelf kunt kiezen waaraan zij wel of niet mee willen doen. Binnenkort worden bewoners en eigenaren uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Lintjes voor F.A.M. Vrauwdeunt en M.R. van den Heuvel

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Burgemeester Frits Naafs heeft op maandag 22 december 2014 een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan:

De heer F.A.M. Vrauwdeunt (woonachtig in Doorn) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1993 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Doorn en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich als bestuurslid voor de brandweervereniging en vervulde hij gedurende vijf jaar de rol van voorzitter.

De heer M.R. van den Heuvel (woonachtig in Doorn) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1994 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van de korpsen Veenendaal en Doorn en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet voor de brandweervereniging.

Lintje voor K. van de Breevaart

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Burgemeester Frits Naafs heeft op dinsdag 16 december 2014 een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan:

De heer K. van de Breevaart (woonachtig in Amerongen). Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1994 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Amerongen en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich nadrukkelijk ingezet als ploegleider van één van de twee uitrukploegen,
als Post-oefencoördinator en als voorzitter van de jeugdbrandweer.

Jumbo schenkt kerstpakketten aan Voedselbank Zeist

Zeist, 19 december 2014

(ingezonden door Lisette Brinkman, MeanderOmnium)

 

Jumbo schenkt kerstpakketten aan Voedselbank Zeist

MeanderOmnium brengt partijen bij elkaar

 

MeanderOmnium krijgt van Jumbo Supermarkten 130 kerstpakketten voor huishoudens in Zeist die dit goed kunnen gebruiken. De Voedselbank Zeist zorgt voor de verspreiding van de kerstpakketten onder haar klanten. De kerstpakketten worden mee gegeven tijdens de uitgifte van 24 december.

 

Erwin hagen, directeur MeanderOmnium vertelt: ‘Jumbo heeft samen met klanten kerstdiners gedoneerd voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, helemaal tijdens kerst. Wij zijn blij dat er aandacht is voor mensen die leven onder de armoedegrens. Want zolang er armoede in Nederland is en ook bij ons in Zeist, is het werk van de voedselbank noodzakelijk. Met giften zoals de kerstpakketten van Jumbo kan de Voedselbank Zeist helpen daar waar het nodig is.

 

Rol MeanderOmnium
Om de cliënten van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt de Voedselbank Zeist samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Welzijnsorganisatie MeanderOmnium werkt op haar beurt weer samen met de Voedselbank Zeist met als doel om de zelfredzaamheid van de mensen te vergroten en ze te helpen om weer op eigen benen te kunnen staan.

 

Actie Jumbo

De donatie van de 130 kerstpakketten vloeit voort uit een landelijke ‘Samen vieren we kerst’-actie van Jumbo Supermarkten en diverse maatschappelijke organisaties (waaronder Voedselbanken Nederland, Het Leger des Heils, Nationaal Ouderenfonds en Nationale Vereniging de Zonnebloem). Samen met klanten en artiesten hebben zij de handen ineen geslagen met als doel zoveel mogelijk mensen een mooiere kerst te bezorgen. Klanten van Jumbo kunnen en door middel van coupons kerstgerechten doneren. Jumbo vult elke twee gedoneerde gerechten aan met een derde gerecht. Samen met de maatschappelijke organisaties zorgt het familiebedrijf er vervolgens voor dat deze donaties een goede bestemming krijgen in de vorm van kerstdiners en kerstpakketten.

 

 

MeanderOmnium is dé lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Ruim 500 vrijwilligers en 100 beroepskrachten zetten zich in voor het welzijn van de inwoners van Zeist en omgeving. MeanderOmnium stimuleert zelfredzaamheid en sociale samenhang met als doel de deelname aan de samenleving te verhogen. Ondersteund door een breed scala van diensten voor jong en oud; van het runnen van een peuterspeelzaal tot het organiseren van een sporttoernooi voor jongeren, en van bemiddeling bij burenoverlast tot begeleiding bij maaltijden aan huis voor ouderen.

Speuren naar roofdieren in boswachterij Austerlitz

Speuren naar roofdieren in boswachterij Austerlitz

(ingezonden door Staatsbosbeheer)

 

 

Staatsbosbeheer nodigt je uit om op zondag 4 januari om 14.00 uur mee te speuren naar de jagers van het bos. Een roofdier is te herkennen aan het gebit, waarmee hij zijn prooi kan verscheuren. In boswachterij Austerlitz behoren de vos en de boommarter tot deze soort. In de winter zijn deze alleseters hoofdzakelijk aangewezen op dierlijk voedsel. Vruchten zijn er immers niet. Gelukkig zijn er wel muizen, in vele soorten en maten. Daarvan profiteren ook de roofvogels en de bosuil, die in de boswachterij actief zijn. In de winter zijn de sporen hiervan zichtbaar. De wandeling start om 14.00 uur vanaf het Beauforthuis aan de Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. De excursie duurt anderhalf á 2 uur. De kosten bedragen €5,00 pp en kinderen €2,50. Vooraf aanmelden is voor deze excursie niet nodig. Zie ook: http://www.staatsbosbeheer.nl/Activiteiten/Utrechtse%20Heuvelrug/Speuren%20naar%20roofdieren%20in%20boswachterij%20Austerlitz.aspx

Aldi stuit opnieuw op geharnast verzet in Driebergen. Uitwijken naar Leersum of Doorn kan nu wel.

Plannen voor een nieuwe supermarkt van discounter Aldi op Driebergens centrale parkeerplaats Appelgaard stuiten op een muur van verzet bij omwonenden, tot grote spijt van architect en bruggenbouwer Griffioen. Er liggen ook kansen voor Aldi in Leersum of Doorn, laat wethouder Boonzaaijer doorschemeren.

“Aldi stuit opnieuw op geharnast verzet in Driebergen. Uitwijken naar Leersum of Doorn kan nu wel.” verder lezen

Boek&Koek in Maarn genomineerd tot ‘Startende ondernemer 2014’

PERSBERICHT
(ingezonden door Boek&Koek)

Boek&Koek in Maarn genomineerd tot ‘Startende ondernemer 2014’

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft boekhandelaar Liobe Kamminga van boekwinkel Boek&Koek in Maarn genomineerd voor de onderscheiding ‘Startende ondernemer van 2014’.
In november 2012 is de Maarnse boekwinkel geopend, geheel tegen het landelijke beeld in van bedrijfssluitingen en worstelende boekhandels. Ondernemer Liobe Kamminga heeft gekozen voor een strategie waarbij de boekwinkel bestaansrecht kan hebben als deze diep verankerd is in de lokale gemeenschap. Natuurlijk zijn klantgerichtheid, een goed, gevarieerd aanbod en een moderne winkelpresentatie hierbij van belang, maar nog belangrijker in deze strategie zijn het brede scala aan activiteiten en de samenwerking met collega-ondernemers of verenigingen.
Ondernemer Liobe Kamminga: ‘de dorpen Maarn en Maarsbergen bestaan over het algemeen uit goed geïnformeerde en betrokken inwoners. Voor Boek&Koek is dit niet alleen een interessante doelgroep voor ons winkelaanbod, maar boven alles vormt dit een actieve gemeenschap die graag dingen organiseert en waarmee het voor een ondernemer vaak prettig samenwerken is. Dat doen we volop en blijkbaar valt dat op. Daarom is het zo leuk dat we ook steeds meer publiek uit de omliggende regio naar Maarn krijgen voor onze winkel en de vele activiteiten. Dat zet ons dorp goed op de kaart.’ Boek&Koek realiseert daarmee iedere maand goede groeicijfers, terwijl de landelijke trend qua omzet in boeken negatief is.
Boek&Koek is een brede, algemene boekhandel met een goed assortiment kinderboeken, kantoorartikelen en educatief speelgoed. De winkel heeft vanaf de start een aparte koffie- en leeshoek om de laagdrempigheid te versterken. Daarbij organiseert de winkel veel lezingen, auteursbezoeken of kinderactiviteiten en heeft Boek&Koek een grote, betrokken community op sociale media zoals Facebook en Twitter. Inmiddels zijn meerdere grote, internationale bestseller-auteurs in de winkel in Maarn op bezoek geweest. Ondernemer Liobe Kamminga: ‘we krijgen van uitgevers te horen dat ze graag met hun top-auteurs naar Maarn komen omdat we veel en leuk publiek trekken dat oprecht geïnteresseerd is in de schrijvers en hun verhalen. Dat is toch prachtig om als ondernemer mee te maken?’
De finale om de titel “Startende ondernemer 2014” vindt plaats op 19 januari. Andere ondernemers kunnen dan de finale stem geven. Boek&Koek neemt het op tegen speelgoedwinkel HappyPlanet uit Driebergen en Wiegersma Boomverzorging uit Leersum.
 

Doornse stomerij: Buren uitgekocht, OM ingeschakeld, gif aangetroffen in de vijver van Huis Doorn

De gemeente Utrechtse heuvelrug koopt de twee buurhuizen van de Doornse stomerij Van Boordt toch uit, met geld van de provincie Utrecht. Vanwege vermoedens van giflozing zal het Openbaar Ministerie de sanering van de giflocatie overzien, een traject van strafvervolging is al ingesteld. In de vijver van Huis Doorn is het gif PER ook aangetroffen.

“Doornse stomerij: Buren uitgekocht, OM ingeschakeld, gif aangetroffen in de vijver van Huis Doorn” verder lezen

Doornse stomerij: Buren uitgekocht, strafvervolging door OM, gif in de vijver van Huis Doorn;full

De gemeente Utrechtse heuvelrug koopt de twee buurhuizen van de Doornse stomerij Van Boordt toch uit, met geld van de provincie Utrecht. Vanwege vermoedens van giflozing zal het Openbaar Ministerie de sanering van de giflocatie overzien, een traject van strafvervolging is al ingesteld. In het water van de vijver van Huis Doorn is het gif PER ook aangetroffen.

“Doornse stomerij: Buren uitgekocht, strafvervolging door OM, gif in de vijver van Huis Doorn;full” verder lezen

Kerstplein Rijsenburg gezellige ontmoetingsplek

Kerstplein Rijsenburg gezellige ontmoetingsplek
(ingezonden door Vrienden van het Kerkplein)

Duizenden bezoekers, prachtig weer en ongedwongen feestelijke sfeer

Op initiatief van de Vereniging Vrienden van het Kerkplein, de serviceclubs Rotary Driebergen en Lions Heuvelrug en St.Petrus Banden werd ook dit jaar het pittoreske Rijsenburgse kerkplein in Driebergen omgetoverd tot sfeervol Kerstplein.
De talloze kraampjes met kerstartikelen, de ‘levende’ kerststal, de skihut, de kooroptredens in en rondom de kerk en op het plein, de kinderdraaimolen en de ritjes met de Jan Plezier boden veel vertier en zeer vele mensen uit het dorp en de regio hebben zich prima vermaakt. Vooral het gemoedelijke karakter sprak de mensen aan. “Het is tenminste niet zo’n commercieel gebeuren” werd veel gehoord. “Leuk om weer zoveel bekenden te ontmoeten. Koningsdag is ook zo’n leuk moment en met Kerstplein Rijsenburg in de winter zien we elkaar als bewoners tenminste weer iets vaker.” De stalletjes werden vooral ingezet door de diverse serviceclubs. De gerealiseerde opbrengst van alle activiteiten van Rotary en Lions komt ten goede aan de Voedselbank Heuvelrug. De organisatoren rondom de Vrienden van het Kerkplein zijn erg tevreden over het verloop van de dag en het grote aantal enthousiaste bezoekers en concluderen dat dit initiatief naar ‘meer’ smaakt.

Een waarschuwende opmerking is er wel van Vrienden van het Kerkplein-voorzitter Dirk van Schieveen: “Mooi dat wij nu al voor het tweede jaar mede-initiatiefnemer zijn van dit gezellige evenement. Maar de toegang is gratis en de kosten, die er gewoonweg zijn ondanks dat alles met vrijwiliggers wordt gerealiseerd, worden nu grotendeels uit onze verenigingskas betaald en die is niet onuitputtelijk. Dus ofwel veel mensen worden lid van onze vereniging en steunen daarmee dit initiatief of we moeten extra partners erbij zoeken om een en ander in komende jaren weer voor elkaar te brengen. Desalniettemin was het dit jaar weer geweldig en zullen we er alles aan doen om Kerstplein Rijsenburg gewoon voort te zetten.”

Dalto verliest streekderby van DVO: 25-26 (16-16)

(ingezonden door Dalto)

Het is Dalto/BNApp.nl niet gelukt om de aansluiting met de top vier te herstellen. In een prachtige wedstrijd met alles erop en eraan werd in de dying seconds van de wedstrijd verloren. Hierdoor moet de ploeg van Riko Kruit weer naar beneden kijken en dat is met wedstrijden tegen TOP en PKC voor de boeg geen fijn eindejaars vooruitzicht.

In de streekderby tegen DVO staat er altijd prestige op het spel. In een bomvolle hal in Bennekom kwam DVO flitsend uit de startblokken, maar Dalto wist al vrij snel weer aan te haken. De dames van Dalto en vooral Loraine Vissers en Barbara Brouwer, waren moeilijk te stoppen, en met 9 goals en 6 verdiende strafworpen namen zij het merendeel van de productie van de eerste helft voor hun rekening. De dames van DVO konden daar slechts één goal tegenover zetten. Dalto had in de eerste helft verschillende keren een voorsprong (maximaal 2 doelpunten), maar DVO had in jeugdinternational Marijn van den Goorbergh een schutter van formaat in huis. Hij zorgde er eigenhandig voor dat DVO steeds weer kon aansluiten. Net voor rust scoorde Rudo Schulting een prachtige one hander en hiermee kwam Dalto op een 15-16 voorsprong. Maar DVO kwam weer gelijk en zo gingen de ploegen rusten met 16-16 en had het publiek een zeer vermakelijke en hoogstaande eerste helft gezien.
De tweede helft ging ook goed van start, want in drie aanvallen waren alweer twee goals te noteren. Na 7 minuten spelen stond er al een 19-19 op het scorebord, met een mooi uitgespeelde doorloopbal van Kaylee Alblas. Vanaf deze stand trok DVO heel langzaam het initiatief naar zich toe en moest Dalto in de achtervolging. De Daltodames die in de eerste helft zo gevaarlijk waren werden in de tweede helft, door een veel betere verdedigende tactiek van DVO, goed aan banden gelegd.  In die fase werd Jesper Oele, die een hele sterke tweede helft speelde, wel goed in stelling gebracht en hij hield Dalto met mooie afstandstreffers in de race. Toch liep het bij Dalto moeizamer dan bij DVO en daarnaast viel Rudo Schulting uit met een enkelblessure. Zijn vervanger was Maarten Groot Hulze. De 24-24, na een achterstand van 24-21, was van Jelle Steenbeek die een zelf verdiende strafworp verzilverde. Met nog twee minuten op de klok leek oud-Daltospeler Jos Roseboom het vonnis te vellen, maar het was weer Jesper Oele die scoorde. In de laatste seconden van de wedstrijd was de tweede damesgoal van DVO beslissend. Op miraculeuze wijze verdween de bal door de korf, Dalto in vertwijfeling achterlatend. In de laatste 30 seconden maakte Mathijs den Ouden, speler van de A1, zijn debuut in de Korfbal League. Hij schoot, raakte de korf, maar scoorde net niet. Eindstand 26-25.

 

Doelpuntenmakers: Jesper Oele (8), Jelle Steenbeek (4), Loraine Vissers (4), Barbara Brouwer (3), Kaylee Alblas (2), Leanne Schimmel (2), Rudo Schulting 1, Rene Siedsma (1)Dalto verliest streekderby van DVO: 25-26 (16-16)

ZH zegt NEE

(ingezonden door Zakelijk Heuvelrug)

ZH Ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug komt op voor de belangen van ondernemers en zegt NEE tegen beheersverordeningen voor vitale woongebieden. De belangrijkste punten op een rij:
Uitgangspunt van een beheersverordening is dat ruimtelijke ontwikkelingen onwenselijk zijn en niet mogen plaatsvinden. Dat terwijl kleinschalige inbreidingslocaties voor woningbouw en gebruikswijzigingen van leegstaande gebouwen in deze crisistijd juist zo belangrijk zijn.
Bouwplannen zullen onnodig zware ruimtelijke procedures moeten doorlopen. De hoge kosten en langere doorlooptijd zullen een flinke rem zetten op nieuwe ontwikkelingen. Waardevolle initiatieven die bijdragen aan de vitaliteit van de dorpskernen worden op deze manier gefrustreerd in plaats van gefaciliteerd.
Gevolg zal zijn dat kleinschalige woningbouwprojecten, functiewijzigingen en herontwikkelingen niet of slechts beperkt zullen worden gerealiseerd. Hierdoor zal de vitalisering van onze woonwijken en dorpskernen stagneren, hetgeen ten koste zal gaan van het woon- en leefklimaat.
Relevante ruimtelijke ontwikkelingen zijn uit het plangebied geknipt. Vitale woon- en werkgebieden worden hierdoor ten onrechte gedegradeerd tot laag dynamische gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkelingen wenselijk zijn. Een samenhangende ruimtelijke visie op de toekomst ontbreekt.
Zakelijk Heuvelrug roept uw gemeenteraad op geen onnodige risico’s te nemen door het vaststellen van beheersverordeningen voor woongebieden, terwijl dit ruimtelijke plan hier evident ongeschikt voor is. De financiële besparing op korte termijn is eenmalig en uiterst gering. De schade op lange termijn zal structureel en omvangrijk zijn. Nieuwe initiatieven binnen de woongebieden zullen immers uitblijven, hetgeen ten koste gaat van de lokale economie en de gemeentekas. Pennywise, poundfoolish dus.
Zakelijk Heuvelrug roept de gemeenteraad op om alsnog uitvoering te geven aan de ruimtelijke beleidsambities door het vaststellen van flexibele, globale en uniforme bestemmingsplannen. Anticipeer met visie en ambitie op een vitale toekomst voor de woongebieden als belangrijke onderdelen van onze vitale dorpskernen. Geef ruimte aan nieuwe initiatieven binnen de woongebieden van onze gemeente!

Sensationele regiothriller van M.P.O. Books

PERSBERICHT UITGEVERIJ DE LEESKAMER
(ingezonden door De Leeskamer)

Sensationele regiothriller van M.P.O. Books

 

UTRECHTSE HEUVELRUG – Zojuist is 'Cruise control' verschenen, de nieuwe en sensationele thriller van de Doornse schrijver M.P.O. Books. Daarin slaat een schutter toe onder cruisende homo's op de Utrechtse Heuvelrug. De recherche heeft grote moeite de dader te stoppen, want het blijft niet bij één moord. De schutter brengt ondertussen haatteksten in omloop waarmee hij lucht geeft aan zijn homohaat en waarin hij de politie uitlacht. Wie is toch deze meedogenloze moordenaar?

 

'Cruise control' is de negende thriller van de succesvolle regioschrijver M.P.O. Books. Al zijn boeken spelen zich af op en rond de Utrechtse Heuvelrug. Het gebruik van herkenbare locaties maken zijn misdaadverhalen extra boeiend. De liefhebber kan in dat opzicht zijn hart ophalen met de nieuwste roman. De schutter slaat overal toe en talloze bekende plekjes komen voorbij. Om de lezer te helpen de plaatsen delict te vinden, bevat het boek ook schetsen van de locaties.

 

"Een van de locaties is het bosgebied tussen Leersum en Maarsbergen, waar de ontknoping lijkt plaats te vinden en waar de spanning fors oploopt", vertelt Marco Books. Ook van andere locaties zijn er schetsen in het boek te vinden, zoals van de Treekerpunt even ten noorden van Maarn, en de bossen bij Austerlitz. "Maar ook mijn woonplaats Doorn heeft een rolletje in het verhaal gekregen. Hoe? Dat ga ik natuurlijk niet verklappen!"

 

'Cruise control' is verschenen als luxe paperback, telt 288 pagina's en kost 18,95 euro. De thriller is op voorraad bij The Read Shop in Doorn, bij de Bruna en Boekhandel Jacques Baas in Driebergen, bij de Bruna in Leersum en natuurlijk ook bij Boek en Koek in Maarn. Meer informatie is te vinden op www.mpobooks.nl.

Carbidschieten mag wel in Woudenberg

Carbidschieten in Woudenberg mag buiten bebouwde kom

(ingezonden door gemeente Woudenberg)

Datum: 11 december

Nummer: 112

WOUDENBERG – Ook deze jaarwisseling geldt dat carbidschieten in Woudenberg mag, maar alleen buiten de bebouwde kom van 31 december 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur. De regel is bedoeld om overlast, vernielingen en schade te voorkomen. De jaarwisseling moet voor iedereen feestelijk, maar vooral ook veilig zijn.

Sinds vorig jaar mag carbidschieten alleen buiten de bebouwde kom en gelden er regels over onder meer de afstand tot bijvoorbeeld en agrarische bedrijven. De regel ging van kracht naar aanleiding van een brief die de gemeente kreeg van een agrariër. Hij leed flinke schade door het carbidschieten. Burgemeester Cnossen: ”De gemeente roept inwoners op om ook bij carbidschieten rekening te houden met anderen en zich aan de regels te houden, zodat de jaarwisseling net als vorig jaar rustig en veilig verloopt.” De gemeente controleert of de regels nageleefd worden.

Regels omtrent carbidschieten

Voor de veiligheid geldt er een aantal regels voor het carbidschieten. Zo moet er voldoende afstand worden gehouden van paden en gebouwen en moet de melkbus zo afgeschoten worden dat toeschouwers niet in de schietrichting kunnen komen. Alle regels die gelden voor carbidschieten staan op www.woudenberg.eu.

Nieuwe website sociaal domein

www.samenopdeheuvelrug.nl en Informatiekrant

Vanaf 1 januari zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan inwoners op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen en zorg voor jeugd. Dat is niet voor niets zo. De gemeente staat immers dicht bij inwoners en hun gezinnen én dicht bij de wijk, welzijnswerkers, hulpverleners en zorgaanbieders. Met korte lijnen kunnen wij betere zorg bieden én ondersteuning snel en effectief inzetten. Met hulp en inzet van vrijwilligers waar dat kan en door professionals waar dat moet. Zo zorgen wij samen voor elkaar.

Deze veranderingen komen niet uit de lucht vallen. Al lan­gere tijd werken we samen met inwoners, zorgverleners, maatschappelijke organisaties en cliëntenorganisaties aan een goede uitvoering van deze veranderingen.

Samenopdeheuvelrug.nl

Vanaf vandaag kunt u terecht op een nieuwe website www.samenopdeheuvelrug.nl.

De site biedt informatie aan inwoners en deskundigen in de zorg en zal gaandeweg verder gevuld en uitgebreid worden. De site is goed te bekijken op een tablet of een smartphone.

U vindt de site ook via www.heuvelrug.nl.

Informatiekrant

Deze week ontvangt u ook een speciale Informatiekrant waarin wij u bijpraten over de veranderingen in de zorg. U leest er alles over de Servicepunten op vijf plaatsen in de gemeente. Ook vindt u er informatie over Dorpsgericht werken en de initiatieven in uw eigen dorp. De website en de krant gaan over algemene veranderingen die voor grotere groepen inwoners gelden. Hebt u te maken met veranderingen in uw persoonlijke situatie, dan ontvangt u hierover een brief van de gemeente.

Afhaalpunten
De krant wordt samen met De Kaap/Stichtse Courant en Heuvelrugnieuws verspreid, met uitzondering van de inwoners met een nee/nee-sticker. Inwoners kunnen de informatiekrant ook afhalen in Maarsbergen bij Van Dijk Tweewielers en in Overberg bij Dorpshuis De Buurthucht en in de openbare bibliotheken in Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn. Nieuwe website sociaal domein

Werk Ameronger Wetering eerder van start

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Na uitstel werkzaamheden N227 werk Ameronger Wetering eerder van start

De werkzaamheden van de provincie Utrecht aan de N227 in Langbroek zijn uitgesteld naar 2015. Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden tussen de verschillende wegbeheerders over de planning van werkzaamheden. Hierdoor kan de gemeente Utrechtse Heuvelrug starten met grootonderhoud werkzaamheden aan de Ameronger Wetering tussen de Nieuwe Steeg en de Gooijerdijk. Deze werkzaamheden waren eerder uitgesteld vanwege de afsluiting van de N227 en de verkeersdrukte op de omleidingswegen in de regio. Het groot onderhoud aan de Ameronger Wetering vindt nu plaats tussen begin februari en eind april 2015.

Werkzaamheden groot onderhoud

De gemeente knapt het wegdek en de wegbermen van de Ameronger Wetering in Leersum op. Deze opknapbeurt is nodig omdat de in het verleden aangelegde landbouwwegen te smal zijn om het toenemende zware verkeer te kunnen dragen. De weg schuift af naar de sloot/wetering. Om dit tegen te gaan wordt ter ondersteuning van de weg een stalen damwand aangebracht aan de westzijde van de Ameronger Wetering, in de onderkant van de sloot. Hierna wordt de weg gerepareerd en voorzien van een nieuwe laag asfalt. Daarna kan de weg weer voor een lange periode veilig worden gebruikt.

Omleidingen.

Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden is de Ameronger Wetering, behalve voor aanwonenden, niet bereikbaar. Voor fietsers wordt een omleidingsroute ingesteld. De gemeente streeft ernaar om de overlast tot het minimum te beperken. De gemeente en provincie besteden extra aandacht aan het veilig en berijdbaar houden van omliggende wegen en wegbermen.

Planning

Volgens planning zijn de werkzaamheden aan de Ameronger Wetering eind april 2015 gereed. Zo spoedig mogelijk geeft de provincie in haar eigen berichtgeving aan wanneer en hoe de werkzaamheden aan de N227 weer worden hervat. Als deze werkzaamheden worden hervat, kan de gemeente Utrechtse Heuvelrug gebruikmaken van de verkeerluwte en de geplande werkzaamheden voor de herinrichting van de Langbroekerweg in Doorn uitvoeren.