Nieuwe wegverlichting Amersfoortseweg Maarn

(ingezonden door prov Utrecht)

25 maart 2015
Een gedeelte van de Amersfoortseweg (N227) in Maarn krijgt nieuwe wegverlichting. De bestaande verlichting wordt ter hoogte van het kruispunt Poortse Bos / De Hoogt over een lengte van circa 300 meter vervangen.

De werkzaamheden worden buiten de spits uitgevoerd op werkdagen tussen 30 maart en 3 april en geven weinig hinder voor het verkeer.

DIMBARE VERLICHTING
De bestaande verlichting wordt vervangen door dimbare verlichting. De hoeveelheid licht kan dan worden aangepast aan het tijdstip van de dag en de verkeersdrukte. Hiermee besparen we niet alleen kosten, maar verminderen we ook de CO2-uitstoot en gaan we lichtvervuiling tegen.

ALUMINIUM MASTEN
De huidige verlichting is verouderd en zowel technisch als economisch toe aan vervanging. Tegelijk met de verlichting worden ook de stalen masten vervangen door aluminium masten. Deze zijn onderhoudsvriendelijker, hoeven niet meer geschilderd te worden en zijn 100% recyclebaar. Bovendien zijn de masten zodanig geconstrueerd dat ze weinig weerstand bieden als er onverhoopt een voertuig tegenaan botst. Hierdoor is de kans op ernstig letsel aanzienlijk kleiner dan bij stalen masten.

Bosatex en ING maken bezwaar tegen beschikking inzake stomerij

Vorige week vond een hoorzitting plaats met betrekking tot de Doornse stomerijverontreiniging. Het is de start van een lang proces dat moet zorgen voor een zo zorgvuldig en gedegen mogelijke sanering en bescherming van de mensen in het ernstig verontreinigde gebied.

“Bosatex en ING maken bezwaar tegen beschikking inzake stomerij” verder lezen

Aansluiting voor Houten op A12 richting het oosten

(ingezonden door prov Utrecht)

31 maart 2015
Inwoners van de gemeente Houten kunnen in de toekomst met de auto ook direct de A12 op richting het oosten. Vanaf de nieuwe Limesbaan (N421) die in april open gaat voor verkeer naar en vanuit westelijke richting (Utrecht/ Den Haag) komt er deze aansluiting vanuit Houten naar het oosten (richting Arnhem) bij. Dit hebben de provincie Utrecht en de gemeenten Bunnik en Houten besloten op basis van aanvullende onderzoeken en gesprekken met ondernemers en bewoners uit het gebied.

Naast de oostelijke aansluiting op de A12 worden er ook een aantal andere maatregelen in het gebied onderzocht. Het gaat dan over verkeer remmende maatregelen op de N410 (Houtenseweg) en Achterdijk om een verkeerstoename door de nieuwe Limesbaan te voorkomen. Het is de bedoeling om het buitengebied verkeerskundig autoluw te houden. Wat voor maatregelen dit precies zijn moet nog worden uitgewerkt, wel hebben alle partijen aangegeven in beginsel geen voorstander te zijn van zogenoemde ‘spitsknippen’, waarbij een straat tijdens de ochtend- en/of avondspits voor autoverkeer is afgesloten.

Verder is geld vrijgemaakt om onderzoek te doen naar de bereikbaarheid van Fort bij Vechten en het toekomstig Castellum Fectio via de bestaande zuidelijke parallelweg van de A12.Ook is afgesproken dat de plannen voor realisatie van een fietstunnel onder de A12 , ter vervanging van de huidige loopbrug worden uitgewerkt. Hiermee ontstaat een volwaardige fietsroute van Houten naar Bunnik en de Uithof.

OVERLAST
In het buitengebied tussen Houten en Bunnik spelen een aantal verkeersproblemen. Omwonenden ervaren overlast van de N410. Zij vinden dat de verkeersveiligheid in het geding is en wensen maatregelen. Ondernemers willen dat het gebied o.a. via de N410 bereikbaar blijft. De bestuurders van de provincie en gemeenten zijn daarom al langer met elkaar en met het gebied in overleg. Zij erkennen de overlast en zoeken gezamenlijk met de bewoners en ondernemers naar oplossingen.

Eerdere varianten, zoals het aanpassen van de N410, stuitten op bezwaren uit het gebied en beide gemeenteraden. De nu gemaakte afspraken over de oostelijke aansluiting op de A12 inclusief aanvullende maatregelen kunnen volgens de bestuurders de problemen op een breed gedragen manier oplossen.

RIJKSWATERSTAAT
Voor de bestuurders van de provincie en beide gemeenten zijn er op dit moment geen andere varianten in dit gebied in beeld. Omdat het om een aansluiting op de Rijksweg (A12) gaat, is voor het voorgestelde plan wel de medewerking van Rijkswaterstaat nodig. In bestuurlijk overleg heeft Rijkswaterstaat aangegeven hierin te willen meedenken. Wanneer blijkt dat een oostelijke ontsluiting niet tot de mogelijkheden behoort, valt de provincie terug op het door Gedeputeerde Staten genomen besluit om de oostelijke ontsluiting van Houten de N410 af te wikkelen.

De komende periode zullen de plannen en daarbij behorende planning worden uitgewerkt.

Door gif bedreigde kwekerij: wellicht toch groen licht

Kwekerij A8 kan iets geruster ademhalen. Uit berekeningen van Bosatex zou blijken dat de kwekerij toch niet bedreigd wordt door stomerijgif PER. ‘Maar we gaan dat nog nakijken.’ (566 woorden)

“Door gif bedreigde kwekerij: wellicht toch groen licht” verder lezen

Informatiepunt over zorg 9 april op Belcour

(ingezonden door gem Zeist)

 

Heeft u vragen over hoe uw zorg nu geregeld is? Vragen over ondersteuning die u thuis nodig heeft of over zorg in een instelling? Vragen over jeugdhulp of over hulp voor ouderen of mensen met een beperking? Stel uw dan vraag aan de mobiele vraagbaak van het Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Donderdag 9 april staat het informatiepunt van 8.30 tot 16.30 uur op Belcour.

 

Het ministerie van VWS gaat met een mobiele vraagbaak van het Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd langs diverse locaties in Nederland, waaronder zorgorganisaties en gemeenten. Deze mobiele vraagbaak staat op 9 april op Belcour, naast de weekmarkt.

 

Vragen

Uw vraag kan bijvoorbeeld gaan over de voorwaarden voor een persoonsgebonden budget (pgb’s) in de zorgverzekeringswet of wie verantwoordelijk is voor psychische behandeling in de jeugd-ggz, of persoonlijke verzorging.

U bezoekt hiervoor samen met de hostess de website www.hoeverandertmijnzorg.nl op een aanwezige iPad. Als u er dan niet uitkomt, belt u met een beschikbare telefoon naar het Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd en u krijgt ter plekke een antwoord op uw vraag, of u hoort wie u verder kan informeren. Er is ook een medewerker van het Zeister Centrum voor Jeugd en Gezin aanwezig.

 

Indicatie

Als u gebruik wilt maken van de mobiele vraagbaak, dan kan het handig zijn als u uw indicatie meeneemt. Met uw indicatie in de hand, kunnen de medewerkers van het Informatiepunt Langdurige Zorg en Jeugd u beter van dienst zijn.

Wilt u nu zelf al het een en ander opzoeken? Kijk dan op: www.hoeverandertmijnzorg.nl en www.dezorgverandertmee.nl.

Bouw Brede School Kerckebosch vertraagd

(ingezonden door gem Zeist)

 

De start van de bouw van de Brede School in de wijk Kerckebosch is vertraagd door een tegenslag bij de aanbesteding. Op dit moment is nog onduidelijk hoe het definitieve gebouw er uit zal zien en wanneer de bouw precies kan starten. In het gebouw worden de Kerckebosch-locaties van de Damiaanschool en de Montessorischool gehuisvest. KMN Kind & Co verzorgt er de opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het streven is nog steeds dat de nieuwe school medio 2016 klaar is.

 

De vertraging van de bouw van de Brede School is het gevolg van het opschorten van de aanbesteding van het gebouw. Dit was noodzakelijk omdat eerder dit jaar bleek dat er een significant verschil zit tussen de geraamde kosten door de architect en de offertes van een viertal aannemers die hebben meegedaan met de aanbesteding. Op dit moment wordt gekeken hoe het ontwerp kan worden aangepast zodat de Brede School toch gerealiseerd kan worden binnen het vastgestelde budget. Met het aanpassen van het ontwerp zal ook het ontwerp voor de buitenruimte moeten worden aangepast.

 

Presentatie aangepaste ontwerp

De gemeente is opdrachtgever voor de bouw van de Brede School. De Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch (WOM) is verantwoordelijk voor de aanleg van het buitenterrein. Beide partijen hopen voor de zomervakantie een aangepast ontwerp van de school en de buitenruimte te kunnen presenteren aan belanghebbenden en betrokkenen.

 

Vergunningen

Door de benodigde aanpassingen in het ontwerp van het gebouw en inrichting van de buitenruimte zijn de kapvergunning en de bouwvergunning niet meer actueel. De WOM heeft de vergunning voor de bomenkap voor de aanleg van het buitenterrein van de Brede School daarom ingetrokken. De gemeente Zeist heeft haar vergunning voor de bouw van de Brede School ingetrokken.

 

Planning

De nieuwe planning (onder voorbehoud) is dat de vergunningen voor de bomenkap voor het buitenterrein en voor de bouw van de school opnieuw worden aangevraagd medio 2015. De uitvoering van de kapwerkzaamheden zal starten in september; de bouw van de brede school start naar verwachting in oktober.

 

Tijdelijke locatie

Voor de Damiaanschool heeft het verschuiven van de planning geen directe gevolgen. Deze school wordt pas afgebroken als de Brede School klaar is. De Montessorischool blijft tot de zomer van 2016 tijdelijk gehuisvest in het gebouw van het Christelijk College Zeist.

 

Wijkvernieuwing Kerckebosch Zeist

Het Sticht, stichting voor katholiek en algemeen bijzonder primair onderwijs, Stichting Wereldkidz en KMN Kind & Co werken samen met de gemeente aan de bouw van de brede school in Kerckebosch. De brede school is een van de vernieuwingen in de wijk Kerckebosch. De gemeente Zeist en woningcorporatie Seyster Veste werken samen met andere ontwikkelaars aan het levensloopgeschikt maken van deze wijk. Nieuwe of verbeterde voorzieningen, zoals de brede school, komen in een bosrijke wijk waarin nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types worden ontwikkeld. Voor de uitvoering van de plannen richtten de gemeente en Seyster Veste de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch B.V. (WOM Kerckebosch B.V.) op. Zie ook: www.kerckeboschzeist.nl

 

 

 

Nieuwe folders en raamposters Fairtrade

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Burgemeester Frits Naafs neemt 1e exemplaar nieuwe folders en raamposters Fairtrade in ontvangst
Maandag 13 april om 16.30 uur in de Cantina in het Cultuurhuis in Doorn

Maandag 13 april presenteert de werkgroep Fairtrade Gemeente Utrechtse Heuvelrug een folder en raamaffiche met daarop de winkels in Amerongen, Doorn, Leersum en Maarn die Fairtrade cadeauproducten verkopen. Een mooie gids voor mensen die op zoek zijn naar een Fairtrade product om cadeau te geven. Bijvoorbeeld met Moederdag op 9 mei of voor een verjaardag of een andere gelegenheid. Wat dacht u bijvoorbeeld van Fairtrade kleding, tassen, sieraden, chocolade, wijnen en thee? Zondag 9 mei is het Wereld Fairtrade dag. Een Fairtrade cadeau is dan helemaal `in stijl`.
 
Hiermee is het overzicht van de Fairtrade cadeauwinkels in de gemeente compleet. In november 2014 werd in Driebergen de folder en affiche van de Fairtrade cadeauwinkels in Driebergen gepresenteerd.
 
Burgemeester Frits Naafs neemt maandag 13 april het eerste exemplaar van de nieuwe folder en affiche in ontvangst tijdens een feestelijke bijeenkomst om 16.30 uur in de Cantina van het Cultuurhuis in Doorn.

Op zoek naar de vleermuizen van Fort bij Rijnauwen

(ingezonden door SBB)

Elk jaar overwinteren er honderden vleermuizen op het fort! Inmiddels zijn de vleermuizen uit hun winterslaap ontwaakt en kun je ze tijdens de speciale vleermuizen excursie gaan bekijken. Op donderdagavond 9 april om 19.00 uur neemt de boswachter van Staatsbosbeheer je mee en kom je alles te weten over de vleermuizen. Hoe leven ze nou eigenlijk, wat eten ze en hoe werkt dat nou met die “echolocatie”? We gaan daarbij het fort in en kunnen dan echte vleermuizen zien! De excursie start om 19.00uur bij het hek van Fort bij Rijnauwen, Vossegatsedijk 3, Bunnik. De kosten zijn € 5,- per persoon. Aanmelden is niet nodig.

Kom met Staatsbosbeheer reeën spotten in de vroege ochtend!

(ingezonden door SBB)

Op zondagochtend 12 april mag je vroeg uit de veren om met Staatsbosbeheer op zoek te gaan naar de reeën van boswachterij Austerlitz. Het voorjaar is al begonnen, maar de struiken zijn nog vrijwel kaal. Daardoor kun je goed onder de bomen kijken om reeën te spotten. De gidsen kunnen je alles vertellen over het leven van het ree en weten ook precies waar de reeën vaak te vinden zijn. Bij het krieken van de dag zijn de reeën het beste te zien. Daarom gaan we al vroeg op pad; om 6.30 uur start de wandeling op de parkeerplaats van het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. De kosten bedragen €2,50 voor kinderen en €5,00 voor volwassenen. Aanmelden verplicht. Meld je aan voor deze excursie via info@beauforthuis.nl . Vermeld daarbij je telefoonnummer en aantal personen. Het maximum aantal deelnemers is 30 personen. De excursie duurt anderhalf á twee uur.

Volop leuke activiteiten op Fort bij Rijnauwen!

Forten Openingsweekend

(ingezonden door SBB)

 

Staatsbosbeheer organiseert op Fort bij Rijnauwen een weekend vol leuke activiteiten voor jong en oud! Want veel forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gaan weer open deze maand. Dat vieren we met het Forten Openingsweekend! Doe mee aan één van de volgende activiteiten:

· Speciale Openingsexcursies op zaterdag 18 april om 10.30u en om 13.30u. De kosten hiervoor zijn €5 per persoon.

· Inloopexcursies op zondag 19 april tussen 12u en 17u. Elk kwartier start er een excursie waar u aan kunt sluiten. Alleen vandaag zijn deze excursies gratis!

· Op pad met Kapitein Dirk op zondag 19 april om 13u. Onder leiding van Kapitein Dirk gaan de kinderen op verkenning in en rond het fort en leren de kinderen op een amusante manier van alles over de soldaten die vroeger op het fort leefden en werkten. €5 per persoon (max. 30 kinderen).

· Vleermuizenquiz op zondag 19 april om 15u. Kom erachter hoe het is om een vleermuis te zijn en leer alles over deze een tikkeltje enge, maar ook erg interessante dieren. Hoe leven ze nou eigenlijk, wat eten ze en hoe werkt dat nou met die “echolocatie”? €5 per persoon (max. 30 kinderen).

Voor meer informatie over deze en andere activiteiten kijk je op onze website www.staatsbosbeheer.nl. De excursies starten bij het hek bij het Fort Rijnauwen aan de Vossegatsedijk in Bunnik. Vooraf aanmelden is niet mogelijk.

Provincie Utrecht gaat door met zelfde coalitie

(ingezonden door prov Utrecht)

30 maart 2015
Bij de coalitievorming starten vanuit de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en GroenLinks. Dat is het advies van de informateurs, na de eerste informatieronde voor de provincie Utrecht. Ook is het advies om de komende periode de focus te leggen op uitvoering van het ingezette beleid met kleine accentwijzigingen op het gebied van voornamelijk duurzaamheid en energietransitie en economie aan de onderkant van de arbeidsmarkt.In opdracht van de twee grootste partijen, VVD en D66, hebben de informateurs vandaag hun rapport afgerond en aangeboden aan hun opdrachtgevers.

Arthur Kocken (VVD): “Voor de VVD is het goed om te zien dat er breed draagvlak is voor het in gang gezette beleid. Ik zie uit naar de gesprekken met de Staten over de nieuwe onderwerpen en de onderhandelingen met D66, CDA en GroenLinks.”

Niels Hoefnagels (D66): “Ik ben blij dat de lijn van het advies van de informateurs overeenkomt met de wensen van D66. Hierbij gaat het vooral om een aantal verschuivingen van het bestaande beleid en het advies om een beknopt coalitieakkoord op te stellen.”

Afgelopen woensdag zijn informateurs Gerard Schouw (D66) en Arjen Gerritsen (VVD) in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van alle fracties. Op basis van deze gesprekken hebben ze een advies (pdf, 143 kB) uitgebracht. In het advies staat verder de aanbeveling om de Staten te inspireren om een meer proactieve rol in te nemen en werk te maken van de betrokkenheid van inwoners, partners en bedrijven. Ten slotte wordt aangegeven dat de omvang van het huidige college (4 gedeputeerden) zo zou kunnen blijven.

Vanuit de behoefte om voortvarend verder te gaan, nodigen D66 en VVD deze week nog CDA en GroenLinks uit om te werken aan een nieuw collegeprogramma. Beide informateurs zijn gevraagd om ook in het aankomende traject deze rol op te pakken.

Talentontwikkeling (Overbergse) asielzoekers wint Appeltje van Oranje

New Dutch Connections wint Appeltje van Oranje 2015

New Dutch Connections van acteur en theatermaker Bright O. Richards wint een Appeltje van Oranje 2015! Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds jaarlijks sociale initiatieven die op succesvolle wijze groepen mensen verbinden. De uitreiking heeft dit jaar als thema ‘Beter voor elkaar!’. Het gaat om initiatieven die zich richten op mensen die het om sociaaleconomische redenen lastig vinden om mee te komen in de maatschappij.

Het initiatief Ondernemen in je Eigen Toekomst van Stichting New Dutch Connections heeft als doel om het talent en de toekomst van jongeren in asielzoekerscentra verder te ontwikkelen en ze op weg te helpen naar een economisch zelfstandig bestaan. New Dutch Connections stimuleert jongeren om ondanks alle ellende in verleden en heden na te denken over hun talent en hun toekomst en daar naar te handelen. Zo verliezen zij geen tijd, of hun toekomst nu in Nederland of ergens anders zal zijn.

Hare Majesteit Koningin Máxima reikt donderdagochtend 21 mei de Appeltjes van Oranje 2015 uit aan de oprichters van New Dutch Connections Bright O. Richards en Margriet Stuurman op Paleis Noordeinde in Den Haag. Andere winnaars van het Appeltje zijn Steunstichting Voedsel Focus Amersfoort en Stichting Krusada op Bonaire.
“Daar waar het goed met je gaat, is je thuis. Waar ook ter wereld”– Bright Richards, artistiek leider van New Dutch Connections

Link New Dutch Connections

Link Overberg

 

Informatiebijeenkomst PGB en transitie (Wijk)

(ingezonden door Zorg bij Duurstede)

De zorg is in beweging en daarmee de zorgvraag en het zorgaanbod Zorg wordt meer afgestemd op de vraag vanuit de cliënten en aanbieders passen hun expertise en aanbod meer af op de vraag. Maar hoe zorg je ervoor dat de mensen die een PGB toegekend krijgen je als aanbieder kunnen vinden? Allereerst door ook als aanbieder goed op de hoogte te zijn van alle mogelijkheden van het PGB.
Daarom organiseert Zorg bij Duurstede de informatie bijeenkomst
PGB en transitie in 2015
Nieuwe regels en richtlijnen voor PGB in 2015/vragen over Transitie 2015
De informatiebijeenkomst is bedoeld voor alle zorgaanbieders die vragen hebben over mogelijkheden en richtlijnen van PGB
Louise Krijnen, PGB ambassadeur voor de gemeente Wijk bij Duurstede, weet veel over dit onderwerp en zal zo veel mogelijk de vragen die gesteld worden beantwoorden. Op de bijeenkomst wordt onder meer ingegaan op onderwerpen als: hoe werkt een PGB, wat zijn de regels, wat mag wel en wat niet en wat zijn de nieuwe richtlijnen voor 2015 voor het PGB. Ook vragen over de transitie 2015, voornamelijk de nieuwe WMO wet en Wet Langdurige Zorg en zorg via ziektekostenverzekering kunnen gesteld worden.

De bijeenkomst is op 9 april om 20.00 uur in Dorpshuys Cothen, C.B. Kentiestraat 2, 3945 CB Cothen.
De kosten zijn € 15,00 (gratis voor pro-leden van Zorg bij Duurstede)
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst op
www.zorgbijduurstede.nl /bijeenkomstpgb

D66 schoont Doorn

(ingezonden door D66)

Op zaterdag 28 maart, de Landelijke Opschoondag, toog D66 Heuvelrug traditiegetrouw gewapend met grijpstok en vuilniszak weer op weg. Dit keer koos men Doorn uit en wel voor de route Albert Heyn – Reviuscollege. De fietsroute voor de schoolgaande jeugd. In twee teams ging D66, niet gehinderd door de gestaag neervallende regen, op pad. Een team nam de route over de Driebergsestraatweg/Dorpsstraat, het andere team nam de route binnendoor voor zijn rekening. Het resultaat mocht er zijn. Ofschoon in dit verband een minder gelukkige terminologie. Vele kilo’s zwerfvuil werd in anderhalf uur tijd door de D66-ploeg ingezameld. Veel blikjes, flesjes, plastic verpakkingen van snoep tekenden een duidelijke schoolroute.

“Utrechtse Heuvelrug: ‘De mooiste gemeente van Nederland’ is onze verkiezingsleuze”, aldus D66-fractievoorzitter Hugo Prakke, “maar het is nog zeker niet de schoonste. Hier ligt naar onze mening een schone opdracht voor het Revius en Albert Heyn om samen te kijken hoe dit zwerfvuil, dat duidelijk scholierenkenmerken draagt, gereduceerd wordt. D66 roept beide partijen op hierover eens de koppen bij elkaar te steken. De buurtbewoners, voor wie dit zwerfvuil een doorn in het oog is, zullen dat zeker op prijs stellen”, zo stelde Prakke na het totaalresultaat gemonsterd te hebben. Mede-campagneleidster Marian van Driel constateerde nog een ander probleem: “tjonge, wat een hondenpoep onderweg. Dat moet door buurtbewoners zelf veroorzaakt zijn. Dus die verplichte opruimplicht is ook nog niet tot iedereen doorgedrongen”, verzuchtte Van Driel en spoelde haar schoenen schoon in een regenplas.

GroenLinks/PvdA zet vraagtekens bij taaleis voor bijstand

(ingezonden door Links Heuvelrug)

De fractie van GroenLinks/PvdA in de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug maakt zich zorgen over de taaleis die landelijk verplicht wordt voor bijstandsgerechtigden. “Het is een onevenredige maatregel, jaagt de gemeente op kosten en het zou weleens discriminerend kunnen werken.” Dat stelt Wilma Hielema namens haar fractie in een reeks vragen aan het college over de kwestie.

Hielema merkt op dat gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden krijgen in het kader van de gemeentelijke beleidsvrijheid, maar tegelijkertijd zadelt het rijk de gemeenten op met steeds meer verplichtingen en beperkingen. Zo wordt die deze beleidsvrijheid weer teniet gedaan.
Het meest recente voorbeeld is de Wet taaleis Wwb, net aangenomen door de Eerste Kamer. Daarbij worden gemeenten verplicht aan uitkeringsgerechtigden een taaleis op te leggen.
De kosten zijn voor rekening van de gemeenten. Naast zorgen over de hoge kosten van de uitvoering van deze eis geeft Wilma Hielema van GroenLinks/PvdA aan dat ze de taaleis die opgelegd gaat worden onevenredig vindt. Ook wijst ze op het discriminerende effect van deze Wet.
De fractie van GroenLinks/PvdA wil van het college weten hoe ze de nieuwe regels gaan uitvoeren en betalen en hoe ze het begrip maatwerk, dat ook in de participatiewet belangrijk is, laat terugkomen in die uitvoering. Ook wil de fractie de garantie van het college dat de uitvoering niet in strijd zal zijn met de grondwet en internationale anti-discriminatieverdragen.
 

Keizerlijke paaseieren schitteren in Huis Doorn

(ingezonden door Huis Doorn)

DOORN – De komende Paasdagen biedt Huis Doorn bezoekers de kans de prachtig versierde porseleinen paaseieren van keizer Wilhelm II te bewonderen. Op zondag 5 en maandag 6 april kunnen kinderen aan de slag om zelf eieren te versieren.

In de week voor en na Pasen zijn de fraaie porseleinen eieren verspreid over heel Huis Doorn te vinden. Bezoekers krijgen een flyer mee met foto’s en informatie over de keizerlijke eieren. Ook kinderen kunnen meespeuren. Zij ontvangen een leerzame tekenopdracht die ze aan het eind van de rondleiding kunnen inleveren tegen een passende beloning.

Russische Traditie
De Pruisische koning Friedrich Wilhelm III, overgrootvader van keizer Wilhelm II, begon als eerste met het schenken van paaseieren. Zijn oudste dochter was getrouwd met de latere tsaar Nicolaas I. Aan het Russische hof was het al eeuwen de gewoonte eieren cadeau te geven met Pasen. Beroemd zijn de Fabergé-eieren van hofjuwelier Peter Carl Fabergé die nu miljoenen euro’s per stuk waard zijn.

Koning Friedrich Wilhelm nam de Russische traditie over, maar paste die een beetje aan. De eieren die men elkaar aan het Pruisische hof met Pasen gaf, waren gemaakt van porselein en beschilderd met o.a. afbeeldingen van paleizen en belangrijke momenten in de familie.
Keizer Wilhelm II was erg kritisch over de schilderingen op zijn eieren. Het beschilderen moest zo precies dat het vaak een heel jaar duurde om ze te versieren.

Tijdens zijn ballingschap in Doorn bewaarde Wilhelm II sommige eieren in zijn werkkamer. Als hij naar de eieren keek, dacht hij met weemoed terug aan de glorieuze heerschappij van zijn familie.

Op beide Paasdagen zal op het landgoed in café-restaurant de Oranjerie voor €21.50 een Paasbrunch worden geserveerd. Reserveren kan via: info@oranjerie.nl of tel. 0343 – 412 342.

Afgelopen jaar trok Huis Doorn het hoogste aantal bezoekers in 12 jaar tijd. Ruim 35 duizend mensen bezochten het landhuis waar de laatste Duitse keizer, Wilhelm II, tot aan zijn dood in 1941 woonde.

Museum Huis Doorn is woensdag t/m zondag geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Meer informatie: www.huisdoorn.nl
 

Provinciale Staten geïnstalleerd

Start van nieuwe Statenperiode
 

(ingezonden door Prov Utrecht)

De 49 gekozen leden van Provinciale Staten zijn tijdens de eerste officiële vergadering geïnstalleerd door de commissaris van de Koning. Zij vormen de komende vier jaar het Utrechts parlement en besturen de provincie.
De eed of belofte werd door ieder Statenlid afgelegd. Willibrord van Beek, de commissaris van de Koning, wees de kersvers benoemde Statenleden op hun drie taken; het vaststellen van beleidskaders, het bewaken van de uitvoering van het beleid van Gedeputeerde Staten en het vertegenwoordigen van de inwoners. “Het is aan u om met name de maatschappelijke vraagstukken naar binnen te halen, door contact met de burger, gemeenten, instellingen en bedrijven te leggen”, aldus Van Beek. Verder riep de commissaris op om het onderscheid tussen oppositie en coalitie niet dominant te laten zijn en juist het debat in de Staten zijn werk te laten doen. “Laten wij het gezamenlijk doen voor onze inwoners.”
Nieuwe periode
De nieuwe Statenperiode 2015-2019 gaat met deze installatie van start. Op 13 april vinden de eerste commissievergaderingen plaats en tijdens de Provinciale Statenvergadering van donderdag 30 april worden de eerste besluiten genomen. Op 26 mei staat de leden van Provinciale Staten een bijzondere taak te wachten. Dan mogen zij samen met de Statenleden uit alle andere provincies de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal kiezen.

Uitnodiging bijeenkomsten mantelzorg, re-integratie, ondersteunen van inwoners met een laag inkomen en schuldhulpverlening

Aan de betrokkenen van de gemeenteraad en andere genodigden,

 

Op 13 april vinden er twee bijeenkomsten plaats in de raadzaal in het Cultuurhuis te Doorn die beide vallen onder het sociale domein. Allereerst is er van 19.30 tot 21.00 uur een informatieve bijeenkomst over het Uitvoeringsplan mantelzorg 2015-2016. Het is een bijeenkomst van anderhalf uur, waarbij raadsleden, mantelzorgers, vertegenwoordigers van organisaties en andere belangstellenden de mogelijkheid hebben vragen te stellen en hun adviezen, ideeën en tips naar voren te brengen. Het eerste deel van de bijeenkomst worden enkele mantelzorgers geïnterviewd over waar zij tegenaan lopen, welke ondersteuning zij nodig hebben, wat zij missen en hoe zij de mantelzorg combineren met hun eigen leven.

 

Aansluitend (met een korte pauze) start om 21.00 uur een bijeenkomst over re-integratie, ondersteunen van inwoners met een laag inkomen en schuldhulpverlening.

 

Op 1 januari 2015 trad de Participatiewet in werking. Gemeenten hebben een extra taak bij: het begeleiden van meer arbeidsgehandicapten naar de reguliere arbeidsmarkt. De groep inwoners die gemeenten naar werk begeleiden is groter geworden, de middelen die er tegenover staan zijn minder. Vorig jaar hebben we regionale afspraken gemaakt, daar binnen kunnen we lokaal nog veel doen om inwoners aan een baan te helpen.

 

De raad heeft de ambitie uitgesproken in het raadsprogramma om meer inwoners met een laag inkomen te ondersteunen (van inwoners met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum naar 120%). Hoe gaan we dat organiseren? En past dat binnen de dienstverlening die we nu bieden in de Servicepunten en de Sociale Dorpsteams? Een andere ambitie is om Schuldhulpverlening anders, efficiënter te organiseren zodat ook dit past in onze lokale dienstverlening.

 

Deze drie onderwerpen (re-integratie, ondersteunen van inwoners met een laag inkomen en schuldhulpverlening) worden opgenomen in een beleidsplan dat in juni aan de raad wordt aangeboden.

 

We willen u, raads- en commissieleden en de andere aanwezigen) hier nu al vast over informeren, voordat we het gesprek aan gaan met inwoners en betrokkenen.

 

Wij hopen u of een vertegenwoordiger van uw organisatie op de 13e te mogen ontmoeten.

 

Achterliggende stukken vindt u via deze link.

 

Met vriendelijke groet,

 

Willem Nedermeijer

Plaatsvervangend griffier

 

T: 0343-565600

M: 06-20735872

E: willem.nedermeijer@heuvelrug.nl

Denk en praat mee over het fietsbeleid op de Utrechtse Heuvelrug

Geachte raads- en commissieleden en andere genodigden,

 

Denk en praat mee over het fietsbeleid op de Utrechtse Heuvelrug

Maandag 20 april a.s. organiseert de gemeente Utrechtse Heuvelrug een rondetafelbijeenkomst over het gebruik van de fiets in de gemeente. De bijeenkomst wordt georganiseerd in het Revius Lyceum in Doorn en begint om 19.30 uur.

 

Waarom deze avond?

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt veel gebruik gemaakt van de fiets. Binnen onze gemeente vinden ongeveer 35% van alle vervoersbewegingen korter dan 7,5 kilometer plaats op de fiets. Grote groepen scholieren verplaatsen zich dagelijks in het verkeer. Daarnaast kent onze gemeente ook veel fietsende recreanten. Tot op heden ontbreekt het in onze gemeente aan een integraal fietsbeleid. Aan de fiets wordt selectief en nauwelijks aandacht besteed. Er is geen afgestemd beleid en geen meerjarenprogramma voor de fiets.

 

Wat is het doel van de avond?

Het doel van de agendering van dit onderwerp is het verbeteren van het fietsklimaat in onze gemeente. Besproken gaat worden of hiervoor beleid ontwikkeld moet worden en of er concrete maatregelen genomen moeten worden om het fietsgebruik te stimuleren, de fietsveiligheid te verbeteren en alle inwoners, ondernemers en bezoekers enthousiast te maken om veel meer gebruik te maken van deze vorm van duurzame mobiliteit.

 

Wie zijn uitgenodigd?

Een ieder die betrokkenheid bij de fiets voelt, is uitgenodigd, zoals scholen, recreanten, ondernemers, openbaar vervoer, horeca, belangenverenigingen en de provincie. Aan de aanwezigen wordt gevraagd mee te praten over de verbetering van het fietsklimaat en knelpunten, ideeën en oplossingen aan te dragen voor de hieronder genoemde thema’s

 

Hoe ziet het programma eruit?

19.15 uur: inloop/koffie

19.30 uur: opening/welkom/doel van de avond

19.40 uur: Wat verstaan we onder fietsklimaat? Ervaringen tot nu toe – Herbert Tiemens

20.00 uur: Wat doet de gemeente, recente ontwikkelingen? Sandro Vlug van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

20.20 uur: korte pauze

20.30 uur: in subgroepen uiteen om te praten over de volgende thema’s:

1. Educatie

2. Veiligheid

3. Parkeren

4. Fietsnetwerken/verbindingen

21.15 uur: Plenaire terugkoppeling vanuit subgroepen

22.00 uur: Samenvatting en afsluiting: hoe verder?

 

Wanneer, waar en hoe laat?

Maandag 20 april a.s., Revius Lyceum, Driebergsestraatweg 6c in Doorn, aanvang 19.30 uur.

 

Aanmelden

Wij horen graag of u komt. Dit kunt u doorgeven aan Willem Nedermeijer via onderstaand mailadres.

 

Waar meer informatie te krijgen?

Erwin Kamp, email: erwin.kamp@gmail.com, tel. 06-20617665.

Willem Nedermeijer, plaatsvervangend griffier, email: willem.nedermeijer@heuvelrug.nl, tel. 0343565647.