Dalto sluit seizoen af met overwinning: 23-17 (8-11)

(ingezonden door Dalto)

Er stond voor Dalto niets meer op het spel en de wedstrijd stond in het teken van afscheid nemen van een aantal spelers. Halverwege de eerste helft leek het er niet op dat er een mooie seizoensafsluiting zou komen, want met 2-8, 3-9 en zelfs 4-11 leek een positief resultaat redelijk kansloos. VoorTOP/Quoratio stond er wel degelijk nog iets op het spel, nl. de eerste plek in de poule die recht geeft op thuisvoordeel in de kruisfinales. En dat TOP voor dat thuisvoordeel ging liet de ploeg van Jan Niebeek in de eerste 25 minuten van de wedstrijd zien. Mooie combinaties, mooie goals en een verdiende voorsprong. Dalto grossierde in het maken van plaatsfouten, schoot niet met scherp en was de bal te vaak na 1 schot weer kwijt. De laatste 10 minuten van de eerste helft kantelde de wedstrijd echter heel langzaam, want met vier goals op rij en lange aanvallen was de achterstand bij rust nog maar 3 doelpunten (8-11) en was de wedstrijd weer een wedstrijd.

 

Na rust begon Dalto prima met een goal van Jelle Steenbeek. In de tegenaanval scoorde TOP gelijk, maar daarna was het Dalto-time. De 11-12 en 12-12 waren wederom van Steenbeek, die veelvuldig werd gezocht. Vervolgens zette Barbara Brouwer met een afstandstreffer Dalto voor het eerst op voorsprong. De goal daarna was van grote schoonheid. Op een slimme aangeef van Maarten Groot Hulze kon Jesper Oele de bal er met 1 hand inleggen. Dalto kwam in een swung waar het niet meer uitkwam. Bij TOP daarentegen liep het niet meer. De 15-12 was alweer van Steenbeek, zijn vierde en de 16-13 was van Barbara Brouwer. TOP bleef nog even in het spoor maar moest toch afhaken, want bij Dalto lukte heel veel en de ploeg speelde een gewonnen wedstrijd met de 21-16 als tweede mooiste doelpunt. Een soort variatie op de Braziliaan tussen Barbara Brouwer en Jesper Oele werd door Oele op wonderbaarlijke wijze al vallend met 1 hand tot doelpunt gepromoveerd. Bij 22-16 was het tijd voor de publiekswissels. Helaas konden niet alle afscheidnemers er één krijgen. Jelle Steenbeek, vertrekkend naar Tempo, Barbara Brouwer, vertrekkend naar TOP en Jesper Oele, die stopt en zich op het trainerschap gaat richten, verlieten het veld. De eindstand werd bepaald op 23-17 door Loraine Vissers die vertrekt naar Blauw Wit. Op basis van de tweede helft een hele verdiende overwinning en een mooie afsluiting van het seizoen. Na de wedstrijd waren er nog bloemen voor vertrekkend trainer Riko Kruit, Vera van Ekris (terug naar SKF) en Leanne Schimmel (naar AW/DTV).

 

Doelpunten: Jelle Steenbeek (5), Jesper Oele (4), Maarten Groot Hulze (4), Barbara Brouwer (3), René Siedsma (3), Vera van Ekris (2), Loraine Vissers (2)

Guus Beugelink (WN) aanvaardt functie heemraad in HDSR

(ingezonden door Water Natuurlijk)
Tijdens de eerste vergadering op 27 mei van het nieuwe algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) nam heemraad Els van der Vorm van Water Natuurlijk (WN) afscheid als db-lid. Guus Beugelink (WN) is herbenoemd tot lid van het nieuwe dagelijks bestuur. Het nieuwe coalitieakkoord heeft als motto “bewust leven met water in een veilige, gezonde en prettige leefomgeving”.

Guus Beugelink aanvaard herbenoeming in dagelijks bestuur HDSR
Volgens Guus Beugelink van Water Natuurlijk is het een goed coalitieakkoord “waar voldoende ruimte inzit om onze speerpunten extra aandacht te geven. We blijven de goede dingen doen met open communicatie met de bewoners in de Stichtse Rijnlanden”.

Fractievoorzitter Joke Leenders benadrukt duurzaamheid en toekomstbestendigheid als uitgangspunt van Water Natuurlijk. Ook het stimuleren van waterbewustzijn in de stad bij de bewoners vormt een belangrijk speerpunt. Water Natuurlijk wil de gevolgen van de klimaatverandering niet afwentelen op de toekomst en daar goede passende oplossingen voor creëren. De zes leden in de nieuwe fractie gaan daar de komende vier jaar werk van maken, samen met het bestuur, de organisatie en alle betrokkenen.

In het coalitieakkoord vragen en krijgen drie type gebieden het maatwerk wat nodig is.
Het oostelijk gebied; zoals de verdrogingsbestrijding, dat water op de juiste plaats beschikbaar is.
Het stedelijk gebied; vanwege de zichtbaar matige waterkwaliteit, het kostbare beheer en instandhouding, de uitwerkingen van de neerslag, de hittestress en/of frequentere droogte.
Het westelijk veenweidegebied; het peilbeheer bij bodemdaling, de wateroverlast, potentiële droogte en de oplopende beheer- en instandhoudingskosten van het watersysteem.

Verder staan er vier grote projecten met grote uitdagingen op het programma. Zie ook www.waternatuurlijk.nl/coalitieakkoord-hdsr-is-gereed/
Els van der Vorm van Water Natuurlijk nam tijdens de vergadering afscheid van het
waterschapsbestuur, waar zij sinds 2003 actief in was. De laatste 2 jaar als lid van het dagelijks bestuur. Els gaf in haar afscheidsspeech een terugblik en vooruitblik op een aantal markante zaken uit haar portefeuille zoals de geplande nieuwbouw van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Utrecht en de kansen om ook met andere gemeenten meer te gaan samenwerken in de uitvoering op het gebied van maaibeheer en rioolbeheer.

Landelijk is Water Natuurlijk met 89 zetels in de 23 waterschappen de grootste partij, net als in 2009.
De fractie van WN HDSR kunt u mailen via het mailadres: stichtserijnlanden@waternatuurlijk.nl
 

De Stichtse Rijnlanden heeft nieuw college

(ingezonden door Stichtse Rijnlanden)

Woensdagavond 27 mei 2015 zijn de nieuwe hoogheemraden voor de periode 2015 – 2019 benoemd door het algemeen bestuur van het waterschap. Het college van De Stichtse Rijnlanden bestaat de komende bestuursperiode uit de hoogheemraden Guus Beugelink (Water Natuurlijk), Bernard de Jong (CDA), Constantijn Jansen op de Haar (PvdA), Bert de Groot (fractie Landbouw, Natuur en Economie, geborgde zetels) en dijkgraaf Patrick Poelmann.

Coalitieakkoord
Het coalitieakkoord van het nieuwe college heeft  als motto ‘Bewust leven met water in een veilige, gezonde en prettige leefomgeving’. Daarbij neemt het college zich voor het proces dat door het vorige bestuur is ingezet voort te zetten. Het college streeft naar een sterk gematigde tariefontwikkeling.

Vier projecten met grote uitdagingen vragen de komende jaren extra aandacht van het college:
Heel Holland veilig tegen overstromingen (o.a. versterking Lekdijk);
Zoetwater voor West-Nederland;
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel;
Nog beter gezuiverd afvalwater voor Utrecht (vernieuwing rioolwaterzuivering).

Portefeuilleverdeling
Het college heeft de portefeuilles verdeeld naar gebied, kerntaak en project. De belangrijkste onderwerpen zijn per collegelid:
Guus Beugelink: oostelijk gebied, waterkwaliteit, duurzaamheid en mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen);
Constantijn Jansen op de Haar: stedelijk middengebied, zuiveringsbeheer, project Nog beter gezuiverd afvalwater voor Utrecht;
Bernard de Jong: noordelijk veenweidegebied, financiën en belastingen, project Zoetwater voor West-Nederland:
Bert de Groot: zuidelijk veenweidegebied (Lopikerwaard), regionale waterkeringen, project Gekanaliseerde Hollandsche IJssel;
Patrick Poelmann: primaire waterkeringen, calamiteiten, project Heel Holland veilig tegen overstromingen.

Meer informatie
Het coalitieakkoord en de verdeling van de portefeuilles zijn te raadplegen op de website van het waterschap, www.destichtserijnlanden.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiek Café over Jeugdwerkloosheid

(ingezonden door Marjolein Copier)

Voor de tweede maal organiseren de besturen van GroenLinks/PvdA, D66 en VVD in de gemeente Utrechtse Heuvelrug een Politiek Café. Op woensdagavond 17 juni 2015 staat de jeugdwerkloosheid centraal. ‘Hoe geven we jongeren een duwtje in de rug’ was de concrete vraag aan een drietal inleiders voor dit politiek café.

De eerste inleider is Bart de Bart, een man uit de praktijk. Hij richtte de stichting ‘Studeren en Werk op maat’ op. Hij gaat vertellen welke resultaten hij daar inmiddels mee geboekt heeft. Met name voor de hoger opgeleide jongeren met een arbeidsbeperking scoort de stichting goed bij het vinden van reguliere banen.
Uit de wereld van de werkgevers zal Roland Cevat, manager Zonnenburg te Driebergen, vertellen over hoe er in de praktijk meer mogelijk is dan menigeen denkt. Maar ook de leeuwen en de beren op de weg naar de arbeidsmarkt kunnen aan de orde komen.
De derde inleider is Hans Nijhof, wethouder. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet in de gemeente. De organisatoren verwachten van hem een kort en duidelijk overzicht van zijn plannen op dit terrein.
Na de inleiders is het woord aan het publiek. De plenaire discussie staat onder leiding van Petrie Kremer. Wethouder Jan Willem van Dongen krijgt de gelegenheid ook een terugkoppeling te geven op het eerdere politiek café met het thema ‘De Werklozencarrousel’ van januari 2015.
Het Politiek Café van 17 juni 2015 vindt plaats in de 1 Eurowinkel op de hoek Hoofdstraat/Bosstraat in Driebergen-Rijsenburg, aanvang 20.00 uur. De zaal is vanaf 19.45 uur open. Een ieder is van harte welkom!
Voor vragen en aanmeldingen kan men terecht bij Jolanda Gerritsen: jmpger@hotmail.com.
 

Kasteel Amerongen zoekt medewerkers winkel/ticketshop

(ingezonden door Kasteel Amerongen)

 

Altijd al op een kasteel willen werken? Dan is dit je kans. Voor zowel de kasteelwinkel als de ticketshop zijn wij op zoek naar vrijwilligers die een dagdeel in de week komen helpen.

 

Onze bezoekers maken in het poortgebouw kennis met de gastvrijheid van Kasteel Amerongen.

Aan de linkerkant bevindt zich de ticketshop en rechts onze gezellige kasteelwinkel “Annebetje”.

In de ticketshop kan men een toegangsbewijs kopen, maar ook informatie vinden over het kasteel en zijn directe omgeving. De vrijwilliger is hier van alle markten thuis; tickets verkopen, telefoon aannemen, post en pakjes ontvangen en allerlei uiteenlopende vragen beantwoorden.

 

Bij “Annebetje” vindt onze bezoeker een keur aan kasteel gerelateerde artikelen van sleutelhanger tot een mooi boek over de restauratie. Maar ook voor een cadeau is men hier aan het goede adres, prachtige sjaals, sieraden, servetten en kaarten sieren de winkel. Vrijwilligers spelen bij dit alles een belangrijke rol, zij zorgen voor de gastvrijheid, de bezetting en de verzorging van de ruimtes en het openen en sluiten van het pand. De medewerkers van zowel winkel als ticketshop worden aangestuurd door een coördinator.

 

Voor de dinsdag t/m de zaterdag zoeken wij nog collega-vrijwilligers. Lijkt het je leuk om een dagdeel (een periode van 11.00 – 13.30 of van 13.30 – 17.00 uur) in de week ons te ondersteunen? Stuur dan even een e-mail met wat persoonlijke gegevens naar Wery Knaven bedrijfsvoering@kasteel-amerongen.nl

 

 

Stichting: Reehorst geen stroman van Triodosbank

De verkoop van snelwegboerderij Hoofdstraat 26 aan stichting de Reehorst wekt alom bevreemding, omdat de stichting nooit een kandidaatkoper was en het landgoed de Reehorst al in 2011 overdeed aan feitelijk eigenaar Tridosbank. Allemaal onwaar, zegt stichtingsbestuurder Peter Vullers.

“Stichting: Reehorst geen stroman van Triodosbank” verder lezen

Schoonoord kiest voor Biga-schoon

(ingezonden door Bigagroep)

 

 

Scholengroep Schoonoord en Biga Groep verlengen de lopende samenwerkingsovereenkomst met twee jaar, met een optie tot vijf jaar. Donderdag 28 mei werd het contract ondertekend. Biga Groep maakt bij Schoonoord de verschillende schoolgebouwen schoon. Een opdracht waar dagelijks circa twaalf medewerkers van Biga Groep mee aan het werk zijn. Een belangrijke lokale opdracht dus voor het sociaal werkbedrijf in Zeist.

 

Het sociaal werkbedrijf haalt al 5 jaar de bezem door Schoonoord. Annemarie Juli, bestuurder van Openbare Scholengroep Schoonoord, legt uit: ‘Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen was in eerste instantie het argument om te gaan samenwerken met Biga Groep maar inmiddels is het dubbel en dwars de kwaliteit van het schoonmaakwerk waar wij voor gevallen zijn.’ Meewerkend voorman Dick, die de groep aanstuurt is helemaal blij met zijn baan. ‘Geen dag is hetzelfde en we zijn echt onderdeel van het team van Schoonoord. Zo worden we bijvoorbeeld voor ieder feestje uitgenodigd, de samenwerking loopt heel goed, het zijn eigenlijk echt onze collega’s.’

 

 

Utrechtse Heuvelrug Bier type Zonnig onthuld

(ingezonden door Promo-Heuvelrug)

Burgemeester Hans van der Pas van de gemeente Rhenen heeft gisteren als eerste het duurzame speciaal bier type Zonnig van het Utrechtse Heuvelrug Bier mogen bewonderen. Na het openen van een gesloten kartonnen doosje ontdekte de burgemeester tot zijn verrassing een tweetal flesjes bier liggend in een bedje stro.Twee flesjes tarwe bier c.q. wit bier voorzien van een mooi nieuw goudgeel etiket met blauwe rand, met het edelhert als toplogo en de aanduiding “Zonnig”.
Het bijzondere van dit tweede echte streekbier van de Utrechtse Heuvelrug is dat de tarwe, waarvan dit speciaal bier gemaakt is, afkomstig is uit de gemeente Rhenen. Daarom de eer aan burgemeester van der Pas het bier op deze wijze te onthullen.
De gemeente Rhenen heeft “duurzaam” hoog in het vaandel staan en organiseert diverse activiteiten om de inwoners bewust te maken van duurzaam leven en wonen.
Dit alles ter verbetering van het milieu en het duurzaam in stand houden van alle (historische) bezienswaardigheden en de mooie groene Utrechtse Heuvelrug waarop Rhenen gelegen is.
De stichting Promo Heuvelrug, eigenaar van het biermerk, heeft hiermee een tweede primeur. De eerste was het uitbrengen van het eerste echte streekbier type Blond gemaakt van gerst van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. En nu dan de tweede primeur van weer een echt streekbier type Zonnig. Nu gemaakt van tarwe uit de gemeente Rhenen. Beide speciaal bieren zijn voorzien van het logo “Duurzaam”. Om dit te mogen dragen staat het bier onder controle en toezicht van de Wageningen University en moet voldoen aan de strenge eisen van het “Reinheitsgebot”. Het nieuwe type Zonnig is een streekbier van hoge kwaliteit. Ambachtelijk gebrouwen en helder, fris en fruitig van smaak. Een echt zomerbier met 6% alcohol volume en een geheel eigen smaak. Het Utrechtse Heuvelrug Bier type Blond wordt in Rhenen al geschonken bij Steakhouse Cunera (vhn. ’t Vidauct), Allure park De Thijmse Berg, Hotel ’t Paviljoen, Residence Rhenen en Ouwehands Dierenpark. Spoedig zullen ook andere horecagelegenheden dit goede voorbeeld gaan volgen. Mogelijk is het bier spoedig ook in de supermarkt in Rhenen verkrijgbaar. Rhenen heeft nu een mooi nieuw en uniek promotiemiddel gekregen in de vorm van dit nieuwe zonnige streekbier. Door het gebruik van tarwe uit de eigen streek wordt de landbouw op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug positief beïnvloed. Vanuit de opbrengsten van het bier worden door stichting Promo Heuvelrug nieuwe activiteiten ontwikkeld en bestaande activiteiten en (historische) bezienswaardigheden gesteund. Dit alles ter promotie van de gehele Utrechtse Heuvelrug zodat meer toeristen kunnen genieten van al het moois dat de Utrechtse Heuvelrug te bieden heeft. Als u dus bier gaat drinken, drink dan Duurzaam Utrechts Heuvelrug Bier voor een duurzaam bestaan. Voor meer informatie en contact zie: www.promoheuvelrug.nl .

 

 

 

 

College wil Hoofdstraat 26 aan Stichting de Reehorst verkopen

(ingezonden door gem Utrechtse heuvelrug)

Ontwikkeling alleen mogelijk onder vastgestelde randvoorwaarden

Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het voornemen om het perceel Hoofdstraat 26 in Driebergen-Rijsenburg te verkopen aan Stichting de Reehorst. Aldus het collegebesluit van dinsdag 26 mei. Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het perceel, dat grenst aan het stationsgebied, de Hoofdstraat en de A12. De belangrijkste overweging bij de verkoop aan Stichting de Reehorst is dat daarmee zeker gesteld wordt dat het nieuwe stationsgebied volgens planning kan worden gebouwd. Daarnaast heeft de gemeente met deze verkoop financiële zekerheid over de opbrengst van het terrein.

Als Stichting de Reehorst het terrein na aankoop gaat ontwikkelen, moet zij zich houden aan de randvoorwaarden die de gemeente samen met inwoners en belangenorganisaties heeft opgesteld. Verantwoordelijk wethouder Henk Veldhuizen: “Door dit op te nemen in de koopovereenkomst wordt recht gedaan aan de uitkomsten van het participatieproces dat de afgelopen twee jaar is gevoerd en waar veel mensen tijd en energie in hebben gestoken. Inwoners en belangenorganisaties hebben in deze periode meegedacht over de randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling van het terrein. In grote lijnen houdt dit in dat er beperkt ruimte is voor een ontwikkeling, die dan voornamelijk kleinschalig (en duurzaam) van aard moet zijn.”

Werkterrein voor ProRail
Ook de afspraak dat ProRail (delen van) het perceel tot en met 2020 kan gebruiken als werkterrein, is onderdeel van de randvoorwaarden. Hierdoor kan ProRail het werk voor het nieuwe stationsgebied op korte termijn aanbesteden, waarmee het risico op vertraging (en daarmee extra kosten) sterk daalt. Een andere randvoorwaarde is dat de compensatie van ingrepen in de Ecologische Hoofdstructuur in het stationsgebied – als gevolg van het Railinfraproject – op een deel van Hoofdstraat 26 moet worden gerealiseerd. Dit kan in de vorm van een ecologische verbindingszone, met onder andere aanplant van bomen.

De Reehorst aan zet
Met de koop van het terrein kan Stichting de Reehorst een goede verkeersontsluiting naar de Hoofdstraat bewerkstelligen én het landgoed op langere termijn verder versterken. Partijen die menen dat hun initiatief voldoet aan de randvoorwaarden kunnen – nadat de koopovereenkomst is gesloten – hierover in gesprek met Stichting de Reehorst. Die is dan verantwoordelijk voor eventuele verdere ontwikkeling van het terrein. Kort na het besluit van het college zijn bovengenoemde uitkomsten dinsdagavond met initiatiefnemers en participanten besproken.
 

Geslaagd Duurzaamheidscafé D66

(ingezonden door Hugo Prakke)
Op woensdag 20 mei jl. organiseerde D66 Utrechtse Heuvelrug haar eerste Duurzaamheidscafé. Het werd een geslaagde avond voor de ongeveer 30 aanwezigen in het Cultuurhuis in Doorn. Inspirerende sprekers zorgden voor interessante discussie over onderwerpen als EnergieAmbassadeurs en Duurzaam Wonen. Duidelijk werd dat de gemeente nog veel stappen kan zetten om het doel van een klimaatneutrale gemeente in 2035 te bereiken.
Op de avond stonden twee onderwerpen centraal. Voor de pauze vertelde Wijnand Jonkers, projectleider Energie & Mobiliteit van de Natuur & Milieufederatie Utrecht (NMu), in een interactieve sessie meer over het initiatief van Energieambassadeurs. Een instrument om meer inwoners in onze gemeente te bereiken als het gaat om energiebesparende maatregelen. Een netwerk van inwoners, liefst aangesloten op bestaande netwerken van verenigingen en maatschappelijke organisaties, die andere inwoners informeren en ondersteunen.
Na een korte pauze nam Johan Varkevisser, wethouder Duurzaamheid in Zeist, de aanwezigen mee in de ambitie van de gemeente Zeist om in deze raadsperiode tot 2018 minimaal 3.000 woningen te verduurzamen. Daardoor gaan de eigenaren veel minder energie gebruiken. Bij nieuwbouw streeft de gemeente Zeist naar het bouwen van huizen die geen energie meer gebruiken. Johan benadrukte dat de rol van de gemeente met name is om initiatiefnemers bij elkaar te brengen. De aanwezigen gaven aan dat juist ook scholen in deze beweging een belangrijke rol kunnen spelen door op de daken van scholen zonnepanelen te plaatsen. De kinderen worden enthousiast en daarmee hun ouders.
En als laatste liet Theo Land, voorzitter Heuvelrug Energie en lid van de projectgroep Duurzaam Wonen, een aantal inspirerende voorbeelden zien van Nul-op-de-Meter woningen. Hiervan wil de Provincie Utrecht er in 2020 ongeveer 50.000 realiseren. Niet eenvoudig, met name vanwege de benodigde financiering, maar zeker mogelijk als ook onze gemeente dit initiatief omarmt. Samen met partners, ondernemers en woningcorporaties in de gemeente en in de regio moet het mogelijk zijn om een versnelling door te voeren in het verduurzamen van onze woningvoorraad.
 

Open brandbrief aan Burgemeester en Wethouders,

(ingezonden door Marjolein Braakman)

Afgelopen donderdag, 21 mei, zijn in de raad vragen gesteld over basisschool de Ontdekkingsreis. Wethouder Veldhuizen gaf antwoord op vragen over de plannen voor nieuwbouw.
De wethouder deelt daar de raad mee dat het bestuur van de Ontdekkingsreis niet mee wil werken aan een goede, door hem voorgestelde, oplossing: ”Verhuizing naar de locatie Dolfijn Zuid als tijdelijke locatie. Daar kan de school rustig groeien in de kern Driebergen, want dat roept de school de hele tijd”. De wethouder zegt dat het bestuur van de Ontdekkingsreis tegen dit voorstel is, omdat zij meent recht te hebben op een school van minimaal 150 leerlingen.

Wethouder Veldhuizen vergeet daarbij te vertellen dat deze schijnbare oplossing zou betekenen dat onze school binnen vijf jaar dan drie maal moet verhuizen. Dat is voor ons als ouders onacceptabel.

Wethouders Veldhuizen vergeet ook te vertellen dat al bij de tijdelijke oplossing, huisvesting aan de Driebergsestraatweg, ons een goede nieuwe definitieve plek beloofd is.

Wethouder Veldhuizen vergeet ook te vertellen dat ons schoolbestuur aan de gemeente heeft aangegeven, dat een onafhankelijke organisatie een prognose van 200 leerlingen redelijk vindt. Overigens is dit ook de prognose op basis waarvan de Ontdekkingsreis gestart is, de gemeente heeft dat nooit bestreden.

De wethouder vergeet ook te melden dat ons bestuur herhaaldelijk redelijk overleg over de prognose wenste. Het is niet redelijk om uit te gaan van circa 65 leerlingen, terwijl onze school nu al meer dan 90 leerlingen heeft, en dat terwijl onze school zich buiten het voedingsgebied bevindt.
.
Wethouder Veldhuizen vergeet te vertellen dat ons onderwijsconcept niet past in een traditioneel schoolgebouw. Het programma van eisen van de nieuwbouw, dat al jaren gereed is, is niet te realiseren in dit afgeschreven gebouw.
Bovendien kunt u onze kinderen toch niet in een instabiele leeromgeving brengen, door van hen te vragen om drie keer te verhuizen in vijf jaar.
Daar zal ook geen enkele nieuwe ouder voor kiezen. Daarbij wordt ook voorbij gegaan aan alle wensen voor duurzaamheid.

Het zou wethouder Veldhuizen sieren als hij zich houdt aan zijn belofte, gedaan op de ouderavond 13 oktober van de Ontdekkingsreis: solitaire nieuwbouw voor de Ontdekkingsreis.

In het verleden zijn beloftes van het college van B&W rondom de huisvesting van de Ontdekkingsreis, niet betrouwbaar gebleken. Het is wel consistent, maar teleurstellend, dat wethouder Veldhuizen dit beleid lijkt te continueren.

Toch vragen wij van het college op zoek te gaan naar consensus.
Het IHP is immers een consensus contract en ter herinnering onderstaande uitleg (Uit Integraal Huisvestingsplan Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2007-2022 Kadernota)

Het IHP kent geen wettelijke en juridische status, maar dient beschouwd te worden als een consensus contract tussen gemeente en schoolbesturen. Hiermee ontstaat een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het huisvestingsbeleid en de inzet van middelen. Het uitgangspunt daarbij is dat bij uitvoering van de
meerjarenuitvoeringsplannen de werkzaamheden van het jaar daarvoor up-to-date zijn.
Dit programma wordt uitgevoerd binnen de door de gemeenteraad vastgestelde financiële kaders.
Dit alles vraagt van alle betrokkenen om:
• de gemaakte beleidsafspraken welke zijn geoperationaliseerd in criteria en normen na te komen;
• de inzet van de beschikbaar gestelde financiële middelen;
• de ontwikkelingen in samenleving en onderwijs en de gevolgen daarvan voor onderwijshuisvesting te bespreken en het IHP periodiek bij te stellen;
• oog te hebben voor elkaars positie, belangen en elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden bij het realiseren van de eigen wensen.
Het indienen van spoedprocedures blijft mogelijk. Deze dienen goed beargumenteerd voorgelegd te worden aan het College voor besluitvorming.

Wethouder Veldhuizen doet voorkomen dat hij zich aan de regels heeft te houden die de raad volgens hem in het IHP heeft vastgesteld. Uit bovenstaande blijkt, dat het ook anders kan.

Een groep bij de school betrokken mensen, heeft ook andere mogelijkheden voor huisvesting onderzocht. Zij weten inmiddels dat een oplossing, zonder meerkosten, snel realiseerbaar is. Zij zijn van harte bereid om dit met het College te bespreken.

Het stemt ons als ouders verdrietig dat het lijkt dat het onderwijs van de Ontdekkingsreis geen passende huisvesting geboden gaat worden door het College.

Wij hopen met deze brief onze ernstige bezorgdheid over de gang van zaken te hebben geuit.

Wij weten dat vandaag binnen het college het raadsvoorstel over nieuwe huisvesting van de Ontdekkingsreis besproken gaat worden. Wij gaan als ouders uit van gemeentebestuurders met compassie. Bestuurders die zich betrokken weten bij onze school en zeggen: “Ik geef om wat daar gebeurt!”.
Wij ouders vragen van het college visie. Een college dat zich geroepen voelt in samenwerking met ons bestuur te zoeken naar de voor alle partijen best mogelijke oplossing.

We verwachten van het college een voor ons positief antwoord op deze brandbrief.

Met vriendelijke groeten,

De ouders van de Ontdekkingsreis

 

Dalto/Zhimble 3 kampioen

(ingezonden door Dalto)

 

DRIEBERGEN – Vorige week had het derde team al wat kampioensfestiviteiten georganiseerd, maar toen ging de wedstrijd tegen Vitesse (Barendrecht) niet door omdat zij geen team op de been konden krijgen. Afgelopen zaterdag was de herkansing.

Vitesse, al gedegradeerd, gaf vooral in de eerste helft niet al te veel tegengas, bij rust stond het maar liefst 13-4. Na de hervatting ging het scorend bij Dalto wat minder en werd de tweede helft zelfs verloren. De overwinning kwam echter geen moment in gevaar, zodat alle bankzitters nog konden worden ingezet.
Twee publiekswissels waren er nog, voor Rianne Swerts en Andrea Lieftink. Rianne gaat naar HKC, Andrea stopt een jaartje.

In de tweede helft werd het dus 6-9 voor de tegenstander, maar de twee punten waren toch, met als bonus het kampioenschap plus promotie naar de reserve hoofdklasse! Een knappe prestatie voor het team dat met veel wisselingen, blessures en spelers afstaan aan het tweede team te maken heeft gehad.

Woudenberg outsourcet nieuwjaarsfeest, met subsidie

(ingezonden door gem Woudenberg)

 

WOUDENBERG – Sinds een aantal jaren luiden Woudenbergers gezamenlijk het nieuwe jaar in tijdens het nieuwjaarsfeest in de tent aan de Willem de Zwijgerlaan. Initiatiefnemer gemeente Woudenberg, wil de organisatie na zeven jaar overdragen aan een enthousiast bedrijf of particulier initiatiefnemer. De gemeente Woudenberg blijft wel geld beschikbaar stellen om het evenement te organiseren.

 

Beoordeling plannen na 1 september

Inwoners en bedrijven kunnen vanaf nu een plan, in de vorm van een evenementenvergunning, insturen naar de gemeente Woudenberg. Een ingestuurd plan bevat onder andere de invulling van het evenement tijdens de jaarwisseling. De gemeente stelt wel wat voorwaarden aan het plan, namelijk dat het evenement gericht is op alle inwoners, jong en oud, en dat de locatie in het centrum is bij voorkeur op het parkeerterrein aan de Willem de Zwijgerlaan. Plannen die aan de voorwaarden voldoen en conform de eisen zijn van de geldende wet- en regelgeving kunnen tot 1 september 2015 ingestuurd worden. Belangstellenden vinden op www.woudenberg.nl de evenementenvergunning met meer informatie. Vragen mogen gestuurd worden naar info@woudenberg.nl.

 

De ontmoeting en veiligheid centraal

Het evenement als centrale ontmoetingsplek voor inwoners om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen, zorgt voor een positief verloop van de jaarwisseling in Woudenberg. Hierbij is het van belang dat de veiligheid en de gezondheid van de bezoekers in acht wordt genomen. De organisator is hiervoor verantwoordelijk en zorgt voor naleving van de geldende wet- en regelgeving. Door de gewijzigde drank- en horecawet voldoet het evenement in de huidige vorm niet meer aan de daarin gestelde eisen. Door het open en laagdrempelige karakter van het evenement is leeftijdscontrole met betrekking tot het gebruik van alcohol niet mogelijk. Een van de mogelijkheden is om bij de ingang te werken met polsbandjes, om eenvoudig de leeftijd van de bezoeker te controleren. De tent wordt dan aan de zijkanten afgesloten. Door de organisatie van het feest door te geven blijft de gemeente de evenementenvergunning wel toetsen op gezondheid en veiligheid en deze controleren, maar vraagt ze niet meer voor zichzelf een vergunning aan. De gemeente hoopt dat deze stap terug voor andere partijen een kans is om de traditie voort te zetten.

Dorpsgesprek Maarn Maarsbergen 9 juni 2015

(ingezonden door Marjolien Copier)

Het Dorpsberaad Maarn Maarsbergen i.o. en de gemeente organiseren gezamenlijk het Dorpsgesprek voor Maarn en Maarsbergen. Dat gebeurt in Dorpshuis De Twee Marken, Trompplein 5, Maarn, op dinsdag 9 juni vanaf 20.00 uur. Het doel is het opstellen van een nieuwe dorpsagenda voor de twee dorpen.

Het verenigingsleven van de dorpen Maarn en Maarsbergen heeft eerder ingestemd met het idee om het bestaande Maarns Beraad (een afstemmingsoverleg tussen een aantal verenigingen) uit te breiden tot een breder dorpsberaad voor Maarn en Maarsbergen samen. Daarin probeert men alle sectoren te betrekken: onderwijs, kerken, sport etc. De gemeente juicht de ontwikkeling van dergelijke dorpsnetwerken toe.

De eerste actie van het Dorpsberaad Maarn Maarsbergen i.o. is het in samenwerking met de gemeentelijke dorpscoördinator organiseren van het Dorpsgesprek op 9 juni a.s. Dorpswethouder Gerrit Boonzaaijer is daarbij aanwezig. De gemeente hecht belang aan de inbreng van inwoners. Het is voor hen dus een goede kans om meningen en argumenten naar voren te brengen. Alle inwoners van Maarn en Maarsbergen worden daarom van harte uitgenodigd!
 

Repub: Leer mij kennen

Dit Pinksterweekend houdt de Turkse moskee in Driebergen open huis. Voor wie durft zal er lekker eten en gezelligheid klaarstaan. Tegelijk markeert het ook de viering van het tienjarig bestaan van de twee moskeeen, waarover Hillridge eind 2004 onderstaand verhaal publiceerde, destijds in het regionale katern van de Volkskrant.  Tijd voor een repub dus, het drieluik is er immers niet veel minder actueel op geworden.

“Repub: Leer mij kennen” verder lezen