College van de Utrechtse Heuvelrug wil gaan potverteren

(ingezonden door VVD-Heuvelrug)
Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug wil tegenvallers betalen uit de algemene reserve en meevallers gebruiken om meer geld uit te geven. Dit staat in de voorgestelde uitgangspunten voor de begroting 2016.
De € 805.000 tegenvallers bestaan uit hogere ambtenarenkosten dan voorzien. “Die moet je gewoon uit de begroting betalen en niet uit de gemeentelijke spaarpot. Die spaarpot is bedoeld voor echte onverwachte tegenvallers, dat zijn deze hogere ambtenarenkosten niet”, volgens VVD fractievoorzitter Rob Jorg. “De gemeente heeft hier ook de ruimte voor want er zijn voor €835.000 meevallers. Dit noemen we geen gezond financieel beleid, dit noemen wij potverteren”, sprak Jorg tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad.
In de kadernota voor de begroting 2016 meldt het college jaarlijks zo’n €900.000 in de algemene reserve te willen storten. Maar aan de achterkant haalt men er een vergelijkbaar bedrag weer uit.
Het college wil ook jaarlijks de belastingen verhogen met 2,5% in de periode 2016-2019. Voor 2016 betekend deze verhoging bijna drie maal het algemeen verwachte inflatiecijfer. Als de raad niet ingrijpt zullen de belastingen de komende vier jaar weer met 10% stijgen. Dat is bovenop de 10% stijging van dit jaar. De VVD zal proberen deze verhogingen af te wenden.
 

Op bezoek bij de imker

 

(ingezonden door Wim Oerlemans)

ZONDAG 12 JULI 2015

 

In heel Nederland houden imkers op zondag 12 juli open dag. Ook in onze regio doen veel imkers daar aan mee.

Imkers vertellen graag over hun boeiende hobby. Ze laten u graag zien wat er zoal komt kijken bij het houden van bijen.. Sommigen laten u, als u wilt, een kijkje nemen in een bijenvolk. Of in een observatiekast, waar de bijen achter glas zitten. Anderen laten zien hoe honing wordt geslingerd, hoe ze kaarsen maken van bijenwas, hoe met de bijen de specifieke heidehoning wordt gewonnen, hoe je met honing lekkere koek kunt maken, wat de bijen met het stuifmeel die ze halen doen of hoe je bijenkoninginnen kunt telen. Misschien hebt u dit jaar wel een bijenzwerm gezien. De imker zal u graag vertellen hoe hij een zwerm, nadat hij die heeft ‘geschept’, laat uitgroeien tot een nieuw bijenvolk.

De imkers die aan deze open dag deelnemen zijn allen met de auto bereikbaar. Maar, indien u dat wilt, kunt u ook op de fiets.

Breng één of meer van hen een bezoek en beleef een paar interessante uurtjes.

Alle imkers zijn aanwezig op zondag 13 juli van 10.00 tot 16.00 uur.

U vindt de imkers in onze regio op de volgende adressen:

 

Austerlitz Woudenbergseweg 37 (parkeren t.o. Woudenbergseweg 70)

Bosch en Duin Dennenweg 25

Doorn Velperengh 13 (Von Gimborn Arboretum)

Driebergen Hoofdstraat 8 (op terrein van Antropia)

Maarsbergen Woudenbergseweg 38 A (Schaapskooi)

Leusden Paradijsweg 8

Wijk bij Duurstede Overloop 2 (Hordenboomgaard)

Zeist Driebergseweg 10 C

 

Alle deelnemende imkers (ruim 250!) in Nederland vindt u op www.bijenhouders.nl.

 

Lokale D66: Geef ruimte!

(ingezonden door D66, afd Heuvelrug)
29 juni 2015
1. Inleiding
Geachte inwoners, luisteraars, collega raadsleden, college en ambtenaren.
Financieel gezonde gemeente met behoud van voorzieningen
D66 wil de lijn van een gezonde financiële huishouding doorzetten. Met zoveel mogelijk behoud van voorzieningen in de dorpen. Met meer betrokkenheid bij en passie voor het wel en wee van onze inwoners en ondernemers. Zorg waar nodig en op maat, en dichtbij. Ruimte geven aan inwoners. En mensen, wat lijkt dat laatste toch moeilijk. Het lijkt wel of we niet los durven te laten. Rond de transities halen we ambtelijk zaken terug. Rond de openbare ruimte en evenementen stellen we allerlei eisen. Gaat het daardoor beter? Het levert alleen maar onnodige frustratie op. Ik kom daar later op terug. Wat ons betreft gaat daar het mes in. Geef ruimte!
2015: jaar van de transities
2015 is het jaar van de transities. Complimenten aan alle ambtenaren, inwoners en betrokkenen die hierin veel energie hebben gestoken. Qua uitvoering zijn we op de goede weg. Maar er is nog veel te doen. Onze oproep: blijf de voelsprieten uitsteken bij de zorgvrager, want daar zit de kennis. De financiële kant is zorgwekkend. De onbekende factoren zijn hier het grote risico. Creatief denken is noodzakelijk. Kleine experimentele zorginitiatieven en de mantelzorgers verdienen onze extra steun. En vooral open armen bij de gemeente. De experimenten, niet geremd door onnodige regels, moeten uitgroeien tot volwaardige zorg dichtbij. Dit geldt zowel voor dorpsnetwerken als hospices en alles daar tussenin.
2016: 10 jaar gemeente Utrechtse Heuvelrug
2016 is het jaar van 10 jaar gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het voornemen er één geheel van te maken, is snel losgelaten want onze dorpen zijn uniek. De kracht van de dorpsgemeenschappen is ons uitgangspunt. De kracht van één gemeente benutten we voor belangrijke investeringen. Zoals 3 miljoen voor de tunnelbak Maarsbergen. Zoals 10 miljoen, of waar nodig meer, voor de nieuwbouw Revius in Doorn. En de kracht van één gemeente om ook voor de kleine dorpen de gevolgen van de transities op te vangen. Samen met de kracht van de inwoners in de dorpen. Denk alleen al aan het succes van de dorpssoep Leersum.
10 jaar waarin we meer geld hebben uitgegeven dan binnen gekregen. Het huidige College stelt financieel orde op zaken. Wij hebben daar veel vertrouwen in. Maar we moeten ook investeren. D66 heeft voor de verkiezingen al ingezet op meer prioriteit, en dus geld, voor het economisch beleid en duurzaamheid. Dat moet echt worden opgenomen in de Kadernota en de Begroting 2016-2019. En gaan we nu bezuinigen op arbeidsmarktparticipatie gezien het feit dat voortzetting van het beleid als wens staat opgenomen in Bijlage 2? Nee toch, graag een reactie van het College.
Schaalvergroting
Grote gemeenschappelijke regelingen als de Veiligheidsregio en de GGD zijn democratische gedrochten als wij onze democratische controle niet op orde hebben. En dat kan beter, sterker nog, daar werken we hard aan. Betere en scherpere opdrachten, betere controle. Daarmee sturen we onszelf en onze bestuurders op stap. Samenwerken is goed, controle op de uitvoerende instanties beter! Velen denken dat de gemeenschappelijke regelingen een opmaat zijn naar een opschaling van gemeenten. Wij zijn er kritisch op.
Dichtbij
Ondanks die opschaling wil D66 onze inwoners dichtbij blijven ondersteunen. Met een stevig beroep op de dorpsnetwerken en de sociale dorpsteams. En dorpscoördinatoren die inwoners kennen, herkennen en zelf gekend zijn. Die verenigingen en ondernemers krachtdadig helpen. En ruimte geven. Als daarvoor budget nodig is om zaken te regelen, dan moet dat er gewoon zijn.

2. Naar duurzame, levendige dorpen

Grijs, groen en digitaal
Hoe ziet de toekomst van onze gemeente eruit? Na de zomer starten we hiervoor een inspirerend en open proces samen met onze inwoners. D66 weet dat onze toekomst grijs, groen en digitaal zal zijn.
Grijs
Onze gemeente vergrijst, sneller dan het landelijk gemiddelde. Veel jongeren komen er niet bij. Het is al een enorme opgave überhaupt ruimte te creëren voor jongeren en jonge gezinnen. Dit is onze grootste uitdaging voor de komende jaren. En hard nodig. Een grote meerderheid 50-plussers. Wat betekent dat voor voorzieningen als sportverenigingen, scholen en winkels? D66 wil graag van hun organisaties een antwoord op deze vraag. Hoe kunnen zij inspelen op deze onomkeerbare ontwikkeling? En wat hebben zij dan van ons nodig? Graag wil D66 met hen samenwerken in deze uitdaging.
Groen
Onze ambitie Klimaatneutraal 2035 staat als een huis. Maar soms wordt er door een fractie aan gemorreld. En doen we geen ‘boter bij de vis’. Terwijl dat wel nodig is. Er moet nog veel gebeuren. Een convenant met scholen, woningbouwverenigingen en ondernemers om hun daken sneller van zonnepanelen te voorzien. Investeren in de fiets om deze duurzame vorm van vervoer te stimuleren. En gebruik te maken van de pot van 50 miljoen bij de Provincie voor het verbeteren van fietspaden.
En starten met het omvormen van woningen tot Nul op de Meter woningen. Recentelijk heeft ons College de handtekening gezet om bij te dragen aan minimaal 50.000 Nul op de Meter woningen in onze Provincie in 2020. Binnen de Economic Board Utrecht is er geld. Maar zonder bijdrage van onze gemeente gaat het vliegwiel niet draaien. D66 zegt dan: Nu Doorpakken!
En duurzaam is ook het omvormen van ons groen in de openbare ruimte. Hierover bestaan veel klachten bij onze inwoners. Sinds 2011 ligt er een concept-versie van een GroenStructuurPlan in de la. Die moet daaruit. Gaat dit College nu samen met de Federatie Groene Heuvelrug aan de slag?
Digitaal
De toekomst is digitaal. Best een uitdaging voor onze grijze gemeente. Een kind aangeven vanuit het kraambed. Aangifte van overlijden en ondertrouw. Allemaal via een app op je smartphone. Hiervoor hebben we straks geen ambtenaren meer nodig. Wat D66 betreft: digitaal tenzij want we moeten rekening houden met de niet-digitale generatie. Maar ook de beleidsplannen kunnen op termijn de deur uit. Nu duurt het nog vier jaar om beleidsplannen te schrijven, te evalueren en te updaten. Niet meer doen. Door sociale media te volgen, kun je bijvoorbeeld in het sociale domein met het goede voorbeeld van de PGB’s, na een paar weken zien hoe het gaat en kan er eventueel worden bijgestuurd. Binnen de kaders van de Raad wordt het beleid beter en sneller.
3. Loslaten

Meldpunt ‘Geen gedoe’
D66 wil een toekomst met veel meer ruimte voor onze inwoners. D66 is echt helemaal klaar met de bureaucratische regels, trage procedures en initiatiefremmende betutteling. We praten er al jaren over, maar het gaat tranentrekkend traag. Het moet sneller. Maar hoe? We weten dat door het trekken aan gras het er niet sneller van gaat groeien. Aan de andere kant, onze gemeentelijke organisatie is geen baron Von Münchhausen. Dus op eigen kracht onszelf aan de haren uit de verstikkende regelgeving trekken, nee dat is ‘m ook niet. D66 stelt voor de hulp van de inwoners in te roepen. Hoe? Door een meldpunt ‘Geen Gedoe’ in te stellen. Zowel fysiek als digitaal. En vervolgens met klachten en suggesties aan de slag om betutteling tegen te gaan en ruimte te geven. En het kan, laat de gemeente Hollands Kroon zien. 70% van de APV-regels is geschrapt. De anarchie is er nog steeds niet uitgebroken.
We garanderen een zucht van verlichting bij de voorzitter van het Bloemencorso als het gaat om vergunningverlening. Bij de voorzitter van HDS als het gaat om een onschuldige bingo. En bij de ondernemer die alleen een klein terras voor zijn winkel wil zodat klanten ook een bakkie koffie kunnen drinken. We maken het onze betrokken inwoners en ondernemers zo moeilijk. Er is nog steeds zoveel gedoe. Geef ruimte, geef faciliteiten om de energie in onze dorpen om te zetten in daden.
D66 zegt tegen dit College: volg het voorbeeld van Hollands Kroon en zet de zaag in het woud aan regels: http://www.heuvelrug.nl/gemeente/verordeningen_44691/

 

4. Afsluiting
Meneer de voorzitter, ik kom tot een afronding.
Nieuwe, toekomstgerichte agenda
De toekomst is grijs, groen en digitaal. Binnen onze beperkte financiële kaders moet daarop de nadruk liggen. Met een woningbouwprogramma om jongeren en jonge gezinnen voor onze gemeente te behouden. Met een duurzaamheidsprogramma dat er voor zorgt dat onze kinderen en kleinkinderen in een energieneutrale omgeving wonen. Met een digitaliseringsslag die ons leven makkelijker maakt. En een hoop bureaucratie de deur uit jaagt.
In mijn betoog heb ik aangegeven dat D66 met ondernemers, met inwoners en met maatschappelijke organisaties na de zomer wil starten met een Toekomstvisie. Een visie met concrete dorpsplannen om de vitaliteit en levendigheid in onze mooie dorpen te versterken. Met ruimte voor inwoners en ondernemers. Zonder betutteling en onnodige bemoeizucht. Met een meldpunt ‘Geen Gedoe’. Want klachten en suggesties zijn de vruchtbare grondstoffen voor verbetervoorstellen.
Ruimte geven. Inwoners zijn echt bereid om gezamenlijk veel op te pakken, mits ze de ruimte krijgen. Wij het makkelijk voor ze maken. Geen ‘Ja, maar’. Wel ‘Ja, en’. D66 wil een gemeentelijke organisatie die inwoners ziet als bondgenoten die meehelpen, meedenken. Daarvoor moeten we de communicatie wel enorm verbeteren. Te beginnen met onze website. Maar ook door de veel intensievere inzet van sociale media. Op naar een gemeente zonder gedoe!

Niet uitspreken – wel op scherm vertonen en delen met College

We hebben nog geen moties/amendementen voorbereid maar dit is mede afhankelijk van de antwoorden van het College op de volgende vragen:
1. Hoe staat het College tegen het invoeren van een meldpunt ‘Geen Gedoe’?
2. Wat is uw reactie op het amendement om onderwerpen als het Economisch Uitvoeringsprogramma en het Uitvoeringsprogramma Milieu, prioriteiten van D66, uit Bijlage 2 toch op te nemen in de Kadernota?
3. Wat zijn de gevolgen van het niet opnemen van budget voor de voortzetting van het arbeidsmarktbeleid zoals aangegeven in Bijlage 2? Samen met ondernemers wil deze gemeente toch extra kansen bieden voor inwoners aan de onderkant van de arbeidsmarkt?
4. Welke mogelijkheden voor financiering van het Fietsbeleid gaat het College nu concreet meenemen in de Begroting 2016 – 2019? En welke afstemming met de Provincie vindt hierover plaats?
5. Hoe ziet de participatie voor de Brede School Maarn eruit wanneer hiervoor geen budget wordt gereserveerd (Bijlage 2). Als het goed is, ligt er voor de zomervakantie een gezamenlijk ambitiedocument van De Ladder en De Meent voor een brede school samen met De Twee Marken. Daaraan willen we toch onze medewerking, inclusief participatie, verlenen?
6. Welke financiële mogelijkheden ziet het College om het vliegwiel voor verduurzaming van onze woningvoorraad invulling te geven, in aansluiting op de oproep van DW2035?
7. Welke gevolgen heeft het niet opnemen van de Makelaarsfunctie Vastgoed voor onze ambities in de Woonvisie en de recent aangenomen raadsbrede motie?
8. Wat gaat het College doen met de oproepen over Koenestraat in Amerongen en Raadhuislaan in Maarn? Wil het College toezeggen dat deze 2 projecten prioriteit krijgen bij de uitwerking van het Investeringsplan wegen, waarvoor elk jaar 2 miljoen beschikbaar is, en de Raad hierover informeren?

SP: Er is genoeg

(ingezonden door SP Heuvelrug)

SP wil rijkdom Nederland eerlijk verdelen

In het kader van de landelijke SP actie ‘Er is genoeg voor iedereen’ staat de SP op zaterdag 4 juli vanaf 10.30 in Driebergen op de Traay. Aan de hand van een Kraskaart (waarmee ook echte prijzen zijn te winnen) kunt u uw kennis over de ongelijkheid in Nederland toetsen.

Nederland is een rijk land. Maar slechts een kleine groep is er de afgelopen jaren op vooruit gegaan. De kleine groep van 10 procent rijkste Nederlanders heeft twee derde van onze rijkdom in handen. Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Terwijl er in Utrechtse Heuvelrug momenteel maar liefst 600 huishoudens miljonair zijn! Dat is zo’n 2,9 % van alle Heuvelrugse huishoudens. (Centraal Bureau voor de Statistiek)

De SP stelt voor om van de rijkste Nederlanders en de grootste bedrijven hun eerlijke deel van de belastingen te vragen, zodat de lasten voor de rest van Nederland omlaag kunnen.
Kom dus zaterdag naar de Traay voor meer informatie en maak kans op een rondleiding door de 2e kamer, een taart of een gratis etentje! Ook via www.sp.nl/genoeg kunnen mensen hun steun voor deze actie uitspreken.
 

Dorpsborrel Leersum Live

(ingeonden door Leersum Live)

Bij deze willen we je van harte uitnodigen voor de eerste Dorpsborrel van Leersum Live op vrijdag 3 juli aanstaande in de Binder. Vanaf 20:00 uur is er livemuziek van de partyband Reflexx, een welkomstdrankje en het 2-minutenpodium:
verenigingen, organisaties en Leersumers presenteren zich in 2 minuten. Komt dat zien!
De Dorpsborrels van Leersum Live zijn gratis toegankelijk voor iedereen.Zo’n 12 mensen uit het Leersumse verenigings- dorps- en ondernemersleven hebben achter de schermen gewerkt aan het opstarten van de dorpsbrede samenwerking onder de naam Leersum Live. Het wordt wat als ieder een steentje bijdraagt.

We stellen het zeer op prijs als je deze uitnodiging in je eigen netwerk wilt verspreiden! 

Met vriendelijke groet,
Leersum Live
 

Leersum Live is een dorpsbrede samenwerking tussen Leersumse verenigingen, organisaties, inwoners en ondernemers. Wil je als organisatie of inwoner meedoen met Leerrsum Live, of heb je een leuk idee: stuur ons een mail: LeersumLive@gmail.com

Projectgroep de Binder Bindt is sinds 1 maart j.l. opgegaan in Leersum Live.
Leersum Live organiseert dorpsbrede evenementen en samen met het Dorpsnetwerk Leersum hopen zij bij te dragen aan een bruisend Leersum waarin we er voor elkaar zijn.

Voor meer info: Facebookpagina Leersum Live Twitter: @LeersumLive
e-mail: LeersumLive@gmail.com

Zoemen en fluiten op het Leersumse veld

(ingezonden door IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn)

Leersum – IVN afdeling Heuvelrug en KrommeRijn gaat op op zoek naar vogels en insecten op het Leersumse veld.
Het Leersumse Veld is een prachtig stuk open bos- en heidegebied en ligt in een natuurlijke laagte, ontstaan door het uitblazen van de wind in de laatste ijstijd.
Hierbij werd het zand weggestoven tot het niveau van het grondwater.
Het Leersumse Veld werd een gebied van stuifzand en heide, die op natte plaatsen ging vervenen. Rond de 18e eeuw werd het veen afgegraven voor brandstof. Zo ontstonden de Leersumse Plassen.
Wij gaan op zoek naar vogels, zoals roodborst tapuit en geelgors, kuifmees, boompieper, boomleeuwerik en misschien wel de koekoek en de sperwer. Wij gaan ook kijken naar insectensoorten, diverse libellen en waterjuffers, die in en bij de vennetjes leven.
Neem uiteraard een verrekijker mee en doe goede wandelschoenen aan.
Datum: Zondag 12 juli om 14:00
Start:Veldschuur van SBB aan de Maarsbergseweg 18a, 3956 KW te Leersum
Informatie: Adrie Vermeulen, telefoon 0343-491458 of kijk op www.ivn.nl/afdeling/heuvelrug-en-kromme-rijn

 

Speelbosidee basisschoolleerlingen onderdeel visie Walkartpark Zeist

(ingezonden door gem Zeist)

 

Vorig jaar september riep de gemeente Zeist inwoners op om mee te denken over de toekomst van het Walkartpark tijdens de Week van het Walkartpark. Leerlingen van groep 7 van basisschool De Hoeksteen kwamen met ideeën voor het park in het centrum van Zeist; een speelplaats met onder meer een kabelbaan en familieschommel, maar ook insectenhotels waar mooie vogels op afkomen. Op donderdag 25 juni kwam wethouder Sander Jansen samen met Jonkvrouwe Marianne Walkart, de erfgename van het Walkartpark, vertellen wat zij met de ideeën van de kinderen hebben gedaan. De visie wordt in september in het college besproken. Als het college instemt wordt de visie in november aangeboden aan de raad.

 

Wethouder Sander Jansen: “Groep 7 van basisschool De Hoeksteen heeft een creatieve bijdrage geleverd aan de toekomst van het Walkartpark. In de visie voor het Walkartpark hebben die ideeën een mooie plek gekregen in de vorm van een speelbos. Het is mooi om te zien hoe deze kinderen een belangrijke rol hebben gespeeld in het toegankelijk en aantrekkelijk maken van het Walkartpark voor oud én jong!”

 

Ideeën getoetst door dialooggroep

De ideeën van de leerlingen van De Hoeksteen en alle andere ideeën die zijn opgehaald tijdens de Week van het Walkartpark, zijn getoetst op haalbaarheid en wenselijkheid door een ‘dialooggroep’ waar vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties, erfgoedspecialisten, en diverse omwonenden (bewoners van de Walkartbuurt, de Slotlaan en de Herenweg) aan deelnamen.

 

Besluitvorming

De visie voor het Walkartpark wordt in september in het college besproken. Als het college instemt wordt de visie in november aan de gemeenteraad aangeboden. Als de raad de visie overneemt kan de visie uitgewerkt worden in concrete plannen voor het Walkartpark.

 

Meer informatie over het Walkartpark staat op www.zeist.nl/walkartpark.

Provinciale staten stellen jaarrekening en kadernota vast

(ingezonden door prov Utrecht)
23 juni 2015
De jaarrekening 2014 en de kadernota 2015 zijn tijdens de Statenvergadering van 22 juni vastgesteld door een meerderheid van Provinciale Staten Utrecht.

Alle partijen lieten voorafgaande aan de besluitvorming hun licht schijnen over de jaarrekening en vooral over de kadernota 2015. De jaarrekening sluit af met een voordelig saldo van € 9,7 miljoen. Dit gaf weinig aanleiding tot een lang debat. Over de kadernota 2015 werd wel lang debatteert door de Statenleden. Logisch, want met de kadernota worden de beleidskaders voor de toekomst bepaald. Het is tevens het uitgangspunt voor de begroting van 2016. Genoeg reden om even bij stil te staan en dit deden de partijen dan ook. Verschillende moties werden ingebracht waarvan er een aantal werd aangenomen.

BURGERPARTICIPATIE
Er werden moties aangenomen die de burgerparticipatie moeten bevorderen. Zo werd er een motie aangenomen om de positie van inwoners te versterken door mogelijkheden tot het uitvoeren van burgerinitiatieven een bestendige plek te geven in de besluitvorming via middelen uit programma’s. Ook een motie om een verkiezing ‘trots op je dorp’ te organiseren werd aangenomen. Deze motie moet inwoners uitdagen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen die daarmee bijdrage aan de leefbaarheid van dorpen en kernen in de provincie. Verder werd er een motie aangenomen om bij ruimtelijke ontwikkelingen belanghebbenden én lokaal aanwezige kennis altijd vooraf te consulteren, voordat er definitieve planvorming plaatsvindt.

Verder werden er moties aangenomen over een leerwerkbedrijf voor het beheer van natuur en landschap, een stageactieplan, de bestrijding van woningnood, het energiezuiniger maken van sociale huurwoningen, inventariseren naar de aanpak van het fileprobleem op de N201, een energiezuiniger provinciehuis, aan te hakken bij het Deltaprogramma, agenda duurzame energie, topregio, en in gesprek te gaan met de concessiehouder die het openbaar vervoer regelt om te kijken naar de bereikbaarheid van kleine kernen en vitale wijken met het openbaar vervoer.

Wethouder: Reehorst betaalt ‘prima prijs’ voor H26

Het Driebergse landgoed De Reehorst betaalt ‘een prima en eerlijke prijs’ voor de boerderij Hoofdstraat 26, zegt de Heuvelrugse wethouder Veldhuizen. De VVD wil niet dat toekomstig eigenaar Triodosbank er een windmolen plaatst.

“Wethouder: Reehorst betaalt ‘prima prijs’ voor H26” verder lezen

Muziek in de tuin van Kasteel Amerongen

 

 

(ingezonden door Kasteel Amerongen)

 

Op 9 juli brengt het welbekende orkest ‘Ons Genoegen’ uit Amerongen op het voorplein van het kasteel een ode aan de zomer. Koperblazers en slagwerkers vormen de kern van het muziekensemble, dat is aangevuld met rietblazers op saxofoon. Op deze zomeravond wordt voor alle muziekliefhebbers een breed scala aan muziek gespeeld.

 

Neem je eigen klapstoeltje mee en kom luisteren naar het fanfareorkest o.l.v. Ria Kornet en de slagwerkgroep o.l.v. Richard Steur. Zij spelen van klassiek tot pop, van een Slagerij van Kampen medley tot Sud America van Lino Florenzo. De toegang is gratis en het programma begint om 19.30 uur.

 

Kijk voor meer informatie en het gehele programma op www.kasteelamerongen.nl

______________________________________________________________________________

 

De Stichting Kasteel Amerongen is verantwoordelijk voor de instandhouding en openstelling van het unieke 17e-eeuwse erfgoed Kasteel Amerongen.

 

Stichting Kasteel Amerongen rekent tot zijn opdrachten:

Het behoud en beheer van het ensemble van voormalig woonhuis, interieurcollectie en historische tuin.
De ontsluiting van dit ensemble voor een zo breed mogelijk publiek.
Het voeren van een moderne culturele onderneming en het organiseren van commerciële activiteiten om bovenstaande opdrachten te kunnen financieren.

Lintje voor de heer van Bree

(ingezonden door gem Zeist)

 

Op donderdag 25 juni 2015 ontvangt de heer van Bree, inwoner van Zeist, om 19.30 uur uit handen van de burgemeester van Amstelveen, mevrouw drs. M.M. van ‘t Veld, een Koninklijke Onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, tijdens zijn afscheid als penningmeester van het Cobra-museum in Amstelveen.

 

Als penningmeester van het Cobra-museum heeft de heer Van Bree zich ingezet voor een gezonde financiële huishouding van het museum. Mede dankzij zijn inzet heeft het Cobra Museum zich nationaal en internationaal op de kaart gezet. Met zijn financiële kennis vervulde en vervult de heer Van Bree vele maatschappelijke functies. Daarbij zijn te noemen de Stichting AMIE, Stichting SamenScholen in Utrecht en Stichting Famous City Amsterdam.

Maand van het Spannende Boek met drie regionale thrillerauteurs

(ingezonden door Boekhandel Pettinga)

Drie regionale thrillerauteurs zijn als gelegenheidstrio op één van de slotdagen van de Maand van het Spannende Boek te gast bij Boekhandel Pettinga op de Markt. Een unieke manier om kennis te maken met de schrijvers Jan Kouwenhoven, Ronald van der Pol en Marco Books. Doordat zij woonachtig zijn in Wijk bij Duurstede en Doorn is het niet verwonderlijk dat deze omgeving veelal het decor is van hun thrillers. Soms kun je de personages als het ware op de voet volgen!

De schrijvers signeren hun boeken en voorzien deze eventueel van een opdracht. In de Maand van het Spannende Boek krijgt u ook nog een cadeautje mee. Speciaal voor deze maand heeft Marion Pauw de literaire thriller Grijs gebied geschreven, een ijzingwekkend spannend verhaal, heel geschikt voor in de vakantiekoffer.

Het belooft op zaterdag 27 juni van 14.00 tot 16.00 uur een spannende en levendige middag te worden in de boekhandel. Levendig? Nou ja, dat weet je met een thriller natuurlijk nooit!

 

Driebergse pleinconcerten

(ingezonden door Boekhandel Baas)

In samenwerking met boekhandel Jacques Baas verzorgt de Driebergse Muziekcirkel de komende zaterdagen twee openluchtconcerten. Het eerste concert is op zaterdag 27 juni, aanvang 14.00 uur en wordt uitgevoerd door Holger de Bruin (op electrische piano) en zijn leerlingen. Een week later, op zaterdag 4 juli om 15.30 uur, is het de beurt aan Sophia Plate (op gitaar) en haar leerlingen. Beide concerten duren ongeveer een uur en vinden plaats op het buitenterras van “Bij Jacques”, de brasserie van boekhandel Jacques Baas aan de Traaij 4c te Driebergen. Iedereen is welkom.

Gevolgen Tour de France voor Regiotaxi Utrecht op 4 en 5 juli 2015

(ingezonden door gem Zeist)

 

Op zaterdag 4 juli 2015 start de Tour de France, het grootste wielerevenement van de wereld, in Utrecht met een individuele tijdrit. Op zondag 5 juli 2015 vertrekt de tweede etappe vanuit Utrecht richting Zeeland. Dit evenement heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de stad Utrecht en de uitvoering van Regiotaxi Utrecht. Houd bij het boeken van Regiotaxiritten tijdens dit weekend rekening met beperkingen.

 

De organisatie verwacht tijdens de start van de Tour vele honderdduizenden bezoekers. Door drukte op de wegen rondom de stad Utrecht kunnen er vertragingen ontstaan. Regiotaxi Utrecht kan daarom op zaterdag 4 juli en zondag 5 juli niet garanderen dat u op tijd op uw bestemming aankomt. Ook kan de reistijd beduidend langer zijn.

 

Overlast

Op vrijdagavond 3 juli kan er al sprake zijn van enige overlast door de inrichting en opbouw voor de Tour. Grote delen van de stad Utrecht, met name het centrum, zijn niet bereikbaar tijdens deze zaterdag 4 juli en zondag 5 juli. De regiecentrale waar u de rit aanvraagt, weet welke gebieden in ieder geval niet bereikbaar zijn. U kunt op de kaartjes op onze website ongeveer zien welk gebied is afgesloten. Het gebied binnen de grijze lijn is autoluw.

 

Regiecentrale bepaalt

Om alles in goede banen te leiden bepaalt de regiecentrale waar u (in Utrecht) wel en niet kunt reizen tijdens de Tour de France. De regiecentrale staat ook in direct contact met de vervoerders. Mocht er in de loop van deze dagen blijken dat er een groter gebied niet bereikbaar is of dat er stremmingen optreden dan bepaalt de regiecentrale op dat moment, in overleg met de vervoerders, de verdere gang van zaken.

 

Controleer uw vaste rit

Als u gebruik maakt van zogenaamde ‘vaste ritten’ en deze liggen in of rondom het ‘Tour-gebied’, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de regiecentrale om te kijken of uw bestemming bereikbaar is en uw gereserveerde rit kan doorgaan. Het is dus mogelijk dat uw vaste rit tijdens deze dagen niet kan worden uitgevoerd.

 

Tour zelf bekijken

Wilt u de Tour de France graag live zien, dan zijn er twee opstapplaatsen waar u door Regiotaxi Utrecht kan worden afgezet om de Tour te bekijken. Alleen op deze twee plaatsen kunt u afspreken om weer te worden opgehaald! De twee afzet- en opstapplaatsen zijn Europalaan en Biltsestraatweg.

 

Beschrijving: vwcaddy-4Deze twee opstapplaatsen worden ook gebruikt door de straattaxi’s. Deze taxi’s zijn niet bedoelt voor regiotaxivervoer. Het vervoer voor Regiotaxi Utrecht wordt alleen uitgevoerd door de herkenbare auto’s van de regiotaxi. Houd u bij het instappen uw pasje van Regiotaxi Utrecht gereed zodat er geen misverstand kan ontstaan over dat u een regiotaxiklant bent.

 

Bestel op tijd

Bestel uw rit tijdens deze dagen op tijd, met name naar de twee opstapplaatsen in het autoluwe gebied van de stad Utrecht. Op het laatste moment bestellen maakt het voor onze vervoerders lastig om de chauffeurs en auto’s goed aan te sturen en af te stemmen. Als u onverhoopt geen gebruik meer wilt maken van uw (terug)rit dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te laten weten aan de regiecentrale.

 

Vragen

Heeft u vragen over de mogelijkheden van Regiotaxi Utrecht in of rond het Tour de France gebied, neem dan contact op met de klantenservice van Regiotaxi Utrecht (088-0025444) of raadpleeg de website van Regiotaxi Utrecht, www.regiotaxiutrecht.nl.

Parkeergarage Steynlaan Zeist vernieuwd

(ingezonden door gem Zeist)

 

De parkeerapparatuur van parkeergarage Steynlaan (voorheen Remise) bij supermarkt Jumbo in Zeist is vernieuwd. Het is nu niet alleen mogelijk om bij de automaat met contant geld te betalen, maar ook met een pinpas of creditcard. Een ander nieuw element is de mogelijkheid om pas bij het wegrijden te betalen; bij de slagboom kunt u met een pinpas of creditcard afrekenen. Het invoeren van uw pincode is daarbij niet nodig.

 

Wethouder Roy Luca (Parkeren) is verheugd met de vernieuwing: “Steeds meer mensen willen met hun pinpas of creditcard betalen. In de parkeergarage Belcour in het centrum van Zeist bijvoorbeeld, rekent ongeveer 75% van de gebruikers al op die manier af. En doordat we het betalen bij het uitrijden mogelijk maken, hoeven mensen niet meer in de rij bij de automaat te staan. De nieuwe toepassingen zijn een mooie extra service voor gebruikers van deze parkeergarage!”

 

Blij met de vernieuwing

Patrick van Doorn, filiaalhouder van de Jumbo is ook blij met de vernieuwing: “We betalen als Jumbo ieder jaar een aanzienlijk bedrag aan de gemeente om de parkeergarage tot onze sluitingstijd open te houden. Het is dan niet prettig als onze klanten alleen met contant geld kunnen betalen. Veel klanten moesten hierdoor noodgedwongen geld bij onze kassa opnemen om de parkeergarage uit te kunnen rijden.” Er was ook veel onduidelijkheid over de kortingsactie van de Jumbo in deze parkeergarage. Van Doorn: “Veel klanten dachten na het doen van hun boodschappen gratis de parkeergarage uit te kunnen rijden, maar dat klopt niet. Klanten krijgen, als ze hun parkeerticket laten zien bij onze kassa, een korting van €1,25 op hun boodschappen als ze minimaal €25,- besteden. Het parkeerkaartje moet dus altijd betaald worden. We hebben in de parkeergarage de kortingsregeling duidelijker beschreven.”

 

Achteraf betalen

In parkeergarage Steynlaan betaalt u achteraf. Een uur parkeren kost €1,73, maar het bedrag wordt per dag nooit hoger dan €4,80. De garage is daarmee de goedkoopste parkeergarage in de gemeente Zeist. Kijk voor meer informatie over parkeren in de gemeente Zeist op www.zeist.nl/parkeren.