Cunerakerk krijgt eerste gevelteken

(ingezonden door prov Utrecht)
14 juli 2015
In de provincie Utrecht komen 100 geveltekens op erfgoedlocaties. Alle 42 monumenten vanuit het fonds Erfgoedparels vallen hieronder. Interessante gebouwen, waar mensen graag meer over willen weten. De Cunerakerk in Rhenen kreeg onlangs het eerste gevelteken in de provincie. Wie een mobiel voor het gevelplaatje houdt, krijgt meer te weten over de plek, de geschiedenis en wat er te doen is. Ook als de locatie op dat moment gesloten is.

KIJK IN DE KERK
Zo krijg je als je je mobiele telefoon voor het gevelteken van de Cunera toren houdt foto’s van de kerk te zien en het verhaal te lezen van de heilige Cunera van Rhenen. Dus ook als de kerk gesloten is en er geen rondleiding plaatsvindt, kun je een (digitale) blik in de kerk werpen.

MEERHIEROVER!
De provincie vindt niet alleen het behouden van erfgoed belangrijk, maar ook de bekendheid van dit erfgoed voor bewoners en toeristen. De provincie ondersteunt ondernemers, eigenaren en andere betrokkenen bij Utrechts erfgoed in het vertellen van de Utrechtse verhalen, het verbinden van locaties en het vergroten van publieksbereik. Een van de projecten, is het project Meerhierover.

De informatie die bij de geveltekens verschijnt staat ook op de website www.meerhierover.nl

Europees geld voor cultuur

(ingezonden door prov Utrecht)

De Europese subsidieaanvragen voor cultuureducatie en cultureel ondernemerschap van de Marnix Academie (PABO) samen met Landschap Erfgoed Utrecht en Kunst Centraal, zijn gehonoreerd. Het Europese cultuursubsidieprogramma Erasmus+ besloot onlangs hiertoe. Het toegezegde geld bedraagt ruim 700.000 euro. Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Cultuur en Europa: “ik ben blij dat we voor cultuureducatie en ‘cultureel ondernemen’ op Europagelden mogen rekenen. Door haar forse bijdrage erkent Europa de vooruitstrevende en ambitieuze aanpak van cultuureducatie en cultureel ondernemerschap in onze regio.”

De 300.000 euro ten behoeve van educatie wordt besteed aan digitale innovatie. Doel is om leraren op te leiden in het gebruik van interactieve, digitale tools in cultuur- en erfgoededucatie, in de klas, in musea en op andere erfgoedlocaties. Zo kunnen zij zelf projecten uitvoeren en leerlingen hierin scholen. De ruim 400.000 euro voor cultureel ondernemerschap is bedoeld om de ondernemersvaardigheden van culturele organisaties te versterken. De provincie Utrecht verleende een financiële bijdrage van 20.000 euro voor deze aanvragen en haalde daarmee het Europees geld op voor de uitvoering van haar doelstellingen. De aanvragen werden in samenwerking met een aantal Europese landen gedaan. De gelden komen ter beschikking van alle partners die de aanvraag mee hebben ingediend.

Kruispunt Vollenhoven (De Bilt-Zeist) krijgt fietstunnel

(ingezonden door prov Utrecht)
15 juli 2015
De provincie Utrecht gaat volgend jaar een fietstunnel aanleggen bij het kruispunt van de Utrechtseweg met de Amersfoortseweg (kruispunt Vollenhoven) in De Bilt. De nieuwe fietstunnel vervangt de bovengrondse fietsoversteek en zal onder de Amersfoortseweg door lopen. De nieuwe tunnel draagt bij aan de verbetering van het fietsnetwerk tussen Utrecht en Zeist en levert voor al het verkeer (auto’s, fietsers en openbaar vervoer) veel reistijdwinst op.

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof: “In dit gebied zijn veel fietsers in de spits op weg naar hun werk, school of opleiding. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor goede en veilige fietsroutes, waarbij fietsers en auto’s zo min mogelijk last van elkaar hebben.”

Op dit moment moeten op kruispunt Vollenhoven auto’s vaak wachten voor (veel) overstekende (brom)fietsers. Ook zijn er lange wachttijden voor fietsers. De provincie heeft besloten om de doorstroming en de veiligheid op dit kruispunt te verbeteren door het aanleggen van een fietstunnel onder de Amersfoortseweg.

De aanleg van de fietstunnel wordt gecombineerd met onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden aan dit kruispunt. Door deze werkzaamheden te combineren wordt de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk beperkt.

EFFECTEN TUNNEL
De nieuwe tunnel draagt bij aan de verbetering van het fietsnetwerk tussen Utrecht en Zeist en levert voor al het verkeer (auto’s, fietsers en openbaar vervoer) veel reistijdwinst op. Daarnaast zorgt de nieuwe fietstunnel voor:

een verkeerveiligere situatie voor zowel auto’s als (brom)fietsers;
een comfortabele en snelle fietsverbinding tussen Utrecht en Zeist;
kortere wachttijden voor fietsers door het opheffen van wachttijden bij verkeerslichten;
een snellere doorstroming van lijnbussen en auto’s.
OMGEVING
Meer informatie over de verschillende fietsverbindingen die in dit gebied door de provincie worden aangepakt staat op Verbetering fietsnetwerk Utrecht – Zeist

Saneringsplannen Acacialaan Doorn en Traaij Driebergen

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)
De bodem aan aan de Acacialaan in Doorn (nummer 7 e.o) en aan de Traaij in Driebergen (153 F e.o). wordt dit najaar gesaneerd. Aanleiding is de geconstateerde bodemvervuiling met vluchtige chloorkoolwaterstoffen (met name PER).
De grond op deze twee locaties wordt gesaneerd onder bevoegd gezag van de Provincie Utrecht. De stichting Bosatex stelt de saneringsplannen op en voert ze uit. De provincie moet de saneringsplannen goedkeuren. Dat doet zij met een beschikking tot instemming. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD), dit is de milieu uitvoeringsorganisatie van de provincie, bereidt deze beschikkingen voor. De RUD heeft op 8 juli 2015 de ontwerpbeschikking tot instemming met het saneringsplan Traaij 153 F e.o. in Driebergen ter inzage gelegd. De RUD verwacht op 27 juli 2015 de ontwerpbeschikking tot instemming met het saneringsplan Acacialaan 7 e.o. in Doorn ter inzage te leggen.
Driebergen
Het saneringsplan voor de Traaij in Driebergen ligt ter inzage van 8 juli t/m 12 augustus 2015. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden reacties op dit plan indienen bij de RUD Utrecht. De ontwerpbeschikking ligt met het saneringsplan ter inzage in het provinciehuis (Archimedeslaan 6 in Utrecht) en in de Gemeentewinkel in cultuurhuis Pléiade in Doorn. De beschikking zonder de bijlagen, is ook te raadplegen via de gemeentelijke website onder ‘Actueel, verontreiniging bodem Doorn en Driebergen’.
Doorn
Het saneringsplan voor Acacialaan in Doorn ligt ter inzage van 27 juli t/m 6 september 2015. Gedurende deze periode kunnen reacties op dit plan worden ingediend bij de RUD Utrecht.
De ontwerpbeschikking komt met het saneringsplan ter inzage te liggen in het provinciehuis (Archimedeslaan 6 in Utrecht) en in de Gemeentewinkel in cultuurhuis Pléiade in Doorn.
Informatieavonden
Om de ontwerpbeschikkingen toe te lichten organiseert de stichting Bosatex met de provincie/RUD in samenwerking met de gemeente informatiebijeenkomsten. Op dinsdagavond 21 juli 2015 is er in Nieuw Salem in Driebergen een informatieavond over het saneringsplan Driebergen. Op maandagavond 24 augustus 2015 kunnen belangstellenden in cultuurhuis Pléiade in Doorn terecht voor een informatieavond over het saneringsplan Doorn.
Het saneringsplan bevat informatie op grote lijnen. Informatie over bijvoorbeeld afsluiting van wegen en locaties van saneringsmiddelen komt in het uitvoeringsplan naar voren. Over het uitvoeringsplan wordt een tweede informatieavond georganiseerd, in september.

Nieuw recreatief startpunt op de Utrechtse Heuvelrug

(ingezonden door Gebiedscoöperatie O-gen)

 

Op donderdagmiddag 16 juli wordt bij Slot Zeist een nieuw Toeristisch Overstappunt (TOP) geopend: TOP Slot Zeist, een informatiezuil met informatie over fiets- en wandelroutes. De Utrechtse gedeputeerde Mariëtte Pennarts verricht samen met wethouder Sander Jansen van de gemeente Zeist en voorzitter Jan Wolleswinkel van Gebiedscoöperatie O-gen de opening.

 

Fietsen of wandelen over de Utrechtse Heuvelrug

Een TOP vormt een startpunt waar recreanten de auto kunnen parkeren, om van daaruit heerlijk te fietsen of te wandelen. TOP Slot Zeist is te herkennen aan een zuil met informatie en beschreven routes die recreanten langs de mooiste plekken over de Utrechtse Heuvelrug leiden. Bij de TOP kan men wat eten of drinken, om vervolgens te fietsen of te wandelen langs de Stichtse Lustwarande en Vliegbasis Soesterberg. De TOP is het resultaat van een samenwerking tussen de provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en de gemeente Zeist.

 

Toeristische Overstappunten in Utrecht-Oost

Met de opening van de TOP Slot Zeist wordt het netwerk van de TOP’s in het oostelijk deel van de provincie Utrecht verder uitgebreid tot vijf. De provincie Utrecht en Gebiedscoöperatie O-gen werken samen aan de uitbreiding van dit netwerk van TOP’s voor recreanten in de Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek.

 

Lancering ‘Minikiosken erfgoedlocaties’

Naast de opening van TOP Slot Zeist wordt ook het project ‘Minikiosken erfgoedlocaties’ gelanceerd. Dit project komt voort uit het programma Utrecht Verhaalt en is gericht op het verbinden en bekender maken van erfgoedlocaties bij toeristen. Op tientallen plekken in de provincie Utrecht komen de komende weken en maanden tablets te staan in publieksruimten met informatie over de erfgoedlocatie en toeristische informatie, onder andere over Hart van de Heuvelrug. Bij Slot Zeist wordt dit project officieel gelanceerd.

Jessica naar WorldSkills 2015

(ingezonden door Gem Utrechtse Heuvelrug)

Burgemeester Frits Naafs en wethouder Hans Nijhof feliciteren Jessica ten Voorden met haar kandidaatstelling voor WorldSkills 2015

Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug woont een nationaal kampioen, Jessica ten Voorden.
Zij maakt deel uit van Team Nederland. Het team dat Nederland gaat vertegenwoordigen tijdens ‘het WK voor beroepen’, WorldSkills 2015, dat van 11 t/m 16 augustus in Sao Paulo (Brazilië) wordt gehouden. De 35 Nederlandse kandidaten gaan de strijd aan tegen vakgenoten uit 73 landen.

Jessica ten Voorden (21) komt uit Doorn. Zij leert bij het gezondheidszorg college van ROC Midden Nederland. Jessica komt uit in de vakwedstrijd Health en Social Care. In verschillende rollenspellen worden praktijksituaties nagespeeld. Ze wordt beoordeeld of ze de juiste vragen stelt, de juiste handelingen uitvoert, de patiënt voldoende geruststelt en de situatie goed in weet te schatten.

Het Team Nederland is te volgen via www.worldskills-team.nl .

Stichting Skills Netherlands promoot het belang van vakmanschap en het beroepsonderwijs. Dat doet de stichting door het ontwikkelen en organiseren van diverse evenementen en vakwedstrijden. Skills Netherlands is door WorldSkills International en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen als enige officiële vertegenwoordiger van Nederland. Zij verzorgt de deelname van Team Nederland, zoals de voorbereiding, teambuilding, mental coaching en reis/verblijf. Tevens zorgt de stichting voor publiciteit over Team Nederland.

Inloopavond Herinrichting Hoofdstraat Driebergen

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)
Tussen 19.30 en 21.00 uur kunt u binnenlopen en kennis nemen van het definitief ontwerp Herinrichting Hoofdstraat. In de zaal worden op drie plekken informatiepunten ingericht waar u het definitief ontwerp kunt bekijken en medewerkers uw vragen kunnen beantwoorden.

Herinrichting Hoofdstraat in Driebergen-Rijsenburg
Locatie: Zalencentrum Nieuw Salem, de Lei 86
Startdatum van het evenement 13-07-2015
Starttijd: 19:30

Nieuwe toekomst marinierskazerne Doorn

(ingezonden door prov Utrecht)
Het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en provincie Utrecht gaan samen zoeken naar nieuwe bestemmingen voor de van Braam Houckgeest kazerne in Doorn die waarschijnlijk in 2020-2021 vrijkomt. In april 2012 besloot de minister van Defensie namelijk om de huidige marinierskazerne in Doorn en het logistiek centrum Maartensdijk te verplaatsen naar een nieuwe kazerne in Vlissingen.

Op vrijdag 10 juli tekenden directeur-generaal Uijlenbroek (Rijksvastgoedbedrijf), wethouder Boonzaaijer (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en gedeputeerde Van den Berg (provincie Utrecht) hiervoor een intentieovereenkomst.

Het terrein is 48 hectare groot, waarvan 23 hectare in het stedelijk gebied en 25 hectare bos. Gelegen aan de Stichtse Lustwarande en nabij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft het gebied een hoge landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit. De locatie ligt aan de rand van de bebouwde kom van Doorn. Op het terrein staan legeringsgebouwen, kantoren, werkplaatsen, sportvoorzieningen en barakken. De marinierskazerne in Doorn komt naar verwachting in 2020-2021 vrij, nadat de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen is opgeleverd.

NIEUWE BESTEMMING
De toekomst van de grote locatie is niet alleen voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug van belang. De drie partijen hebben verschillende taken in het gebied. De gemeente vindt het van belang dat een herbestemming wordt gekozen, die past bij de regionale uitstraling van het terrein. De provincie geeft kaders voor onder andere kantorenbeleid, cultuurhistorie en de ecologische hoofdstructuur die gedeeltelijk over het terrein loopt. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de verkoop van het terrein en wil samen met de andere overheden komen tot een nieuwe bestemming. De zoektocht naar nieuwe bestemmingen vindt plaats in nauwe samenspraak met alle belanghebbenden.Hoe en wanneer deze burgerparticipatie plaatsvindt wordt later in het jaar duidelijk. De verkenning duurt ongeveer anderhalf jaar.

 

Lees ook:

Jongerenraad: Doornse kazerne festivalterrein

Asfaltonderhoud tussen Langbroek en Cothen eerder van start

(ingezonden door prov Utrecht)

Vanwege een meevaller in de beschikbaarheid van de asfaltmachines, begint de provincie Utrecht een dag eerder met het asfaltonderhoud aan de N227 tussen Langbroek en Cothen. Dat betekent dat het werk ook een dag eerder klaar is, wat gunstig kan zijn voor vertrekkende vakantiegangers.

Aangepaste planning

Vanaf dinsdagavond 14 juli, 20:00 uur tot woensdagochtend 15 juli, 6:00 uur:
De N227 tussen de Langbroekerdijk (nabij de brandweer) en de rotonde Cothen is afgesloten voor doorgaand verkeer. In deze nacht wordt het asfalt gefreesd. Deze werkzaamheden kunnen geluidsoverlast met zich meebrengen.

Vanaf woensdagavond 15 juli, 20:00 uur tot zaterdagochtend 18 juli, 6:00 uur:
De N227 tussen de Langbroekerdijk (nabij de brandweer) en de rotonde Cothen is afgesloten voor doorgaand verkeer. In deze periode wordt de N227 voorzien van nieuwe fundering en nieuw asfalt. Vanaf zaterdagochtend 6:00 uur is de weg weer vrij.

Omleidingsroutes en bereikbaarheid
Tijdens de wegafsluiting kunnen aanwonenden en hulpdiensten gebruik maken van de parallelweg.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de aangegeven omleidingsroutes via Doorn en Cothen. Connexxion gaat met kleine bussen via de parallelweg rijden. Fietsverkeer kan gewoon doorgang vinden. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het (fiets)verkeer ter plaatse te begeleiden en te helpen bij het oversteken van de Langbroekerdijk en andere wegaansluitingen binnen de werkvakken.

Laatste werkzaamheden in de vakantie
In de vakantieperiode vinden de resterende wegwerkzaamheden plaats aan de N227. Het gaat daarbij om restwerk in Langbroek en om werkzaamheden aan de parallelwegen en fietspaden tussen Doorn en Cothen. Zodra er duidelijkheid is over de exacte planning van deze werkzaamheden, communiceert de provincie daarover.

Slag om de arm
Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als het lange tijd achter elkaar regent. Asfalteren is dan niet verstandig omdat de kwaliteit van het resultaat onvoldoende zal zijn.
Als de planning onverhoopt gaat schuiven, krijgt u daarvan bericht.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.

Zeist op zoek naar nieuwe contractant Slot

(ingezonden door gem Zeist)

 

Gisteravond heeft de raad unaniem ingestemd met het witboek voor de toekomstige exploitatie van Slot Zeist. In het witboek staan de bouwstenen voor het bestek. Na het zomerreces zal dit door de gemeente zijn uitgewerkt tot een programma van eisen, op basis waarvan ondernemers kunnen meedoen met de aanbesteding.

 

In de afgelopen maanden heeft het ‘SlotLab’, een groep van dertig inwoners en belanghebbenden, hard gewerkt aan de invulling van Het Slot. De ideeën passen binnen de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld aan het begin van het traject op 31 maart.

 

Co-creatie

De invulling van Slot Zeist is een gedeeld vraagstuk van samenleving en gemeente. Daarom heeft de raad besloten de hele samenleving te betrekken via een interactief traject. Op 18 juni besprak de raad de ideeën met de deelnemers aan het SlotLab en het college van burgemeester en wethouders. Hiermee was het interactieve traject een vernieuwende co-creatie tussen raad, college en samenleving.

Nu de raad heeft ingestemd met het witboek, kan het aanbestedingstraject starten.

 

Meer informatie, waaronder het vastgestelde witboek, is te vinden op www.zeist.nl/slotzeist.

Twizy’s beschikbaar voor gasten Amerongse berg

(ingezonden door Landal Greenparks)
Overberg, 8 juli 2015 – Landal Amerongse Berg biedt gasten deze zomer de mogelijkheid om er op uit te trekken in een Twizy, het volledig elektrische 2-persoons voertuigje van Renault. Daarmee ontdekken gasten niet alleen de ‘geheimen’ van de regio, maar maken zij tevens kennis met elektrisch rijden.

Op dinsdag 21 en 28 juli en dinsdag 4 augustus kunnen gasten van Landal Amerongse Berg de omgeving van het park verkennen met een elektrische Twizy. Op die dagen is het bedrijf Edrive4Fun aanwezig op het park om gasten wegwijs te maken.
 
“Er is een zestal Twizy’s beschikbaar voor verhuur aan onze gasten. Daarmee kunnen zij tochtjes maken van een half uur tot anderhalf uur. We hebben daarvoor enkele leuke routes ontwikkeld, die met de kaart of via GPS kunnen worden gevolgd,” aldus Catootje Westermann, general manager van Landal Amerongse Berg. “Bij Landal zeggen we ‘ontdek wat groen kan doen’; dat krijgt nu een leuke dubbele betekenis door het elektrisch rijden!”

Als de rijervaringen van gasten positief zijn, wordt overwogen om de Twizy’s op te nemen in het activiteitenprogramma van het park. Edrive4fun exploiteert het eerste Twizy station in Nederland, op 150 meter afstand vanaf het NS-station in Gouda. Hier worden de Twizy’s opgeladen met (zonne)stroom van eigen zonnepanelen. Deze zonnepanelen leveren 4000 kWh stroom, elk jaar goed voor bijna 35.000 schone Twizy kilometers.
 
Wie verzekerd wil zijn van een Twizy-tochtje, kan reserveren via amerongseberg@landal.com of tel. 0318-509070.

Burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht in provincie Utrecht’ gestart

(ingezonden door stopdehobbyjachtutrecht)

Doorn, 7 juli 2015 – Burgers uit de provincie Utrecht vinden het onacceptabel dat er zonder objectieve noodzaak en puur voor het plezier van jagers dieren worden doodgeschoten. Nu de overheid via de nieuwe Wet Natuurbescherming de provincies verantwoordelijk maakt voor de jacht, is dit aanleiding voor een groep bezorgde burgers uit Utrecht om een burgerinitiatief te starten met als doel een einde te maken aan de zinloze hobbyjacht in de provincie.

De initiatiefnemers van het burgerinitiatief verzoeken de provincie de jacht op de zogenaamde “vrij bejaagbare diersoorten”, voor zover die binnen de bevoegdheden van de provincie valt, volledig stop te zetten en haar invloed aan te wenden om bejaagbare en niet-bejaagbare diersoorten gelijkwaardige bescherming te bieden.

Jaarlijks worden er in Nederland ruim 1 miljoen dieren doodgeschoten voor de lol van een kleine groep hobbyjagers terwijl uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders tegen de hobbyjacht is. Door de nieuwe Wet Natuurbescherming zullen provincies besluiten moeten gaan nemen over het al dan niet toestaan van de hobbyjacht. De nieuwe wet gaat uit van een faunabeheerplan. Ondanks dat plan blijven de vijf wildsoorten (konijn, haas, fazant, houtduif en wilde eend) vrij bejaagbaar, er hoeft nog steeds niet te worden aangetoond dat er sprake is van schade en of die schade niet anders dan met het geweer bestreden zou kunnen worden. De jagers zullen achteraf aangeven hoeveel zij van elke wildsoort hebben geschoten. In de praktijk zal er dus niks veranderen en zullen de vijf wildsoorten nog steeds vogelvrij zijn.

Jagers hebben een groot bedrag ingezameld binnen hun achterban voor een campagne om de hobbyjacht veilig te stellen, het burgerinitiatief beoogt een einde te maken aan alle vormen van jacht zonder objectief vastgestelde noodzaak.

Er wordt nu al gestart met het verzamelen van ondersteuningsverklaringen voor het burgerinitiatief, zodat er, zodra de nieuwe wetgeving van kracht is, binnen de provincie een fundamentele discussie gevoerd zal worden over een duidelijke beleidskeuze waarin jacht-louter-voor-het-plezier-van-de-jager niet wordt toegestaan.

Via de website www.stopdehobbyjachtutrecht.nl is het burgerinitiatief te vinden. Eenzelfde burgerinitiatief is al, of wordt nog, in een aantal andere provincies gestart.

Klompenpadbrug

Downlaod hier de route

Dit is workinprogress, te weten een link tussen het fameuze Aderwinkelpad en het nieuwe Stoetwegenpad, twee Klompenladen van het LEU, grotendeels ontworpen door Driebergenaar Leen Doeve. Bovenstaande route is slechts met de muis getekend.Bij Hillridgehikes vindt je ook de zuidlink, die is wel gelopen en geboekstaafd met de GPS, en voorzien van observaties. Beeld volgt later, nl work in progress.

3,5 miljoen voor 14 monumenten

(ingezonden door prov Utrecht)
2 juli 2015
Op woensdag 1 juli heeft gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht de subsidies van het fonds erfgoedparels uitgereikt. De feestelijke ceremonie vond plaats in de Cunerakerk in Rhenen. De Cuneratoren is één van de restauratieprojecten.

PUBLIEKE TOEGANKELIJKHEID
Dit jaar zijn subsidies toegekend voor de restauratie van 14 rijksmonumenten. Het gaat bij elkaar om ruim 3,5 miljoen euro. Bij het verlenen van subsidies uit het fonds erfgoedparels hanteert de provincie een aantal criteria, waarvan de belangrijkste zijn: de publieke toegankelijkheid, het economische perspectief en co-financiering van de eigenaar.

BELEVING
De provincie Utrecht is al een aantal jaren benoemd tot Topregio: regio van kennis en cultuur, waar het heel aantrekkelijk is om te wonen en te werken. Bedrijven en inwoners vestigen zich graag in Utrecht. De provincie wil deze toppositie behouden en niet in de laatste plaats is cultureel erfgoed hierbij van groot belang. Want mensen van binnen en buiten de provincie, beleven graag het historisch erfgoed dat Utrecht te bieden heeft. Het Fonds Erfgoedparelsdraagt bij aan de restauratie van monumenten zoals historische buitenplaatsen, kerken en industrieel erfgoed.

ERFGOEDMONITOR
De provincie beoordeelt de restauratiebehoefte van 2500 objecten jaarlijks door middel van een Erfgoedmonitor. Deze monitor brengt de restauratie-achterstanden in kaart. Uit deze lijst worden erfgoedeigenaren benadert met als doel gezamenlijk de restauratieachterstand in te lopen.

TOEGEKENDE SUBSIDIES
1. Walkartpark in Zeist, herstel park.
2. Sint Augustinuskerk In Utrecht, restauratie aan dak, fundering, interieur en orgel.
3. Broekhuizen in Leersum, restauraties hoofdhuis, koetshuis, oranjerie en boerderij.
4. Belgenmonument in Amersfoort, restauratie van het monument en het groen.
5. Zuylestein in Leersum, de historische moestuin wordt hersteld, inclusief de padenstructuur en de kweekbakken.
6. Kasteel De Haar in Utrecht, de restauratie van de Grote Cour en Menagerie.
7. Sint Petrus Bandenkerk in Driebergen, de restauratie van de toren.
8. Remmerstein in Rhenen, herstel van Tersteeg tuin.
9. Rijnoord in Woerden, restauratie tuin en het unieke tuinbeeld.
10. Beukenrode in Doorn restauratie van het Jachthuis en het groen in de directe omgeving ervan.
11. Valkenheining in Baambrugge, restauratie van de theekoepel en het dak van de oranjerie.
12. De Boom in Leusden, restauratie van wagenschuur, oranjerie en moestuin.
13. Eyckenstein in Maartensdijk, restauratie van de twee historische kassen in de moestuin.
14. Cuneratoren in Rhenen, restauratie van de bovenste twee geledingen van de toren.

ERFGOEDPARELS OP DE KAART:
Digitale kaart Erfgoedparels