Voor de stilte, film in Parklaankerk, Driebergen

(ingezonden door Marjolein Laban)
In het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2015 presenteert het Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad & Zuidoost-Utrecht in samenwerking met Stichting Zuyderzigt de film ‘Voor de stilte’. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd!
‘Voor de stilte’ toont het leven van stervende mensen in het hospice. Ieder handelt met zijn eigen angsten en zicht op de naderende dood. Gedurende de laatste maanden blijkt dat het leven hen meer te bieden heeft dan zij zelf hadden verwacht.
Na afloop is er mogelijkheid om vragen te stellen aan filmmaker Richard Dols en de coördinator van Hospice Heuvelrug.

Graag van te voren reserveren via: m.laban@netwerkpalliatievezorgutrecht.nl.
Wij vragen u een bijdrage van 4 euro, aan de deur te betalen.
1 oktober 2015, Filmhuis Parklaan, Parklaan 7 in Driebergen.

Duurzame woners delen ervaringen

(ingezonden door gem Zeist)

Mensen met een duurzaam huis hebben een schat aan informatie. Door de ervaring die zij hebben opgedaan bij het verduurzamen van hun woning kunnen zij veel mensen op weg helpen. Ruim 430 huiseigenaren in Nederland delen graag deze ervaringen en kennis via de website www.duurzamehuizenroute.nl. Als huiseigenaren het leuk vinden, kunnen zij hun huis ook openstellen tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route op 7 en 14 november. Ook in de gemeente Zeist stellen huiseigenaren hun woning open. Huiseigenaren bieden bezoekers zo een unieke kans om duurzaam wonen te ervaren en inspiratie op te doen om zelf stappen te nemen. Huiseigenaren kunnen zich aanmelden via www.duurzamehuizenroute.nl/zeist.

Veel mensen willen aan de slag met het energiezuinig maken van hun woning, maar weten niet waar ze moeten beginnen. Een verhaal van iemand uit de buurt levert nuttige informatie op over verbruik, comfort en allerlei praktische zaken.

Eén van de deelnemers, Eveline Botter vertelt: ‘’Het is leuk om mensen bij je thuis de mogelijkheden te laten zien. Dat maakt het heel praktisch. Zo kun je een bezoeker op weg helpen. En een goed voorbeeld doet goed volgen.’’

 

Ook meedoen?

Er zijn huiseigenaren die al veel stappen hebben genomen en veel energie besparen. Er zijn ook huiseigenaren die net begonnen zijn met bijvoorbeeld isolatie en plannen hebben om verder te gaan. Of het nu gaat om spouwmuurisolatie, HR++ glas, zonnepanelen, balansventilatie of een volledig energieneutraal huis, alle opgedane kennis en ervaringen zijn waardevol. Huiseigenaren die hun huis openstellen kunnen een leuk weekendje weg winnen in een ecologische bosvilla van vakantiepark Herperduin. Aanmelden kan op www.duurzamehuizenroute.nl/zeist.

 

365 dagen Duurzame Huizen Route

Naast de openstelling op zaterdag 7 en 14 november is er ook de digitale huizenroute. Via de website www.duurzamehuizenroute.nl is het mogelijk om vragen te stellen aan huiseigenaren waardoor de kennis en ervaringen het hele jaar door beschikbaar zijn. Voor huiseigenaren die graag hun kennis delen maar 7 en 14 november niet in de gelegenheid zijn hun huis open te stellen, is het op deze manier toch mogelijk om anderen te inspireren.

 

Organisatie

De Duurzame Huizen Route wordt jaarlijks georganiseerd door initiatiefnemer Majada Projectmanagement en mede mogelijk gemaakt door een groot aantal Nederlandse gemeenten, waaronder een aantal gemeenten en een aantal regionale Rabobanken

CDA-vragen nav vechtpartijen Overberg

(ingezonden door griffie Heuvelrug)

 

Eerder vandaag is gemeld dat de fractie van het CDA gebruik gaat maken van het vragenuur in verband met vechtpartijen en ongeregeldheden in het AZC Overberg.

Onderstaand de vragen van het CDA

In de nacht van 24 op 25 september jl. en zaterdagavond 26 september daaropvolgend hebben zich vechtpartijen en ongeregeldheden voorgedaan in het AZC Overberg, zoals een groot deel van Overberg heeft kunnen vernemen door het rondvliegen van een politiehelikopter. Velen in Overberg hebben dat gemerkt, evenals het rondrijden en het aanwezig zijn vele politieauto’s. In het dorp gaan daar de dag na deze vechtpartijen wat (vreemde) verhalen over. Daarom hebben wij de volgende vragen:

– Kan het college de raad inzicht verschaffen over de juiste toedracht en het verloop van deze ongeregeldheden?

– Hoe denkt het college de inwoners van Overberg hierover in te lichten, zodat geen verkeerde signalen en verkeerde gedachten hieromtrent de ronde gaan doen?

– Kan het college aangeven hoe herhaling van deze vechtpartijen voorkomen gaan.

– Welke maatregelen heeft het COA heeft genomen, of zal het COA nemen om adequaat te kunnen reageren bij onverhoopte nieuwe onregelmatigheden?

– Is bij de twee voorgaande vragen een rol voor de gemeente weggelegd?

– Zaterdag 26 september hebben zich opnieuw ongeregeldheden voorgedaan in het AZC Overberg. Wat was hiervan de juiste toedracht?

– Worden de inwoners van Overberg (niet alleen de Dwarsweg en de Eindseweg, want het leeft breder) nog nader geïnformeerd?     

– Welke maatregelen neemt het COA om herhalingen te voorkomen?

– Wordt door het COA onderzocht of dit echt incidenten waren, of dat er structurele oorzaken zijn aan te wijzen?

– Hoe is de sfeer momenteel in het AZC Overberg?

– Hoe is het met de veiligheid gesteld van de vele vrijwilligers die in het AZC Overberg werken?

– Is het mogelijk om de directe omwonenden sneller te informeren over de juiste toedracht van een incident?

Paddenstoelenexcursie op Laag Moersbergen

(ingezonden door IVN)

Doorn – IVN afdeling Heuvelrug en KrommeRijn houdt een paddenstoelenexcursie op landgoed Laag Moersbergen. In de herfst laat de natuur zich van haar mooiste kant zien. De bomen tonen hun prachtige herfsttinten, maar dit palet wordt ruimschoots overtroffen door de paddenstoelen – gele trilzwammen, lila schijnridders, blauwe kaaszwammen, rood met witte stippen… Niet voor niets werden paddenstoelen met hun snelle groeiwijze, grillige vormen en felle kleuren vroeger geassocieerd met tovenarij! Vindt u paddenstoelen ook zo intrigerend maar reikt uw soortenkennis niet verder dan de champignons in het koelvak? Dan is de publieke paddenstoelenwandeling op Laag Moersbergen zeker iets voor u! Overigens bent u met meer ervaring ook van harte welkom natuurlijk. Omdat er in dit gebied verschillende soorten ondergrond (loofbos, naaldbos en heide) dicht bij elkaar liggen is er een grote verscheidenheid aan paddenstoelen te vinden. Gewapend met een spiegeltje en een loep zullen we deze prachtige organismen (of eigenlijk de vruchtlichamen) gaan ontdekken. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is ook zeer geschikt voor nieuwsgierige (en enigszins geduldige) kinderen. Deelname is gratis.

Datum: Zondag 11 oktober om 14:00 Start: Palmstad, kruising Leeuwenburgerlaan en Palmweg, 3941 BM te Doorn Informatie: Adrie Vermeulen, telefoon 0343-491458 of kijk op www.ivn.nl/afdeling/heuvelrug-en-kromme-rijn

VVD-vragen nav vechtpartij in AZC-Overberg

(ingezonden door VVD-Heuvelrug)

 

Geacht college,

In de nacht van 24 op 25 september is er een massale vechtpartij geweest in het AZC Overberg. Midden in de nacht moesten er 15 politiewagens en zelfs een politiehelikopter aan te pas komen om de rust te herstellen.

Nu kennen we Overberg als een dorp van betrokken inwoners; tientallen doen vrijwilligerswerk in het AZC. We horen ook dat er prettige ervaringen zijn met de asielzoekers. Dit incident was echter wel een zeer beangstigende ervaring voor de inwoners en zeker de direct omwonenden van het AZC. Midden in de nacht een helikopter boven het dorp en de vele politiewagens met zwaailichten gaven een gevoel van onveiligheid. Dit blijkt onder andere uit een brief die het bestuur van het Overbergs Belang de volgende ochtend heeft verstuurd.

Waarschijnlijk was het ook voor vele, vaak getraumatiseerde bewoners van het AZC een angstige ervaring. Naar wij hebben begrepen zijn er gewonden gevallen en is er veel schade ontstaan.

Wij hebben de volgende vragen:

 1. Klopt het dat er vaker vechtpartijen in het AZC Overberg zijn waar de politie voor moet komen, zo ja hoe vaak is dit geweest sinds de opening van het AZC?

 2. Klopt het dat er tijdens het incident geen enkele communicatie met de omwonenden heeft plaatsgevonden? Bent u het met ons eens dat ook tijdens zo’n incident direct omwonenden geïnformeerd moeten worden, om de onveiligheidsgevoelens te beperken?

 3. Het AZC is bedoeld voor de eerste opvang van circa drie maanden van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) om tot rust te komen. Ons is bij de aankondiging van dit AZC verteld dat het de ervaring is dat daarna pas de trauma’s zich openbaren. Na die drie eerste maanden opvang zouden de AMV’s overgeplaatst worden naar andere AZC’s. Klopt het dat er nu AMV’s zijn die veel langer in het AZC Overberg zitten dan deze drie maanden?

 4. Als dit klopt

  1. is dit dan met de gemeente overeengekomen?

  2. en zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat men kan omgaan met de zich openbarende trauma’s?

 5. We hebben begrepen dat er voor de zomer in de omgeving van het AZC veel overlast was van minderjarige jongeren die tot midden in de nacht rond liepen, geluidsoverlast veroorzaakten en in het bos zaten te blowen en alcohol te drinken. Door tussenkomst van de Burgemeester heeft het COA uiteindelijk ermee ingestemd dat vanaf 23.00 de minderjarigen niet meer buiten het AZC mochten komen. Wij hebben begrepen dat er nu nog steeds minderjarigen na 23.00 buiten het AZC rondlopen.

  1. Weet u daarvan?

  2. en wat doet u daaraan?

 6. Deze minderjarigen zijn naar wij aannemen gewoon leerplichtig. Wij hebben gehoord dat er een hoog school verzuim is tot wel 75%.

  1. Is de gemeente niet verantwoordelijk om dit schoolverzuim te bestrijden?

  2. en zo ja wat doet u daaraan?

 7. Wij hebben vernomen dat de vrijwilligers en de reizigers van de buurtbus zich soms onveilig voelen door het gedrag van de asielzoekers: het is lastig om hen te laten betalen, ze komen in grotere groepen de bus in die maximaal acht personen mag vervoeren, men laat luide muziek horen.

  1. Bent u hiervan op de hoogte?

  2. en zo ja welke actie onderneemt u om ervoor te zorgen dat het veiligheidsgevoel ook in de buurtbus wordt gewaarborgd?

 8. Wij hebben van omwonenden vernomen dat het COA van mening is dat men niet verantwoordelijk is voor wat deze minderjarigen buiten de muren van het AZC doen

  1. klopt dat?

  2. En zo ja, is dat wel juist? Als mijn kinderen op scouting of school kamp zijn dan is de leiding wel degelijk verantwoordelijk wat ze uitspoken buiten het kampterrein.

 9. Mocht het COA inderdaad niet verantwoordelijk zijn

  1. wie is er dan wel verantwoordelijk voor het gedrag van de minderjarigen buiten het AZC? De Gemeente? Of de aangestelde voogden?

  2. Heeft de gemeente die voogden al eens aangesproken op het wangedrag van hun pupillen? Kortom, is dat wel duidelijk geregeld?

  3. Zo niet, kunt u dan toezeggen urgent ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken gaan doen waar ze voor verantwoordelijk zijn: zorgen dat deze minderjarigen de juiste hulp en begeleiding krijgen waardoor ze zich gedragen zoals dat hoort?

 

De VVD-fractie verzoekt het college vriendelijk beantwoording van deze vragen tijdens de raadsvergadering van 1 oktober bij het agendapunt vragenuur,

Rob Jorg

Dalto verliest, maar met perspectief: 23-18 (12-6).

(ingezonden door Desiree Brouwer)

 

DRIEBERGEN – Dalto verloor, niet onverwacht, van het nog ongeslagen TOP/Quoratio, maar op basis van een goede tweede helft kan met vertrouwen worden uitgekeken naar de wedstrijd van volgende week tegen OVVO/De Kroon. Hopelijk kan Dalto dan ook weer beschikken over de geblesseerde Maarten Groot Hulze en Kaylee Alblas. René Siedsma startte en kon nu alweer driekwart van de wedstrijd spelen.

De eerste helft was nog geen minuut oud of er stond al 2-0 voor TOP op het scorebord. Dat beloofde niet veel goeds. Bij 3-0 scoorde Gilbert Punt de 1-3. Binnen de lijnen stonden de twee Brouwers, Anouk Wezendonk-Brouwer en Barbara Brouwer, vorig jaar nog spelend voor Dalto, tegenover elkaar. Dalto had in het eerste kwart van de wedstrijd weinig tot niets in te brengen tegen een sterk TOP dat heel dynamisch speelde en over meerdere schijven scoorde.

Bij Dalto lukte er weinig, te vaak was de bal na één aanval en soms geen aanval weer onderschept en de kansen die er waren werden gemist. Toch lukte het TOP, dat bij vlagen te nonchalant met de kansen omging, niet om heel veel afstand te nemen en een voorsprong van zeven doelpunten was de grootste.

Omdat de vele kansen die TOP had vooral in de tweede fase van de eerste helft niet in doelpunten werden omgezet kon Rudo Schulting met een fraai afstandsschot net voor rust de stand op een niet onoverbrugbare 12-6 zetten.

Na rust, met Jesse Visser op de plek van Paula Bos, verdween de eerste bal van Dalto over de zijlijn en de tweede helft leek een voortzetting van de eerste te worden, zeker toen TOP gelijk daarna via Brouwer de 13-6 scoorde. Vervolgens kwam Dalto toch wat beter in de wedstrijd, er waren langere aanvallen, meer rust in het spel en belangrijker, het schot was veel zuiverder en zo kon Dalto aan de hand van Rudo Schulting (4x) en Gilbert Punt (4x) en goed steunend werk van de dames langzaam dichterbij kruipen en de achterstand tot vier punten verkleinen.

Dalto speelde met veel inzet en de score bleef nu over en weer gaan. TOP gebruikte de laatste tien minuten om volop te wisselen en bij Dalto had Mathijs den Ouden René Siedsma inmiddels vervangen.  Steeds als Dalto op een verschil van vier doelpunten kwam, scoorde TOP en zo kwam de overwinning geen moment in gevaar. De wedstrijd eindigde met een mooi blok van Mathijs den Ouden. Eindstand 23-18. Een nederlaag, maar wel één met perspectief op basis van de tweede helft en dat is goed voor het vertrouwen in de aanloop naar de wedstrijd tegen het nog puntloze OVVO.

Doelpunten: Rudo Schulting (5), Gilbert Punt (5), Rene Siedsma (2), Dico de Jager (2), Saskia Lieman (2), Marlies Dingemans en Anouk Wezendonk.

Zeist trots op gouden judoka Bianca van Laar

(ingezonden door gem Zeist)

 

Bianca van Laar, inwoonster van de gemeente Zeist, zette afgelopen zomer een meer dan bijzondere prestatie neer. Tijdens de Special Olympics in Los Angeles werkte Van Laar al haar tegenstanders binnen een minuut door een ippon (een wedstrijdpunt) tegen de grond en verzekerde zich daarmee van het judo goud. Reden genoeg voor wethouder Sport Sander Jansen om Bianca persoonlijk te feliciteren op het gemeentehuis.

 

Wethouder Sander Jansen: “Zeist is zeer trots op deze prestatie van Bianca van Laar. Zij heeft op een fantastische manier goud gewonnen. Zij zet de aangepaste sporten op een aansprekende manier op de kaart. Ik feliciteer haar dan ook graag persoonlijk en hoop dat zij een inspiratie is voor andere inwoners van de gemeente Zeist!”

Crisisnoodopvang vluchtelingen in sporthal Dijnselburg Zeist verlengd

(ingezonden door gem Zeist)

Crisisnoodopvang vluchtelingen in sporthal Dijnselburg Zeist verlengd tot vrijdag 2 oktober 24.00 uur

 

De urgentie rondom de opvang van vluchtelingen in de crisisnoodopvang blijft. Wekelijks komen er ongeveer 4.000 vluchtelingen Nederland binnen.

 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aan ons gevraagd of zij de sporthal Dijnselburg mogen blijven gebruiken als locatie voor de crisisnoodopvang. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag ingestemd met een verlenging van de crisisnoodopvang voor een week, dus tot vrijdag 2 oktober 24.00 uur. De vluchtelingen in Dijnselburg zijn hierover geïnformeerd. Op vrijdag 2 oktober bekijken wij opnieuw of het COA de opvanglocatie nog nodig heeft.

 

Wij zijn met het COA in overleg om te proberen helderheid te creëren in het perspectief dat we de vluchtelingen kunnen bieden om terug te kunnen keren naar Ter Apel. Daar moeten zij geregistreerd worden voor hun asielprocedure. Op dit moment is het COA daar nog niet toe in staat, we houden de komende dagen nauw contact over de ontwikkelingen.

De opvang verloopt goed, de sfeer in de sporthal is rustig.

 

De vaste gebruikers van de sporthal hebben alternatieve locaties gevonden. Met hen overleggen we over de actuele situatie.

 

Zie ook ons live blog: www.zeist.nl/vluchtelingen

Onrust Overberg niet door inperken en inschikken

De vechtpartij afgelopen nacht in Overberg heeft niks te maken met recente inperking van vrijheden of de plaatsing van een extra twintig bedden in het AZC, zegt gemeente Heuvelrug. (599 woorden)

“Onrust Overberg niet door inperken en inschikken” verder lezen

Misschien moeten we wel met ISIS onderhandelen

Nu mensen met hun voeten stemmen willen geschrokken Westerse leiders meer bommen gooien in Syrie en Irak. Op ISIS. Tijd dus om toch die het voorjaar gemaakte notities eens uit te werken. Notities waarin UN-gezant Sigrid Kaag de toekomst schetst:  Grenzen vervagen en misschien moeten we wel met ISIS onderhandelen.

“Misschien moeten we wel met ISIS onderhandelen” verder lezen

Eerlijk genieten bij de Duurzame Markt op Belcour en Allegrotuin

(ingezonden door gem Zeist)

 

Genieten van eerlijke producten? Van groenten en fruit uit de streek? Of mooie handgemaakte meubels en accessoires bekijken? Dat kan op zaterdag 10 oktober van 11 tot 16 uur op de Duurzame Markt. Deze wordt opnieuw gehouden op het Belcour en in de naastgelegen Allegrotuin. Op de markt vind je ook hapjes en sapjes en allerlei mooie ambachtelijke en creatieve producten uit Zeist en de regio. Dit jaar: met een Facebook winactie!

 

Terras bij lekker herfstweer

Ondernemers uit Zeist en omstreken laten u proeven en genieten van een streekbiertje of biologische lekkernijen. Er is een terras waar je even kan bijkomen onder het genot van een eerlijk kopje koffie of thee met een stuk taart, gemaakt door mensen met passie voor hun vak, die u van alles kunnen vertellen over de herkomst en productie van hun waren.

 

Ook kun je snuffelen tussen unieke gepimpte vintage meubels, oude sieraden laten repareren of een echt spinnewiel in werking zien. Wat dacht je van een sportieve fiets met aandacht voor duurzaamheid en een opvallend design? Daarnaast staan er organisaties waar je informatie kunt krijgen over autodelen, energiebesparing en het inkopen van groene stroom samen met anderen.

 

Facebook winactie
Wilt u op de hoogte gehouden worden over deelnemers, acties enz. van de Duurzame Markt? Kijk dan op www.zeist.nl/duurzamemarkt of op www.facebook.com/gemeentezeist (kijk bij geplande evenementen). Upload uw leukste selfie tijdens de duurzame markt op deze evenementenpagina en maak kans op een cadeaupakket.

 

De Duurzame Markt wordt georganiseerd door Gemeente Zeist en Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) samen met lokale en regionale ondernemers en vrijwilligers.

Achterstand bij inning eigen bijdragen jeugdhulp en Wmo begeleiding

(ingezonden door gem Zeist)

 

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) heeft achterstand bij de inning van de ouderbijdrage rond jeugdhulp, en de inning van de eigen bijdragen bij Wmo begeleiding en kortdurend verblijf. Ongeveer de helft van de cliënten moet er daarom rekening houden met dat ze ergens in de komende maanden alsnog een rekening van CAK krijgen.

 

Via die rekening wordt de cliënten gevraagd alsnog de eigen bijdragen of ouderbijdrage te betalen over zorg die in 2015 is geleverd. Deze bijdrage kan variëren van enkele tientallen tot enkele honderden euro’s. Het CAK int de eigen bijdragen en ouderbijdragen namens de gemeenten. Het CAK biedt de mogelijkheid voor een betalingsregeling: cliënten kunnen de factuur dan gespreid betalen.

De oorzaken van de huidige achterstand liggen buiten het CAK.

 

Jeugdhulp

De gemeente heeft over deze achterstanden rond 21 september een brief gestuurd aan ouders van jeugdhulpcliënten die tussen 1 januari en 1 juli 2015 zijn gestart met een jeugdzorgtraject. Van cliënten die eerder dan 1 januari 2015 zijn gestart met een jeugdhulptraject, heeft de gemeente helaas niet de relevante gegevens. De gemeente kan hen daardoor geen brief sturen. En bij cliënten die vanaf 1 juli 2015 zijn gestart, loopt de inning van de ouderbijdrage op schema.

 

Wmo begeleiding

Aan zorgleveranciers die begeleiding en kortdurend verblijf bieden aan Zeister cliënten, heeft de gemeente gevraagd of zij deze cliënten willen informeren over de achterstanden bij het CAK. De gemeente beschikt niet over de relevante gegevens om de juiste cliënten een brief te sturen.

College legt sluitende meerjarenbegroting 2016-2019 aan gemeenteraad voor

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

In 2016, het jaar waarin onze gemeente 10 jaar bestaat, bouwen wij verder aan een goede balans tussen een gezonde financiële huishouding en het in stand houden van de voorzieningen. Daarvoor zijn duidelijke keuzes nodig. In de meerjarenbegroting 2016-2019 zijn die keuzes zichtbaar. In de nieuwe begroting is de balans gevonden tussen gezond financieel beleid en ruimte voor nieuw beleid. Hiermee kunnen de wensen uit het raadsprogramma worden uitgevoerd. De begroting borduurt voort op de kaderbrief van begin 2015 en heeft de ideeën uit de crowdsourcing van vorig jaar ook in dit proces weer meegenomen.

Wensen
In het raadsprogramma 2014-2018 staan diverse wensen voor deze raadsperiode. Ook is een aantal amendementen aangenomen die van invloed zijn op de begroting. De begroting die voorligt, biedt ruimte voor de gewenste ontwikkelingen om bijvoorbeeld het minimabeleid te verruimen, het milieu-uitvoeringsprogramma te actualiseren, een economisch plan ontwikkelen en het welstandsbeleid te evalueren. En in deze begroting wordt geen inflatiecorrectie op de gemeentelijke belastingen meegenomen vanaf 2017, waardoor de tarieven in principe niet stijgen. Om de ruimte op een goede manier in te vullen moet nog wel gekeken worden naar de fasering van deze onderwerpen. Niet alles kan tegelijk.

Realistisch
Deze begroting biedt zekerheid en ruimte, maar geeft wethouder financiën Jan Willem van Dongen aan: “We moeten ook realistische kijken naar de risico’s en onzekerheden. Het belangrijkste risico dat nog voor de deur staat, zijn de tekorten in de jeugdzorg. Hierover is een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris Van Rijn waarin we samen met andere gemeenten oproepen de lasten voor de jeugdzorg eerlijker te verdelen. Inmiddels is via de septembercirculaire bekend geworden dat de gemeente voor 2015 gecompenseerd wordt voor de tekorten. Daar zijn we heel blij mee. Voor 2016 en verder is op dit moment nog geen uitsluitsel te geven”.

Belangrijk voor een gezonde financiële organisatie is dat je tegenvallers kunt opvangen. Om dat goed te kunnen is het nodig dat het weerstandsvermogen op peil is. Het resultaat van het effectueren van de bezuinigingsplannen uit de begroting van afgelopen jaar heeft hier een goede bijdrage aan geleverd.

Proces
De begroting is vanaf dit moment beschikbaar op www.heuvelrug.nl.. Dat geeft zowel de raadsleden als inwoners de mogelijkheid om de begroting te bestuderen. Inwoners krijgen de gelegenheid mee te praten over de begroting op maandag 26 oktober. Op donderdag 29 oktober bespreekt de gemeenteraad in een oordeelsvormende vergadering over het voorstel. Hierin wordt de input uit de bewonersbijeenkomst meegenomen. De besluitvormende behandeling van de begroting in de raad is gepland op maandag 9 en donderdag 12 november.

Toekomst
Dit college staat voor een gemeente in balans, voor een samenleving die in staat is te groeien en te ontplooien, vanuit een robuuste financiële positie. “We zijn goed op weg!”

 

Repub: Nederlandse moslims vieren offerfeest

Met zonsondergang begon vanavond  عيد الاضحى of Eid al Adha, ook wel: offerfeest. Het belangrijkste islamitische feest, qua status vergelijkbaar met het christelijke Paasfeest. Voor de gelegenheid daarom een repub van een stuk dat Hillridge schreef voor het toenmalige Utrechts Nieuwsblad, al zeventien jaar geleden.

“Repub: Nederlandse moslims vieren offerfeest” verder lezen

Verkoop Driebergs gemeentekantoor op stapel

Wethouder Boonzaaijer wil binnen twee maanden weten of de Edese projectontwikkelaar Grootheest het voormalige Driebergse gemeentekantoor nu wel of niet wil kopen, slopen en er een appartementencomplex op bouwen. Volgens de huidige gebruiker -de Eurowinkel-  is verkoop in meerdere opzichten onverstandig. (623 woorden)

“Verkoop Driebergs gemeentekantoor op stapel” verder lezen