‘Onhoudbare situatie’ bij regionale jeugdzorg

De tekorten van de regionale jeugdzorg Zuidoost-Utrecht zijn binnen een half jaar opgelopen tot €6,2 miljoen. Wethouders spreken van een onhoudbare situatie. ‘Dat zal ten koste gaan van het kind en de kwaliteit van de zorg, ‘ schrijven ze in een nieuwe brandbrief aan staatssecretaris Van Rijn.

“‘Onhoudbare situatie’ bij regionale jeugdzorg” verder lezen

Heuvelrug oneens over extra asielzoekers

Volgens de Heuvelrugse burgemeester Naafs is het draagvlak voor de opvang van asielzoekers te broos om de capaciteit op de Heuvelrug verder uit te breiden. Toch wil kerkenkoepel PKN nog honderd asielzoekers extra huisvesten in het leegstaande vakantieparkje Roosevelthuis. De lokale politiek intussen reageert juist voorzichtig enthousiast.

“Heuvelrug oneens over extra asielzoekers” verder lezen

Galloway op je bord

Persbericht (ingezonden door Utrechts Landschap)
Speciale herfstactie
Utrechts Landschap start verkoop
Vlees van Het landschap

Utrechts Landschap houdt dit najaar een actie waarbij zij tegen een aantrekkelijk tarief biologische vleespakketten verkoopt van Gallowayrunderen die in haar eigen natuurgebieden grazen. Het vlees kan online besteld worden en tijdens drie zaterdagen in november worden opgehaald. De opbrengst komt ten goed aan de mooie natuur, waar de runderen een nuttige rol in spelen.

100% biologisch
Het vlees van de Gallowayrunderen is zo biologisch als maar kan en gegarandeerd medicijnvrij. Utrechts Landschap dient namelijk nooit medicatie toe. Het vlees is heerlijk: gemarmerd, dus met kleine vetadertjes erdoor. Die geven de bijzondere smaak aan het vlees van een Galloway, die in de vrije natuur een goed leven heeft gehad.

De Galloways geven de natuurgebieden van Utrechts Landschap een eigen dynamiek en dragen bij aan natuurontwikkeling. De kudde groeit ieder jaar en om een gezonde groep dieren te houden, die niet te groot is voor het gebied, moeten er af en toe dieren uit de kudde gehaald worden. Het vlees wordt verkocht. Utrechts Landschap doet dat dit jaar voor het eerst zelfs rechtstreeks aan de klant via een speciale herfstactie.

Verkoop
Er zijn verschillende vleespakketten te koop via www.utrechtslandschap.nl. Al het vlees wordt ingevroren in porties van 250- 300 gram geleverd. De afhaaldagen zijn zaterdag 7 november (Blauwe Kamer, Wageningen), 14 november (’t Winkeltje van Oostbroek, De Bilt), en 28 november (Koetshuis Stoutenburg, bij Leusden/Amersfoort).

Utrechts Landschap
Utrechts Landschap beschermt natuur en cultuur in provincie Utrecht. De stichting is in 1927 opgericht en viert in 2017 haar negentigjarig bestaan. Utrechts Landschap koopt natuurgebieden aan en beheert ze voor de eeuwigheid. Die prachtige natuurgebieden zijn stuk voor stuk vrij toegankelijk voor alle inwoners van onze provincie en lekker dicht bij huis. Daarnaast heeft de stichting belangrijk monumentaal erfgoed onder haar hoede, zoals landgoederen, 23 molens en Kasteel Loenersloot. Het beschermen van natuur en cultuur kost geld en is mede mogelijk dankzij 22.000 Beschermers; donateurs die het Utrechtse landschap een warm hart toedragen.
 

Wie beheert straks de sleutel van Slot Zeist?

(ingezonden door gem Zeist)

Selectie nieuwe huurder Slot Zeist gestart

 

De zoektocht is gestart naar de nieuwe partij die per 1 januari 2016 Slot Zeist gaat huren. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 september het programma van eisen en wensen vastgesteld. Op basis van dit zogeheten ‘bidbook’ nodigt het college geïnteresseerde marktpartijen van harte uit om de komende 60 dagen hun plannen voor het Slot in te dienen bij de gemeente.

 

In de afgelopen maanden heeft het ‘SlotLab’, een groep van dertig betrokkenen, hard gewerkt aan de invulling van Het Slot. De ideeën passen binnen de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld aan het begin van het traject op 31 maart. Het college heeft nu akkoord gegeven op het bidbook en de selectieprocedure, binnen de kaders van het Witboek ‘Toekomst Slot Zeist’. Ook gaat het college akkoord met het geven van invulling en uitvoering aan de beheersorganisatie van het Slot.

 

Selectieprocedure

In het bidbook wordt de selectieprocedure beschreven. Daarnaast bevat het informatie over het Slot, de gebruiksvoorwaarden, historische context, ontwikkelingen in de omgeving, toeristische informatie, vergunningen, gebruikskosten etc. Voor de geïnteresseerden organiseert de gemeente een kijkdag en vragenrondes. In november krijgen de geschikt gebleken kandidaten de gelegenheid hun plannen toe te lichten aan de hand van een pitch. Een jury beoordeelt de plannen op basis van de vragen uit het Formulier indienen plan dat partijen moeten beantwoorden. Na presentatie van het eindadvies aan het college, kan besluitvorming plaatsvinden en krijgt de nieuwe huurder eind december de sleutel van het Slot in handen.

 

Voorwaarden

De gemeente heeft een aantal drempels geformuleerd, waaraan partijen moeten voldoen willen ze kunnen meedingen. Zo moet het in te dienen plan voldoen aan de kaders uit het Witboek. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de kandidaten aantoonbaar betrouwbaar en integer zijn en dat zij instemmen met de aangeboden concept huurovereenkomst.

 

Co-creatie

De ideeën over een nieuwe, bruisende invulling van het Slot, zijn tot stand gekomen in een vernieuwende co-creatie tussen de samenleving, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Zeist. Het SlotLab heeft vastgesteld welke functies passend zijn bij het Slot, haar omgeving en de gemeente Zeist, vanuit de kaders: open en toegankelijk voor iedereen, cultureel, historisch-dynamisch, inspirerend, commercieel/zakelijk en duurzaam. Ook in de toekomst blijft de samenleving betrokken bij het gebruik van het Slot, in een adviserend en toetsend orgaan.

 

Het bidbook en het Formulier indienen plan, zijn te vinden op www.zeist.nl/slotzeist.

Start omstickeren restafvalkliko’s naar PMD kliko’s

Persbericht / Uitnodiging 1 september 2015
(ingezonden door gem Utr Heuvelrug)

Wethouder Jan Willem van Dongen verricht woensdag 2 september 14.30 uur ter hoogte van Bergweg 35 in Maarn de officiële eerste “omstickering” van de restafvalkliko naar PMD kliko – de kliko waar vanaf nu alle verpakkingen van plastic, metaal en de drinkpakken in kunnen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Achtergrondinformatie
94% van de huishoudens heeft ervoor gekozen een PMD kliko te gaan gebruiken. Daardoor kan het restafval dat nu verbrand wordt, sterk worden teruggedrongen. Verreweg de meeste inwoners hebben dan aan een kleine kliko voor restafval genoeg: nog geen 3% wil de grote kliko houden. 375 huishoudens (ruim 2%) kiezen er zelfs voor om hun kliko voor restafval helemaal de deur uit te doen, en dit afval voortaan naar een verzamelcontainer te brengen. De komende weken wordt hard gewerkt aan de uitgifte van kleine kliko’s voor restafval en het omstickeren van de PMD kliko’s.

Minder restafval
Bij een gemiddeld gezin was de kliko voor restafval in 2014 voor bijna 70% gevuld met plastic, blikjes en drinkpakken – allemaal materialen die gerecycled kunnen worden. De helft van het overige afval bestond uit afval dat ook gescheiden had kunnen worden, zoals: voedselresten, glas, textiel en papier. Het is onnodig, én duur, om deze grondstoffen met het restafval te verbranden. Dankzij de nieuwe PMD kliko hebben inwoners een prima mogelijkheid plastic, blik en drinkpakken te scheiden.

Vuistregel PMD: plat maken
Veel mensen verwachten zoveel PMD afval te hebben, dat hun kliko al vol zit voordat deze wordt geleegd. De gemeente adviseert daarom de inwoners het PMD afval zoveel mogelijk leeg en plat te maken voordat men het weggooit. Dat scheelt echt heel veel ruimte. Het is niet nodig de verpakkingen schoon te spoelen.

Onderzoek PMD inzameling bij appartementen volgt
Wanneer de Grote Kliko Wissel achter de rug is, gaat de gemeente samen met de inwoners bij appartementencomplexen per locatie bekijken hoe de PMD inzameling ook daar eenvoudig zou kunnen. Voorlopig vraagt de gemeente de inwoners van appartementen gebruik te blijven maken van de bestaande verzamelcontainers voor PMD.