Vervangen verkeerslichten N225 Leersum

Vervangen verkeerslichten N225 Leersum

(ingezonden door prov Utrecht)

Op 11 en 12 november 2014 gaat de provincie Utrecht de verkeerslichten vervangen bij de fiets-/voetgangersoversteekplaats bij de kruising van de Rijksstraatweg (N225) en de Kerkweg in Leersum. De vervanging is nodig omdat de techniek van deze verkeerslichten verouderd is.

Tijdens de werkzaamheden aan de verkeerslichten blijven alle wegen bereikbaar. Het verkeer rondom het kruispunt kan wel enige hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Werkzaamheden
Niet alleen de verkeerslichten zelf worden vervangen, er komt ook een gemoderniseerde regeling met een nieuwe regelkast aan de kant van de weg. De nieuwe regeling is afgestemd op het verkeersaanbod en zorgt tevens voor een veilige afwikkeling van het verkeer.
De volgende werkzaamheden worden verricht:
Vervangen verkeersregelkast.
Vervangen van de traditionele lampen door moderne LED-lampen. Deze lampen zijn ook bij felle zon en bij slecht weer goed zichtbaar, besparen energie en hebben een langere levensduur.
Aansluiten op de regionale verkeerscentrale in Huis ter Heide. Van hieruit worden de nieuwe verkeerslichten bediend.

De werkzaamheden bij de fiets-/voetgangersoversteekplaats starten op dinsdag 11 november en worden op woensdag 12 november afgerond.

Gevolgen voor het verkeer
Het verkeer kan de gehele periode gebruik blijven maken van de kruising maar kan wel enige hinder ondervinden van de werkzaamheden, die voornamelijk buiten de rijbaan plaatsvinden. Bij werkzaamheden op de rijbaan worden verkeersmaatregelen genomen en waar nodig zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer ter plaatse te begeleiden.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen?
Volg dan @werkaandewegutr op Twitter.

 

Herdenking MH17

(uit een Memo van benw)

De Nationale Herdenking MH17 vindt op 10 november 2014 plaats in de Amsterdam RAI. Tijdens de Herdenking worden alle slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 herdacht. Een belangrijk onderdeel in deze bijeenkomst is de ceremonie. Deze is rechtstreeks te volgen via de NOS tussen 13.00 en ongeveer 14.30 uur. De Herdenking is alleen toegankelijk voor genodigden. De Nederlandse gemeenten zijn vrij in hun invulling voor 10 november, de dag van de Nationale Herdenking MH17. Voor deze dag worden geen landelijke richtlijnen voorgeschreven. Iedereen kan hier op eigen wijze invulling aan geven.
Eén minuut stilte
Tijdens het programma zal een minuut stilte in acht worden genomen. Mensen die de uitzending volgen, kunnen zich hierbij aansluiten. In tegenstelling tot de dag van nationale rouw is er geen landelijk tijdstip voorzien voor de minuut stilte.
Op 17 oktober is een aanvulling gekomen op de instructies:
Minister-president Rutte heeft, met instemming van de ministerraad, een vlaginstructie vastgesteld voor maandag 10 november 2014. Op deze dag vindt de nationale herdenking van de slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 plaats.
Alle hoofdgebouwen van de rijksoverheid voeren op 10 november de Nederlandse vlag halfstok. Gemeenten, provincies en diplomatieke vertegenwoordigingen wordt verzocht deze vlaginstructie te volgen.

PvdD doet mee aan PS-verkiezingen Utrecht

PERSBERICHT

(ingezonden door PvdD)

PvdD doet mee aan Provinciale Statenverkiezingen in Utrecht
Conceptkandidatenlijsten Provinciale Staten en waterschap bekend

Utrecht, 5 november 2014 – De Partij voor de Dieren neemt op 18 maart 2015 deel aan de Provinciale Statenverkiezingen in Utrecht. Beoogd lijsttrekker is Hiltje Keller uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het huidige Statenlid van de PvdD, Willem van der Steeg, voert de kandidatenlijst aan voor de waterschapsverkiezingen, die op dezelfde datum plaatsvinden.

Sinds 2007 is de Partij voor de Dieren met een Statenlid vertegenwoordigd in Utrecht. Ook zetelt de partij sinds 2009 in waterschap De Stichtse Rijnlanden. De afgelopen jaren heeft de partij zowel in de Staten als in het waterschap veel aandacht gevraagd voor issues op het gebied van dieren, natuur en milieu, de kernthema’s van de PvdD.

Veel besluitvorming in de provincie en het waterschap raakt direct aan deze kernthema’s. Belangrijke regionale thema’s voor de Partij voor de Dieren zijn onder andere de plezierjacht, natuurbehoud, megastallen, vissterfte, waterkwaliteit en de bestrijding van muskusratten.

Hiltje Keller heeft op dit moment al zitting in de commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur in de Provinciale Staten. Ook is zij voorzitter van de afdeling Utrecht van de Partij voor de Dieren.

Statenlid Willem van der Steeg gaat zich vanaf maart 2015 richten op het werk in waterschap De Stichtse Rijnlanden. Hij vervulde deze functie al eerder[1], dus hij is goed op de hoogte van wat er in het waterschap speelt.

De Partij voor de Dieren neemt in totaal in tien provincies en acht waterschappen aan de verkiezingen deel. Het partijbestuur legt de ontwerpkandidatenlijsten en het ontwerpverkiezingsprogramma voor aan haar leden op het congres van 30 november 2014.

[1] Van januari 2009 tot en met maart 2011


Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Saskia Oskam op nummer 06–103 875 27 of via s.oskam@partijvoordedieren.nl.

Website Statenfractie: http://utrecht.partijvoordedieren.nl
Website waterschapsfractie: http://destichtserijnlanden.partijvoordedieren.nl

Op deze websites kunt u zien wat de Partij voor de Dieren de afgelopen jaren gedaan heeft in de Staten en in het waterschap.

Concept kandidatenlijst Provinciale Staten Utrecht

1. Hiltje Keller
2. Femke Merel Arissen
3. Willem van der Steeg
4. Anjo Travaille
5. Jan Morren
6. Saskia Oskam
7. Sylvia den Bleker
8. René van der Kruk
9. Herman de Roos
10. Claudia Verkleij
11. Hans Korpershoek
12. Joyce Ekdom
13. Ida Marsman
14. Joost Heilbron
15. Esther Korteweg
16. Sandra Pollé
17. Femke van den Bos
18. Barbara van Genne
19. Mariska de Winter
20. Marieke de Groot
21. Wanda Bodewitz
22. Eva van Esch
23. Marianne Thieme

Concept kandidatenlijst waterschap De Stichtse Rijnlanden
1. Willem van der Steeg
2. Anjo Travaille
3. René van der Kruk
4. Barbara van Genne
5. Esther Korteweg
6. Claudia Verkleij
7. Saskia Oskam
8. Wanda Bodewitz

Overeenkomsten inkoop Jeugdhulp zijn klaar

P E R S B E R I C H T

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Regio Zuidoost Utrecht:
Overeenkomsten inkoop Jeugdhulp zijn klaar

De gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist hebben de overeenkomsten voor de inkoop van de Jeugdhulp voor 2015 rond. Alle organisaties die jeugdhulp bieden zijn uitgenodigd de overeenkomsten te ondertekenen. Op die manier zorgen gemeenten er voor dat inwoners straks uit een zo breed mogelijk aanbod van zorgaanbieders de door hen gewenste ondersteuning kunnen kiezen.

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht hebben met elkaar afgesproken de jeugdhulp gezamenlijk in te kopen. Onder de naam ‘Zorg om Tafel’ hebben zij de afgelopen periode gesprekken gevoerd met jeugdhulpaanbieders, ouders en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties zoals de Wmo-adviesraden. Binnen dit interactieve proces zijn afspraken gemaakt over onder andere de verschillende zorgvormen, kwaliteitscriteria en kwaliteitsbewaking, tarieven en afstemming met andere hulpverleners. Deze afspraken zijn vastgelegd in overeenkomsten. Binnen de vijf gemeenten zijn er verschillende schakels naar de jeugdhulp zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), huisartsen of de Servicepunten/lokale teams. Zij helpen gezinnen bij het vinden van passende ondersteuning en/of hulp, waarbij een keuze gemaakt kan worden uit een groot aantal jeugdhulpaanbieders.

Overgangsrecht
Wettelijk is gegarandeerd dat jeugdigen en opvoeders die op 31 december 2014 jeugdhulp krijgen, ook in 2015 hulp ontvangen, bij de zorgaanbieder die nu ook de zorg levert. Dit geldt voor de duur van hun indicatie, tot uiterlijk 1 januari 2016. Deze garantie geldt ook voor jeugdigen die op de wachtlijst staan.

Overeenkomst
De samenwerkende gemeenten nodigen alle jeugdhulpaanbieders uit om de overeenkomst zo snel mogelijk te ondertekenen. Dit kan op elk moment via www.heuvelrug.nl/zorgomtafel

Meer informatie
Inwoners kunnen meer informatie vinden op de website van de gemeenten:
Bunnik: www.bunnik.nl/inwoners/sociaal-domein
De Bilt: www.debilt.nl/jeugdhulp
Utrechtse Heuvelrug: www.heuvelrug.nl/samenvoorelkaar
Wijk bij Duurstede: www.wijkbijduurstede.nl Kijk bij “Gemeente krijgt er nieuwe taken bij’
Zeist: www.zeist.nl/ondersteuningenzorg2015

CdK Van Beek op bezoek op Heuvelrug

Commissaris van de Koning brengt werkbezoek aan gemeente Utrechtse Heuvelrug

(ingezonden door gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Woensdag 5 november brengt de commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, de heer W.I.I. van Beek, een werkbezoek aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Op het programma staan onder andere gesprekken met burgemeester G.F. Naafs, het voltallig college en een bedrijfsbezoek.
De commissaris van de Koning spreekt met burgemeester G.F. Naafs onder andere over openbare orde en veiligheid. Als later ook de wethouders aanschuiven, komen onderwerpen ter sprake als regionale samenwerking en jeugdzorg/sociaal domein/WMO.

Na deze gesprekken wordt om 15.45 uur een bezoek gebracht aan Focus Cura in Driebergen-Rijsenburg. Dit bedrijf heeft als droom dat ouderen en chronisch zieken zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Zij geloven dat dit kan door in de zorg slim techniek te gebruiken.
Daarom ontwikkelen zij slimme zorginnovaties die al door meer dan 100.000 mensen in de zorg worden gebruikt. Dit bedrijf is gevestigd aan de Odijkerweg 1, 3972 NE Driebergen-Rijsenburg.

Schaepman geeft binnenkort water

PERSBERICHT

(ingezonden door stichting waternatuurlijkuitdekraan.nl)

Schaepman geeft binnenkort water

Nog dit jaar komt er een watertappunt bij het Schaepmanmonument aan de Hoofdstraat in Driebergen. Zodra de het tappunt is aangesloten is daar gratis drinkwater voor de dorstige passant. Geïnspireerd door deze cultuurhistorisch waardevolle plek krijgt het tappunt de naam de "Barmhartige Samaritaan”.

Het tappunt wordt betaald door de stichtingen Waternatuurlijkuitdekraan en Credo Pugno. Credo Pugno beheert en onderhoudt het Schaepmanmonument. Waternatuurlijkuitdekraan voerde campagne met waterproeverijen en verwierf fondsen. Credo Pungo vult het bedrag aan zodat de Barmhartige Samaritaan zijn werk kan gaan doen.
Waterbedrijf Vitens en de gemeente realiseren het tappunt.

Burgemeestersontbijt in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Burgemeestersontbijt in gemeente Utrechtse Heuvelrug

(ingezonden door gemeente Utrechste Heuvelrug)

Kinderen brengen burgemeester Frits Naafs ontbijtje
Gemeente Utrechtse Heuvelrug geeft goede voorbeeld tijdens Het Nationaal Schoolontbijt
Vanochtend brachten 23 kinderen van school Hoog Moersbergen een ontbijtje bij burgemeester Frits Naafs op het gemeentekantoor. In de Cantina gaven ze met dat gezamenlijk Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van Het Nationaal Schoolontbijt, waarbij ruim 500.000 kinderen samen ontbijten op zo’n 2.500 basisscholen.

Burgemeester Frits Naafs onderstreept hiermee, net als zo’n 225 collega-burgemeesters in het hele land, het belang van een gezond ontbijt. Aan de ontbijttafel maakten de kinderen en de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar en wisselden ze van gedachten.

Donatie aan Make-A-Wish Nederland
Aan het eind van het ontbijt betaalde burgemeester Frits Naafs symbolisch voor zijn ontbijtje met een donatie aan Make-A-Wish Nederland, dit jaar het goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt. Deze stichting vervult al 25 jaar de liefste wens van kinderen met een levensbedreigende ziekte. De leerlingen uit groep 8 namen de cheque met een bedrag van € 100,– in ontvangst. Frits Naafs kijkt met plezier terug op de bijzondere ontbijtontmoeting.

Het Nationaal Schoolontbijt
Het Burgemeestersontbijt in zo’n 225 gemeenten is onderdeel van Het Nationaal Schoolontbijt, dat voor het 12e jaar op rij een week lang aandacht schenkt aan het belang van een gezond ontbijt. Die aandacht is nodig, omdat nog steeds veel kinderen niet, niet altijd of niet gezond ontbijten. Het Nationaal Schoolontbijt heeft de steun van het Voedingscentrum, Jongeren Op Gezond Gewicht, de Hartstichting, de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging.

Over Make-A-Wish Nederland
Ieder kind wil kind zijn. Ook kinderen met een levensbedreigende ziekte. Make-A-Wish Nederland, voorheen Doe Een Wens, bestaat al sinds 1989 en vervult ieder jaar ruim 500 liefste wensen van kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Dat kan met de hulp van ruim 400 vrijwilligers en de giften van donateurs en sponsoren. Kinderen voor wie het leven voor een groot deel bestaat uit angst, zorgen en ziekenhuisbehandelingen. Make-A-Wish Nederland haalt deze kinderen uit de zorgen en laat ze door het vervullen van hun liefste wens weer kind zijn in plaats van patiënt. Dit geeft deze kinderen maar ook het hele gezin kracht en energie voor de toekomst.
 

VVD-voorzitter Lind herkozen

Utrechtse Heuvelrug, 30 oktober 2014
(ingezonden door VVD Heuvelrug)

Edward Lind opnieuw gekozen tot voorzitter VVD Utrechtse Heuvelrug!
Afgelopen dinsdagavond 28 oktober heeft een enthousiaste ledenvergadering van de VVD afdeling Utrechtse Heuvelrug Edward Lind herkozen tot voorzitter van de afdeling. Lind (43) vroeg de vergadering voorafgaand aan de herverkiezing een nieuw mandaat omdat, zoals hij zelf aangaf: “mijn klus is nog niet klaar, ik heb het gevoel dat ik net halverwege ben”.

Edward Lind trad 4 jaar geleden toe tot het bestuur met de ambitie te zorgen voor een vernieuwde fractie met brede maatschappelijke kennis en ervaring, goede afspiegeling en dicht bij de inwoners staand.
Veel hiervan is in zijn ogen inmiddels gerealiseerd. “Er staat een fris en veelbelovend liberaal team. In samenspraak met de samenleving zal deze fractie een goede vorm en inhoud moeten geven aan de enorme financiële en organisatorische uitdagingen van de komend jaren, waarbij wij, liberalen, het belangrijk vinden dat de lokale overheid iedereen in staat stelt verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen toekomst”, aldus Edward Lind. Tegelijk beseft Lind dat er nu vooral richting de leden en de liberale kiezers een extra uitdaging ligt.

Het bestuur van de VVD Utrechtse Heuvelrug gaat de komende tijd de kiezers en inwoners op een andere manier betrekken bij de VVD en het liberale gedachtengoed. De ledenvergadering omarmde de plannen van het bestuur over de vernieuwde koers, gaf aan zelf hieraan actief een bijdrage te willen leveren en spoorde het bestuur aan deze koers vooral stevig in en door te zetten.
Tegelijk met het herkiezen van Edward Lind trad Marcel den Besten terug als bestuurslid. Hij had zich in verband met te druk belastte agenda niet herkiesbaar gesteld. De vergadering loofde hem voor zijn bewezen diensten, vooral in de aanloop naar de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.

Het bestuur van de VVD Utrechtse Heuvelrug bestaat nu uit voorzitter Edward Lind, penningmeester Peter Kalk, secretaris Hermannus Stegeman en bestuursleden Theo Ziedses des Plantes en Jan Haro Wilbrenninck.

De VVD afdeling Utrechtse Heuvelrug is op dit moment met 5 raadsleden in de gemeenteraad vertegenwoordigd.

Mijn Vader, de Expat. Met lekker eten

Geachte heer/mevrouw,

(ingezonden door Baak/Maitland)

Op zaterdag 29 november a.s. hebben wij een mooie voorstelling in Driebergen op Landgoed de Horst (Theater Maitland).
Korte omschrijving:

Filmmaker Abdelkarim El-Fassi en acteur Nasrdin Dchar presenteren met Mijn vader, de expat + Oumi een avond vol film, theater, zang en poëzie. De verhalen gaan over de zoektocht naar een identiteit, je thuis voelen, angsten, dromen, verleden en heden, maar nog belangrijker: de toekomst. In de documentaire Mijn vader, de expat beschouwt El-Fassi zijn vader niet als gast en arbeider, maar als mens. Hij vraagt hem expliciet naar zijn dromen, angsten en hoe hij terugkijkt op zijn 'emigratie naar Mars'. Impliciet roept de documentaire vragen op over je thuis voelen, acceptatie en de zoektocht naar je identiteit. De monoloog Oumi (mijn moeder), van Nasrdin Dchar en geschreven door Maria Goos, gaat over het leven van Habiba, een Marokkaanse vrouw die in Steenbergen terechtkwam. Over hoe ze opgroeide in het bergdorpje Touasitte, waarom ze naar Nederland kwam en hoe dat haar leven veranderde. En over een van haar zonen die acteur werd: Nasrdin, die zich vaak ingeklemd voelt tussen loyaal zijn aan het land waar zijn wortels liggen en loyaal zijn aan het land waarin hij leeft. Zaterdag 29 november organiseren wij een speciale editie van "Mijn Vader, De Expat" het betreft een unieke voorstelling, omdat we deze avond ook culinair invullen. Kok Mounir Toub komt speciaal voor ons Arabisch koken. Hij is bekend van '24/7 kitchen' en zal voor ons een 3-gangen menu samenstellen.
Voor meer informatie en praktische gegevens, zie: http://www.debaak.nl/events/theater-maitland-mijn-vader-de-expat

Heuvelrug loopt financieel risico met jeugdzorg

De gemeente Utrechtse Heuvelrug telt veel instellingen voor zware jeugdzorg, maar loopt in het nieuwe zorgsysteem de bekostiging daarvoor mis. Het risico kan oplopen tot twee miljoen euro. 'Het echte risico is tweeenhalve ton, over de duim berekend.'

“Heuvelrug loopt financieel risico met jeugdzorg” verder lezen

Jeugdgemeenteraad bijna van start!

Persbericht

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Oktober 2014

Jeugdgemeenteraad bijna van start!
Thema ‘Voedsel en Duurzaamheid’

Maandag 3 november gaan fracties van leerlingen van de basisscholen De Kameleon, De Ontdekkingsreis, De Wijngaard, De Voetiusschool en De Nicolaasschool uit Doorn met elkaar de strijd aan in de Jeugdgemeenteraad.

Elke school is met een fractie vertegenwoordigd. Iedere fractie presenteert en verdedigt zijn eigen plan, dat door de leerlingen zelf in de afgelopen tijd is opgesteld. Uiteindelijk stemmen de leerlingen om te bepalen welk plan het beste is. Het is de bedoeling dat dit plan ook wordt uitgevoerd. De gemeente stelt hiervoor een bedrag beschikbaar van maximaal € 2.500,–.

De Jeugdgemeenteraad is maandag 3 november van 13.30 – 15.30 uur in de raadzaal in het Cultuurhuis in Doorn. Het thema is Voedsel en Duurzaamheid.

Gemeenteraadslid Wilma Hielema bezocht maandagmiddag groep 8 van de Nicolaasschool in Doorn. Samen met leerkracht juf Koosje van Huijstee bereiden de kinderen zich voor op de Jeugdgemeenteraad.

Vlooienmarkt in Sporthal Steinheim te Doorn

(ingezonden door Spijker Events)

Op zondag 9 november wordt in sporthal Steinheim (Wijngaardsesteeg 1a) te Doorn van 10.00 uur tot 16.00 uur wederom een vlooienmarkt gehouden door Spijker Events. Zij zijn een organisatie die zich gespecialiseerd heeft in het organiseren van vlooienmarkten waar de meest uiteenlopende tweedehands artikelen te vinden zijn. Van de kop en schotel die u nog miste in de verzameling, een uniek meubeltje voor in uw zitkamer tot aan het boek dat niet meer in de winkel te krijgen is. Dit afgewisseld met spullen gemaakt door mensen met een creatieve geest. Kort gezegd, voor ieder wat wils!
 
De bezetting van de kramen is voor een deel in handen van vaste standhouders, die geregeld op de vlooienmarkten van Spijker Events staan. Daarnaast is uiteraard ook ruimte voor hen die de zolder een keer opruimen en gezellig op de markt komen staan. Maar er is meer variatie zodat deze vlooienmarkt een uitje kan worden voor het hele gezin, want terwijl vader en moeder over de markt kunnen struinen, vermaken de kinderen zich door een tekenfilmpje te kijken of lekker op het luchtkussen te springen. Uiteraard is op deze dag ook een hapje en drankje verkrijgbaar.

Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. Vanaf die leeftijd bedraagt de toegang 2,75 euro. Wilt u meer informatie of een kraam huren? Neem dan contact op met  Spijker Events via 033-4571502 of surf naar www.spijkerevents.nl
 

Achterbuurman stomerij stelt gemeente aansprakelijk

De gemeente heeft de verontreiniging rond de Doornse stomerij verzwegen en onvoldoende toegezien op een schone bedrijfsvoering. Daarom moet de gemeente het huis van een achterbuurman van de stomerij opkopen, stelt de advocaat van de huiseigenaar.

“Achterbuurman stomerij stelt gemeente aansprakelijk” verder lezen

FADO met Carla Pires in de Baak Theater Maitland

PERSBERICHT

(ingezonden door Proz Media)

Driebergen, 28 oktober 2014

Laatste FADO met Carla Pires op 7 november in nieuw de Baak Theater Maitland

Op vrijdagavond 7 november a.s. is FADO te zien in de Baak Theater Maitland in Driebergen. FADO is een gepassioneerde choreografie van Vasco Wellenkamp en een co-productie van het Internationaal Danstheater met Companhia Portuguesa de Bailado Contemporaneo uit Lissabon. De voorstelling stond in uitverkochte zalen en is nu nog exclusief met live zang door Carla Pires te zien in de Baak Theater Maitland.

De thema’s van de Fado’s geven uitdrukking aan de grilligheid van het lot en de menselijke passies. De tien dansers beelden deze diverse thema’s treffend uit: de eigenaardigheid van het onzekere leven, scheiding, droefheid, liefde, geloof, de schreeuw om vrijheid en de wens om te vliegen.

FADO wordt muzikaal live compleet gemaakt door de Portugese Fado-zangeres Carla Pires. In 2012 overweldigde zij met haar prachtige stem al het publiek van het Amsterdamse Concertgebouw en trad zij op in grote theaters en op muziekfestivals in Spanje, Frankrijk en Turkije.

FADO begint om 20:30 uur, is zonder pauze en duurt 80 minuten. Voorafgaand aan de voorstelling is er gelegenheid te dineren in restaurant Banning vanaf 19:00 uur. Het theater en het restaurant liggen op Landgoed de Horst in Driebergen. De voorstelling maakt deel uit van het nieuwe cultuurprogramma van de Baak Theater Maitland als onderdeel van de Baak, instituut voor leiderschap en ondernemerschap.

Voor tickets en informatie: www.theatermaitland.nl

GroenLinks/PvdA zegt: koopkracht chronisch zieken en gehandicapten fors achteruit

GroenLinks/PvdA zegt: koopkracht chronisch zieken en gehandicapten fors achteruit

(ingezonden door GroenLinks/PvdA)

GroenLinks/PvdA wijst erop dat 30% van de huishoudens in de gemeente Utrechtse Heuvelrug er in 2015 flink in inkomen op achteruit gaat door de afschaffing van de landelijke compensatieregelingen voor meerkosten in verband met een chronische ziekte of beperking.

Het gaat om de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (de Wtcg) en de Compensatie eigen risico (CER). De gemeente moet in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) chronisch zieken en gehandicapten op passende wijze compenseren als er aantoonbare meerkosten zijn. Maar de gemeente krijgt daarvoor slechts een derde van het budget dat voor de landelijke compensatieregelingen beschikbaar was. Dat betekent dat de gemeente keuzes moet maken in wie ze wel en niet compenseert in de meerkosten en op welke wijze ze dat doet.

Het college stelt voor alleen chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 110% van het wettelijk minimumloon (Wml) in aanmerking te laten komen voor compensatie van een deel van de meerkosten. Wilma Hielema van GroenLinks/PvdA wijst erop dat de huishoudens die net boven die 110% van het Wml zitten er vaak netto slechter aan toe zijn dan de mensen op het bestaansminimum. Dit komt omdat ze net naast diverse minimaregelingen en toeslagen vallen.
Daarom stelt GroenLinks/PvdA, samen met de ChristenUnie en de SP, aan de raad voor om van de 110% van het Wml 120% te maken.

Naast dit amendement op de Wmo-verordening zal GroenLinks/PvdA in de Raad van 30 november ook een motie indienen over dit onderwerp. Het college is namelijk voornemens om ter compensatie van de meerkosten aan de groep chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen een collectieve aanvullende zorgverzekering aan te bieden met een fikse premiekorting. Dit is voor veel mensen een prima aanbod dat hen passend compenseert in de meerkosten. Maar niet voor iedereen. Er zijn chronische zieken en mensen met een beperking die zorgvuldig een passend zorgpakket hebben gekozen bij een specifieke verzekeraar. Zij hebben een polis die de bijzondere kosten dekt van een behandeling die voortkomt uit hun specifieke aandoening of beperking. GroenLinks/PvdA vindt dat deze mensen, met behoud van compensatierecht, bij hun huidige zorgverzekeraar moeten kunnen blijven. Niet alleen omdat keuzevrijheid, eigen regie en maatwerk belangrijke kernwaarden zijn. Maar ook omdat ze, wanneer zij de verzekeraar verlaten, vaak niet kunnen terugkeren omdat ze dan niet meer door deze zorgverzekeraar geaccepteerd worden.

Hielema wijst erop dat met dit amendement en deze motie, als de raad ze aanneemt uiteraard, een deel van het financiële gat dat valt door de afschaf van de Wtcg en CER gedicht is. Althans voor mensen met een laag inkomen tot 120% van het Wml. Maar 25% van de huishoudens in de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een inkomen boven de 120% van het Wml en meerkosten ten gevolge van zeikte of beperking. Deze mensen krijgen helemaal geen compensatie meer. Afhankelijk van leeftijd, inkomen, zorgafname en meerkosten ontvingen deze huishoudens tot in 2014 tegemoetkomingen van € 500 tot € 2000 per jaar. Dat valt vanaf 2015 volledig weg.

Vooruit kijkend naar de begrotingsbehandeling merkt GroenLinks/PvdA op dat zo'n enorme koopkrachtvermindering voor deze kwetsbare groep inwoners ongewenst maar onvermijdelijk is, tenzij de raad besluit veel meer geld voor de compensatie van meerkosten beschikbaar te stellen. Maar dat geld is er niet, dus een dergelijk besluit is onwaarschijnlijk. Hielema besluit: "De verhitte discussie over lastenverzwaring door verhoging van de OZB met 12,5% (dat is € 35 per jaar meer voor een huishouden met een woning van € 350.000) krijgt voor ons in dit perspectief een bijna bizar karakter. We hebben het hier over een lastenverzwaring voor die vijftien tot zestig maal hoger is en ik heb er nog niemand over gehoord."

Kasteel Amerongen vaker open

Verruimde openingstijden winterseizoen Kasteel Amerongen

 

(ingezonden door Kasteel Amerongen)

Kasteel Amerongen is vanaf 1 november geopend van donderdag tot en met zondag.

Was het Huys in andere jaren alleen in het weekend geopend, dit jaar is het kasteel ook op donderdag en vrijdag geopend voor publiek.

 

Het gebouw en het interieur van Kasteel Amerongen vormen een opmerkelijke eenheid die in de loop van de eeuwen is gegroeid. Van oorsprong is het kasteel een dertiende-eeuwse woontoren maar vanaf 1557 is het vooral bepaald door de familie van Reede die ruim 300 jaar eigenaar zou blijven. Tegen het einde van de 19e eeuw is het bezit van de familie van Reede overgegaan op de familie van Aldenburg-Bentinck. Na de dood van de graaf, in 1940, droegen zijn kleinkinderen het familiebezit in 1977 over aan de stichting die tot doel heeft het kasteelcomplex in stand te houden en open te stellen voor het publiek.

 

Naast het interieur maakt ook de tuin van 10 hectare deel uit van het historisch ensemble.

 

Openingstijden: vanaf 1 november donderdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Eerste rondleiding start om 12.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.kasteelamerongen.nl

______________________________________________________________________________

 

 

De Stichting Kasteel Amerongen is verantwoordelijk voor de instandhouding en openstelling van het unieke 17e-eeuwse erfgoed Kasteel Amerongen.

 

Stichting Kasteel Amerongen rekent tot zijn opdrachten:

Het behoud en beheer van het ensemble van voormalig woonhuis, interieurcollectie en historische tuin.
De ontsluiting van dit ensemble voor een zo breed mogelijk publiek.
Het voeren van een moderne culturele onderneming en het organiseren van commerciële activiteiten om bovenstaande opdrachten te kunnen financieren.

Verkeershinder Quatre Bras wegens LED

Vervangen verkeerslichten Quatre Bras in Woudenberg
(ingezonden door prov Utrecht)

Van 3 tot en met 9 november 2014 vervangt de provincie Utrecht de verkeerslichten op het kruispunt van de Doornseweg (N227) en de Zeisterweg (N224) in Woudenberg, ter plaatse bekend als Quatre Bras. Een nieuw regelsysteem gaat zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer.

De vervanging is nodig omdat de techniek van de verkeerslichten verouderd is. Tijdens de uitvoering blijven alle wegen bereikbaar. Het verkeer kan rondom het kruispunt wel enige hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Werkzaamheden
In de periode 3-9 november worden de traditionele lampen vervangen door moderne LED-lampen. Deze lampen zijn ook bij felle zon en bij slecht weer goed zichtbaar, besparen energie en hebben een langere levensduur. Daarnaast komt er een nieuwe regelkast langs de kant van de weg en het regelsysteem rond het kruispunt wordt voorzien van geavanceerde software.

Slimme verkeerslichten
In de nieuwe verkeersregeling is een softwarevoorziening opgenomen die slim en op maat kan inspelen op elke verkeerssituatie. Dus niet alleen op de reguliere situaties overdag en in de spits, maar ook op afwijkende situaties, bijvoorbeeld bij calamiteiten. Als de N226 tussen Woudenberg en Amersfoort moet worden afgesloten vanwege een ongeval, wordt het verkeer omgeleid via de N224 en de N227. Met de nieuwe regeling kan dit extra verkeer beter worden verwerkt. De nieuwe regeling wordt aangesloten op de regionale verkeerscentrale in Huis ter Heide. Van hieruit wordt het netwerk van verkeerslichten beheerd.

Gevolgen voor het verkeer
Het verkeer kan de gehele periode gebruik blijven maken van de kruising maar kan wel enige hinder ondervinden van de werkzaamheden, die voornamelijk buiten de rijbaan plaatsvinden. Bij werkzaamheden op de rijbaan worden verkeersmaatregelen genomen en waar nodig zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer ter plaatse te begeleiden.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen?
Volg dan @werkaandewegutr op Twitter.