Tweede trimester; minder misdrijven

De criminalteitscijfers op de Heuvelrug blijven een dalende lijn vertonen. Afgelopen trimester een min van 9%, waar de cijfers regionaal met 2% zakten.

Read More

Dat blijkt uit het veiligheidsbeeld, dat politieregio Utrecht elke vier maanden vrijgeeft. Van bijna alle soorten misdrijven werden er minder geteld, samen zorgden ze voor een daling van het algemene criminaliteitscijfer van 9% ten opzichte van hetzelfde trimester vorig jaar,  en met 11% over de eerste acht maanden van 2013. Regionaal is het aantal misdrijven in met -2% gedaald.

Het aantal woninginbraken in de maanden mei tot en met augustus 2013 daalde met 34%, met name omdat het aantal geslaagde woninginbraken met 42% afnam tot een aantal van 45. Het aantal geweldsmisdrijven daalde met 20% tot 45, meldingen jongerenoverlast met 18% tot 94. Andere afnames noteerde de politie bij de meldingen van zakkenrollen  (-63%, tot 6), vernielingen (-46%, tot 46)  en autokraken (-46%, tot 47). Stijgingen zien we bij meldingen van fietsendiefstal (+27%, tot 90), bedreiging (+31%, tot 21), winkeldiefstal (+67%, tot 25 en huiselijk geweld (+13%, tot 18). 

In de categorie misdaden met grote impact blijft de gemeente Utrechtse heuvelrug net als vorig jaar op 0 staan. 

Criminaliteitcijfers spe2013

Heuvelrug: tekort voorbij 3 miljoen

Voor het jaar 2014 sluit de begroting van de gemeente Heuvelrug nog met een overschot, de jaren erna lopen de tekorten gestaag op, tot een tekort van 3,1 miljoen euro in 2017.

Read More

Ambtenaren zijn alvast aan het werk gezet om voor 3,5 miljoen aan mogelijke bezuinigingen op een rijtje te zetten, waaruit eerst de politieke partijen, vervolgens de kiezers en tenslotte de bestuurderscoalitie hun keuzes zullen moeten maken. Tegen het einde van het jaar moet er meer duidelijkheid zijn over deze keuzes. 'Dan krijg je dus een mooi debat rond de verkiezingen, ' aldus de wethouders Homan en Verhoef in een toelichting 

Volgens Homan klinkt een bedrag van 3,5 miljoen overigens erger dan het is. Omdat de rijksoverheid vanaf volgend jaar veel zorgtaken overdraagt aan de lagere overheden, stijgt de gemeentelijke begroting van een kleine 90 naar 140 miljoen euro. 'En het is eenvoudiger 3,5 miljoen op 140 miljoen te vinden dan op 90 miljoen', aldus Homan.

Homan verwacht dat de provincie de begroting zal goedkeuren, net als vorig jaar. Met de begroting over 2012 ging dat nog wel mis. De provincie stelde de gemeente in december 2011 onder preventief toezicht omdat het de begroting om meerdere redenen niet solide vond. Destijds werd dat toegelicht aan de hand van een stoplichtmodel, waarbij meerdere lichtjes op oranje en rood stonden. 'We hebben dat stoplichtmodel  nu vast zelf op de begroting losgelaten en dat ziet er goed uit, ' aldus Homan.

Tegenover de forse tekorten in de meerjarenbegroting staat een nog klein overschot in 2014, reden dat de lokale lastendruk in verkiezingsjaar 2014 niet zal stijgen, ook niet in euro's. Omdat de lokale lasten in euro's  niet stijgen, betekent dat zelfs een relatieve daling van de lastendruk.

Daarbij komt nog een serie extra uitgaven die de coalitie doet in 2014, om wijkteams te versterken (€25.000)  en 'kwestbare groepen' (€70.000) te helpen. De laatste groep omvat volgens burgemeester Naafs acht tot tien personen en gezinnen die regelmatig in de problemen komen, en daarom beter structureel geholpen kunnen worden. 'Omdat ik ze anders op straat tegen blijf komen,' aldus de burgemeester.

Overigens is het nog onzeker of de lopende rekening over 2013 wel met zwarte cijfers sluit. Omdat met name de inkomsten aan bouwleges fors zijn teruggelopen heeft Homan zijn ambtenaren ook al aan het werk gezet om 'uitstelbare' posten in de begroting van 2013 op te sporen. Het is mogelijk dat die uitgestelde uitgaves naar de rekening van 2014 verschuiven, denkt Homan. Maar omdat dat lijstje nog niet af is, bestaat daar volgens de wethouder nog geen duidelijkheid over.  

Burgemeester sluit pizzeria

Het Driebergse pizza-restaurant La Gondola is en  blijft gesloten wegens 'criminele feiten'. De eigenaar vocht de gedwongen sluiting aan, maar verloor de zaak.

Read More

Dat laat de gemeente weten in een persbericht en een mondelinge toelichting. Eind mei liet de burgemeester de zaak sluiten wegen 'ernstige vermoedens dat de verleende vergunningen mede werden gebruikt voor het plegen van criminele en strafbare feiten'. Daartegen ging de eigenaar kort nadien in beroep, maar de rechter stelde de burgemeester afgelopen maand in het gelijk. 

Daarom blijft de pizzeria voorlopig gesloten. 'En als het aan mij ligt gaat ie ook niet meer open,' aldus burgemeester Naafs in een toelichting. Wat de criminele en strafbare feiten behelsen wil de burgemeester niet toelichten, maar lokale geruchten spreken over drugshandel. 

Maarsbergen krijgt extra geld voor langere tunnel

Het door infrastructuur gesplitste dorpje Maarsbergen krijgt extra geld om een tunnel langer onder het dorp door te laten lopen. Hoeveel precies blijft geheim.

Read More

Gisteren gaven de bestuurders hun reactie op het plan de tunnelbak die toch al onder het spoor gegraven wordt een stuk door te trekken, zodat Maarsbergen minder gesplitst de toekomst in kan. Gedeputeerde Van Lunteren kwam in het kerkje van Maarsbergen vertellen dat provincie Utrecht en gemeente Utrechtse heuvelrug bereid zijn 'wat extra budget te zoeken', aldus ook een gezamenlijk persbericht vanochtend.  

Hoeveel geld precies blijft geheim, omdat aannemers daar anders op kunnen inspelen met hun biedingen. Het persbericht van hedenochtend laat vervolgens het dorpscomité zeggen dat het 'hoopt en verwacht dat de gekozen oplossing zoveel efficiencywinst kan opbrengen, dat het de meerkosten van een langere tunnelbak zo goed als kan compenseren.'

Een van de ontwerpers van het plan liet Hillridge maandag weten nog lang niet gerust te zijn op een goede afloop, vanwege de barrieres die in het persbericht verder worden gepreciseerd door gedeputeerde Van Lunteren. Die zegt daarin dat het altenatieve plan 'moet binnen een redelijk budget blijven, er moeten geen tijdrovende bezwarenprocedures komen en de benodigde grond moet binnen marktconforme prijzen aangekocht kunnen worden.'  

Prorail wil de tunnel voor eind 2019 af hebben, welke variant dan ook. Een eerste variant kwam vorig najaar na veel gedoe op tafel, maar wierp lokaal zoveel weerstand op dat de een groepje Maarsbergers afgelopen voorjaar zelf met een alternatief plan kwam.

Zwembad Zwoer langer open, Woestduin onzeker

De Heuvelrugse gemeenteraad wil de contracten met zwembadexploitant Laco verlengen. In elk geval voor het Driebergse zwembad De Zwoer, voor vijf jaar of tien jaar. Dus tot 2022 of zelfs 2027. 

Read More

Of het Doornse zwembad Woestduin ook open blijft is onzeker. Laco kan dat zwembad in 2017 kopen voor een euro, maar blijft in de exploitatie afhankelijk van gemeentelijke subsidie. Nu kosten de beide zwembaden de gemeente nog 950.000 euro, dat moet terug naar 700.000, besloot de gemeenteraad al eerder.

Probleem bij Woestduin is de onzekere toekomst van het marinierscomplex. Er zoemen ideeen rond over een sportcomplex waarin een nieuw zwembad een plek zou kunnen krijgen, maar veel is nog onzeker, helemaal nu de nieuwbouw van de Vlissingse kazerne is vertraagd. De mariniers blijven daardoor mogelijk twee jaar langer in Doorn. 

Eenvoudiger ligt het rond het Driebergse zwembad De Zwoer. Dat zwembad draait beter dan verwacht onder de nieuwe exploitant, reden dat de gemeenteraad voorrang wil geven aan de verlanging van dat contract, en zellfs denkt over definitieve verkoop van het zwembad aan Laco. Ook de grond zou daarbij over kunnen gaan in de handen van de exploitant.

zwoer glijbaan

Eerder werd gedacht de Zwoer op te doeken, en met de grondverkoop een nieuw zwembad te financieren. Bij nader inzien vindt de gemeenteraad dat toch geen goed plan. Vanwege de slappe vastgoedmarkt en de aanwezigheid van hoogspanningsmasten boven het gebied is de waarde van het perceel niet bijzonder hoog. 

Plannen om in Doorn een nieuw gemeentelijk zwembad te bouwen wil de gemeenteraad daarom op de lange baan schuiven, ook nu het Reviuslyceum niet langer meedoet aan dat omnibad. Mocht de onzekerheid over het kazernecomplex de exploitatie van zwembad Woestduin bemoielijken, dan wil de gemeenteraad dat gekeken wordt naar het benutten van de bestaande 'zwemvoorzieningen' bij blindeninstituut Bartimeus en militair revalidatiecentrum Aardenburgh. 

Een op de zeven is zzp’er op Heuvelrug

Wetenswaardigheid gestolen van NU.nl, via twitter: 14,7% van de beroepsbevolking op de Heuvelrug is zzp'er.

Read More

Lezen we dus op nu.nl, inclusief een mooi kaartje waarop de verspreiding van zzp'ers geografisch verdeeld over Nederland. Heuvelrug is daarop een van de donkergekleurde gemeenten, met een hoog percentage professionele eenpitters. nog lang niet het allerhoogste overigens, dat is Schagen, in Noord Holland, met een onwaarschijnlijke 24,8%. Landelijk schurkt het cijfer tegen de 10% aan.

Uit de kop boven de cijfers begrijpen we overigens dat dit hogfe cijfer in deze tijden geen onverdeeld genoegen is. "Als het inkomen van deze mensen nog meer daalt, houden ze het mogelijk niet meer vol. Vervelend voor hen, maar ook voor Den Haag", aldus wethouder Kool uit Den Haag, met maar 11,9% zzp'ers.

Zorben in het Doornse gat

Vijfentwintig creatieve ondernemers treden aan voor een rondleiding door het Doornse Gat. 'We willen er geen camping van maken'. 

Read More

Doornse gat

Vijfentwintig ondernemers ontvangt wethouder Verhoef deze middag in het Doornse gat; vooral man, soms vrouw, allen van middelbare leeftijd en met een keurig mapje onder de arm, waarop de belangrijke dingen worden genoteerd. Want het Doornse gat is te huur, en mischien zelfs te koop. Onder strenge voorwaarden, dat wel. Zo ligt kunstlicht gevoelig, omdat het de hier zo talrijke aanwezige nachtdieren verstoort. Het heffen van entree of parkeergelden ligt nog een treetje gevoeliger. En sowieso is verblijfsrecreatie uit den boze. 'We willen er geen camping van maken,´ aldus Ramona Bos van het Recreatieschap, dat het Gat wegens kostenreductie juist wil afstoten.

Onder de ondernemers vertegenwoordigers van het Amsterdamse Klimpark Funforest, maar ook van het Doornse theehuis Helenaheuvel. Na een inleiding door Bos loopt het gezelschap over het prachtig glooiende terrein. De vragen zijn zakelijk: zijn er nu tachtig of tweehonderdduizend bezoekers per jaar? 'Ergens tussenin,' antwoordt Bos. Mag er op de konijntjes gejaagd worden als die teveel gaten graven. 'Plezierjacht is hier verboden'. Hoe wordt het afval nu afgevoerd en kunt u daar een kostenindicatie van geven? 'Daar komen we op terug.'

Doornse gat 3

Consultant Jean Paul Heanen uit Doorn ziet genoeg mogelijkheden om het Doornse gat te exploiteren. Haenen is op pad voor niet nader te noemen 'opdrachtgevers' uit de omgeving. 'Daar zitten ook ondernemers bij die het Doornse gat gewoon open willen houden, uit maatschappelijk oogpunt,' zegt Haenen, die het avontuur eventueel zelf ook wel wil aangaan. 'Het is wel erg leuk om na te denken over wat je in je eigen achtertuin zou kunnen doen.'

Ondernemer Tako Pielage is er ook, met een compagnon, samen op zoek naar een nieuwe locatie, na een gestrand avontuur in Baarle Nassau. Pielage ziet wel mogelijkheden in het Doornse gat, met name vanwege de hellingen. Die maken het reuze geschikt voor zorben. Zorben? 'Dan rol je in een zorb -een grote kunstof bal- van een helling.' In een van de hellingen wil Pielage dan een Earthship bouwen; een energieneutraal, biotectonisch gebouw gemaakt van gerecycled materiaal, en met een grote glazen wand op het zuiden. Met daarin natuurlijk horeca. 'Al deze mensen komen uit de horeca. Want zonder horeca geen inkomsten, en dus geen onderneming.' 

Ergens vraagt ook Lyander Schmitz het woord. Schmitz redde het Doornse gat in 2009 van sluiting, als aanvoerder van een protestactie door de lokale SP. 'Ik wil jullie laten weten dat er ook veel weerstand is tegen dit plan. Het Doornse gat is nu gratis voor iedereen, en dat kost de gemeenschap vijftigduizend euro. Dat is peanuts als je ziet waar onze bestuurders het geld ook aan uitgeven. Er hoeft helemaal niets te veranderen. En het moet zeker geen pretpark worden.' 

'Neem dat mee als bagage,' zegt Bos, die tot slot de selectieprocedure nog even snel uit de doeken doet. Een deskundige jury kiest uit alle inzendingen -globaal, op een a-4tje- de beste drie. Die mogen hun idee vervolgens van een volwaardig businessplan voorzien. Maar, zegt Bos: 'Als je teveel vraagt, prijs je jezelf uit de markt.'

Doornse gat 2

Driebergen wil nieuw hart in oud gemeentehuis

Het voormalige gemeentehuis van Driebergen moet nu niet verkocht, maar de komende vijf jaar onderdak bieden aan een veelkleurig soort dorpshuis, zegt een groepje Driebergenaren.  'We hoeven er alleen maar het licht aan te doen.' UPDATE; Nu met poll

Read More

Nu niet verkopen, zeggen initiatiefnemers Cees van den Broek, Wim Hak en Paul Blom over het sinds juni verlaten gemeentehuis aan de Bossstraat. Ondernemersvoorzitter Blom: 'We zitten op de bodem van de vastgoedcrisis. Het gemeentehuis zou nu misschien drie miljoen euro opleveren, terwijl het niet lang geleden voor zeven miljoen in de boeken stond. Zet het pas in de markt als die aantrekt, over een jaar of vijf.'

Dat levert bovendien een 'gouden kans' op om het gebouw om te vormen in een soort dorpshuis, zegt Van den Broek, die dagelijks met dat bijltje hakt in zijn Eurowinkel in het voormalige Driebergse postkantoor. Daar vliegen de tweedehands boeken en kleding als warme broodjes over de toonbank, de opbrengst -ruim een ton per jaar- betaalt mee aan cursussen, opbouwwerk, koffieochtenden en andere bijeenkomsten in de kleinere zijkamertjes van het gebouw, dat een ontmoetingsplek in Driebergen is geworden. Van den Broek: 'De gemeente bespaart een ton aan maatschappelijke kosten die ze niet hoeven te maken omdat wij dat doen.'

Hak Blom en Cees

Maar dat oude postkantoor is even voor de zomer verkocht, en Van den Broek zoekt nu een nieuwe locatie. Het lege gemeentehuis zou dat heel goed kunnen zijn, zeggen Van den Broek en Blom, ook omdat er oude beloftes mee worden ingelost. Blom: 'Niet alleen ligt er bij de gemeenteraad een motie uit 2010 om de Eurowinkel accommodatie te bieden, er ligt ook een motie uit 2009 om de crisis creatief te lijf te gaan, bijvoorbeeld door lege gebouwen ter beschikking te stellen aan starters en zzp'ers. Daar is nog maar weinig invulling aan gegeven, dus hebben we dat stokpaardje weer van stal gehaald.'

Het gebouw zou een plek kunnen worden waar heel veel samenkomt, want ook andere maatschappelijke organisaties zijn welkom op de ruim 3000m2. Reintegratieprojecten die de gemeente in de nabije toekomst toch al moet uitvoeren, een WMO-loket, taalcursussen, huiswerkbegeleiding, startende ondernemers, zzp'ers. Het moet een veelkleurig, dynamisch geheel worden, met op termijn misschien zelfs een theater- of bioscoopzaaltje. Wim Hak: 'Het geeft levendigheid, gezelligheid. Een nieuw hart voor Driebergen.' Van den Broek: 'Er leeft in Driebergen het gevoel dat alles verdwijnt naar Doorn. Er is echt erg veel onvrede. Hiermee kun je een brug slaan, de band herstellen.' Hak: 'Laten we nu niet te lang praten, maar iets terugdoen voor Driebergen

Een dichtgetimmerd businessplan moet nog gemaakt, maar de mannen zijn overtuigd dat het de gemeente niets kost, integendeel, zelfs veel zal opleveren. Kosten die nu gemaakt worden om het gebouw in stand te houden -al gauw een ton per jaar- zullen vervallen, want Van den Broek gaat het gebouw gewoon betalen uit de opbrengsten van de Eurowinkel, de verhuur van werkplekken en de brandweerkazerne, want die zit al in het gebouw. 'En de brandweer heeft behoefte aan uitbreiding, omdat ze nu in de garage moeten omkleden. Een muurtje weghalen en het is geregeld.'

Haast is wel geboden omdat de angst bestaat dat wethouder financien Homan het oude gemeentekantoor toch snel wil verkopen, om zwarte cijfers te kunnen schrijven. Bovendien leeft de gedachte dat is afgesproken met de opbrengsten het omstreden nieuwe gemeentehuis in Doorn mee te betalen. Dat is niet zo, zegt Van den Broek. 'Wel de andere gemeentehuizen en werven, maar niet het Driebergse gemeentehuis.' De angst dat verkoop hun plan in duigen doet vallen is bovendien niet ongegrond, zes jaar dachten ze mee aan een soortgelijk plan voor het oude postkantoor. 'Maar dan is er ineens een koper en hop: weg plan,' aldus Blom. De val van de vraagprijs voor dat pand -binnen zes jaar van 3,5 naar 1,5 miljoen euro- toont bovendien aan dat verkopen op dit moment een slecht idee is.

Hak, naast initiatiefnemer ook gemeenteraadslid van D66, is al langer bezig om een dorpshuis voor elkaar te krijgen, tot nog toe zonder veel resultaat. Hak denkt dat de sterren ditmaal goed staan. 'Dit hoeft geen maanden te duren. Het is bovendien een leuk verkiezingsitem. Wil Driebergen een seniorenflat op die plek, of een nieuw kloppend hart. We hoeven er alleen maar het licht aan te doen.'

{jvotesystem poll=|18|}

Heuvelrug en Zeist verder met koopzondag

De proef met de winkelzondag op de Heuvelrug hoeft niet te leiden tot een ja of nee tegen de zondagsopening. Het kan ook leiden tot een variant per dorp of soort winkel. In Zeist mogen winkels vanaf 1 december op proef ook zondags open, mogelijk zelfs tot 1 januari 2015.

Read More

Zaterdag viel bij vijfduizend huishoudens op de Heuvelrug een brief op de mat, met daarin de uitnodiging deel te nemen aan een enquete via internet, alleen toegankelijk met een achtcijferige code. In de enquete twintig vragen over de behoefte aan de zondagsopening, of er hier of elders al gebruik van is gemaakt, wat de inwoner vindt van de gevolgen en of de zondagsopening moet worden voortgezet. 

Inwoners die niet in de steekproef zijn opgenomen kunnen de vragenlijst ook invullen, maar hun inbreng wordt anders gewogen, bleek onlangs uit een toelichting op de proef. De internetenquete is twee weken lang geopend, de resultaten zal de gemeente kort erna publiceren. Inwoners zonder internet kunnen de gemeente bellen om een schriftelijke enquete. Winkeliers op de Heuvelrug krijgen een eigen enquete, en ook praat de projectgroep nog met 'belangengroepen'. 

Begin januari, direct na het einde van de proef en dus het begin van een hernieuwde zondagssluiting volgt een tweede enquete, met deels dezelfde steekproef. Half februari moet het eindverslag klaar zijn, eind februari besluit de gemeenteraad of de zondagsopening definitief wordt of niet. Daarbij is het geen keuze tussen alles of niets open, er zijn ook varianten mogelijk met een zondagsopening voor alleen supermarkten, voor alleen bepaalde kernen of een maandelijkse zondagsopening.

Buurgemeente Zeist besluit eind oktober over een proef met een zondagsopening, waarvoor zich inmiddels een raadsmeerderheid aftekent. Zeist heeft de afgelopen maanden al een uitgebreide enquete gehouden, maar de uitkomsten bieden volgens een rapport weinig houvast:  'De meningen zijn echter zo verdeeld, dat er geen eensluidende conclusie te trekken is,' aldus de notitie van BenW. De Zeister proef gaat lang duren, mogelijk zelfs van 1 december 2013 tot 1 januari 2015, blijkt uit een raadsinformatiebrief die later vandaag pas wordt vrijgegeven.

De lokale afdeling van de SP hield afgelopen maanden een eigen enquete over de zondagsopening, met daarbij nadruk op de gevolgen voor de kleine zelfstandige winkelier. De resultaten daarvan worden binnenkort verwacht.

Vuurvogel beste school Heuvelrug

De Driebergse Vrije School Vuurvogel wint de Heuvelrugse Ranking the Schools, net voor de RK Nicolaasschool uit Doorn en CBS Hoeksteen uit Leersum. 

Read More

Dat blijkt uit de cijfers die RTL4 vanochtend vrijgaf, nadat de omroep samen met onderwijsprofessor Jaap Dronkers een tool voor kwaliteit heeft ontwikkeld. De positie van een school op de ranglijst is voor een groot gedeelte, maar niet uit louter citoscores alleen berekend. De score is ook gerelateerd aan de citoscores van 'soortgelijke' scholen en aan het deelnamepercentage.

Zo kan het gebeuren dat de Vuurvogel met een gemiddelde citoscore van 539 flink hoger eindigt dan bijvoorbeeld Instituut Coolsma met een gemiddelde citoscore van 540. De cijfers zeggen verder niets over het pedagogisch klimaat op de school, de omvang van het schoolplein of de overblijfaciliteiten, om maar eens wat te noemen.

In het algemeen scoren de Heuvelrugse scholen goed, met forse uitschieters dus voor de Vuurvogel (8,3), de Nicolaasschool en Hoeksteen (beide 8,2) en Kameleon (8,1). Veertien Heuvelrugse scholen scoren bovengemiddeld, negen zitten er iets of iets meer onder. Het zuidelijke filiaal van de Driebergse Dolfijn en de Amerongse basisschool De Uitkijk ontbreken op de ranglijst, waarschijnlijk omdat ze te klein zijn. 

Bekijk hieronder de scores van je eigen basischool, of die van je kinderen. Lees hier verder hoe de cijfers zijn opgemaakt door RTL en professor Dronkers. Lees hier een interview (p17) dat Hillridge twee jaar geleden had met de professor, ook getiteld Ranking the School.

  

Ranking   Naam Plaats Score
1 Vrije School Vuurvogel Driebergen 8,3
2 RK Dalton Nicolaas Doorn 8,2  
3 CBS Hoeksteen Leersum 8,2  
4 OBS Kameleon Doorn 8,1  
5 CBS Hoog Moersbergen Doorn 7,8  
6 CBS  Instituut Coolsma Driebergen 7,8  
7 OBS Merseberch Maarsbergen 7,6  
8 CBS De Kring Driebergen 7,6  
9 CBS Uilenburcht Driebergen 7,5  
10 CBS Zonheuvel Driebergen 7,3  
11 OBS De Meent Maarn 7,4  
12 CBS De Wegwijzer  Overberg   7,4
13 Oecumenische school De Ladder      Maarn 7,3  
14 CBS Wijngaard Doorn 7,2  
15 CBS Schakel Leersum 6,9  
16 CBS Triangel Doorn 6,9  
17 OBS Dolfijn Noord               Driebergen    6,7
18 CBS Regenboog Amerongen 6,7  
19 RK Valkenheuvel Driebergen 6,6  
20 CBS Wilhelmina Amerongen 6,5  
21 Wereldkidz Meander Leersum 6,4  
22 Gisbertus Voetius Doorn 6,1  
23 Ontdekkingsreis Doorn 6,1  
         
 

 

Herindeling ‘niet aan de orde’, wel verder praten

Wijk, Heuvelrug en Bunnik praten verder met Zeist en De Bilt over bestuurlijke samenwerking, maar een gemeentelijke herindeling is 'niet aan de orde', zeggen de burgemeesters. Rhenen haakt af, dat kijkt liever oostwaarts.

Read More

Dat schrijven de gemeenten vanochtend in een gezamenlijke 'persverkalring' over het 'orienterende gesprek' van afgelopen dinsdag. De burgemeesters van Rhenen, Wijk en Bunnik waren daarvoor uitgenodigd door burgemeester Frits Naafs van Utrechtse heuvelrug, die eind juli verraste met een intern memo over 'actuele bestuurlijke ontwikkelingen' van hogerhand. Aanleiding is de wens van de rijksoverheid om grotere gemeenten. In de toekomst moeten gemeenten kleiner dan 100.000 inwoners het mogelijk met minder geld doen.

Met name de zin in het memo 'Zijn nieuwe vormen van samenwerking nodig? Wordt aan gemeentelijke herindeling gedacht?' was aanleiding voor alarmbelletjes, maar daar maken de burgemeesters met het persbericht een voorlopig einde aan. 'Geconstateerd is, dat er op diverse terreinen al goed wordt samengewerkt in de regio, tussen deze gemeenten en zeker ook met andere gemeenten, zoals De Bilt en Zeist. Een gemeentelijke herindeling is voor geen van de aanwezige gemeenten aan de orde,' aldus de persverklaring.

De gesprekken over de samenwerking gaan wel door, ditmaal ook met Zeist en De Bilt. De gemeente Rhenen -uitgenodigd omdat die 'het profiel van de andere vier gemeenten zou versterken'- haakt intussen wel af. Rhenen werkt al veel samen met gemeenten in oostelijke richting, ook wel: de food valley, zoals Veenendaal en Wageningen en blijft voor verdergaande samenwerking liever die kant opkijken.

Burgemeester Naafs van Utrechtse heuvelrug toonde zich gisteravond verheugd over de gang van zaken. 'Ik ben blij dat we dit gesprek gehad hebben. En het was geen kwestie van zomerzotheid, zoals ik in juli in de krant las.' 

Gemeente kiest voor ‘voldoende’ oplossing Hoofdstraat

De Driebergse Hoofdstraat wordt minder ingrijpend heringericht dan bewoners graag zouden willen. De ingrijpende oplossing met drie rotondes en een onoverbrugbare middenberm is te duur en kost teveel tijd. “Gemeente kiest voor ‘voldoende’ oplossing Hoofdstraat” verder lezen

Stationsrestauratie La Porte toch over de kop

De  Driebergse stationsrestauratie La Porte is definitief gesloten. Ook de nieuwe uitbater is het niet gelukt de baten groter te maken dan de kosten.

Read More

Op de ramen van La Porte hangt sinds eind juni een briefje: wegens vakantie gesloten. Klopt niet, zegt exploitant Onno Galjaard: 'We zijn gewoon dicht, het restaurant is per vierkante meter te duur. Er moeten per maand duizenden euro's bij en dat trekt mijn portemonnee niet.'

000927

Galjaard nam in december de groene stationrestauratie over van het naastgelegen congrescentrum Antropia, waarvan het nieuwe management La Porte had afgestoten, omdat huurprijs en hoge stichtings- en verbouwingskosten te zwaar wogen op de bedrijfsvoering. Galjaard had gehoopt die situatie om te draaien door de bedrijfsvoering van de stationsretauratie te combineren met zijn biologische restaurant in Zeist, maar dat is niet gelukt. 'Dat verwacht je niet. We hebben geprobeerd de onkosten terug te dringen en met leuke spulletjes op de kaart de inkomsten te verhogen. Maar dan gaat eerst de koffiemachine stuk en dan is er een kassa die stopt. Dan blijkt dat het toch geen haalbare kaart is.'

Galjaard is nog in overleg met eigenaar NS-property om de zaken 'netjes af te sluiten'. Galjaards restaurant in Zeist blijft wel gewoon open, al hebben de investeringen in La Porte ook hun tol geeist voor restaurants Galjaard zelf, zegt Galjaard: 'Het is nu wel een beetje spannend.' Of de NS op zoek gaat naar een nieuwe uitbater voor La Porte heeft Hillridge nog niet kunnen achterhalen, omdat NS-property nog niet heeft teruggebeld. 

La Porte werd vijf jaar geleden geopend door de bevlogen Helene van der Vloedt, destijds directeur van Antropia. Ze liet de verlaten stationsrestauratie opknappen en vestigde er een natuurcafe, met biologische koffie, snacks en maaltijden. Landelijke bekendheid kreeg La Porte met de draaideur, die energie opwekt als je het cafe verlaat of betreedt. La Porte werd naast een bijzondere stationsrestauratie ook een venue voor besprekingen en zakenlunches.

 

 

Heuvelrug heft hondenbelasting alsnog

Heuvelrugse hondenbezitters krijgen binnenkort alsnog de uitgestelde aanslagen voor hondenbelasting in de bus, verwacht wethouder Homan.

Read More

Later dit jaar besluit de Hoge Raad over de rechtmatigheid van het heffen van hondenbelasting, maar eind juli concludeerde de landelijke advocaat generaal alvast dat er juridisch geen probleem ligt rond de heffing, zoals een Bossche rechter dat eerder dit jaar wel vond. De Hoge Raad volgt doorgaans het advies van de advocaat generaal, een onafhankelijk adviseur die voorbereidend werk doet voor de Hoge Raad. 'Nu de advocaat generaal heeft uitgesproken dat je de belasting gewoon kunt opleggen mag je verwachten dat het die kant opgaat. Zodra de Hoge Raad die conclusie bevestigt zullen we dus netjes opleggen en binnenhalen, 'aldus wethouder financien Homan.

Homan schortte de belasting op in februari, daags na de uitspraak van de rechter uit Den Bosch, in een rechtszaak van een hondenbezitter uit Sittard tegen de plaatselijke hondenbelasting. Volgens die rechter kon de gemeente Sittard niet aantonen dat het met hondenbelasting binnengehaalde geld ook weer werd uitgegeven aan hondenbeleid, en was de belasting daarom in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De advocaat generaal meent echter dat er juridisch geen beletselen zijn, en adviseert de Hoge Raad daarom het Bossche oordeel te vernietigen.  

Homan vond het risico dat de heffing ook op de Heuvelrug zou worden aangevochten te groot, met alle kosten van dien. 'Zoals u weet heb ik sinds kort een hond, dus ik zou dat ook zelf kunnen zijn,' aldus Homan in februari. Naast Utrechtse heuvelrug schortte ook de gemeente Michielgestel de belasting op, maar daar is inmiddels besloten de aanslagen op 30 september alsnog te versturen om hondenbeztitters niet in 2014 met een dubbele aanslag op te zadelen. Wanneer de Hoge Raad uistpraak doet en Homan de aanslagen verzendt is nog niet bekend. Hondenbezitters betalen in 2013 € 66,60  voor een eerste hond. Een eventuele tweede hond komt al op € 111,24. Collectief hoesten alle Heuvelrugse hondenbezitters €273.000 op.

Doornse gat mag verkocht

Een commerciele exploitant moet recreatiegebied het Doornse Gat gaan runnen, liefst als pachter. Als het niet anders kan mag het Gat ook verkocht aan de exploitant, die er een restaurant mag bouwen en entree mag gaan heffen.

Read More

Dat schrijven gemeente Heuvelrug en het Recreatieschap in een brief met vijf bijlagen. In de bijlagen staat omschreven op welke doelgroepen het nieuwe Doornse Gat moet zijn gericht, en aan welke voorwaarden de nieuwe exploitant moet voldoen. Zo moet het Gat een meer ´eigentijdse´ invulling krijgen, met name gericht op sport, spel en natuurbeleving voor gezinnen met jonge kinderen. De nieuwe exploitant moet de 15 ha aan bos, grasvelden en vooral veel hellingen zorgvuldig gaan beheren, met versterking van de aanwezige natuurwaarden.

Om de onderneming kostendekkend te maken mag de nieuwe exploitant een restaurant bouwen ter grootte van 350m2, nabij de bestaande parkeerplaats, met eventueel nog een kioskje verderop in het gebied. Ook mag de exploitant entree gaan heffen en betaald parkeren invoeren, al zeggen gemeente en Recreatieschap met dat laatste ´moeite´ te hebben. Verder mag de exploitant kleinschalige evenmenten organiseren en terreindelen verhuren. Dat mogen geen evenementen zijn ´zoals motor- of squadcrossen´, schrijft de leidraad.

Ondernemers kunnen tot 28 oktober inschrijven. Na een eerste selectie worden de beste inschrijvingen uitgenodigd een businesscase te schrijven, waaruit ´een breed samengestelde commissie´ op 10 januari een winnaar kiest. Met die ondernemer willen Recreatieschap en gemeente een langjarige overeenkomst aangaan. Liefst in de vorm van erfpacht, maar een verkoop van het Doornse Gat wordt niet uitgesloten. Het keuzeproces zal niet transparant verlopen, omdat de inschrijvingen volgens de leidraad ´vertrouwelijk´ behandeld worden.

Het Doornse Gat ligt aan de voet van de Utrechtse heuvelrug en is ooit ontstaan door zand- en grindwinning. In de vorige eeuw werd het een recreatiegebied, met inmiddels zo´n tweehonderduziend bezoekers per jaar. 's Zomers is het gat in trek voor een dagje kamperen, en voor kinderfeestjes. Families en andere grote gezelschappen komen er in het weekend graag uitgebreid barbecuen. Buiten het zomerseizoen wordt er veel gesport en gewandeld, en als er sneeuw ligt is het gebied met al zijn hellingen dichtbevolkt, met sleetjes en zelfs snowboards.

In 2010 besloot het Recreatieschap het Doornse Gat te sluiten, omdat onderhoud en beheer teveel zouden kosten. Dat bracht een golf van verontwaardiging teweeg, waarna de gemeente een prijsvraag uitschreef om nieuwe ideeen voor het Gat te krijgen. Die prijsvraag is vorige jaar gewonnen door het plan voor een speel- en chillbos, dat als 'inspiratiedocument' heeft gediend voor de huidige zoektocht naar een commerciele uitbater. Het speel- en chillbos is daarbij aanzienlijk versmald. Zo zijn een amfitheater, meerder kioskjes en een aantal trekkershutten uit dat oorspronkelijke plan gesneuveld.

Heuvelruggers krijgen voorrang bij nieuwe woningen

Inwoners van de gemeente Utrechtse heuvelrug krijgen voorrang bij de toewijzing van een bescheiden golf (128) aan nieuwbouwwoningen die er de komende jaren aankomt. Dat heeft de gemeente bedongen bij de provincie.

Read More

Zowel in de Amerongse Allemanswaaard (36) als in de Driebergse nieuwbouwwijk Groene Tuinen (92) bouwen de lokale woningbouwcorporaties de komende jaren een flink aantal sociale huurwoningen. Om de politieke voornemens van vier jaar geleden gestand te doen zullen Heuvelruggers voorrang krijgen bij de toewijzing van die 128 woningen, maakte een tevreden wethouder ruimte Tim Verhoef vandaag bekend. 'Om in deze tijd, in deze markt dergelijke grote projecten te kunnen realiseren, daar ben ik toch wel blij om,' aldus Verhoef.

De oplevering van zowel de Amerongse als de Driebergse woningen staat volgens de corporaties gepland voor volgend jaar. Kandidaten voor de woningen moeten behalve een inschrijving bij de gemeente ook zijn ingeschreven bij woningnet. Bovendien moeten ze een huurwoning achterlaten.  Voor die achtergelaten woningen geldt geen 'lokaal maatwerk', zoals de voorrangsregeling in het jargon heet. Ook voor de sociale nieuwbouwwoningen in de Driebergse wijk Zonstraat en de Leersumse Middelweg -die al eerder worden opgeleverd- geldt de voorrangsregeling niet.

De gemeente heeft de voorrangsregeling nog wel bij de provincie te moeten bedingen, zegt wethouder Verhoef. 'We zitten hiermme boven de toegstane grens van 30% aan lokaal maatwerk, die we met de provincie hebben afgespeoken. Maar omdat we de laatste jaren juist onder die grens zaten is de provincie akkoord gegaan.'