Provincie legt €5 miljoen bij voor Maarsbergse tunnel

De provincie komt met een extra €5 miljoen over de brug om met een langere tunnelbak het gevierendeelde dorp Maarsbergen leefbaar te houden. Wethouder Veldhuizen denkt dat er nu weinig meer mis kan gaan. 'Dit moet gewoon lukken.'

“Provincie legt €5 miljoen bij voor Maarsbergse tunnel” verder lezen

ZH: meer huizen bouwen om Wolfswinkel te houden

In een noodklokbrief doet ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug een laatste beroep op de gemeenteraad om het Maarsbergse bedrijventerrein aan te laten leggen. Dat kan volgens de ondernemersvereniging door het bouwen van meer woningen.

“ZH: meer huizen bouwen om Wolfswinkel te houden” verder lezen

Maarsbergenaren willen serieus genomen worden

In een ingezonden brief zegt een groep Maarbergers bezorgd te zijn over de plannen voor een bedrijventerrein van ondernemer Wolfswinkel. Vorige week ging de gemeenteraad alsnog akkoord met een groter bedrijventerrein, tot ongenoegen van de groep Maarsbergers.

“Maarsbergenaren willen serieus genomen worden” verder lezen

Wolfswinkel mag toch verder met bedrijventerrein

Het Maarsbergse reinigingsbedrijf Wolfswinkel kan aan de slag met de aanleg van een bedrijventerrein. Het wordt wel kleiner en de gemeente gaat geen nieuwe rondweg om Maarsbergen heen aanleggen. Verkeer moet over de Haarweg blijven rijden.

“Wolfswinkel mag toch verder met bedrijventerrein” verder lezen

Heuvelrug steunt Maarsbergen in tunnelplan

De gemeente Heuvelrug gaat lobbyen voor het alternatieve tunnelplan van de Maarsbergse bevolking. Als het lukt mogen de raadsleden als eerste op de BBQ komen.

Read More

De voltallige gemeenteraad schaarde zich donderdagavond achter het plan voor een verlengde tunnel, een burgerinitiatief van de Maarsbergse bevolking. Het plan – de ondertunneling van de spoorweg doortrekken tot voorbij de kern van Maarsbergen-  moet een einde maken aan de vierendeling van het kleine dorpje, dat door zowel een snelweg als een spoorweg als een drukke provinciale weg in stukken wordt gehakt.

Het was dezelfde gemeenteraad die een half jaar geleden een plan goedkeurde waar de halve Maarsbergse bevolking zich in januari nog luidruchtig en mordicus tegen verklaarde. Destijds zou er geen tijd meer zijn om alternatieven te onderzoeken, maar daar valt bij nader inzien toch een mouw aan te passen. 'Tijd maak je, ' aldus verantwoordelijk wethouder Homan, en de gemeenteraad bleek samen met hem van gedachten veranderd. Hoe dat procedureel moest wist de wethouder nog niet, maar het plan dat in Maarsbergen zoveel woede had opgewekt gaat hij tot stilstand brengen. 

Op voorspraak van SGP-raadslid Boonzaaijer -ook in januari al voorstander van uitstel- komt er op korte termijn een excursie naar Maarsbergen, door een reisgezelschap bestaande uit leden van de Provinciale Staten, en van de gemeenteraden van zowel Heuvelrug als Woudenberg, als begin van een onderzoek naar de technische en financiele haalbaarheid van het alternatieve Maarsbergse plan. 'Als het lukt nodig ik jullie als eerste uit op de bbq,' aldus initiatiefnemer Jan Huyser. 

Maarsbergen wil nieuw tunnelplan

Maarsbergen start een media-offensief om een 'rampzalig' verkeersplan van tafel,  en een alternatief plan op tafel te krijgen.  De lokale VVD is al bijna om.

Read More

In 2015 start Prorail met de ondertunneling van het spoor, om net als in Driebergen een einde te maken aan de lange wachtrijen op de provinciale N226 voor de spoorbomen. De tunnel zou kort na het spoor omhoog komen, om vervolgens vrij abrupt in een gecompliceerd kruispunt te eindigen. Dat zou voor Maarsbergen rampzalig zijn, zeggen de initiatiefnemers van een alternatief plan, omdat dat het dorp in vieren deelt en doorstroming er nauwelijk door verbetert, aldus een eendrachtig persbericht over het plan.  

planmaarsbergen2            planmaarsbergen3

Door de tunnel door te trekken tot voorbij de dorpskern zou de doorstroming verbeteren en een nieuw, verkeersarm en groen dorpscentrumpje kunnen ontstaan, op danwel een tunnel dek, of via een brug over de tunnel. Voorbij het dek of de brug kan een driearmige rotonde verkeer voor Maarn en Maarsbergen respectievelijk naar het oosten en westen verdelen. Doorgaand verkeer noord- of zuidwaarts kan rechtdoor zonder stoplichten en spoorbomen de weg vervolgen. 

Vorig jaar lieten bestuurders weten dat een nieuw plan een gepasseerd station is, omdat de huidige planvorming te ver gevorderd zou zijn. Bovendien is een langere tunnel duurder, en daarvoor is geen geld, bij rijk, provincie en gemeente. Volgens verkeerswethouder Homan is de invloed van de gemeente bovendien gering, omdat de planvorming op de bureau's van hogere instanties als provincie en Prorail ligt. Aan de andere kant kondigden diverse verontwaardigde Maarsbergers destijds al forse protesten aan. 

Coalitiepartij VVD zet het plan ook daarom opnieuw op de agenda van de gemeenteraadsvergadering overmorgen. De liberalen hebben het 'vermoeden dat de huidige oplossing, zeker door bezwaarprocedures bij zowel gemeente als provincie, tot aanmerkelijke vertraging in uitvoering kan gaan leiden.'  Volgens de initiatiefnemers zou een verlengde tunnelbak rond de €2 miljoen extra kosten, maar zouden die meerkosten zakken omdat het alternatieve plan besparingen oplevert in de kosten die Porrail moet maken bij de aanleg van omrijroutes tijdens de tunnelbouw. 

plan maarsbergen

Andersteinweg: definitief open

De Maarsbergse Andersteinweg wordt niet afgesloten voor doorgaand verkeer. De gemeenteraad wil het echt niet hebben.

Read More

De Andersteinweg -een landweggetje tussen Maarn en Woudenberg door landgoed Anderstein-  staat al op de agenda sinds eind vorige eeuw, toen het samen met de Maarnse Grindweg -een bosweggetje tussen Doorn en Maarsbergen- werd voorgedragen voor afsluiting. Ook daar botste sluipverkeer met de belangen van aanwonenden en vooral met die van de natuur. Toch werd destijds de Grindweg wel, maar de Andersteinweg niet afgelsoten.

Andersteinwegbord

Vorig jaar kwam de Andersteinweg terug op de agenda, op verzoek van landgoedeigenaar Van Beuningen, die er een tot kantoor omgebouwde boerderij en een druk bezochte golfclub runt. Ook diverse aanwonenden zeiden afsluiting te steunen, omdat er te vaak en vooral te hard zou worden gereden. Volgens de gemeente wordt die bewering bevestigd door verkeersmetingen. Toch keerde de gemeenteraad zich vorig jaar tegen het voorstel, omdat er geen draagvlak voor afsluiting zou bestaan.

Een aantal aanwonenden van de Ringelpoel -het verlengde van de Andersteinweg, dat ook dreigde te worden afgesloten voor doorgaand verkeer- heeft zich fel tegen aflsuiting uitgesproken. Ze kregen hierbij steun van een groep Maarsbergers, en van Woudenbergse forensen, die het weggetje gebruiken om snel bij NS-station Maarn te komen. De tegenstanders kwamen eerder inspreken bij de gemeenteraad.  Op een gemeenteraadsvergadering op locatie in Maarsbergen afgelopen januari maakten ze flink rumoer.

andersteinweg

Door een uitspraak van de bezwaarcommissie kwam de weg afgelopen week voor een vierde keer terug op de agenda. Volgens de bezwaarcommissie is het oorspronkelijke voorstel tot afsluiting door de gemeenteraad afgewezen zonder zorgvuldige afweging, terwijl aan dat voorstel juist uitgebreide onderzoeken en afwegingen ten grondslag liggen. In december was het college van benw het hier nog niet mee eens, inmiddels scharen de burgemeester en twee van zijn wethouders zich achter dat advies. Opvallend daarbiij was minderheidsstandpunt van verkeerswethouder Homan. 

Afgelopen week stemde de gemeenteraad opnieuw tegen het plan, ook nadat landgoedeigenaar Van Beuningen -de oorspronkelijke aanvrager- het voorstel kwam toelichten en verdedigen, voor een gehoor van wat lacherige raadsleden. Uitzondering bij de stemming was CU-raadslid Karssen, die het advies van de bezwaarcommissie zwaarwegend noemde,  en zei te vrezen voor de juridische consequenties van het negeren van dat advies.

De overige leden van de gemeenteraad stelden zich op het standpunt dat er nog altijd geen draagvlak bestaat voor afsluiting, en dat de gemeente Heuvelrug in principe geen wegen afsluit, tenzij dat echt nodig is.  Op de achtergrond speelt de ondertunneling van rond het grote kruispunt in Maarsbergen, die staat gepland voor 2015. Zolang de doorstroming In Maarsbergen niet goed is geregeld, mag de de Andersteinweg van de gemeenteraad niet worden afgesloten voor sluipverkeer.