College hecht waarde aan lokale media

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)
Het college van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug prijst zich gelukkig met het aantal lokale journalisten die het werk van de gemeente kritisch volgen. Dat is essentieel voor het functioneren van de lokale democratie. Het college vindt het belangrijk dat ook uit te dragen. Daarom tekent zij de petitie ‘handen af van de zelfstandigenaftrek.

We zien dat het vak van journalist in de loop van de tijd verandert, bijvoorbeeld door de opkomst van sociale media. Dat betekent onder andere dat er door bezuinigingen en veranderingen bij de lokale media steeds minder ruimte en budget is voor gedegen journalistiek. De artikelen moeten korter en sneller. En er zijn minder journalisten. Dat gaat ten koste van de kwaliteit.

Daar komt bij dat er in de journalistiek veel freelancers/zzp’ers werken. De 2e kamer bereidt een voorstel voor om de zelfstandigenaftrek af te schaffen. Dat maakt het voor een gemiddelde journalist steeds lastiger om het brood te kunnen verdienen als journalist. En dat geldt overigens ook voor veel andere zzp’ers die in onze gemeente werken. Dat komt het ondernemerschap niet ten goede.

Omdat wij veel belang hechten aan ruimte voor ondernemerschap en goede lokale journalistiek, steunen wij de journalisten en zzp’ers in onze gemeente door het tekenen van de petitie.

College benoemt Marjan Havekes als gemeentesecretaris

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)
Het college van B&W heeft dinsdag besloten Marjan Havekes definitief te benoemen als gemeentesecretaris. Marjan Havekes werkt sinds een jaar op tijdelijke basis in deze functie en heeft nu gesolliciteerd op deze vacature.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug staat voor een grote uitdaging en heeft veel ambitie voor de toekomst. Daarvoor is een bekwame secretaris essentieel. De ervaring met Marjan Havekes het afgelopen jaar heeft laten zien dat zij past in het gewenste profiel van gemeentesecretaris voor deze gemeente. Wij hebben het volste vertrouwen dat zij deze functie naar de toekomst toe – met de ambitie die de organisatie heeft – goed kan vervullen.

Marjan Havekes heeft hiervoor gewerkt bij de gemeente Dordrecht. Het afgelopen jaar was ze vanuit die gemeente gedetacheerd bij onze gemeente. Ze heeft brede ervaring op directieniveau binnen gemeentelijk overheid. In die rol is ze goed bekend met het leiden van organisaties en organisatieontwikkelingen. Ook heeft ze ervaring in het sociaal domein en met regionale samenwerking.

Nieuwe folders en raamposters Fairtrade

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Burgemeester Frits Naafs neemt 1e exemplaar nieuwe folders en raamposters Fairtrade in ontvangst
Maandag 13 april om 16.30 uur in de Cantina in het Cultuurhuis in Doorn

Maandag 13 april presenteert de werkgroep Fairtrade Gemeente Utrechtse Heuvelrug een folder en raamaffiche met daarop de winkels in Amerongen, Doorn, Leersum en Maarn die Fairtrade cadeauproducten verkopen. Een mooie gids voor mensen die op zoek zijn naar een Fairtrade product om cadeau te geven. Bijvoorbeeld met Moederdag op 9 mei of voor een verjaardag of een andere gelegenheid. Wat dacht u bijvoorbeeld van Fairtrade kleding, tassen, sieraden, chocolade, wijnen en thee? Zondag 9 mei is het Wereld Fairtrade dag. Een Fairtrade cadeau is dan helemaal `in stijl`.
 
Hiermee is het overzicht van de Fairtrade cadeauwinkels in de gemeente compleet. In november 2014 werd in Driebergen de folder en affiche van de Fairtrade cadeauwinkels in Driebergen gepresenteerd.
 
Burgemeester Frits Naafs neemt maandag 13 april het eerste exemplaar van de nieuwe folder en affiche in ontvangst tijdens een feestelijke bijeenkomst om 16.30 uur in de Cantina van het Cultuurhuis in Doorn.

Minimaloket in Gemeentewinkel Doorn sluit

Minimaloket in Gemeentewinkel Doorn dicht vanaf dinsdag 10 maart

(ingezonden door gem Utrechtse heuvelrug)

Het Minimaloket startte in 2010 op maandagochtend voor inwoners met vragen over inkomen. Enkele honderden inwoners bezoeken jaarlijks het loket. Vanaf dinsdag 10 maart sluit het Minimaloket in het gemeentekantoor in Doorn. Inwoners kunnen hierna een afspraak maken met de consulent van het Servicepunt. Consulenten kijken niet alleen naar het inkomen, maar ook naar andere aspecten binnen het gezin die een rol kunnen spelen.

Wethouder Hans Nijhof: ,,Het zijn geen makkelijke tijden voor inwoners met een minimum inkomen. Dat kun je zien aan het aantal bezoekers van het Minimaloket. Dat stijgt snel. Daarom hebben we er voor gekozen de ondersteuning uit te breiden en nog laagdrempeliger aan te bieden.”

Servicepunt

Inwoners met vragen over geld, inkomen en schulden kunnen kijken op de website van het Servicepunt: (www.samenopdeheuvelrug.nl).
Consulenten van het Servicepunt zijn telefonisch bereikbaar via: (0343) 56 58 00.

De Servicepunten zijn op 1 januari 2015 gestart. Inwoners met vragen over zorg en welzijn konden vanaf die tijd bij het Servicepunt terecht. Vanaf dinsdag 10 maart kunnen inwoners er ook terecht voor inkomensvraagstukken.

 

Statement van burgemeesters Zeist en Heuvelrug

(ingezonden door gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Burgemeester Koos Janssen van Zeist en burgemeester Frits Naafs van Utrechtse Heuvelrug willen de volgende mededeling doen over de vermissing van de meisjes uit Zeist en Driebergen:

“Afgelopen dagen zijn wij goed geïnformeerd over de vermissing van de drie meisjes, twee uit Zeist en één uit Driebergen. Een meisje uit Zeist en het meisje uit Driebergen zijn veilig en in goede gezondheid weer terug.

We hebben vanzelfsprekend goede zorg voor het welzijn van de meisjes, de betrokken gezinnen en voor de school, de medeleerlingen en hun ouders.

Wij hopen dat ook het derde meisje in goede gezondheid teruggevonden wordt.”

Ondertekening convenant Servicepunten/sociale dorpsteams

(Ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Vanaf 1 januari kunnen inwoners terecht bij het Servicepunt in de buurt met vragen over hulp en ondersteuning. De Servicepunten zijn bemenst met professionals uit elf verschillende organisaties. Op dinsdag 10 februari hebben deze organisaties een convenant ondertekend waarin de samenwerking is vastgelegd.

De volgende organisaties leveren professionals in de Servicepunten: Welnuh, Vitras, MEE Utrecht, Gooi & Vecht, Kwintes, ISZ De Brug, Altrecht, De Rading, Amerpoort, Intermetzo, Samen Veilig Midden-Nederland en de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Het Servicepunt in de buurt
Vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan inwoners op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen en zorg voor jeugd. Dat is niet voor niets zo. De gemeente staat immers dichtbij inwoners en hun gezinnen én dichtbij de wijk, welzijnswerkers, hulpverleners en zorgaanbieders. Met korte lijnen kan betere zorg worden geboden én ondersteuning snel en effectief ingezet worden. Deze veranderingen komen niet uit de lucht vallen. Al langere tijd heeft de gemeente samengewerkt met inwoners, zorgverleners, maatschappelijke organisaties en cliëntenorganisaties aan een goede uitvoering van deze veranderingen. Om dit te realiseren, zijn er Servicepunten op vijf plaatsen in de gemeente ingericht waar inwoners met hun vragen op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen en opvoeden en opgroeien terecht kunnen. Voor meer informatie kijk op www.samenopdeheuvelrug.nl of bel naar (0343) 56 58 00.
 

Informatiemarkt stationsgebied Driebergen-Zeist

Uitnodiging informatiemarkt stationsgebied Driebergen-Zeist op woensdag 18 februari 2015

(Ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Driebergen-Zeist krijgt een nieuw station en het gebied eromheen wordt ingrijpend verbeterd. Het stationsgebied van Driebergen-Zeist wordt een compacte OV-knoop, die veilig is en waar al het verkeer goed doorstroomt. Het aantal sporen wordt ter hoogte van het station uitgebreid naar vier en de N225 kruist straks het spoor met een tunnel. In 2019 heeft Driebergen-Zeist een mooi, veilig en gebruiksvriendelijk stationsgebied dat ingericht is op de toekomst.

Op woensdag 18 februari a.s. vindt de informatiemarkt plaats over hoe het nieuwe stationsgebied Driebergen-Zeist eruit komt te zien en wat er wanneer gaat gebeuren. ProRail, Provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Utrechtse Heuvelrug nodigen alle omwonenden, betrokkenen, reizigers en belangstellenden hiervoor van harte uit.

Waar: Cultuur- en Congrescentrum Antropia, Hoofdstraat 8, Driebergen (naast het station)

Wanneer: 18 februari 2015

Tijd: 18:30 – 21:00 uur

Meer informatie over het project vindt u op www.prorail.nl/driebergen-zeist.

 

Welke school wordt Super Hero-Afvalscheiden 2015?

Welke school wordt Super Hero-Afvalscheiden 2015?

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Vorige week donderdag en vrijdag is wethouder Hans Nijhof, in een afvalwagen en vergezeld door een echte kliko clown, (bijna) alle basisscholen in de gemeente langs geweest. Een afval-overval, dat was het. De leerlingen hebben één week gekregen om te laten zien hoe goed er bij hen thuis afval wordt gescheiden. In een speciale zak moesten ze zoveel mogelijk plastic afval, blik en drinkpakken verzamelen. De school die per leerling het meeste heeft ingezameld is de Super Hero Afvalscheiden 2015 en wint een schoolreisje naar de afvalsorteerinstallatie van Sita in Rotterdam.

Kamerbewoning boven stomerij in Doorn niet langer verantwoord

(persbericht gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Kamerbewoning boven stomerij in Doorn niet langer verantwoord

Woensdagmiddag 14 januari heeft de Omgevingsdienst regio Utrecht de gemeente geïnformeerd over de uitslagen van de laatste PER-metingen in de woningen boven de stomerij aan de Acacialaan in Doorn. Deze waarden bleken sterk verhoogd te zijn, hoger dan bij periodiek onderzoek in december en ook hoger dan de toegestane norm. Op basis van deze uitslag en advies van de GGD heeft de gemeente besloten dat bewoning van de acht studentenkamers boven het textielbedrijf van Van Boordt niet langer verantwoord is. De eigenaar van het pand en de bewoonsters zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Daarbij heeft de gemeente ook aangeboden om te bemiddelen bij het vinden van vervangende woonruimte.

Periodiek onderzoek december
Vanwege de historische bodemverontreiniging bij de stomerij worden er met regelmaat in het bedrijfspand en de bovenwoningen luchtmetingen gedaan om vast te stellen of er sprake is van uitdamping van PER. De metingen tussen 2011 en eind november 2014 lieten geen verhoogde waardes zien. Op 17 december bleek dat er bij de metingen van 12 december 2014 sprake was van verhoogde waarden. De bewoners zijn hierover geïnformeerd. Omdat alle bewoonsters de kerstvakantie niet op hun kamer zouden verblijven, was er voor de gemeente op dat moment geen aanleiding om andere maatregelen te treffen.

Uitkomsten vervolgonderzoek
De gemeente heeft de Omgevingsdienst op 18 december 2014 opdracht gegeven om uit te laten zoeken wat de verhoogde waarde veroorzaakt. Hiervoor zijn eind december nieuwe metingen verricht met de PER-machine in werking. De uitslagen van dit onderzoek, die woensdagmiddag beschikbaar kwamen, bleken beduidend hoger dan de meetresultaten van 17 december en ook ruim boven de toegestane norm. Bij de metingen in december in de omgeving van de stomerij zijn verder geen verhoogde waarden vastgesteld.

Bewonen kamers niet langer verantwoord
De GGD regio Utrecht heeft op verzoek van de gemeente de gezondheidsrisico’s op basis van de gemeten waardes beoordeeld. De conclusie van de GGD is dat op basis van de metingen geen acute gezondheidsrisico’s zijn, maar dat risico’s voor de gezondheid op langere termijn niet uit te sluiten zijn.
Op basis hiervan heeft de gemeente besloten dat zij het niet langer verantwoord vindt dat de kamers bewoond worden. Wethouder Hans Nijhof heeft de verhuurder hierover woensdag aan het einde van de middag geïnformeerd en aangegeven dat de kamers tot uiterlijk dit weekend gebruikt mogen worden.
De verhuurder heeft de gemeente laten weten zijn verantwoordelijkheid in deze te nemen en op korte termijn vervangende woonruimte te regelen voor zijn huursters. Indien nodig ondersteunt de gemeente hierbij. →

Vervolg
Eind januari worden nieuwe metingen verricht als de PER-machine niet in bedrijf is. De uitslagen van deze metingen worden begin februari verwacht. Op basis van deze uitslag wordt bekeken of bewoning weer mogelijk is. De PER-machine wordt ook niet gebruikt tot er duidelijkheid is over de oorzaak van de verhoogde waardes. De chemische reiniging wordt sinds begin januari uitgevoerd bij een ander textielreinigingsbedrijf buiten onze gemeente.
 

Verklaring gemeente, kerken en moskeeën

Verklaring gemeente, kerken en moskeeën

(ingezonden door gem Utrechtse heuvelrug)

De gemeente Utrechtse Heuvelrug, vertegenwoordigers van (de Raden van) Kerken en de vertegenwoordigers van de Turkse en Marokkaanse moskeeën  hebben met afschuw kennisgenomen van de aanslag in Parijs waarbij twaalf mensen om het leven zijn gebracht. Wij voelen ons betrokken bij de slachtoffers en hun nabestaanden, de inwoners van Parijs, de media en de politie.

De schok en de verontwaardiging is ook in onze gemeente groot. De komende periode wordt dan ook tijdens vieringen en diensten in kerken en moskeeën en tijdens openbare bijeenkomsten van de gemeente op gepaste wijze stilgestaan bij deze afschuwelijke aanslag.

Lintje voor K. van de Breevaart

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Burgemeester Frits Naafs heeft op dinsdag 16 december 2014 een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan:

De heer K. van de Breevaart (woonachtig in Amerongen). Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1994 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Amerongen en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich nadrukkelijk ingezet als ploegleider van één van de twee uitrukploegen,
als Post-oefencoördinator en als voorzitter van de jeugdbrandweer.

Nieuwe website sociaal domein

www.samenopdeheuvelrug.nl en Informatiekrant

Vanaf 1 januari zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan inwoners op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen en zorg voor jeugd. Dat is niet voor niets zo. De gemeente staat immers dicht bij inwoners en hun gezinnen én dicht bij de wijk, welzijnswerkers, hulpverleners en zorgaanbieders. Met korte lijnen kunnen wij betere zorg bieden én ondersteuning snel en effectief inzetten. Met hulp en inzet van vrijwilligers waar dat kan en door professionals waar dat moet. Zo zorgen wij samen voor elkaar.

Deze veranderingen komen niet uit de lucht vallen. Al lan­gere tijd werken we samen met inwoners, zorgverleners, maatschappelijke organisaties en cliëntenorganisaties aan een goede uitvoering van deze veranderingen.

Samenopdeheuvelrug.nl

Vanaf vandaag kunt u terecht op een nieuwe website www.samenopdeheuvelrug.nl.

De site biedt informatie aan inwoners en deskundigen in de zorg en zal gaandeweg verder gevuld en uitgebreid worden. De site is goed te bekijken op een tablet of een smartphone.

U vindt de site ook via www.heuvelrug.nl.

Informatiekrant

Deze week ontvangt u ook een speciale Informatiekrant waarin wij u bijpraten over de veranderingen in de zorg. U leest er alles over de Servicepunten op vijf plaatsen in de gemeente. Ook vindt u er informatie over Dorpsgericht werken en de initiatieven in uw eigen dorp. De website en de krant gaan over algemene veranderingen die voor grotere groepen inwoners gelden. Hebt u te maken met veranderingen in uw persoonlijke situatie, dan ontvangt u hierover een brief van de gemeente.

Afhaalpunten
De krant wordt samen met De Kaap/Stichtse Courant en Heuvelrugnieuws verspreid, met uitzondering van de inwoners met een nee/nee-sticker. Inwoners kunnen de informatiekrant ook afhalen in Maarsbergen bij Van Dijk Tweewielers en in Overberg bij Dorpshuis De Buurthucht en in de openbare bibliotheken in Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn. Nieuwe website sociaal domein

Werk Ameronger Wetering eerder van start

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Na uitstel werkzaamheden N227 werk Ameronger Wetering eerder van start

De werkzaamheden van de provincie Utrecht aan de N227 in Langbroek zijn uitgesteld naar 2015. Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden tussen de verschillende wegbeheerders over de planning van werkzaamheden. Hierdoor kan de gemeente Utrechtse Heuvelrug starten met grootonderhoud werkzaamheden aan de Ameronger Wetering tussen de Nieuwe Steeg en de Gooijerdijk. Deze werkzaamheden waren eerder uitgesteld vanwege de afsluiting van de N227 en de verkeersdrukte op de omleidingswegen in de regio. Het groot onderhoud aan de Ameronger Wetering vindt nu plaats tussen begin februari en eind april 2015.

Werkzaamheden groot onderhoud

De gemeente knapt het wegdek en de wegbermen van de Ameronger Wetering in Leersum op. Deze opknapbeurt is nodig omdat de in het verleden aangelegde landbouwwegen te smal zijn om het toenemende zware verkeer te kunnen dragen. De weg schuift af naar de sloot/wetering. Om dit tegen te gaan wordt ter ondersteuning van de weg een stalen damwand aangebracht aan de westzijde van de Ameronger Wetering, in de onderkant van de sloot. Hierna wordt de weg gerepareerd en voorzien van een nieuwe laag asfalt. Daarna kan de weg weer voor een lange periode veilig worden gebruikt.

Omleidingen.

Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden is de Ameronger Wetering, behalve voor aanwonenden, niet bereikbaar. Voor fietsers wordt een omleidingsroute ingesteld. De gemeente streeft ernaar om de overlast tot het minimum te beperken. De gemeente en provincie besteden extra aandacht aan het veilig en berijdbaar houden van omliggende wegen en wegbermen.

Planning

Volgens planning zijn de werkzaamheden aan de Ameronger Wetering eind april 2015 gereed. Zo spoedig mogelijk geeft de provincie in haar eigen berichtgeving aan wanneer en hoe de werkzaamheden aan de N227 weer worden hervat. Als deze werkzaamheden worden hervat, kan de gemeente Utrechtse Heuvelrug gebruikmaken van de verkeerluwte en de geplande werkzaamheden voor de herinrichting van de Langbroekerweg in Doorn uitvoeren.

 

Heuvelrug zoekt strategisch adviseur

(geplukt van het internet, niet op de eigen vacature-pagina heuvelrug.nl)

ALGEMEEN STRATEGISCH ADVISEUR
Hart voor het lokale bestuur?
Wie zijn wij?
De gemeente Utrechtse Heuvelrug telt ongeveer 48.000 inwoners. De gemeente ligt in een prachtige groene omgeving, waarin de dorpskernen een eigen identiteit en cultuurhistorische waarde hebben. De kernwaarden dienstverlenend, omgevingsgevoelig en verantwoordelijk staan bij ons hoog in het vaandel. De gemeentelijke organisatie is volop in ontwikkeling. In 2015 wordt een reorganisatie doorgevoerd om antwoord te geven op de veranderde maatschappelijke context “Meer samenleving, minder overheid”. Hierdoor verandert ook de organisatiestructuur en wijze van dienstverlening. Onze dienstverlening richten wij op de rollen: faciliteren, regisseren en uitvoeren.
Waar ga je werken?
Je gaat werken bij de afdeling Bestuursondersteuning van het domein Bedrijfsvoering. Je komt te werken bij het cluster bestuurlijke juridische zaken. Je werkt in Doorn.
Gemeenten staan als eerste overheid en door overdracht van taken voor steeds meer complexe strategische opgaven. Ontwikkelingen op rijks-, provinciaal- en regionaal niveau volgen elkaar snel op. Om meer aan de voorkant van ontwikkelingen te staan, actuele vraagstukken te verkennen en vertalen naar de consequenties hiervan voor het bestuur en organisatie zijn wij op zoek naar een:

Algemeen Strategisch Adviseur m/v
Voor een periode van 3 jaar voor 32 tot 36 uur per week
Wat is het doel van de functie?
Advisering aan bestuur en management over bestuurlijke vraagstukken en algemene strategische beleidsvraagstukken. Het leiden van projecten op concernniveau in opdracht van de directie of het bestuur. Verbinding leggen tussen algemene strategische opgaven en facetbeleid van de gemeente.
Vormen van een denktank met strategische beleidsmedewerkers en strategische adviseurs binnen de organisatie. Zowel de organisatie als deze functie is in ontwikkeling. Om deze reden wordt deze functie in eerste instantie tijdelijk open gesteld.
Wat zijn je werkzaamheden?

Advisering op het brede terrein van bestuurlijke vraagstukken en algemene strategische beleidsvraagstukken, zoals (regionale) samenwerking, optimaliseren van de bestuurskracht van de gemeente en standpuntbepaling bij actuele rijks-, provinciale en regionale ontwikkelingen die de gemeente op bestuurlijk- en concernniveau raken. Het leggen van verbindingen tussen algemene strategische opgaven en facetbeleid van de gemeente. Proactief inspelen op actuele onderwerpen en het initiëren van ontwikkelingen.
Het opbouwen en onderhouden van een ambtelijk netwerk met bestuurlijke partners en ketenpartners en het initiëren en uitvoeren van relevante activiteiten binnen de gemeente en in regioverband.
Het leiden van projecten met multidisciplinaire inzet van (strategische) beleidsadviseurs ter verkenning en/of implementatie van ontwikkelingen op rijks, provinciaal of regionaal niveau die de gemeente op bestuurlijk en concernniveau raken en de vorming van een denktank.
Kwaliteitszorg Gemeenschappelijke Regelingen door het ontwikkelen van activiteiten, processen en instrumenten voor optimalisering van het bestuurlijke en ambtelijk opdrachtgeverschap /eigenaarschap.
Wat vragen wij van je?

Academisch werk- en denkniveau bij voorkeur een opleiding bestuurskunde of politicologie
Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
Aantoonbare relevante werkervaring binnen de (lokale) overheid.
Generalist met het vermogen snel te schakelen tussen abstract en concreet niveau.
Welke competenties heb je?
Je werkt projectmatig en resultaatgericht. Hierbij pas je vormen van participatie toe en ben je innovatief. Je schakelt makkelijk in stijlen van communiceren zodat je gesprekken kan beïnvloeden en soepel kan afstemmen op verschillende gesprekspartners. Verder heb je een uitstekend ontwikkeld gevoel voor het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en een externe gerichte maatschappelijke focus.
Wat bieden wij?
Wij bieden jou een dynamische nieuwe baan met uitdagend werk, enthousiaste collega’s en goede secundaire arbeidsvoorwaarden en flexibele werktijden. Deze vacature is tijdelijk voor de duur van 3 jaar en is indicatief gewaardeerd in salarisschaal 11 van de CAR – UWO. Het minimumsalaris (aanloopschaal) is €2.560 en het maximumsalaris is € 4.489,- bij een 36-urige werkweek.
De vakantie-uitkering is 8% en de eindejaarsuitkering is 6%.
Heb je interesse?
Schriftelijk reageren, kun je tot uiterlijk 15 december 2014 via het sollicitatieformulier . Vermeld bij je reactie het vacaturenummer 14-16-BV.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Heleen Knibbe, afdelingshoofd bestuursondersteuning telefoon 0343 – 565 611 of met At Sonneveld, P&O Adviseur, telefoon 0343 – 56 5 583
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Nieuw contract SITA huisvuilinzameling

Persbericht 2 december 2014

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Nieuw contract SITA huisvuilinzameling

SITA zamelt al vele jaren in onze gemeente het huisvuil in en blijft dit ook de komende vier jaar doen. Het bedrijf komt als winnaar uit de bus bij de aanbesteding die deze zomer in de markt is gezet. Het contract tussen de gemeente en SITA is tijdens een feestelijke gelegenheid op 1 december getekend door burgemeester Naafs en de heer De Vroe, Regiodirecteur van SITA. Voor de gunning zijn zowel kwaliteitsaspecten als geoffreerde prijs meegewogen. Dit betekent dat SITA in de komende jaren duurzamer en meer maatschappelijk verantwoord de huisvuilinzameling organiseert.

Tijdens de bijeenkomst was de heer Van Wolfswinkel, directeur van het gelijknamige bedrijf uit Maarsbergen, ook van de partij. Als onderaannemer van SITA blijft hij, evenals nu het geval is, veel van de werkzaamheden uitvoeren. Ook Monique Barten was aanwezig. Zij vertegenwoordigt het Werkgeverservicepunt RSD Kromme Rijn Heuvelrug, de uitvoerende organisatie van onze gemeente voor het onderwerp Social Return bij aanbestedingen.

Service, social return en milieuvriendelijk materieel
Bij de gehanteerde aanbestedingssystematiek wordt niet alleen op prijs beoordeeld. Dit prikkelt bedrijven om ook op het gebied van duurzaamheid, bedrijfsvoering en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een goede aanbieding te doen. Het nieuwe contract biedt vanaf 2015 nieuwe kansen. SITA gaat op verschillende punten de service en efficiency verder verbeteren en bouwt daarbij voort op de kennis en ervaring die in de afgelopen jaren is opgedaan. Voor Social Return neemt het bedrijf vier mensen in opleiding die op dit moment geen betaald werk hebben. Zij hebben uitzicht op een vaste baan binnen het bedrijf. Ook in de afvalcommunicatie en bewustwording gaat SITA een rol spelen. Zo leveren zij een bijdrage aan acties op scholen om afvalscheiding te promoten en rondom verkeersveiligheid.
SITA gaat bovendien fors investeren in nieuwe, milieuvriendelijk inzamelwagens. Medio 2015 voldoet 80% van de wagens die huis-aan-huis afval inzamelen aan de Euro 6 norm, de nieuwste en strengste Euronorm. De rest van de voertuigen voldoet minimaal aan de Euro 5 norm.

Continuïteit gewaarborgd
Helemaal anders wordt het natuurlijk ook niet. De meeste mensen merken niet dat er vanaf 1 januari 2015 een nieuw contract is ingegaan. In de loop van 2015 gaan er wel veranderingen plaatsvinden, als de huis-aan-huis inzameling van plastic verpakkingsafval van start gaat. SITA en Wolfswinkel Reiniging spelen daar een belangrijke rol in.

Gemeenteraad stelt kaders De Binder Bindt vast

 

Persbericht 1 december 2014
(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Gemeenteraad stelt kaders De Binder Bindt vast

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar het Leersumse burgerinitiatief ‘De Binder Bindt’ als pilotproject voor de Bruggenbouwersmethode uitgekozen. Na de keuze voor De Binder Bindt is een groep gevormd met mensen uit diverse geledingen die met het project aan de slag zijn gegaan. In de afgelopen periode zijn veel gesprekken gevoerd met ‘bewoners van de Binder’, inwoners van Leersum en andere belanghebbenden. Al deze verkennende gesprekken hebben bijgedragen aan een plan van aanpak met kaderstelling voor het project. In de gemeenteraadsvergadering van 27 november heeft de raad de kaders vastgesteld.

Organisatie en proces
De Binder Bindt heeft een projectgroep en een stuurgroep. De projectgroep signaleert kansen en bedreigingen voor het project en genereert op een interactieve manier ideeën om de Binder tot een bruisend centrum van Leersum te maken. De stuurgroep zorgt ervoor dat het proces verloopt volgens de principes van de Bruggenbouwersmethode. Kenmerkend hiervoor is dat het een open en transparant proces is. Via een open call kunnen mensen zich aanmelden om mee te denken en mee te doen.

De kaders zijn nu helder geformuleerd, bijvoorbeeld het intensiveren van het gebruik van de Binder en het komen tot een betere exploitatie. Het volledige document is als bijlage bijgevoegd. Het plan van aanpak met de kaders is nu vastgesteld door de gemeenteraad. Binnen die kaders is er vrijheid om het proces vorm te geven. De kaders zijn eerst in twee openbare commissievergaderingen besproken via de consentmethode. Deze vergaderingen waren in de Binder.

Korting op zorgpremie bij hoge zorgkosten en een laag inkomen

Nieuwe, lokale regeling ter vervanging van Wtcg en CER

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Korting op zorgpremie bij hoge zorgkosten en een laag inkomen

 

Inwoners met een chronische ziekte of handicap hebben vaak hoge zorgkosten. Ter compensatie daarvan kwamen zij in aanmerking voor een tegemoetkoming van het Rijk in het kader van de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en de CER (Compensatieregeling Eigen Risico) Beide regelingen zijn afgeschaft op 1 januari 2014. zijn de CER en de Wtcg afgeschaft. In plaats daarvan krijgen inwoners met hoge zorgkosten en een laag inkomen korting op de zorgpremie van de (collectieve) aanvullende ziektekostenverzekering. Dit is een nieuwe gemeentelijke regeling.

 

Wie een inkomen heeft tot 110% van het sociaal minimum, komt in aanmerking voor een korting van € 25,– per maand.

Wie een inkomen heeft tot 120% van het sociaal minimum, komt u in aanmerking voor een korting van € 20,– per maand.

 

Inwoners die in aanmerking komen voor de korting, kunnen wellicht ook gebruik maken van de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering, die men via de Regionale Sociale Dienst (RSD) kan afsluiten. De collectieve ziektekostenverzekering is een basisverzekering met een aanvullende verzekering. De RSD heeft namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug een contract met twee verzekeraars voor een collectieve verzekering afgesloten. Met dit pakket worden de meest voorkomende kosten gedekt. Kijk voor meer informatie op de website www.rsdkrh.nl .

 

Wie eerder gebruik maakte van de Wtcg of CER en het CAK toestemming heeft gegeven om adresgegevens door te geven aan de gemeente, krijgt binnenkort een brief met meer informatie. Zie ook de gemeentelijke website (www.heuvelrug.nl/samenvoorelkaar).

Lintje voor dr. H.J. Langeveld

Persbericht

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Embargo tot 13 november 2014 20.00 uur
(uitreiking zal, indien mogelijk, rond 19.00 uur plaatsvinden)

Burgemeester Frits Naafs heeft op donderdag 13 november 2014 een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer dr. H.J. Langeveld, woonachtig in Driebergen-Rijsenburg.

De heer Langeveld was 30 jaar werkzaam bij de Vrije Universiteit te Amsterdam
Hij heeft met zijn hoor- en werkcolleges een belangrijke bijdrage geleverd aan het geschiedkundig onderwijs in Nederland. Zijn werkwijze werd zeer gewaardeerd door de studenten van de VU. Gesteld wordt dat hij als universitair hoofddocent en wetenschapper het boegbeeld van de opleiding Geschiedenis van de Vrije Universiteit was.

Belangrijk was de publicatie van zijn tweedelige biografie, die tussen 1998 en 2004 verscheen, over de voormalige minister-president Hendrik Colijn. Het eerste deel met als titel “Dit leven van krachtig handelen” verscheen in 1998. In 2004 verscheen het tweede deel van deze biografie onder de titel “Schipper naast God”. Vanaf 1993 was hij bezig met dit werk.

Na zijn vervroegde pensionering in december 2005 bij de Vrij Universiteit is hij werkzaam als onderzoeker bij het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn werkzaamheden waren gericht op het onderzoek ten behoeve van en het schrijven van de biografie van Willem Schermerhorn: "De man die in de put sprong, Willem Schermerhorn 1894-1977'.

Hij wordt gezien als een pionier in de politieke biografie. Zijn werk heeft bijgedragen aan de academische waardering van dit historisch genre. Gesteld wordt dat hij van veel betekenis is geweest voor de ontwikkeling van de wetenschappelijke biografie in Nederland. Dankzij dit door hem uitmuntend uitgeoefende genre liet hij zien dat de politieke cultuur en geschiedenis in Nederland verrijkt kon worden met nieuwe methodische inzichten. Politiek beschrijven via partijgeschiedenis bleek uiteindelijk een doodlopende weg te zijn, zo wordt in zijn biografie van Colijn overtuigend aangetoond. Door deze premier behalve vanuit zijn politieke achtergrond ook vanuit zijn persoonlijke ervaringen te duiden, kan gesteld worden dat er nu een beter begrip is van het Nederlandse politieke verzuilde stelsel van de jaren dertig. Voorts wordt gesteld dat zijn werk als wetenschappelijk biograaf van prominente politici ver uitstijgt boven de vaktechnische vereisten die aan een historicus mogen worden gesteld.
Hij heeft door het ontzenuwen van verschillende mythes bijgedragen aan zowel de ontwikkeling van het genre van de politieke biografie als aan het maatschappelijk debat. Hij heeft door zijn studies bewerkstelligd dat afstand werd genomen van de traditie van de verzuilde geschiedschrijving. Hierdoor bevorderde hij dat het maatschappelijk debat van het (koloniale) verleden voortaan op feiten kan worden gebaseerd. Daarmee heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de zuiverheid van het politieke verleden en daarmee ook een bijdrage geleverd aan de actuele discussie over de Nederlandse houding ten aanzien van kolonialisme en nazisme. Beide biografieën onderscheiden zich door hun indrukwekkende bronnenonderzoek en door de, ondanks hun omvang, helder gestructureerde, zorgvuldige beargumenteerde en goed leesbare vorm. Door zijn boeken worden de nationale herinnering en de kennis van het Nederlandse verleden gestimuleerd.

 

 

Herdenking MH17

(uit een Memo van benw)

De Nationale Herdenking MH17 vindt op 10 november 2014 plaats in de Amsterdam RAI. Tijdens de Herdenking worden alle slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 herdacht. Een belangrijk onderdeel in deze bijeenkomst is de ceremonie. Deze is rechtstreeks te volgen via de NOS tussen 13.00 en ongeveer 14.30 uur. De Herdenking is alleen toegankelijk voor genodigden. De Nederlandse gemeenten zijn vrij in hun invulling voor 10 november, de dag van de Nationale Herdenking MH17. Voor deze dag worden geen landelijke richtlijnen voorgeschreven. Iedereen kan hier op eigen wijze invulling aan geven.
Eén minuut stilte
Tijdens het programma zal een minuut stilte in acht worden genomen. Mensen die de uitzending volgen, kunnen zich hierbij aansluiten. In tegenstelling tot de dag van nationale rouw is er geen landelijk tijdstip voorzien voor de minuut stilte.
Op 17 oktober is een aanvulling gekomen op de instructies:
Minister-president Rutte heeft, met instemming van de ministerraad, een vlaginstructie vastgesteld voor maandag 10 november 2014. Op deze dag vindt de nationale herdenking van de slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 plaats.
Alle hoofdgebouwen van de rijksoverheid voeren op 10 november de Nederlandse vlag halfstok. Gemeenten, provincies en diplomatieke vertegenwoordigingen wordt verzocht deze vlaginstructie te volgen.

Overeenkomsten inkoop Jeugdhulp zijn klaar

P E R S B E R I C H T

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Regio Zuidoost Utrecht:
Overeenkomsten inkoop Jeugdhulp zijn klaar

De gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist hebben de overeenkomsten voor de inkoop van de Jeugdhulp voor 2015 rond. Alle organisaties die jeugdhulp bieden zijn uitgenodigd de overeenkomsten te ondertekenen. Op die manier zorgen gemeenten er voor dat inwoners straks uit een zo breed mogelijk aanbod van zorgaanbieders de door hen gewenste ondersteuning kunnen kiezen.

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht hebben met elkaar afgesproken de jeugdhulp gezamenlijk in te kopen. Onder de naam ‘Zorg om Tafel’ hebben zij de afgelopen periode gesprekken gevoerd met jeugdhulpaanbieders, ouders en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties zoals de Wmo-adviesraden. Binnen dit interactieve proces zijn afspraken gemaakt over onder andere de verschillende zorgvormen, kwaliteitscriteria en kwaliteitsbewaking, tarieven en afstemming met andere hulpverleners. Deze afspraken zijn vastgelegd in overeenkomsten. Binnen de vijf gemeenten zijn er verschillende schakels naar de jeugdhulp zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), huisartsen of de Servicepunten/lokale teams. Zij helpen gezinnen bij het vinden van passende ondersteuning en/of hulp, waarbij een keuze gemaakt kan worden uit een groot aantal jeugdhulpaanbieders.

Overgangsrecht
Wettelijk is gegarandeerd dat jeugdigen en opvoeders die op 31 december 2014 jeugdhulp krijgen, ook in 2015 hulp ontvangen, bij de zorgaanbieder die nu ook de zorg levert. Dit geldt voor de duur van hun indicatie, tot uiterlijk 1 januari 2016. Deze garantie geldt ook voor jeugdigen die op de wachtlijst staan.

Overeenkomst
De samenwerkende gemeenten nodigen alle jeugdhulpaanbieders uit om de overeenkomst zo snel mogelijk te ondertekenen. Dit kan op elk moment via www.heuvelrug.nl/zorgomtafel

Meer informatie
Inwoners kunnen meer informatie vinden op de website van de gemeenten:
Bunnik: www.bunnik.nl/inwoners/sociaal-domein
De Bilt: www.debilt.nl/jeugdhulp
Utrechtse Heuvelrug: www.heuvelrug.nl/samenvoorelkaar
Wijk bij Duurstede: www.wijkbijduurstede.nl Kijk bij “Gemeente krijgt er nieuwe taken bij’
Zeist: www.zeist.nl/ondersteuningenzorg2015

CdK Van Beek op bezoek op Heuvelrug

Commissaris van de Koning brengt werkbezoek aan gemeente Utrechtse Heuvelrug

(ingezonden door gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Woensdag 5 november brengt de commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, de heer W.I.I. van Beek, een werkbezoek aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Op het programma staan onder andere gesprekken met burgemeester G.F. Naafs, het voltallig college en een bedrijfsbezoek.
De commissaris van de Koning spreekt met burgemeester G.F. Naafs onder andere over openbare orde en veiligheid. Als later ook de wethouders aanschuiven, komen onderwerpen ter sprake als regionale samenwerking en jeugdzorg/sociaal domein/WMO.

Na deze gesprekken wordt om 15.45 uur een bezoek gebracht aan Focus Cura in Driebergen-Rijsenburg. Dit bedrijf heeft als droom dat ouderen en chronisch zieken zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Zij geloven dat dit kan door in de zorg slim techniek te gebruiken.
Daarom ontwikkelen zij slimme zorginnovaties die al door meer dan 100.000 mensen in de zorg worden gebruikt. Dit bedrijf is gevestigd aan de Odijkerweg 1, 3972 NE Driebergen-Rijsenburg.