Provinciale Staten geïnstalleerd

Start van nieuwe Statenperiode
 

(ingezonden door Prov Utrecht)

De 49 gekozen leden van Provinciale Staten zijn tijdens de eerste officiële vergadering geïnstalleerd door de commissaris van de Koning. Zij vormen de komende vier jaar het Utrechts parlement en besturen de provincie.
De eed of belofte werd door ieder Statenlid afgelegd. Willibrord van Beek, de commissaris van de Koning, wees de kersvers benoemde Statenleden op hun drie taken; het vaststellen van beleidskaders, het bewaken van de uitvoering van het beleid van Gedeputeerde Staten en het vertegenwoordigen van de inwoners. “Het is aan u om met name de maatschappelijke vraagstukken naar binnen te halen, door contact met de burger, gemeenten, instellingen en bedrijven te leggen”, aldus Van Beek. Verder riep de commissaris op om het onderscheid tussen oppositie en coalitie niet dominant te laten zijn en juist het debat in de Staten zijn werk te laten doen. “Laten wij het gezamenlijk doen voor onze inwoners.”
Nieuwe periode
De nieuwe Statenperiode 2015-2019 gaat met deze installatie van start. Op 13 april vinden de eerste commissievergaderingen plaats en tijdens de Provinciale Statenvergadering van donderdag 30 april worden de eerste besluiten genomen. Op 26 mei staat de leden van Provinciale Staten een bijzondere taak te wachten. Dan mogen zij samen met de Statenleden uit alle andere provincies de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal kiezen.

CDA zet initatiefnemers tunnel Maarsbergen in het zonnetje

(ingezonden door CDA)


 
Vandaag ging lijsttrekker Mirjam Maasdam op bezoek bij Jan Huyser en Ruud Hartvelt, de initiatiefnemers van de tunnel in Maarsbergen. Dit is bij uitstek een initiatief van betrokken burgers dat als voorbeeld kan dienen hoe projecten en knelpunten in onze provincie aangepakt kunnen worden. Een initiatief van onderop en niet van bovenaf opgelegd door de overheid.

De heren Huyser en Hartvelt hebben vanaf het begin draagvlak gezocht en gevonden bij de Maarsbergse bevolking en zijn de dialoog aangegaan met de gemeente en provincie en andere betrokken organisaties.
Doorzettingsvermogen gekoppeld aan visie en overtuigingskracht van beide heren hebben uiteindelijk geresulteerd in een breed gedragen ontwerp.

Zoals Mirjam Maasdam het bij de ontmoeting verwoordde: “dit is nu een voorbeeld samenwerking tussen betrokken inwoners en de overheid, waarbij het initiatief bij de burgers ligt en de overheid ondersteunt en faciliteert”.
Voor het CDA is dit een aanpak die navolging verdient en waaraan het CDA haar volledige steun verleent.
 

SGP pakt provinciale uitdaging op en tourt door de provincie

(ingezonden door SGP)

6 maart 2015

Utrecht – Bent u binnenkort op straat? Grote kans dat u een oranje invasie tegenkomt! De Utrechtse provinciale SGP gaat op pad en wil zichtbaar maken waarom een stem op de SGP een goede stem is en het Beste voor Utrecht. Daarnaast krijgen zo de provinciale verkiezingen de nodige aandacht. Ze zijn in de hele provincie te vinden en delen zakjes zaad uit voor een bloeiende provincie: want daar staat de SGP voor!.
Zaterdag 7 en 14 maart trekt de SGP met een SGP bus en de eigen hybride campagneauto door de provincie. Er worden diverse plaatsen bezocht. Op 7 maart worden Woerden, Houten, Stichtse Vecht, Bunschoten-Spakenburg en Leusden bezocht, op 14 maart Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Veenendaal en Rhenen). Ook landelijke politici doen hierbij mee. Zo is 7 maart Roelof Bisschop (Tweede Kamerlid) aanwezig en 14 maart Peter Schalk (lijsttrekker Eerste Kamer).

Deze Utrechtse partij heeft haar plannen samengevat in tien speerpunten. Ze vormen de kern van het gewenste beleid. Zo wil de SGP geen grootschalige windenergie, dus geen windmolens. Ook maakt de SGP zich sterk voor een bus in kleine kernen zodat deze goed bereikbaar blijven. Daarnaast wil de SGP werkgelegenheid stimuleren en zorgen voor een vitaal platteland en veilige provinciale wegen. ‘’Er is genoeg te doen, we zien veel uitdagingen liggen en pakken graag de handschoen op’’, aldus lijsttrekker Gijs van Leeuwen die een nieuwkomer is in het provinciale bestuur en met een frisse blik naar het provinciaal beleid kijkt.

De SGP organiseert ook vier eigen regiobijeenkomsten. Hiernaast wordt deelgenomen aan zo’n 15 andere debatten, zoals het NOS-debat van maandag 2 maart waar Gijs van Leeuwen als enige Utrechtse kandidaat aan deelnam. Twee regiobijeenkomsten waren al een groot succes, 13 maart bent u welkom in Veenendaal en 16 maart in Zeist. In Zeist spreken onder andere Elbert Dijkgraaf (Tweede Kamerlid) en enkele lokale en provinciale politici. Kijk ook eens op www.hetbestevoorutrecht.nl voor alle informatie.

Start verkiezingscampagne met lichtprojectie op provinciehuis Utrecht

(ingezonden door provincie Utrecht)

Maandag 2 maart is de Utrechtse verkiezingscampagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart officieel van start gegaan. Met het aanzetten van een grote lichtprojectie op het provinciehuis in Utrecht is het startsein gegeven voor de opkomstbevorderende verkiezingscampagne ‘Wat stem jij? Kies jouw Utrecht!’.
De provincie laat ook op haar eigen gebouw de komende weken zien dat er echt wat te kiezen valt en adviseert bewust een stem uit te brengen. Op de website www.kiesjouwutrecht.nl kunnen meerdere kies-hulpen worden geraadpleegd en zijn onder andere de standpunten van de politieke partijen te lezen over provinciale onderwerpen.
De campagne wordt zichtbaar op stations, langs wegen, op bussen, in regionale en lokale kranten en ook op internet zullen de verkiezingen op 18 maart onder de aandacht worden gebracht. Er komen veel mogelijkheden om de lijsttrekkers van de politieke partijen te ontmoeten: op markten en in uiteenlopende debatten. In het weekend van 7/8 maart zendt RTV-Utrecht een lijsttrekkersdebat uit. Een overzicht van veel verkiezingsactiviteiten zijn te vinden op de website kiesjouwutrecht.nl.
Vier nieuwe politieke partijen en twee extra zetels
Er doen deze verkiezingen in totaal 15 partijen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen, inclusief 4 nieuwe politieke partijen. Het inwonersaantal van de provincie Utrecht is gestegen, dus het aantal zetels in Staten wordt verhoogd van 47 naar 49 zetels. De uitslag van de verkiezingen op 18 maart bepaalt de zetelverdeling.
Kiezen voor Provinciale Staten én de Waterschappen
Bijzonder dit jaar is dat er gecombineerde verkiezingen zijn. Inwoners van alle provincies ontvangen twee stempassen en kunnen kiezen voor Provinciale Staten én het bestuur van hun waterschap. In provincie Utrecht zijn vier waterschappen. Op de stempassen voor de Waterschapsverkiezingen en Provinciale Staten, die kiesgerechtigden uiterlijk vier maart ontvangen van hun gemeente, staat voor welke waterschap er een stem mag worden uitgebracht.

VVD lanceert verkiezingsprogramma-app

(ingezonden door VVD)

“Wat heeft de VVD voor de Provincie Utrecht gedaan” is vanaf heden te bekijken op onze website.
Tijdens de succesvolle campagne aftrap op woensdag 25 februari in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg heeft VVD lijsttrekker voor de Provinciale Staten, Arthur Kocken, in aanwezigheid van onder andere minister Stef Blok de speciale webpagina http://vvdpsutrecht.nl/op-de-kaart/ onthult. Kiezers kunnen zo heel duidelijk op de Provinciekaart zien wat de VVD in de afgelopen vier jaar heeft neergezet en wat er in hun gemeente is veranderd/gaat veranderen, middels een klik op een piketpijltje.

Campagneleider Yvonne Bottema presenteerde aan het eind van de avond nog een noviteit. Voor het eerst in Nederland is een verkiezingsprogramma als app beschikbaar: VVD Koersvast! Dit is de vierde wijze voor de kiezer om kennis te nemen van het VVD-programma: via de campagnewebsite, de te downloaden versie in pdf, de luisterversie en nu dus voor smartphones in de app-store.
Lijsttrekker Arthur Kocken: “De VVD vindt het belangrijk dat inwoners kennis kunnen nemen van wat we beloofd en bereikt hebben, waar belastinggeld op is ingezet. Dat wordt nu op de website zichtbaar. Mensen kunnen zien wat de provincie voor hun eigen omgeving betekent. En met de app erbij kunnen mensen wanneer en hoe het ze zelf uitkomt kennis nemen van ons programma. Dat past bij een partij die zich in de afgelopen jaren zo heeft ingezet voor innovatie.”

Plastic vissen met de ChristenUnie in de Utrechtse grachten

(ingezonden door Christen Unie)

Zaterdag 7 maart gaan de ChristenUnie en Plastic Whale plastic afval opvissen uit de grachten van Utrecht. CU-Tweede Kamerlid Carla Dik doet mee! De actie is van 11:00 – 13:00 uur, Oudegracht Utrecht.

Een schone, leefbare omgeving en hergebruik van afval vindt de ChristenUnie belangrijk. Plastic halen uit de Utrechtse grachten is daar een voorbeeld van. “Plastic en ander afval uit ons oppervlaktewater kan hergebruikt worden”, zo vindt Jaap Verweij, lijsttrekker voor de ChristenUnie van het waterschap De Stichtse Rijnlanden. De boot van de sociale onderneming Plastic Whale is bijvoorbeeld helemaal gemaakt van uit Amsterdamse grachten opgevist en gerecycled plastic!

Kamerlid
De ChristenUnie vraagt meer aandacht voor schoon water in de stad in aanloop naar de komende verkiezingen voor provincie en waterschap. Kandidaten voor de waterschapsverkiezingen en vrijwilligers van de ChristenUnie steken hun handen uit de mouwen. Ze zullen plastic gaan vissen vanaf drie boten en informatie uitdelen op de kades. Ook Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en voormalig Utrechts Statenlid Carla Dik-Faber doet aan de actie mee. Zij is in haar werk in de Tweede Kamer veel bezig met onderwerpen rond water, landbouw, natuur en milieu. Ook waterschapslijsttrekker Jaap Verweij is aanwezig en komt samen met het Utrechtse gemeenteraadslid Maarten van Ooijen in actie.

Kijk voor informatie op: www.hdsr.christenunie.nl of www.provincieutrecht.christenunie.nl.
 

In gesprek met Tweede Kamerlid over vluchtelingen

(ingezonden door Christenunie)

Op zaterdag 28 februari komt Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Gert-Jan Segers naar Utrecht om in gesprek te gaan over sociale gerechtigheid in de provincie, met name als het gaat om huisvesting van vluchtelingen. De bijeenkomst vindt plaats in de Matthéüskerk in Utrecht, van 13.00 – 15.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Gert-Jan Segers (45) was vóór zijn politieke werk woonachtig in Egypte en kent de situatie in het Midden-Oosten – waar veel vluchtelingen vandaan komen – van binnenuit. In zijn werk in de Kamer houdt hij zich onder andere bezig met onderwerpen als migranten, integratie en de strijd tegen onrecht zoals mensenhandel.
Om samen het gespreksonderwerp meer uit te diepen volgt er een creatief en interactief gedeelte onder leiding van André van Egmond. Ook Statenlid Arne Schaddelee, lijsttrekker voor de ChristenUnie van de Statenverkiezingen in Utrecht, is bij de bijeenkomst aanwezig.
Het gesprek vindt plaats in de Christelijke Gereformeerde Kerk Matthéüskerk in de wijk Oog in Al in Utrecht. Hier organiseert het team van de International Christian Fellowship (ICF) van deze kerk elke zondag een bijeenkomst voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond, zoals buitenlandse studenten, expats en (ex)-asielzoekers. Ook organiseren zij sportavonden en andere activiteiten.
Locatie: Hendrika van Tussenbroekplantsoen 1a, 3533 SC in Utrecht. Graag van te voren even aanmelden via campagne@provincieutrecht.christenunie.nl.
 

2 maart: lancering verkiezingscampagne Provinciale Statenverkiezingen

(ingezonden door Prov Utrecht)

Met de Slogan ‘Wat Stem jij? Kies jouw Utrecht’ voert de provincie Utrecht een opkomstbevorderende campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart. De provincie laat zien dat er heel wat te kiezen valt en roept de kiesgerechtigde inwoners van provincie Utrecht op bewust een stem uit te brengen.
Ontmoet 2 maart om 18.30 uur de lijsttrekkers van de 11 zittende partijen en de 4 nieuwe politieke partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. De politieke partijen laten dan zien hoe zij de kiezers aan zich gaan binden de komende weken en er is gelegenheid de lijsttrekkers een aantal vragen te stellen.
Om 19.00 uur vindt de verrassende lancering van de campagne plaats op het buitendek van het Provinciehuis.
En om 19.30 uur gaan de lijsttrekkers met elkaar in debat op uitnodiging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in de foyer van het Provinciehuis. U bent ook uitgenodigd om dit debat bij te wonen cq te verslaan.

Datum: Maandag 2 maart van 18.30 tot 19.30 uur
Wat: Van 18.15 (start 18.30 uur) tot 19.30 uur lancering verkiezingscampagne
Van 19.30 tot 21.30 uur lijsttrekkersdebat georganiseerd door Vereniging van
Nederlandse Gemeenten
Locatie: Provinciehuis provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht. Er is voldoende
gelegenheid om te parkeren en de locatie is met openbaar vervoer goed
bereikbaar. Om uw route te bepalen, zie: https://www.provincie-
utrecht.nl/algemene-onderdelen/serviceblok/contact/route/
Voor in uw agenda!
Woensdag 18 maart kiezen de inwoners van provincie Utrecht voor Provinciale Staten én de Waterschappen. Van 07.30 uur tot 21.00 uur is er de gelegenheid voor kiesgerechtigden om twee keer te stemmen. Als de stembussen sluiten start op het Provinciehuis (Archimedeslaan 6) de uitslagenavond. Bijna alle fracties van de 15 politieke partijen komen vanaf de sluiting van de stembussen naar het provinciehuis om daar in gezamenlijkheid de (voorlopige) uitslagen in spanning af te wachten. U kunt daarbij zijn. Het is een avond om terug te kijken op de verkiezingscampagne, te filosoferen over mogelijke coalities en een gelegenheid voor de politieke partijen om met elkaar in debat gaan over en duiding te geven aan de voorlopige uitslagen die we per gemeente op de avond tonen. Hoe laat de avond duurt, dat weet niemand. U bent van harte welkom om erbij te zijn vanaf 21 uur, er is vrije inloop.

Pvda wil gratis OV in de daluren voor oudere minima

(ingezonden door PvdA)

De Partij van de Arbeid wil ervoor zorgen dat ouderen met een smalle beurs buiten de spits gratis met de bus of de tram kunnen reizen binnen de provincie Utrecht. Dit is één van de concrete actiepunten uit het PvdA-verkiezingsprogramma voor de provinciale statenverkiezingen op 18 maart.
Om ervoor te zorgen dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, is het van groot belang dat zij toegang hebben tot goed openbaar vervoer. Zo kunnen ook mensen die zelf niet meer zo mobiel zijn op familiebezoek, vrijwilligerswerk of boodschappen doen of naar de huisarts gaan. Om de drukke trams en bussen in de ochtend- en avondspits niet nog meer te belasten, gaat het om gratis OV in de zogenaamde ‘daluren’. Ook komen alleen ouderen in aanmerking met een minimum inkomen.
In Amsterdam mogen ouderen al sinds 2014 gratis met het openbaar vervoer reizen. Dit was een initiatief van de Amsterdamse PvdA en blijkt zo’n succes dat het in 2015 wordt voortgezet. De PvdA denkt dat ook in de provincie Utrecht gratis OV kan bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van kleine dorpen. Een fijn vertakt netwerk kan behouden worden door slimme combinaties (het busje brengt eerst kinderen naar school en dan ouderen naar de dagopvang), de inzet van vrijwilligers en maatwerk voor dunbevolkte gebieden. Ook ondersteunt de PvdA initiatieven voor de buurtbus.

PS ‘2015 op 90FM

Komende weken besteedt Radio90FM aandacht aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten van de Provincie Utrecht. In een aantal uitzendingen op donderdagavond en zaterdagmiddag komen de lijsttrekkers van alle partijen aan het woord.

In de eerste uitzending op zaterdag 28 februari zullen om 17.00 uur SP, SGP en CDA aanwezig zijn. Op donderdag 5 maart volgen om 20.00 uur Partij voor de Dieren, Vrijzinnige Partij en VVD. Zaterdag 7 maart zijn PVV, 50PLUS en PVDA in de studio, terwijl op donderdag 12 maart D66, Christen Unie en GroenLinks naar Leersum komen. De uitzendingen op zaterdag zijn steeds van 17.00 tot 18.00 uur. Op donderdag vindt het verkiezingsprogramma tussen 20.00 en 21.00 uur plaats. Buiten de gebruikelijke kabelfrequenties en de ether is de uitzending ook via internet te volgen. Meer info www.radio90fm.nl

ChristenUnie fietst door de regio

(ingezonden door Christen Unie)

De Utrechtse Statenfractie van de ChristenUnie organiseert van 28 februari tot 6 maart zes fietstochten door de provincie Utrecht. De fietsers bezoeken alle gemeenten, lanceren overal actiepunten en halen overal aandachtspunten op. Statenlid Kees de Heer vertelt onderweg over actuele politieke kwesties en over bezienswaardigheden langs de route. Iedereen kan een dag of een dagdeel meefietsen.
De zes fietstochten doorkruisen de hele provincie Utrecht. In iedere gemeente organiseren we minstens één officiële ontvangst, met wethouders en raadsleden, boeren en burgers, ondernemers en belangengroepen. Op iedere stopplaats hebben we een programma van een half uur: wij lanceren actiepunten uit ons verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart en we nemen ideeën mee naar het provinciehuis. De Statenverkiezingen zijn gecombineerd met waterschapsverkiezingen en daarom fietsen er ook waterschapskandidaten mee: zij lanceren eveneens actiepunten en halen aandachtspunten op.
Meefietsen
Iedereen is van harte uitgenodigd om een dag of dagdeel mee te fietsen. De gids vertelt onderweg over de provinciale politiek en over cultureel erfgoed, natuur en landschap. We pleisteren op bijzondere plekken, op de Vliegbasis Soesterberg, bij paleis Soestdijk en kasteel De Haar, bij de molen Bonrepas, de haven van Spakenburg en de hopschuur van landgoed Den Treek.

De fietstocht van zaterdag 28 februari start en eindigt bij het provinciehuis. De route voert door de stad Utrecht, Bunnik, Houten, Zeist, Soest en De Bilt.
De fietstocht van maandag 2 maart start en eindigt in Amersfoort. De route voert door alle gemeenten van Eemland: Amersfoort, Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten.
De fietstocht van dinsdag 3 maart doorkruist de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.
De fietstocht van woensdag 4 maart doorkruist de Lopikerwaard. De route voert door de gemeenten Nieuwegein, Vianen, Lopik, Oudewater, Montfoort en IJsselstein.
De fietstocht van donderdag 5 maart doorkruist de Gelderse Vallei. De route voert door de gemeenten Veenendaal, Renswoude, Woudenberg, Leusden en Rhenen.
De fietstocht van vrijdag 6 maart start in Woerden. De route voert door de gemeenten Woerden, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en via Haarzuilens terug naar Woerden.

Opgeven kan via campagne@provincieutrecht.christenunie.nl of tel. 06-24985981.
Alle informatie over routes, tijden en stopplaatsen is te vinden op de website www.provincieutrecht.christenunie.nl

Partij voor de Dieren stelt vragen over massale verdrinking veldmuizen

(ingezonden door PvdD)

De Partij voor de Dieren vraagt het Utrechtse college van Gedeputeerde Staten om de inzet van diervriendelijke maatregelen tegen overlast door veldmuizen aan te moedigen. De directe aanleiding is het bewust onder water zetten van grasland in Bunschoten. Veldmuizen komen op deze manier door middel van de verdrinkingsdood om het leven.
Uit het noordoosten en zuidwesten van de provincie Utrecht komen meldingen van agrariërs die hun grasland beschadigd zien door verstoringen in het ecologisch evenwicht. Veldmuizen kunnen door onnatuurlijke omstandigheden zeer sterk in aantal toenemen. Omdat veldmuizen holen en tunneltjes maken onder de grond en de wortels van gras opeten, heeft hun aanwezigheid bij dergelijke ‘piek-populaties’ een nadelig effect op de kwaliteit van het gras. Ondernemers zoals agrariërs en managehouders zien de veldmuizen dan ook liever komen dan gaan.
De Partij voor de Dieren is van mening dat de oorzaak van de situatie moet worden aangepakt, in plaats van symptoombestrijding die geen structurele oplossing biedt. Het massaal doden van veldmuizen werkt namelijk slechts zeer plaatselijk en kortstondig. Daarnaast gaat het verdrinken of anderszins doden van deze diertjes gepaard met veel dierenleed, en is het doden middels verdrinking bij wet verboden.
In 2005 deed de Universiteit van Wageningen onderzoek naar de oorzaken van het ontstaan van ‘plofpopulaties’ veldmuizen, welke destijds in Friesland voor problemen zorgden. Uit dit onderzoek blijkt dat keuzes in het kader van landschapsinrichting en natuurbeheer hierin de grootste rol spelen. Het verlagen van de waterstand heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat de grond aantrekkelijker wordt voor veldmuizen, en hetzelfde geldt voor het jaar rond op stal houden van vee. De monoculturen waarbij struikjes, bomen en andere kleine elementen uit het landschap verwijderd worden, zorgen ervoor dat weilanden geen barrières meer hebben tegen uitbreidende populaties veldmuizen. Daarnaast zorgt het bejagen van de natuurlijke predatoren van veldmuizen, zoals de vos, ervoor dat de populatie nog een extra zetje in de rug krijgt.
De Partij voor de Dieren vraagt daarom aan Gedeputeerde Staten een halt toe te roepen aan het verdrinken of anderszins doden van deze dieren, en om diervriendelijke maatregelen te nemen die wel een structurele oplossing bieden. “Zowel de natuur als de agrariër heeft hier baat bij,” aldus Willem van der Steeg, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Utrecht.

Verkiezingsprogramma PvdD Utrecht in eenvoudige taal

Verkiezingsprogramma PvdD Utrecht weer beschikbaar in eenvoudige taal
(persbericht ingezonden door PvdD)
Utrecht, 13 februari 2015 – Voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 schreef Partij voor de Dieren Utrecht wederom een verkiezingsprogramma in eenvoudige taal. Zo kan iedereen lezen wat de Partij voor de Dieren belangrijk vindt en waar de partij voor staat.

“Verkiezingsprogramma PvdD Utrecht in eenvoudige taal” verder lezen

Mobiliteit en economische ontwikkeling op weg naar 2030

(ingezonden door D66)
Het thema van dit Politiek Café, georganiseerd door de D66 afdelingen Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Wijk bij Duurstede , trok op maandag 9 februari 2015 een volle zaal in Café Restaurant Buitenlust in Amerongen.

“Mobiliteit en economische ontwikkeling op weg naar 2030” verder lezen

Heuvelrug zoekt stemmentellers

(verspreid door gem Utrechtse Heuvelrug)

Wij zoeken tellers voor de verkiezingen op 18 maart.
Voor de verkiezingen van de leden van de Provinciale staten en de leden van het algemeen bestuur van de Waterschappen op woensdag 18 maart zoeken wij mensen die helpen bij het tellen van de stemmen. De werkzaamheden beginnen om 21.00 uur (aanwezig 20.45 uur) en we hopen tegen 24.00 uur de werkzaamheden af te ronden.

Interesse?
je bent 18 jaar of ouder;
je beschikt over eigen vervoer om naar een stembureau in onze gemeente te reizen;
je werkt nauwkeurig;
je volgt nauwgezet de aanwijzingen van de voorzitter van het stembureau
De vergoeding bedraagt € 30 netto.

Aanmelden kan met het onderstaande formulier.

Online formulier:
Tellers gezocht!

ChristenUnie Utrecht lanceert verkiezingsprogramma

(ingezonden door Christenunie)

 

Focus op werk, zorg en veiligheid

 

Een dienende houding zou het bestuur meer mogen kenmerken. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Geef geloof een stem in Utrecht’ dat de ChristenUnie zaterdag lanceerde in de Amersfoortse Sint Ansfriduskerk.

“ChristenUnie Utrecht lanceert verkiezingsprogramma” verder lezen

Politiek Café Mobiliteit en economische ontwikkeling

(ingezonden door D66)

Mobiliteit en economische ontwikkeling op weg naar 2030 is het thema van het Politiek Café dat D66 organiseert op maandagavond 9 februari 2015 om 19.30 uur in Café Restaurant Buitenlust in Amerongen.

“Politiek Café Mobiliteit en economische ontwikkeling” verder lezen

D66 Utrechtse Heuvelrug trots op kandidatuur Elisabeth van Oostrum voor Eerste Kamer

(ingezonden door D66)

Wij zijn er zeer trots op dat ons zeer gewaardeerd lid en oud-wethouder Elisabeth van Oostrum op de kandidatenlijst  van D66 voor de Eerste Kamer  is geplaatst.

“D66 Utrechtse Heuvelrug trots op kandidatuur Elisabeth van Oostrum voor Eerste Kamer” verder lezen

Lancering VVD-campagne

VVD voor de Provinciale Staten: “Koersvast”
(ingezonden door VVD)

Zaterdag 3 januari j.l. presenteerde de provinciale VVD haar nieuwe campagnesite voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart a.s. Op deze site is natuurlijk het verkiezingsprogramma te vinden: “Koersvast”. Maar behalve dit bondige programma staat de site vooral in het teken van wat de provincie voor u lokaal betekent.

“Lancering VVD-campagne” verder lezen